Opinie

"Verdeel verantwoordelijkheden evenwichtiger tussen álle bouwpartners"

NAV-voorzitter Dirk Mattheeuws • 10 september 2021

Medio juni stortte in Antwerpen een school in aanbouw in. Een menselijk drama voor eenieder die betrokken is, in de eerste plaats voor de families van de vijf arbeiders die om het leven kwamen. Maar nu het stof is gaan liggen, rijst de vraag: hoe kon dit gebeuren? In de hijgerige zoektocht van de media naar een schuldige leken de conclusies over de verantwoordelijkheid meteen al glashelder. Een onnodige voorafname op een onderzoek dat in alle sereniteit dient te verlopen.

Niettemin maakt deze vreselijke gebeurtenis opnieuw pijnlijk duidelijk hoe onevenwichtig de aansprakelijkheid van architecten en andere bouwpartners is vormgegeven. De architect is immers áltijd verzekerd – daar is hij wettelijk toe verplicht – en hij is – opnieuw vanuit een wettelijke verplichting - verantwoordelijk voor de controle op de werken. Helaas heeft de architect geen alziend oog, noch politionele bevoegdheid. Toch kijken rechters en verzekeringsmaatschappijen al te vaak de kant van de architect op bij schadegevallen, net omwille van die wettelijk kwetsbare positie. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat elk jaar één op vier architecten betrokken is bij een schadegeval. Gemiddeld staat een architect in zijn carrière vijf keer voor de rechter. Dat zou minder zijn als de verantwoordelijkheden evenwichtiger verdeeld zouden zijn tussen álle bouwpartners: architecten, maar ook studiebureaus en aannemers. De kostprijs voor die verplichte verzekering is ook onevenredig hoog - voor veel architecten de grootste kost van het jaar. Voor een gemiddeld project van 400.000 euro mag je rekenen op 1.600 euro. Zelfs hartchirurgen zijn minder zwaar verzekerd.  

 

Naar een klare kijk op de toekomst

Hoe het tij te keren? Een nieuwe aanpassing van de verzekeringswetten dringt zich op, maar alleen in combinatie met een actualisatie van onze architectenwet uit 1939 kan dat écht soelaas bieden. Het lijkt een titanenwerk en dat is het ook. Toch neemt het NAV hiervoor de handschoen op. We starten dit najaar een traject op voor het ontwikkelen van een architectenvisie met het oog op de vele transities die onze wereld momenteel doormaakt. Want alleen met een klare kijk op de toekomst kunnen we ook de rol van architecten hierin een duurzaam karakter geven.