ruimtelijke ordening

RuimtelijkRendement.be?

11 mei 2021

De strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen streeft er naar om de verdere inname van ruimte tegen 2040 naar 0 ha per dag te herleiden. Het verhogen van ruimtelijk rendement vormt één van de hoofdlijnen binnen deze visie. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven wordt bijkomende ruimte inname vermeden. Vlaanderen wil ruimtelijk rendement verder inbedden binnen onze bouwcultuur. De website RuimtelijkRendement.be richt zich op omgevingsprofessionals (architecten, ontwikkelaars, lokale omgevingsambtenaren) die dagelijks bezig zijn met bouwprojecten. Door het aanreiken van concrete en alledaagse voorbeelden rond ruimtelijk rendement inspireren we deze omgevingsprofessionals en geven we ze praktische houvast om op een vernieuwende manier met bouwen en ruimtelijk rendement om te gaan.