Nieuws

Publicatie Standaard Takenlijst voor intellectuele taken in de bouw

Eline Debast (NAV-adviseur) • 29 augustus 2022

Goede afspraken maken goede vrienden. Dat geldt ook in het bouwproces. Met een duidelijke taakomschrijving voor elke betrokken partij kan je efficiënter samenwerken, win je tijd en heb je minder faalkosten. Een win-winsituatie voor alle bouwactoren dus. In dit kader publiceerde WTCB de “Standaard Takenlijst” (“STL”). De STL is opgesteld door de G30, ORI en VBA-ADEB, rekening houdend met feedback van het UPSI-BVS, NAV en WTCB.

Handige lijst met taken en verantwoordelijkheden 

De STL is een tabel of matrix waarin de taken en verantwoordelijkheden die horen bij een bouwproject opgelijst worden. Het gebruik van de lijst is evenwel niet dwingend maar kan ongetwijfeld een handig hulpmiddel zijn. De bedoeling is dat  alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de vergunning en de realisatie van bouwprojecten de STL invullen. Het document helpt om af te spreken wie welke taak op zich neemt.  Zo kunnen alle actoren van het bouwproces beter samenwerken.

 

Dankzij de STL denk je voor de opstart bovendien grondig na over het project en zie je dus minder taken over het hoofd. Elke taak wordt tijdig toegewezen aan een verantwoordelijke. Tot slot kan de STL ook een goede basis zijn bij de contractonderhandeling en kan je erop terugvallen bij eventuele discussies over meerwerken. Het is immers van bij de start van het project duidelijk welke prestaties deel uitmaken van de opdracht en welke niet.  

Niet gelinkt met de wettelijke taken van architect 

In de tabel of matrix zijn de voorwaarden verticaal per rij opgesomd en de potentiële uitvoerders van de voorwaarden zijn horizontaal per kolom ingevuld. Dit is op geen enkele wijze normatief of bindend. De kruisjes (X) bij elke voorwaarde in een bepaalde kolom geven, bij wijze van voorbeeld, aan wie de bewuste voorwaarde zal uitvoeren. In de lijst zijn de meeste taken indicatief toegewezen aan een partij door middel van een kruisje (X).

 

NAV benadrukt dat deze taken daarom niet per definitie  door deze partijen moeten worden uitgeoefend en dat  de architect dus niet verplicht is om de bijkomende taken of optionele kruisjes die voor hem/haar aangevinkt zijn, te aanvaarden. De STL doet met andere woorden op geen enkele manier uitspraak over de wettelijke taken van de architect. Voor elk project moet deze invulling, alsook de omschrijving van de voorwaarden, grondig herdacht en indien nodig gewijzigd worden in samenspraak met de betrokken partijen, in het bijzonder met de opdrachtgever.  

Meer informatie, de Standaard Takenlijst zelf en het begeleidend document vind je hier.