Nieuws

Koppel subsidies aan het voorleggen van een renovatiemasterplan

27 juni 2023

Op 8 mei lichtte NAV-voorzitter Dirk Mattheeuws tijdens een hoorzitting over de renovatie van woningen en gebouwen in het Vlaams Parlement de visie van NAV op het Vlaamse renovatiebeleid toe. Hij benadrukte het belang van de architect en het werken met een renovatiemasterplan.

Dirk Mattheeuws in het Vlaams Parlement

Waarom is zo'n masterplan noodzakelijk?

Architecten komen vaak bij verbouwers die al enkele gesubsidieerde ingrepen hebben uitgevoerd die achteraf ongedaan gemaakt moeten worden omdat ze voor een lock-in zorgen. Dat is een verspilling van budget, materialen en arbeidskrachten in de bouwsector.

 

Voorwaarde voor subsidies

Daarom pleit NAV ervoor om mensen te stimuleren om met een plan te werken. Dirk Mattheeuws stelde als incentive voor om subsidies te koppelen aan het voorleggen van een masterplan. En bij de renovatieverplichting vroeg hij om meer ambitie op langere termijn.

Analyse renovatiebeleid

Lees onze uitgebreide analyse van het Vlaams renovatiebeleid. We doen ook voorstellen hoe het beter kan.