Nieuws

Wat kan je ondernemen bij controle van auteursrechten en aanvullende taxatie?

Eline Debast, Emilie Lachaert • 8 februari 2023

Kreeg je controle op de inkomsten uit auteursrechten tot en met 31 december 2022? En kreeg je een aanvullende taxatie, omdat de belastingcontroleur die inkomsten toch als beroepsinkomsten beschouwt in plaats van roerende inkomsten uit auteursrechten? Dien dan tijdig bezwaar in!

Credits: Silvie Bonne fotografie

We krijgen momenteel geregeld de vraag van architecten om vanuit NAV juridisch actie te ondernemen tegen de controles op auteursrechten en de aanvullende taxaties. Maar helaas kunnen wij niet bij individuele procedures tussenkomen. Wat we wél kunnen doen? Dat is in de eerste plaats architecten zo goed mogelijk informeren zodat je zelf tijdig actie kan ondernemen en dus een bezwaarschrift indient. En daarnaast verzamelen we, in samenspraak met betrokken boekhouders en advocaten, de dossiers om die collectief aan te kaarten bij de administratie.

Gemotiveerd bezwaarschrift

Daarom delen we het artikel van de juridische experts Dries Verhaeghe en Jan Sandra met de oproep om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen na een aanvullende taxatie. Op basis van de informatie en argumenten in dat artikel heb je voldoende slagkracht om zélf werk te maken van het bezwaarschrift.

Nu indienen zodat je voor aanslagjaar 2024 ook nog goed zit

Een extra motivatie om bezwaar in te dienen, is de overgangsregeling van de nieuwe wet. Die stelt dat je in aanslagjaar 2024 enkel nog gebruik kan maken van het oude regime als je voor aanslagjaar 2023 ook nog gebruik maakte van het oude regime. Als je NU dus geen bezwaar indient, dan ga je volgend jaar ook geen gebruik meer kunnen maken van het oude regime. Vanaf 1 januari 2023 geldt immers een nieuwe wetgeving. Wil je weten wat NAV onderneemt op het vlak van de nieuwe wetgeving rond auteursrechten? Ontdek het hier.

Oproep: breng ons op de hoogte van jouw bezwaarschrift!

We verzamelden al heel wat dossiers van architecten(bureaus) die een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend hebben. En we roepen élke architect op om ons het dossier te bezorgen. Zo kunnen we de dossiers collectief aankaarten bij de administratie. Stuur dus jouw dossier op naar eline.debast@nav.be zodat we het mee kunnen nemen naar de administratie.