Architectuur

Architecten van stoel tot stad

21 januari 2021

De economische heropleving na de lockdown heeft er alle schijn van een werk van lange adem te worden. Om die relance in de goede richting te duwen, had UNIZO de afgelopen maanden intens contact met alle beleidsniveaus, zowel federaal als met de Gewestregeringen. Ook met het Brussels gewest. Mede dankzij UNIZO kwam er een hele reeks Brusselse steunmaatregelen.

Naar aanleiding van de ontmoeting met Pascal Smet, Brussels staatssecretaris van Buitenlandse Handel, gaf Annekatrien Verdickt van Architectuurplatform Terwecoren Verdickt een inspirerende uiteenzetting over de veranderende rol van de architect in de stad.

 

Architectuurplatform Terwecoren Verdickt werkt, in België en internationaal, rond een aantal productieve en logistieke bouwwerken in de stad. Zo bouwden ze het Materialendorp in de Haven van Brussel, tekenden ze het stedenbouwkundig plan van de Delhaizesite in Sint-Jans-Molenbeek, maken ze het masterplan op van de innovatie stadshaven van Antwerpen, werkten ze een visie uit voor duurzaam cruisetoerisme voor de stad Rostock en ontwierpen ze de passagiersterminal van Tahiti.

 

Als architect willen ze hier verantwoordelijkheid nemen om plaats te maken voor de logistieke en productieve functie van de stad, zonder te vervallen in een strikte scheiding met de woon- en werkfuncties van de stad. Zo bekijken ze niet enkel het gebouw en de functie en inrichting ervan, maar nemen ze ook het bredere plaatje van de omgeving op. Van ‘stoel’ tot ‘stad’, zeg maar. Een passagiershal is uiteindelijk een lege hal, een ruimte die geen bijdrage levert aan de stad. Door er ook een evenementenruimte van te maken, krijgt ze een verbindende functie.

 

De oude graansilo’s in Antwerpen zullen ruimte bieden aan start-ups, een type ondernemers waarvoor elke stad het verschil wil maken.

 

Met de herinrichting van de Delhaizegebouwen in Sint-Jans-Molenbeek is het de bedoeling om de industriële geschiedenis van Molenbeek in een hedendaags kleedje te steken en zo ruimte voor productie in de stad te behouden.


Agenderende rol

 

Als architect vindt Annekatrien Verdickt dat ze ook een agenderende rol heeft. Ze werken met beelden en kunnen op die manier mensen overtuigen van de nieuwe mogelijkheden die een ruimte kan bieden. Het Architectuurplatform Terwecoren Verdickt maakte schetsen van een heringerichte Keizer Karellaan die een  aantrekkelijke toegangspoort tot de stad kan worden. In het kader van de ‘zomerstraten’ kreeg de Picardstraat, een tijdelijke make-over in de coronazomer van 2020.

 

Architectuurplatform Terwecoren Verdickt engageert zich zo, samen met de opdrachtgevers, om de leefbaarheid van de stad te verbeteren zonder de belangen van de gebruikers van de stad ondergeschikt te maken aan de belangen van de bewoners, of omgekeerd. Een belangrijk aandachtspunt omdat beide groepen de stad tot stad maken.  

Nuttige links