Interview

Wat ik nog niet wist over de job als architect voor mijn stage: Susanna Harutyunyan (defensie)

5 maart 2024

De stage is een reality check voor pas afgestudeerde architecten. In deze rubriek laten we stagiairs aan het woord over de nieuwe inzichten die ze opdoen. Hieronder ontdek je de ondervindingen van Susanna Harutyunyan.

Susanna Harutyunyan

"Ook ik dacht goed voorbereid te vertrekken van de schoolbanken, maar eens ik werd geconfronteerd met de praktijk tijdens mijn stage kwamen er uitdagingen op mijn pad waar ik nog nooit eerder rekening mee had moeten houden."

 

Beperkte middelen en veel administratie 

"Tijdens de studiejaren worden architectuurstudenten zo veel als mogelijk creatief gestimuleerd. Het eindontwerp dient zo artistiek, out of the box en inventief mogelijk te zijn. Zelden wordt er rekening gehouden met wetgeving, stedenbouwkundige voorschriften, budget, ... Vooral dat laatste is een belemmerende factor waar ik dagdagelijks, tijdens mijn stage bij defensie, mee geconfronteerd word. Aangezien we uitsluitend met publieke middelen bouwen, wordt het budget vaak beperkt tot het absolute minimum. Daarbij kaderen al onze projecten in de wetgeving van overheidsopdrachten, hetgeen veel administratief werk met zich meebrengt."

 

"De eigenheid van militaire infrastructuur brengt bepaalde technische eisen en voorwaarden met zich mee, zoals defensie en veiligheid, explosieweerstand, cyber security, … Ontwerpen binnen deze randvoorwaarden is volledig nieuw voor mij. Er komt veel bij kijken en er zijn meer mensen bij betrokken dan in een doorsnee bouwproject. Hierbij wordt ook een bepaalde deontologische code gevolgd en integriteit verwacht van alle betrokkenen." 

 

People management en sociale vaardigheden 

"Ook de realiteit van de praktijk en het theoretische uitgangspunt van de schoolprojecten liggen ver uit elkaar. Enerzijds is er een groter verantwoordelijkheidsgevoel omdat we werken met echte budgetten, echte mensen en echte bouwprojecten. Anderzijds komen er complicaties boven, die enkel uit de praktijk van de werf kunnen voortvloeien. Hier heb ik voordien nooit rekening mee moeten houden. Uitvoering is een aspect waar zo beperkt op gefocust wordt in de opleidingen dat dit bijna volledig nieuw terrein is in de stage. We maken voor het eerst kennis met het sociale aspect van people management en sociale vaardigheden. Dat wordt vaak onderschat. Onze verstandhouding met de verschillende actoren binnen het bouwproces kunnen onderhandelingen enorm beïnvloeden. Deze fijngevoeligheden van het vak leer je gaandeweg, al doende. Het is juist die diversiteit aan vaardigheden en uitdagingen die ons vak zo boeiend maken."