Opinie

"Bouwen aan dialoog: een gedeelde verantwoordelijkheid voor architecten en lokale besturen"

NAV-voorzitter Dirk Mattheeuws • 27 mei 2021

Van dromen naar vergunde plannen: dat is het vergunningsproces vandaag in een notendop. Dat pad loopt niet altijd over rozen. De fase van dromen die uitkristalliseren in een ontwerp is vaak intensief maar bevredigend, zowel voor de architect als voor de opdrachtgever. Niet voor niets blijft ontwerpen zelf voor de meeste architecten hét geliefkoosde onderdeel van de job. Maar onvermijdelijk komt het moment dat je je project aan de vergunningverlener moet voorleggen.

Uiteraard laat je daarbij als architect zo weinig mogelijk aan het toeval over. Je probeert voorafgaand aan je vergunningsaanvraag even iemand van de dienst Omgeving te spreken om je zaak af te checken en/of te bepleiten. Want is wat jullie willen wel haalbaar? Erg belangrijk daarbij is dat je kunt motiveren waarom je iets op een bepaalde manier gerealiseerd wil zien en om je voorafgaande denkwerk daarrond toe te lichten. Je wil uiteindelijk vermijden dat je veel werk stopt in het uitwerken van een piste die in het vergunningsproces uiteindelijk toch geen kans maakt.

 

Hoe groot is het slaagpercentage van vergunningsaanvragen? NAV heeft, na de enquête over de tevredenheid van architecten over de gemeentelijke diensten Omgeving, ook daarover cijfers tot zijn beschikking. Eind 2020 antwoordde minister van Omgeving Zuhal Demir op een aantal vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse (N-VA). Het aantal geweigerde aanvragen blijkt, met een gemiddelde van 5% en weinig uitschieters bij de 300 Vlaamse gemeenten, nog wel mee te vallen. Anders is het gesteld met het aantal vragen voor bijkomende info. In bijna een vierde van de gemeenten (23%) ligt het aantal dossiers dat onvolledig is en waar om bijkomende info wordt gevraagd, hoger dan 30%, met uitschieters tot 70 (!)%.

 

We moeten dus actie ondernemen om de dossiersamenstelling te verbeteren. Samen moeten we gaan bouwen aan dialoog. Vergunningverleners- en aanvragers dragen hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid, om proactiever hun informatie te gaan delen en bereikbaar te zijn enerzijds en om actiever de nodige informatie te gaan opzoeken anderzijds. Alleen zo geraken we uit deze impasse en maken we de weg van dromen naar vergunde plannen terug een stuk vlotter.

 

Charter: Bouwen aan dialoog - 5 engagementen

In een nieuw, helder charter vind je 5 engagementen voor een samenwerkingsgericht voortraject tussen architecten en lokale besturen met het oog op een vlotte vergunningsaanvraag. Deze gids werd opgesteld door Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), de Beroepsvereniging van Architecten (BVA), de Orde van Architecten, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Stad Gent.

 

Meer info op www.bouwenaandialoog.be