Nieuws

Auteursrechten: stel nu je vragen bij de nieuwe wetgeving!

Eline Debast, Emilie Lachaert • 31 januari 2023

Bij de nieuwe wetgeving rond auteursrechten blijft onduidelijkheid troef. NAV bundelt jouw vragen uit de praktijk en ijvert voor verduidelijking. Juriste Eline Debast (NAV): “Architecten moeten kunnen blijven gebruikmaken van het fiscale gunstregime”.

Credits: Silvie Bonne fotografie

Sinds 1 januari 2023 geldt de nieuwe wet rond auteursrechten. In de aanloop van de nieuwe wetgeving vloeide er al heel wat inkt over wie er volgens de nieuwe regels wel of niet gebruik zou kunnen maken van het fiscale gunstregime. En nu de wet in voege is, blijft de situatie nog steeds onduidelijk. Zo blijkt ook uit de vragen die gesteld werden in het parlement en de discussie in de Kamer. Er werd aan de rulingcommissie gevraagd om een standpunt in te nemen, maar dat lukte niet. De bal werd teruggekaatst naar de administratie, de FOD Financiën. Momenteel wordt een circulaire voorbereid die de zaken moet verduidelijken.

Nood aan verduidelijking over nieuwe wet auteursrechten

Eline Debast, juriste NAV: “Daarom wil NAV nu de vragen uit de praktijk bundelen en overbrengen aan de administratie. Zo kunnen we duidelijkheid scheppen over de situatie voor architecten en willen we ijveren voor een faire en duidelijke toepassing van de wet.”

 

“NAV is van mening dat het fiscale gunstregime minstens in een aantal gevallen mogelijk moet blijven voor architecten. Architecten die in opdracht van een architectenkantoor deelnemen aan wedstrijden, werken bijvoorbeeld als auteurs samen aan een ontwerp. Ze dragen de auteursrechten dan over aan de architectenvennootschap en de ontwerpen, maquettes, plannen … worden publiek verspreid en gebruikt in het proces van de wedstrijd. In dit geval lijkt het ons alleszins overduidelijk: aan de nieuwe voorwaarde van ‘mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie’ wordt voldaan.”

Oproep: bezorg ons jouw vragen over de nieuwe wetgeving!

NAV bundelt de vragen van architecten uit de praktijk. We willen dat deze vragen in de circulaire verduidelijkt worden. We geloven dat architecten onder de voorwaarden van de wet nog steeds gebruik zullen kunnen maken van het fiscale gunstregime. Heeft u vragen bij het nieuwe fiscale gunstregime? Stuur ze zeker door naar eline.debast@nav.be.