Beton

App 'BETON' moet specificatie van beton aanzienlijk vergemakkelijken

WTCB • 21 juni 2021

Voor heel wat mensen geldt: “beton is beton”. Maar wie actief is in de bouwwereld, weet wel beter. Het specificeren van beton voor een bepaalde toepassing op de werf, is delicaat werk. In België steunt de voorschrijver (architect of studiebureau) op de Europese norm NBN EN 206 en zijn Belgische aanvulling NBN B 15-001 voor de specificatie van beton. De voorschrijver geeft de specificaties via het bestek door aan de aannemer, die de bestelling plaatst bij de betoncentrale. De betoncentrale zorgt dan tijdens de uitvoeringsfase voor het aanleveren van het gevraagde beton, en de aannemer gaat er vervolgens mee aan de slag. De praktijk wijst evenwel uit dat in dit proces van alles fout kan lopen.

WTCB

Europese en Belgische normen

De Belgische norm NBN B 15-001 verscheen in juli 2018 als aanvulling op de Europese norm NBN EN 206, gepubliceerd in 2014, voor de specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit van beton. Deze Belgische norm, de NBN B 15-001, is van essentieel belang, in die zin dat er rekening gehouden worden met de meest voorkomende Belgische omgevingen en de Belgische praktijk. Daarnaast zijn heel wat eisen in de Europese norm louter informatief. Deze twee onafscheidelijke normen vormen de basis voor de BENOR-certificatie van beton.

 

“De Europese en Belgische normen zijn broodnodige richtlijnen voor het specificeren van beton”, stelt Vinciane Dieryck, x bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). “Maar als handleiding voor het opstellen van specificaties zijn deze lijvige en complexe documenten niet echt ideaal. Voorschrijvers moeten heel wat variabelen correct begroten, en dat is niet eenvoudig.”

 

Gevolgen van een incorrecte specificatie?

En het verkeerd specificeren van beton heeft gevolgen. De juiste betonspecificatie in het bestek en bij de bestelling is van essentieel belang om discussies na de uitvoering te vermijden. Afhankelijk van de toepassing zullen de criteria voor het verkrijgen van kwaliteitsvol beton immers variëren. Zo kan een onjuiste specificatie bijvoorbeeld resulteren in:

 

  • De segregatie van beton of een moeilijke plaatsing als gevolg van een onjuiste consistentieklasse;
  • Verminderde duurzaamheid (bijvoorbeeld door wapeningscorrosie of chemische aantasting), te wijten aan een verkeerde omgevingsklasse;
  • Onvolledige omhulling van de wapening ten gevolge van de blokkering van granulaten van ongeschikte grootte.

 

Nieuwe app “BETON” moet specificatie aanzienlijk vergemakkelijken

“Schade op de werf of na de oplevering, zorgt voor betwisting, verzuring van relaties, tijdverlies en hogere kosten. Vanuit die economische realiteit zijn we binnen ons Labo Betontechnologie gaan nadenken over een oplossing”, zegt Vinciane Dieryck. “We hebben een beslissingsboom uitgewerkt waarmee we aan de hand van een beperkte reeks vragen alle variabelen voor de specificatie van beton vastleggen. De basis vormen de Europese en Belgische normen, maar we zijn ook verdergegaan. Het resultaat van deze oefening is een correcte specificatie voor het element in beton dat de voorschrijver voor ogen heeft.”

 

Rond deze beslissingsboom heeft het WTCB een app ontwikkeld die simpelweg BETON heet, en die gratis ter beschikking wordt gesteld van de Belgische bouwprofessional. De app kan online geraadpleegd worden op betonapp.wtcb.be.

Nuttige links