Nieuws

OPROEP: interessante projecten (gefaseerde) energetische renovatie van woningen gezocht!

31 januari 2017

Heeft u interessante, bij voorkeur gefaseerde, woning-renovatieprojecten gerealiseerd en wil u uw kennis en ervaring met ons delen? De RenoFase-Ontwerpgids willen we immers updaten met nóg meer praktijkinformatie. Heeft u interesse om hieraan mee te werken? Stel u dan nu kandidaat! Indien uw project geselecteerd wordt, voorzien we een vergoeding van € 250 om ons de gewenste praktijkinformatie te bezorgen.

RenoFase-Ontwerpgids

(downloadlink)

 

Binnen RenoFase werd een leidraad uitgewerkt voor architecten en algemene aannemers om een goed ‘renovatie-masterplan’ op te stellen. Het document wil ondersteuning bieden bij het maken van keuzes op projectniveau (slopen/renoveren, faseren of niet, energie-ambitie, ventilatieconcept, volgorde van werken, …) en maatregelniveau (analyse bestaande toestand, mogelijke type-oplossingen, aandachtspunten uitvoering).

 

Graag willen we deze Ontwerpgids verder stofferen en uitwerken met illustraties, voorbeelden, inzichten, … uit de praktijk om dit document nog aantrekkelijker en bruikbaarder te maken voor de architect en aannemer actief in woningrenovatie.

Wat zoeken we?

Architecten die recent interessante woning-renovatie-projecten hebben uitgevoerd of in uitvoering hebben.

 

Hierbij zoeken we:

 

Eengezinswoningen in Vlaanderen

Uitgevoerd en goed gedocumenteerd (zie verder voor info) OF in uitvoering en goed te documenteren in het voorjaar van 2017

 • De werken zijn liefst na 2010 opgestart.
 • Focus ligt op particuliere renovaties. Hierbij dient ook het akkoord van de opdrachtgever mogelijk te zijn om de projectinformatie te kunnen gebruiken binnen RenoFase.

 

Representatieve projecten

Het project moet een voorbeeld kunnen zijn voor andere projecten:

 • Gebruik van standaardoplossingen, gangbare materialen en technieken, … en passend in een renovatie-concept. We zijn niet per se op zoek naar projecten waar 1 of 2 maatregelen werden genomen.
 • Bijkomend gaat onze interesse uit naar projecten waar meer innovatieve materialen zijn toegepast (maar het is geen must), in het bijzonder rond binnenisolatie, of rond integratie van verschillende functies.

 

Energiezuinig

 • Het project dient een zeker energie-ambitieniveau na te streven, hierbij denken we aan projecten die qua E-peil of equivalent in de buurt komen van E90, E60 of lager.


Gefaseerde renovatie is zeer interessant:

 • Projecten waarbij een opsplitsing werd gemaakt met enkele jaren tussen, of waarbij al een deel van een masterplan is gerealiseerd, …

 

Wat verwachten we concreet?

 • Een overlegmoment (eventueel ter plaatse) waarin aan bod komt:
  - De case study en de gemaakte keuzes, de moeilijkheden die zich voordeden, …
  - Overlopen van de Ontwerpgids en peilen naar feedback over de huidige inhoud van de gids
 • Foto’s, detailtekeningen, opbouwen van schildelen, eventuele simulaties, … die bepaalde aspecten (bv. gefaseerde uitvoering, bv. energie-ambitieniveau) illustreren
 • Een korte nota met gemaakte keuzes, het gevolgde ontwerpproces, key points, hindernissen, …
 • Kostprijzen van de renovatie – raming/afrekening – deze gegevens worden in eerste instantie enkel als achtergrond gebruikt en als vertrouwelijk behandeld.
 • Inzicht in berekend (en eventueel werkelijk) energieverbruik: E-peil of equivalent
 • Mogelijkheid om bovengenoemde informatie te gebruiken, uiteraard mits afspraken rond bronvermelding etc.

 

Wat voorzien we?

Indien uw project geselecteerd wordt, voorzien we een vergoeding van 250 euro om ons alle gevraagde informatie te bezorgen.

 

Wij gaan ervan uit dat de meeste informatie beschikbaar is, en dat het bedrag de tijd vergoedt om alles samen te brengen en van wat toelichting te voorzien.

 

Procedure

 • Indien u interesse hebt, kunt u zich kandidaat stellen tot 27 februari 2017. Om zich kandidaat te stellen, verwachten we volgende basisinfo – hiervoor verwijzen we naar het invulformulier aan het einde van dit document:
  - Foto voor & na (of render)
  - Highlights van het project: interessante zaken voor ons: fasering, details, uitvoeringsfoto’s, kostenberekening, …        
  - Korte toelichting bij energie-ambities, liefst gekwantificeerd
 • Op basis van de ontvangen kandidaatstellingen, zullen NAV, WTCB en Pixii maximum 10 cases selecteren, met wie verder contact opgenomen wordt.
 • Een korte overeenkomst tussen WTCB en de kandidaat wordt opgemaakt om kostprijs, confidentialiteit, timing, … af te spreken.
 • Het contact verloopt via WTCB en/of Pixii, waar 1 adviseur met u de zaken zal overlopen.
 • Uw project wordt mee opgenomen in de RenoFase-Ontwerpgids, die in Vlaanderen het referentiewerk is rond energiezuinige renovatie van woningen.          

 

Interesse?

Stuur dan snel onderstaande informatie naar Jeroen.Vrijders@bbri.be vóór 15 februari.

 

 1. Identificatie project (naam, link naar foto’s, …)
   

 2. Naam architect/aannemer
   
 3. Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer)
   

 4. Highlights van het project (energie, fasering, details, innovatieve oplossingen, …)
   

 5. Beschikbare informatie (schrappen/aanvullen)

   - Plannen (& masterplan)

  - Detailtekeningen

  - Energie-berekening

  - Kostprijzen

  - Foto’s (technische illustraties)

  - ….
   

 6. Akkoord samenwerking
  Ik ga akkoord om bij selectie voor de oproep binnen de grenzen van het mogelijke en het haalbare bovengenoemde informatie bij elkaar te brengen, en tijd uit te trekken om via een gesprek een aantal zaken te overlopen.
   
 7. Bijlagen

  Graag een foto voor en na de werken. Indien u andere foto’s, plannen, … andere zaken wenst mee te sturen kan dat, liefst beperkt in omvang. Eventueel kunt u share.wtcb.be gebruiken om grotere bestanden over te maken.