Nieuws

Roeselare steunt kopers eerste woning met premie voor renovatieadvies van een architect

31 maart 2022

Toekomstgericht renoveren lukt enkel met een logisch stappenplan en helder advies. Helaas gaan vandaag nog veel verbouwers zonder de nodige voorbereidingen aan de slag. De Stad Roeselare wil daar verandering in brengen met de nieuwe adviescheque voor renovatie. Kopers van een eerste woning kunnen dankzij deze premie een beroep doen op het advies van een architect om in te schatten hoe hoog de renovatiekosten van een woning zullen zijn. NAV steunt het initiatief en was aanwezig tijdens de lancering op 30 maart.

Op de foto van links naar rechts: Directeur van het NAV Steven Lannoo, Anthony Bommers (geïnteresseerde burger), Schepen Michèle Hostekint, Fabian Sinnaeve (medewerker premies stad) en Korneel Morlion (Stadsontwikkelaar).

Starters hebben het steeds moeilijker om een plaats op de woningmarkt te verwerven. Daarom gaat er binnen het lokaal woonbeleid van Roeselare bijzondere aandacht naar hen.

 

Financieel wordt de renovatie van een eerste woning al ondersteund met de renteloze energielening en de premies voorzien door Fluvius en Vlaanderen. Maar om echt winst te halen uit renovatie, is correct advies essentieel. Uitzoeken welke werken prioritair en (financieel) haalbaar zijn, is vaak geen gemakkelijke oefening. Kopers hebben er alle baat bij om meteen grondig en correct te renoveren.

 

Roeselare ondersteunt kopers van een eerste woning daarom met een cheque voor gericht renovatieadvies. De stad werkt hiervoor samen met Netwerk Architecten Vlaanderen.

 

Schepen Michèle Hostekint: “Door gericht advies te verlenen over de noodzakelijke renovatiewerken moet kwalitatief en betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk zijn. We vermijden onnodige kosten en verhinderen dat door een foutieve inschatting van de reële kosten, jonge starters in financiële problemen komen.”

 

De adviescheque moet worden aangevraagd via de Dienst Wonen van de Stad Roeselare.

Nuttige links
Adviescheque voor renovatie eerste woning

Op de website van de Stad Roeselare vind je meer info en alle voorwaarden.