Nieuws

Start digitale omgevingsvergunning mogelijk uitgesteld

17 januari 2017

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) overweegt de start van de digitale omgevingsvergunning enkele maanden uit te stellen. Dat meldt De Standaard.

Het blijkt niet evident om de vooropgestelde timing helemaal te halen. Volgens het decreet moet de nieuwe regeling op 23 februari van dit jaar in werking treden, maar dat zal niet overal lukken, klinkt het in De Standaard. Zo blijkt een deel van de lokale besturen nog te weinig ervaring te hebben met digitale dossiers.

 

Minister van Omgeving Joke Schauvliege overweegt daarom delen van de nieuwe regeling enkele maanden uit te stellen. In een (informele) non-paper voor de Vlaamse regering stelt ze een ‘gefaseerde en begeleide implementatie’ voor, waarbij in een eerste fase alleen de projecten die door de Vlaamse overheid worden behandeld en projecten met medewerking van een architect – dat zijn er meer dan de helft – digitaal worden behandeld.

 

De andere dossiers krijgen uitstel tot 1 juni 2017, maar zullen al wel kunnen genieten van de voordelen van de nieuwe regeling, zoals de milieuvergunning die voor onbepaalde duur geldig is. Intussen kunnen de lokale besturen ervaring opdoen met het nieuwe systeem.