Nieuws

Oproep: denk mee over de wet van ‘39

2 februari 2022

Netwerk Architecten Vlaanderen wil samen met zijn leden en stakeholders een visie ontwikkelen op de wet van 1939. Daarom zet de NAV-doelgroep ‘Beroep van architect’ in 2022 een participatief proces op. Schrijf je nu in en denk tijdens een zevental sessies mee over de toekomst van ons wettelijk kader!

Architecten werken in een almaar sneller veranderende wereld. Onze maatschappelijke rol evolueert, maar ook de bouwsector zelf. Innovatieve bouwsystemen, veranderende verhoudingen met aannemers, overheden, financiers en adviseurs... Een uitgebreide blik op deze evoluties en hoe architecten zich volgens NAV daartoe moeten verhouden, vind je in de visienota onderaan deze pagina.

 

Aangepast wettelijk kader nodig

 

Eén van de acties die we als sector moeten ondernemen, is een aangepast wettelijk kader. Onder architecten is de consensus dat een aanpassing nodig is, vrij groot. Toen de wet werd geschreven, zag de bouwsector er immers helemaal anders uit dan vandaag. De wet is dan ook helemaal niet meer up to date. Een aanpassing dringt zich op, maar hoe verregaand mag/moet die zijn? Om die knoop te ontwarren, zet NAV een consultatietraject op.


Tijdens een zevental workshops gespreid over het voor- en najaar komen gastsprekers telkens een voorzet geven: juristen, verzekeraars, architecten werkzaam in het buitenland, aannemers... Na elke workshop reflecteren we in groep over wat elk van die aspecten betekent voor ons beroep. Zo creëren we in een participatief proces gaandeweg een visie op de toekomst van de wet die ons beroep vormgeeft. Op basis van de werkgroep komt een nota tot stand die het NAV de komende jaren zal gebruiken als basis voor zijn belangenbehartiging.

 

Programma: voorjaar

 

Een eerste cluster van vier sessies vindt plaats in het voorjaar.

 • Donderdag 24 maart 2022: startvergadering
  • Krijtlijnen en duiding visienota NAV over de architect in 2050
  • Doelstellingen van de werkgroep vastleggen
 • Donderdag 21 april 2022: welke impact heeft de bestaande wet op onze dagelijkse activiteiten als architect?
  • Wat wordt er in de wet bepaald?
  • Wat zegt de rechtspraak?
  • Wat zijn de gevolgen in de praktijk voor de architect?
 • Donderdag 12 mei 2022: relatie met de visienota van NAV over de architect in 2050
  • Hoe passen we de wet aan zodat we optimaal onze rol kunnen invullen in het geschetste toekomstbeeld?
 • Donderdag 23 juni 2022: rechtsvergelijking met omliggende landen
  • Architecten werkzaam in Nederland en Frankrijk getuigen. Academici lichten de wettelijke achtergrond toe vanuit internationaal perspectief.
 • Timing:
  • 18.30 uur ontvangst met broodjes
  • 19.00-20.00 uur gastsprekers aan het woord
  • 20.00-21.00 uur debat
  • 21.00 uur: napraten met een glas
 • Locatie: Unizo, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel

 

Programma: najaar


In de zomer en het najaar beginnen we gezamenlijk te schrijven aan de visienota. Tussen september en december 2022 volgen dan nog consultaties van de verzekeraars en vertegenwoordigers van de andere bouwpartners. Ten slotte stellen we een plan van aanpak op voor de belangenbehartiging die op het schrijven van de nota zal volgen.

 

Schrijf je in

Documenten