Nieuws

Bouwvergunningen voor renovatiewerken in stijgende lijn

1 april 2021

Het aantal vergunningen ging vorig jaar zowel voor renovatie als voor nieuwbouw in stijgende lijn. Dat blijkt uit recente cijfers die de FOD Economie heeft gepubliceerd. “Vooral wat de renovatievergunningen betreft zetten we een grote stap voorwaarts. Dat is goed nieuws, zowel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen als voor het vullen van de orderboeken”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. De beroepsvereniging hoopt dat de trend zich in 2021 verder zet en pleit voor extra ondersteunende stimulansen.

Ondanks de coronacrisis zijn in 2020 in Vlaanderen 43.326 vergunningen uitgereikt voor de bouw van nieuwe woningen. Dat zijn er iets meer dan in 2019. Een stijging met 1% om precies te zijn.

 

Het gaat om vergunningen voor de bouw van 18.746 eengezinswoningen (+4,3% t.o.v. 2019) en 24.580 appartementen (-1,3% t.o.v. 2019).  Voor de doorgedreven renovatie van woningen reikte Vlaanderen vorig jaar 18.973 vergunningen uit. Dat is maar liefst 9% meer dan in 2019.

 

Jean-Pierre Waeytens: “Dit is het tweede hoogste aantal vergunningen voor woningrenovaties van de jongste twintig jaar. Enkel in 2003 werden meer vergunningen voor renovaties afgeleverd. Toen waren het er 19.692. Maar in dat jaar werden wel minder vergunningen voor nieuwe woningen uitgereikt dan in 2020.  In totaliteit, nieuwbouw en renovatie samen, leverde Vlaanderen in 2018 het hoogste aantal vergunningen van de jongste twintig jaar af, gevolgd door 2020.”

 

Bouwunie vraagt om alle zeilen bij te zetten om te zorgen voor een structurele versnelling.  95 procent van alle woningen in Vlaanderen moet tegen 2050 gerenoveerd worden om de klimaatdoelen te halen. Om dat te bereiken moet de renovatiegraad dus sterk omhoog.

 

“Ondanks de coronacrisis zijn deze cijfers hoopgevend. Uiteraard werden voor veel vergunningen die in 2020 zijn afgeleverd al plannen gemaakt voor de crisis uitbrak. We hopen dat in 2021 deze stijgende trend zich verderzet, dat de economie verder aantrekt en het vertrouwen bij de gezinnen en de bedrijven groeit”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

 

Om de investeringen niet te laten stilvallen heeft Bouwunie twee concrete voorstellen. De beroepsvereniging bepleit om particuliere klanten een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning. Het voorstel is om vijftien procent van alle bouwuitgaven en investeringen aftrekbaar te maken van het belastbaar inkomen met een plafond van maximaal 7.000 euro per jaar. Voor energiebesparende uitgaven kan dat plafond verhoogd worden tot 9.000 euro.


Daarnaast vraagt Bouwunie om de btw-verlaging tot zes procent voor afbraak- en heropbouw minder stringent te maken door een aantal beperkende maatregelen terug te schroeven. Nu vallen teveel mensen uit de boot. Bouwunie is vragende partij om de beperking tot twee jaar te verlengen. Zo kunnen potentiële bouwers hun nog niet uitgewerkte of opgestarte bouwplannen nog van nul opstarten om ten volle te kunnen genieten van de btw-verlaging.