Nieuws

Digitale meter? Voor eind 2020 zonnepanelen geplaatst? Dan zal je een premie kunnen aanvragen

18 januari 2021

Van zodra je terugdraaiende teller wordt vervangen door een digitale meter, kan een premie aanvragen die 5% rendement op je investering biedt na 15 jaar. Je moet je premie binnen de zes maanden na installatie van de teller aanvragen. De voordelen die je voordien al hebt genoten van je terugdraaiende teller worden van de premie afgetrokken. Je kan ook een 30% hogere compensatie te krijgen, op voorwaarde dat je een huisbatterij of warmtepompboiler plaatst.

De hoogte van de premie wordt bepaald door het jaartal van plaatsing en door de grootte van de installatie. Hoe langer geleden de plaatsing, hoe duurder de zonnepanelen waren, maar ook hoe langer men al heeft kunnen profiteren van de terugdraaiende teller. Men moet ook steeds in gedachten houden dat gelijk met het wegvallen van de terugdraaiende teller, ook het prosumententarief wegvalt.

 

Men gaat ook de mogelijkheid krijgen om in plaats van een zuiver financiële premie, een 30% hogere compensatie te krijgen, op voorwaarde dat daarmee een huisbatterij of warmtepompboiler wordt gezet.

Deze premie is bovenop de bestaande REG-premies voor batterijen of zonnepanelen. Voor die bestaande batterijpremie wordt het premiebedrag en het budget verhoogd en zullen ook grotere batterijen een premie kunnen krijgen.

 

Twee groepen gedupeerden

Er zijn twee groepen van gedupeerden. De eerste groep zijn de prosumenten die nu al een digitale meter hebben. Dat zijn er ongeveer 101.000. Het recht op 15 jaar terugdraaiende teller valt daar onherroepelijk weg. Zij krijgen dit jaar nog de compenserende premie.

 

De tweede groep zijn de prosumenten die tot vorig jaar zonnepanelen hebben gezet en nog geen digitale meter hebben. Dat zijn er ongeveer 467.000. Fluvius krijgt niet langer de verplichting om die allemaal ten laatste tegen eind 2022 een digitale meter te geven. De plaatsing zal gebeuren gelijk met de systematische uitrol die straat per straat gaat gebeuren tot 2029.

 

Men kan binnen de 6 maanden een premie aanvragen zoals de eerste groep, al zal het premiebedrag jaar na jaar dalen omdat men langer van de terugdraaiende teller heeft gebruik gemaakt.

 

Door het arrest van het Grondwettelijk Hof en omdat er nog geen bekabelde in plaats van een draadloze digitale meter bestaat tot begin 2023, kan iedereen tot januari 2023 weigeren om een digitale meter te plaatsen. Vanaf 2023 kan men dus in principe de digitale meter niet meer weigeren. Wie binnen de 6 maanden geen premie aanvraagt, verliest definitief het recht op een premie.