Nieuws

Gelijke pensioenrechten voor ondernemers: ’Ook wij verdienen een goede sociale bescherming’

3 juni 2021

Nadat gisteren de plenaire vergadering in de Kamer haar zegen gaf voor de afschaffing van de zogenaamde 'correctiecoëfficiënt', komt er een einde aan een instrument dat zelfstandigen al sinds 1984 eenzelfde wettelijk pensioen ontzegde als werknemers met hetzelfde inkomen. Terwijl zelfstandigen tot nog toe vrede moesten nemen met 69% van het pensioenbedrag dat werknemers met hetzelfde inkomen kregen, zullen ze voortaan exact dezelfde pensioenrechten opbouwen. NAV-voorzitter Dirk Mattheeuws reageert opgetogen: “Logisch en rechtvaardig, want als ondernemers dragen we evenveel bij aan de welvaart van iedereen. Een gelijke sociale bescherming maakt ondernemen weer terug een pak aantrekkelijker!”

Arch. Dirk Mattheeuws, nationaal voorzitter NAV

Correctiecoëfficiënt

Tot nu toe werd voor de berekening van het zelfstandigenpensioen het inkomen vermenigvuldigd met een zogenaamde 'correctiecoëfficiënt' (0,69%). Dit betekent eenvoudigweg dat het proportioneel pensioen van een zelfstandige 1/3 lager uitkomt dan dat van een werknemer met eenzelfde inkomen. 

Onze partner UNIZO noemt de afschaffing van de correctiecoëfficiënt 'historisch', omwille van de officiële erkenning van de problematiek die er uit blijkt, naast de ambitie om er daadwerkelijk iets aan te doen. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche: "Het argument dat zelfstandigen minder sociale bijdragen zouden betalen in verhouding tot de rechten die ze opnemen, houdt al lang geen steek meer, zoals intussen ook uitvoerig wordt aangetoond in een officieel rapport daarover van het Algemeen Beheerscomité (ABC) voor het sociaal statuut der zelfstandigen."

 

Welke pensioenverhoging mogen zelfstandigen nu in de praktijk verwachten?

Elke loopbaan is anders en dus zal de uitkomst ook voor iedereen verschillen. Maar om het toch concreet te illustreren maakte UNIZO hieronder een simulatie die vertrekt van volgende hypotheses:

  • We gaan ervan uit dat deze zelfstandigen werken tot hun 67 jaar (met uitzondering van Guy, die al op pensioen kan op 66) en een volledige (zuivere) loopbaan als zelfstandige hebben (dus zonder loopbaanjaren als werknemer).
  • Inkomens variëren uiteraard in de praktijk, maar hier gaan we uit van een stabiel inkomen.
  • Voor de gehuwden gaan we ervan uit dat het gezinspensioen voordeliger is en dat de echtgenoot geen inkomsten heeft, geen uitkering geniet of beperkte inkomsten heeft en hoe dan ook geen eigen voordeliger pensioen ontvangt.

"Aanzienlijke bedragen dus, zeker als je ze bekijkt in het licht van een gemiddelde levensverwachting van bijna 82 jaar (mannen en vrouwen samen) in ons land", benadrukt Danny Van Assche.


De nieuwe, niet langer discriminatoire pensioenberekeningsmethode, geldt met terugwerkende kracht voor alle bijdragen die actieve zelfstandigen sinds 1 januari 2021 betaalden en nog in de toekomst zullen betalen. "Dit maakt een groot verschil voor de vele zelfstandigen die wakker lagen van hun toekomstig pensioen. In eerdere UNIZO-bevragingen over het sociaal statuut van zelfstandigen stond een verbetering van het zelfstandigenpensioen steevast op nummer één. Dat hebben we nu ook daadwerkelijk gerealiseerd."

Bronnen