belangenbehartiging

GSV hemelwater: NAV zorgde voor aanpassing en wil meer duidelijkheid over uitzonderingen

13 december 2023

Door de toegenomen verharding stroomt er elk jaar meer water af naar beken en rivieren. De nieuwe GSV Hemelwater moet daar verandering in brengen. Met NAV steunen we uiteraard de principes, maar helaas werden die niet altijd vertaald in heldere regels. Dat blijkt uit de talrijke vragen van architecten aan onze helpdesk. We stellen alles in het werk om duidelijkheid te scheppen.

Olmo Peeters - ECOWORKS

NAV is ervan overtuigd dat een update van de GSV hemelwater noodzakelijk is om wateroverlast te beperken en het drinkwatergebruik te verminderen. Maar toen we in 2022 de eerste versie van de GSV onder ogen kregen, bleken een aantal zaken onrealistisch of onduidelijk. Zo was een infiltratievoorziening oorspronkelijk verplicht voor percelen vanaf 80 vierkante meter. We stelden voor om de minimale perceelgrootte op te trekken naar 120 vierkante meter omdat veel panden in de stad een grondoppervlakte van om en bij de 80 vierkante meter hebben en de koertjes die daar doorgaans bij horen niet geschikt zijn voor een dergelijke ingreep. Departement Omgeving hield rekening met onze opmerking en paste de maatregel aan in de definitieve versie van de GSV.

 

Daarnaast werkten we mee aan een handig technisch achtergronddocument dat architecten en vergunningsverleners helpt om de maatregelen toe te passen in de praktijk. Veel zaken zijn namelijk voor interpretatie vatbaar.

 

Omdat dit een technisch en geen juridisch document is, konden wij helaas niet uitweiden over de uitzonderingen die zullen worden toegestaan. NAV vindt dat daar nog veel onduidelijkheid over bestaat en ijvert voor een bijlage waarin de uitzonderingen op de regels klaar en duidelijk worden toegelicht.

 

Bots je in de praktijk zelf nog op onduidelijkheden?

Aarzel dan zeker niet om die aan ons te melden! Dit kan via onze helpdesk.

 

Video

In deze video licht onze waterconsulent Silvia De Nolf nog eens kort de zes pijlers van de verordening toe.