event

NEBPC Slotevent: verbeterde modellering en impact op het energiegebruik

18 oktober 2021

Het NEPBC-project (2017-2021) is een project voor Strategisch Basisonderzoek (SBO) met maatschappelijke finaliteit, gefinancierd door het FWO. De titel ‘NEPBC’ staat voor ‘Next Generation Building Energy Assessment Methods towards a Carbon Neutral Building Stock’. De doelstelling is om de reken- en beoordelingsmethodes binnen de Vlaamse EPB/EPC-regelgeving te analyseren en te evalueren hoe deze de transitie naar een koolstofneutraal woningenpark maximaal kunnen ondersteunen.

Belangrijke uitdagingen hierin waren de performance gap tussen berekend en gemeten energiegebruik, de beoordeling op basis van de jaarlijkse primaire energiebalans en de invloeden van een intergeconnecteerde energieproductie en -markt.

 

De onderzoekers van UGent, KULeuven en WTCB geven tijdens dit event zelf tekst en uitleg bij de belangrijkste bevindingen van hun research. Het VEKA bouwt hierop verder richting het energiebeleid van morgen. Marc Delghust (UGent) zorgt voor een afsluitend woord. We sluiten het event af met een netwerklunch en receptie. Ruim de tijd dus om elkaar te ontmoeten, bij te praten en te netwerken.

 

Praktisch

Woensdag 27 oktober 2021, 9u00 – 15u30

RodeBol Events – gebouw 485
Sint-Denijslaan 485
B-9000 Gent