Nieuws

Premies voor (ver)bouwers in Vlaanderen: wat wijzigt er op 1 januari 2023?

16 december 2022

Wie bouwt of verbouwt in Vlaanderen, heeft recht op een breed scala premies en kortingen. We zetten de wijzigingen in 2023 op een rij.

Zonnepanelen

Premie zonnepanelen Fluvius (ingebruikname/keuring vanaf 1 jan 2023). Premie halveert.

 

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (dus niet het vermogen van de omvormer).

 • In 2021 en 2022 bedraagt de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
 • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro. Vanaf 2024 daalt de premie verder.

 

Meer info

 

Thuisbatterij

Premie thuisbatterij: daalt vanaf 1 januari 2023 (= ingebruikname/keuring vanaf 1 jan 2023) en zal vroeger dan eerst voorzien worden stopgezet op 1 april 2023.

 

Natuurlijke personen die een thuisbatterij plaatsen en deze laten keuren/in gebruik nemen vanaf 1 januari 2023  tot en met 31 maart 2023, komen in aan aanmerking voor volgende premie:

 • 0 tot 4 kWh: 150 euro per kWh.

 • 4 tot 6 kWh: 125 euro per kWh.

 • De maximale premie wordt bereikt bij 6 kWh en bedraagt 850 euro. Voor ingebruikname/keuring vanaf 1 april 2023 stopt de premie volledig.

 

Meer info

 

Mijn VerbouwPremie

Een aantal overgangsmaatregelen stopt vanaf 1 januari 2023 (heeft vooral te maken met een aantal doe het zelf werken, met factuur tot 30/6/22, die enkel nog tot eind 2022 kunnen aangevraagd worden en de premie voor gascondensatieketel voor de middelste inkomensgroep eigenaar-bewoner met factuur voor 1/7/22).

 

Inkomensgrenzen worden jaarlijkse aangepast (volgens gezondheidsindex). De geïndexeerde bedragen voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 zijn zopas bekendgemaakt. 

 

De nieuwe inkomensgrenzen voor aanvragen Mijn VerbouwPremie vanaf 2023 zijn:

 • Je behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als je jaarlijks inkomen gelijk aan of lager is dan:

  • 40.730 euro voor alleenstaande persoon

  • 57.020 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste 

  • 57.020 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste.

 • Je behoort als eigenaar-bewoner tot de middelste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor aanzienlijke premies voor alle categorieën van werken (behalve gascondensatieketel), als je jaarlijks inkomen tussen volgende inkomensgrenzen ligt:

  • 40.730 euro - 51.840 euro voor een alleenstaande persoon

  • 57.020 euro - 74.060 euro voor een persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste 

  • 57.020 euro - 74.060 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend.

 • Je behoort als eigenaar-bewoner tot de hoogste inkomenscategorie en hebt recht op premies voor dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler, als je jaarlijks inkomen hoger is dan:

  • 51.840 euro voor een alleenstaande persoon

  • 74.060 euro voor een alleenstaande persoon met 1 iemand ten laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste 

  • 74.060 euro voor een koppel, te verhogen met 4.160 euro per bijkomend persoon ten laste 

  • Ook indien je geen eigenaar-bewoner bent, val je onder deze doelgroep.

 

Door de indexatie kan het voor eigenaar-bewoners interessanter zijn om de premieaanvraag uit te stellen tot 2023, op voorwaarde dat de facturen dan nog geen 2 jaar oud zijn. Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur. Bij de premieaanvraag wordt er rekening gehouden met het meest recente aanslagbiljet beschikbaar op de datum van de premieaanvraag.

 

Meer info

 

Rentesubsidie

Hervorming renteloos renovatiekrediet tot rentesubsidie.

 

Het renteloos renovatiekrediet (bij aankoop van een woning met slechte energieprestatie (label E of F), waarbij je extra kan lenen aanvullend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van de woning) wordt hervormd en omgevormd tot een rentesubsidie vanaf 2023. Hoe hoger de ambitie inzake te behalen energielabel, hoe hoger de korting zal zijn op de rente (bv. renovatie tot label A: krijg je 3,5% korting, bij label B 3%, bij label C 2,5% en bij renovatie tot label D krijg je 2% korting).

 

Meer info

 

Sloop- en heropbouwpremie

Sloop/ en heropbouwpremie van 10.000 euro: wordt verlengd met 1 jaar voor bouwaanvragen tot eind 2023. Eis inzake E-peil zal wel strenger worden: E24 i.p.v. E30 wil je een slooppremie claimen.

 

Meer info

 

EPB: korting op de onroerende voorheffing

Korting/vrijstelling op de onroerende voorheffing wordt afgeschaft voor nieuwbouw met aanvraag omgevingsvergunning vanaf 2023. Enkel bij herbouw/gedeeltelijke herbouw loopt de korting verder. Ook voor Ingrijpende energetische renovatie loopt de korting verder.

 

EPB-eisen worden strenger voor aanvragen omgevingsvergunningen vanaf 2023.

 • Minimumaandeel hernieuwbare energie stijgt. Nieuwbouw: 25 kWh/m² ipv 15 kWh/m². Ingrijpende energetische renovatie: 20 kWh/m² ipv 15 kWh/m².
 • Maximaal S28 voor een nieuwe wooneenheid, ofwel S29, S30, S31 behalen én een maximaal E20 als E-peil. (ipv E25).
 • Bij nieuwbouw: Verwarming met lage watertemperatuur, bij de keuze voor centrale verwarming.

 

Meer info

 

Meermaals betaalde netkosten

De retro-actieve investeringspremie voor meermaals betaalde netkosten kan niet langer aangevraagd worden vanaf 1 januari 2023.

 

Meer info

 

Asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen

Als je investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op je dak, kun je hiervoor een premie krijgen. De premie is alleen geldig voor niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen en bedraagt 12 euro/m² als je aan de voorwaarden voldoet. Er werd beslist om de maatregel met 1 jaar te verlengen.

 

Je kan een premieaanvraag indienen bij Fluvius tot uiterlijk 31 maart 2024 in plaats van 31 maart 2023. Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een (voorschot)factuur van minstens 10% betaald zijn tussen 1/1/2022 en 31/12/2023. De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2025 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius.

 

Meer info

Bronnen
 • Vlaamse Overheid