waterbewust bouwen

NAV zet zijn schouders onder het project Waterbewust Bouwen

Silvia De Nolf, adviseur studiedienst NAV • 15 maart 2022

De daling van de grondwaterstanden is zorgwekkend en verplicht ons om de droogte in Vlaanderen structureel aan te pakken. Tegelijk moeten we ons beter wapenen tegen overstromingen. Doordat te weinig water ter plaatse hergebruikt en geïnfiltreerd wordt, stroomt immers te veel regenwater naar onze rivieren. Met het COOCK-project Waterbewust Bouwen wil NAV meewerken aan oplossingen.

De Nieuwe Dokken in Gent, een project waar innovatieve technieken voor waterbewust bouwen een centrale rol krijgen - Foto: ID Brecht Van Maele

De oorzaken van de droogte- en de overstromingsproblematiek zijn ondertussen goed gekend. Enerzijds hebben we door onze grote bevolkingsdichtheid een groot waterverbruik t.o.v. de beschikbare waterhoeveelheid. Anderzijds voeren we door de hoge verhardingsgraad neerslag versneld af en hebben we in het verleden te weinig ingezet op lokale infiltratie.

 

We moeten dus zowel het drinkwaterverbruik als de waterafvoer naar onze rivieren doen dalen. De bouwsector en meer bepaald de architecten, hebben hierin de komende jaren een belangrijke rol te spelen. Het is essentieel dat er wordt ingezet op:

  • Rationeel watergebruik en waterbesparing, onder andere door gebruik van vacuümtoiletten en vacuüm afvoerinstallaties
  • Circulair watergebruik, zoals grijs- en zwartwaterhergebruik en collectieve opvang  en hergebruik van hemelwater 
  • Aanvullen van de grondwaterstanden, door bijvoorbeeld collectieve infiltratie van hemelwater. 

 

Informatie en inspiratie voor architecten

Om deze rol te kunnen spelen is er bij architecten een stijgende nood aan kennis, praktische informatie, tools en ondersteuning rond deze technieken. Een aantal projecten die gebruik maken van innovatieve technieken werden al uitgevoerd of zijn in uitvoering. Maar de hierbij opgebouwde kennis en expertise blijft beperkt tot de betrokken partijen en wordt niet uitgerold naar de volledige bouwsector. Ook ondervinden deze technieken nog een aantal moeilijkheden die de effectieve implementatie op grote schaal belemmeren. Hierdoor blijft de verdere toepassing ervan op dit moment zeer beperkt.

 

Concreet beoogt het project om invulling te geven aan de kennisnood bij onder andere architecten door: 

  • Het verzamelen en opbouwen van kennis en expertise uit 7 afgeronde voorbeeldprojecten & via nauwe opvolging en ondersteuning van 4 lopende of op te starten pilootprojecten. 
  • Het ontwikkelen van tools en instrumenten zoals een code van goede praktijk, een inspiratiefolder, praktische informatiebladen, een helpdesk, opleidingen en beleidsaanbevelingen. 
  • Brede informatieverspreiding via de eigen media, een projectwebsite en nieuwsbrief, 4 videoproducties en events (4 thematische infosessies, 2 studiedagen en 3 matchmaking events).

 

Voor dit project slaan organisaties van de hele bouwsector de handen in elkaar. NAV werkt hiervoor samen met VCB, VLARIO, VLAKWA en WTCB. Elke partner brengt zijn eigen netwerk en doelgroep aan, zodat een gevarieerd aantal ondernemingen in de bouwsector met de resultaten van het project aan de slag kan.

 

Jouw referentieproject in de kijker?

Ook jij kan als architect het project mee helpen vormgeven. Heb je al ervaring met innovatieve technieken voor waterbewust bouwen? Dan kan jouw project als voorbeeld gebruikt worden om de opgedane kennis te verspreiden en er uit te leren. Zou je graag innovatieve technieken gebruiken in een project in ontwerpfase, maar kan je hierbij ondersteuning gebruiken? Dan is jouw project heel geschikt om een pilootproject te worden. Ben je erg geïnteresseerd om meer te weten over waterbewust bouwen of zou je graag stakeholder worden? Bezorg ons dan zeker je gegevens via info@nav.be, zodat wij je kunnen contacteren.

 

 

Waterbewust Bouwen is een COOCK-project dat mogelijk wordt gemaakt dankzij de steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het project loopt van maart 2022 tot en met februari 2024. De Kickoff met de stakeholders vond plaats op 8 maart en was alvast een succes.