tool

Digitale map Bouw Gezond: nu beschikbaar

12 juni 2024

In opdracht van het Departement Omgeving werkte NAV aan de actualisatie van de map ‘Bouw Gezond’. Deze digitale map is een leidraad in de vorm van thematische fiches die je doorheen de aandachtspunten en aanbevelingen omtrent gezond (ver)bouwen loodst.

De eerste map ‘Bouw Gezond’ dateert van 2010 en kende al een aantal revisierondes. De opzet? Het bundelen van wetenschappelijke en praktijkgerichte informatie die architecten nodig hebben om gezond te (ver)bouwen.

 

Naast een actualisatie op het vlak van wetgeving, normering, voorschriften en nieuwe wetenschappelijke inzichten, heeft NAV ook de algemene structuur van de map aangepakt én enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd. Voortaan terug te vinden onder zes hoofdthema’s.

 

1. Algemeen

Het thema Algemeen gaat over de globale aandachtspunten bij gezond (ver)bouwen:

 • Waarom is gezondheid belangrijk bij het (ver)bouwen?
 • Hoe onderhoud je je gebouw op een gezonde manier?

 

2. Materialen

Onder Materialen wordt de impact van verschillende isolatiematerialen op de gezondheid en het milieu gekaderd. Bepaalde producten veroorzaken namelijk schadelijke emissies in de bouw. Deze schadelijke stoffen komen niet alleen vrij tijdens de verwerking van bouwmaterialen, maar soms ook nog lange tijd nadat een gebouw al in gebruik is. Een doordachte materiaalkeuze is dus belangrijk.

 

In dit hoofdstuk vind je terug:

 • Welke labels en fiches zijn er om bouwmaterialen te kwalificeren?
 • Hoe kun je de milieu-impact op materiaal- en gebouwniveau meten?
 • Welke materialen zijn potentieel gevaarlijk en hoe ga je ermee om?
 • Welke (voorzorgs)maatregelen neem je bij asbest?
 • Hoe beheer je afvalstromen?

 

3. Ventilatie

Het thema Ventilatie is opgedeeld in residentiële en niet-residentiële toepassingen. Een goede ventilatie voorkomt dat schadelijke stoffen, afkomstig van bouwmaterialen, activiteiten in het gebouw of consumenten-/onderhoudsproducten, zich binnenshuis opstapelen en helpt om verontreinigende stoffen, zoals micro-organismen, bacteriën en virussen, te verwijderen.

 

 • Stap voor stap worden alle aspecten die de binnenluchtkwaliteit beïnvloeden aangekaart.
 • Daarbij worden de soorten ventilatiesystemen met hun technische componenten, aandachtspunten voorafgaand aan en bij installatie, de noodzakelijke testen en verplichte verslaggeving op een praktisch niveau toegelicht.

 

4. Comfort

Met Comfort verwijzen we naar wat direct zintuiglijk waarneembaar is: geluid, geur, visuele en thermische aspecten.

 

De fiches buigen zich over:

 • De verschillende soorten verwarmings- en koelsystemen.
 • Hoe een gebouw goed isoleren (akoestisch en thermisch)?
 • Hoe geur- en geluidshinder door bepaalde technische installaties beperken?

 

5. Water

Het thema Water zet uiteen hoe aan duurzaam waterbeheer te doen in en rond een gebouw, met aandacht voor de gezondheid en de veiligheid van mens en milieu.

 

 • Zo wordt toegelicht hoe op een gezonde manier een gesloten circuit voor grijs- (licht verontreinigd huishoudelijk afvalwater) en hemelwaterrecuperatie op te zetten.
 • Er worden ook richtlijnen voor installatie en onderhoud meegegeven.

 

6. Veiligheid

Het thema Veiligheid behandelt:

 • De veiligheidscoördinatie van werkzaamheden.
 • Hoe omgaan met omgevingsfactoren die een potentieel veiligheidsrisico inhouden?
 • Je vindt er tevens een overzicht van persoonlijke beschermingsmiddelen die je moet aanwenden bij de omgang met potentieel gevaarlijke materialen.

 

Tijdens de werken is het de taak van de architect en de veiligheidscoördinator om aannemers, werklui én opdrachtgever te wijzen op de risico’s van bouwmaterialen en de verwerking ervan. Daarbij reiken ze hen de nodige maatregelen aan om zichzelf te beschermen.

 

De fiches worden integraal online en volledig gratis aangeboden.