Innovatie

Vlaamse primeur: bakstenen voormalige steenbakkerij in Pittem krijgen tweede leven

4 december 2023

Partners Wienerberger, Devagro, WVI en de gemeente Pittem bundelen de krachten voor een uniek proefproject op de voormalige Wienerbergersite in Egem: het baksteenpuin van de voormalige steenbakkerij wordt opnieuw ingezet als grondstof voor de productie van nieuwe snelbouwstenen. “Met deze unieke samenwerking tussen lokale overheden, aannemer en bouwmaterialenproducent willen we een voorbeeld stellen hoe sloopwerven kunnen ingezet worden om de ambitie rond circulair bouwen effectief te realiseren”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van WVI.

Bakstenen uit gerecycleerd slooppuin

“Noem het gerust pionierswerk”, vult Joachim Hollevoet, Project Manager Environment van Wienerberger, aan. “Vandaag wordt het sloopafval uit gebouwen al heel vaak gerecycleerd: baksteengranulaat wordt dan voornamelijk gebruikt als basismateriaal voor de aanleg van bijvoorbeeld (onder)funderingen in de wegenbouw.”

 

In september is aannemer Devagro gestart met de eigenlijke sloop van de bestaande bebouwing en verharding op de site. Vrij snel werden gesprekken opgestart met de aannemer en de voormalige eigenaar van de site, Wienerberger, om de bakstenen van de voormalige steenbakkerij als aparte fractie selectief te slopen. De bakstenen werden als opvulmetselwerk in de staalstructuur toegepast, en bevonden zich op die manier in een zuivere vorm zonder bijv. betonrestanten of andere contaminatie waardoor er werd voldaan aan de strenge acceptatiecriteria.

 

“Zo is het proefproject een primeur in Vlaanderen”, zegt Yves Degezelle, bestuurder van Devagro. “Niet alleen op het vlak van schaalgrootte, maar ook het feit dat het baksteenpuin op de site met uiterste precisie selectief werd afgebroken en gestockeerd door onze ervaren sloopafdeling. Daarna werd het baksteenpuin heel fijn gemalen op een maximum korrel van 5 mm. Dit is mogelijk via onze recente investering in een mobiele en hybride aangedreven breekinstallatie voor het fijnmalen van dergelijke gerespecteerde afvalstoffen.”

 

Joachim Hollevoet besluit: “Het gerecycleerde baksteengranulaat zal opnieuw ingezet worden als grondstof voor nieuwe snelbouwstenen. Zo wordt een deel van de grondstofmix vervangen door een secundair hoogwaardig baksteengranulaat.”

 

WVI als circulaire voortrekker

WVI geeft de transitie richting een circulaire economie concreet vorm. Het principe van circulariteit is eenvoudig: je streeft ernaar om grondstoffen zo lang mogelijk in kringlopen te houden. “Als publieke ontwikkelaar stimuleren en initiëren we zo’n proefprojecten bij de herontwikkeling van verouderde terreinen en brownfields”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Zo willen we samen met onze partners het pad effenen voor een circulaire economie en klimaatverandering tegengaan.”

 

Ruimte voor ondernemen

De site wordt herontwikkeld tot nieuwe ruimte voor ondernemen. Pittemse starters en ondernemers die willen uitbreiden of zich moeten herlokaliseren krijgen voorrang. Ondernemers die zich nog kandidaat willen stellen voor de aankoop van een bedrijfsperceel, nemen contact op via ondernemen@wvi.be of 050 36 71 71.