Nieuws

Recordaantal starters in de bouw in 2020

22 april 2021

De cijfers uit de startersatlas, die UNIZO en Graydon vandaag voorstellen, bevestigen het recordaantal starters in de bouw in 2020. De sector kent een groei van maar liefst 10 procent ten opzichte van 2019. Een goede zaak volgens Bouwunie. “Daarmee wordt bewezen dat de bouw een zeer aantrekkelijke sector blijft voor startende ondernemers”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Ten opzichte van 2017 is het aantal starters zelfs verdubbeld. Deze tendens is goed en ook nodig, gelet op het werkvolume dat de volgende jaren op ons afkomt.'

“De coronacrisis heeft ongetwijfeld meegespeeld. Door onzekere werkomstandigheden in de private sector hebben meer mensen de stap naar zelfstandig ondernemen gezet. Maar de stijgende evolutie is al langer bezig in de bouw.  Sinds de afschaffing van de vestigingswet in Vlaanderen in 2019 zijn er minder drempels om een eigen bouwbedrijf op te richten”, zegt Jean-Pierre Waeytens.

Een belangrijke reden die de aantrekkingskracht van de bouw vergroot is het groeipotentieel. Er staat veel werk op de plank, en daarvoor zijn vele handen nodig. Om tegemoet te komen aan de klimaatuitdaging spreken we over een verdrievoudiging van het aantal renovaties. Jean-Pierre Waeytens: “Op dit moment voldoen zo’n  3,5 procent van onze woningen aan de langetermijndoelstelling wat betreft energieprestaties. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig renoveren. De plannen voor relance en herstel zetten daar ook op in. Mensen zien dus brood zien in de bouwsector. Er is veel werk aan de winkel, en dat inspireert mensen om een bouwbedrijf te starten.”

Bronnen
  • Bouwunie