Nieuws

Statuten twee keer wijzigen? Liever niet!

Eline Debast, juridisch adviseur NAV • 16 oktober 2023

Door een effectieve en een nakende wetswijziging bestaat de kans dat architecten binnenkort twee keer naar hun notaris moeten om hun statuten te laten wijzigen. NAV denkt mee na over een oplossing om alle wijzigingen in één keer mogelijk te maken.

Foto: Sylvie Bonne

Zoals we al eerder berichtten heb je nog tot het eind van het jaar tijd om je statuten aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht. NAV raadt dit ten zeerste aan omdat je vennootschap anders vanaf 1 januari automatisch omgezet zal worden in een andere rechtsvorm die mogelijks niet bij je past. Bovendien kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld als er schade optreedt doordat je niets hebt ondernomen.

 

Daarnaast wordt binnenkort ook de wet Laruelle hervormd waardoor architecten meer ondernemersvrijheid zullen genieten en niet langer fiscaal gediscrimineerd zullen worden. Iedereen die dat wil zal de nieuwe regels van de gewijzigde wet Laruelle kunnen meenemen in zijn statutenwijzigingen.

 

Idealiter gebeuren al deze wijzigingen natuurlijk op hetzelfde moment, zodat je je notaris slechts één keer hoeft te betalen. Helaas kan dat niet omdat de gewijzigde wet Laruelle nog niet van kracht is. Met andere woorden: de kans bestaat dat je je statuten twee keer kort na elkaar zult moeten laten wijzigen, zowel voor het einde van dit jaar als wanneer de nieuwe wet Laruelle er is.

 

NAV is daar uiteraard geen voorstander van en is op zoek naar oplossingen om alle wijzigingen in één keer mogelijk te maken. Er liggen verschillende scenario’s op tafel, maar er is nog niets beslist. Zodra we meer weten, zullen we je hier over inlichten.

De twee wetten nog eens kort uitgelegd

 

Het nieuwe vennootschapsrecht:

  • biedt je meer keuzemogelijkheden om het bestuur van je architectenonderneming in te richten;
  • maakt het aandeelhouders gemakkelijker om in en uit te stappen;
  • beperkt je keuze tussen vijf vennootschapsvormen: de BV, de NV, de CV, de maatschap en de CommV.

 

De nieuwe wet Laruelle:

  • maakt het architecten mogelijk om andere activiteiten die verenigbaar zijn met architectuur te ondernemen;
  • gebiedt dat 51% van de aandelen en de stemrechten van een architectenkantoor in handen moeten zijn van een architect;
  • maakt het mogelijk dat ook niet-architecten bestuurder worden, zolang de helft van de bestuurders wél architect is;
  • maakt komaf met de fiscale discriminatie aangezien je ook als vennootschap en niet langer enkel als natuurlijk persoon in het bestuur van de Laruelle-vennootschap zult kunnen zetelen.