Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Pieter De Groote • 5 april 2017

Na aanhoudende druk gaat Minister Joke Schauvliege in op de vraag tot bijsturing m.b.t. de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket. Een en ander werd gisteren toegelicht aan NAV tijdens een onderhoud op het kabinet. Hieronder verneemt u de maatregelen in grote lijnen en verwijzen we u door naar documenten waar u meer informatie kan vinden.

1. Maatregelen voor de digitale bouwaanvraag

Vandaag, woensdag 5 april, publiceerde het Departement Omgeving een Aanvullende Technische Richtlijn voor het indienen van aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning via het loket ‘Digitale Bouwaanvraag’ (DBA).

Voor uitzonderlijke gevallen wordt een tweede, gemengde vorm van dossiersamenstelling toegelaten:

 

 • de architect-ontwerper voert een minimum aan digitale gegevens in via DBA en dient dit in.
 • de bijhorende documenten mogen tijdelijk en voor uitzonderlijke gevallen op analoge manier, m.a.w. op papier, worden bezorgd.
 • dossiers met een gemengde dossiersamenstelling kunnen verder analoog behandeld worden.
   

Dit geldt voor het gros van de aanvragen op gemeentelijk niveau, met uitzondering van enkele gemeenten die nu al zijn overgeschakeld of binnenkort op de omgevingsvergunning overschakelen. Meer details in punt 2 hieronder.

 

Het antwoord op enkele FAQ’s vindt u onderaan deze pagina.

2. Maatregelen voor het omgevingsloket: USB-stick of WeTransfer

Gisteren, op dinsdag 4 april, publiceerde het Departement Omgeving een Technische richtlijn voor dringende omgevingsvergunningsdossiers.

 

Aanvragen zullen nog steeds via het omgevingsloket moeten gebeuren, maar de bijhorende documenten mogen tijdelijk en voor uitzonderlijke gevallen via USB-stick of WeTransfer worden bezorgd.

Dit geldt dus voor:

 • Het omgevingsloket is al sinds 23 februari in voege voor bouw- en milieuvergunningsaanvragen bij de provincies, het Vlaams gewest en volgende gemeenten: Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden.
 • M.b.t. aanvragen bij andere gemeentes gaat dit pas later van start. Zij vroegen immers uitstel aan.
  • Beersel start op 18 april 2017.
  • Diest start op 2 mei 2017.
  • Al de rest start op 1 juni 2017.

Standpunt NAV

NAV is tevreden dat eindelijk gehoor wordt gegeven aan de zeer talrijke verzuchtingen van haar leden. De tijdelijke sluiting van het loket gedurende enkele dagen vorige week was immers slechts het topje van de ijsberg. Sinds de heropening bleef het klachten regenen van gebruikers die geen verandering in de werking merken t.o.v. vóór de sluiting.

 

NAV blijft waakzaam en waarschuwde de minister dat de grote problemen het vertrouwen in een goede opstart van het omgevingsloket dreigen te hypothekeren. We vragen om garanties dat er daar een betere voorbereiding zal zijn en een hogere investering in de ondersteunende ICT. Zoniet moet, zeker gezien de voorziene timing op 1 juni 2017 en dus net voor het bouwverlof, de invoering terug uitgesteld worden.

 

NAV zal haar leden de komende dagen en weken verder blijven informeren.

FAQ’s i.v.m. de gemengde vorm van dossiersamenstelling van de digitale bouwaanvraag

 • Heeft een ‘analoog dossier’ volgens deze technische richtlijn dezelfde samenstelling als dat van een dossier zoals dat voor de verplichte DBA moest ingediend worden (bv. statistisch formulier, vergunningsaanvraag formulier, plannen, beschrijvende nota, fotodocument…)?  
  Inderdaad.
   
 • Moeten de plannen opgemaakt worden volgens de modaliteiten van het normenboek van de DBA (bijv. één plan per tekeningtype, schaal 1_100…), of mogen/moeten de plannen ingediend worden zoals voor de verplichte digitale indiening?  
  Voor het aanleveren van analoge plannen in het kader van een analoog dossier zijn er geen specifieke richtlijnen; dus de analoge plannen hoeven de modaliteiten van het normenboek niet te volgen. (tenminste in het kader van aanvragen stedenbouwkundige vergunningen, in het kader van de omgevingsvergunning zijn die er wel (in principe enkel van toepassing voor aanvragen door een burger) met het oog op het omzetten van de analoge plannen naar een digitaal dossier)
   
 • Laat deze technische richtlijn toe om het dossier in te dienen op USB of via WeTransfer cfr. de Technische richtlijn m.b.t. het Omgevingsloket?£
  Neen, normaliter niet (maar een digitale versie mag altijd aan een analoog dossier toegevoegd worden).  
   
 • Met betrekking tot de minimaal in te voegen gegevens in het loket van de DBA: er wordt aangegeven dat er minimaal één stedenbouwkundige handeling moet ingevuld worden, wat indien een dossier uit meerdere stedenbouwkundige handelingen bestaat?
  Aangezien in elk geval substantiële informatie ontbreekt in het digitale dossier, zal de overheid altijd de analoge versie moeten beoordelen. Het blijft echter altijd aan te bevelen om alle stedenbouwkundige handelingen aan te geven en zeker alle locaties omdat dit vaak een impact heeft op de geo-toepassingen van de besturen.
   
 • Begrijpen we het goed dat het digitale statistisch formulier niet meer ingevuld moet worden?
  Dit moet niet meer ingevuld worden wanneer de gemengde dossiersamenstelling wordt gebruikt. Het blijft echter wel de regel dat de architect een inspanning doet om het dossier digitaal in te dienen; op dat ogenblik blijft de digitale statistische informatie wél verplicht. Wanneer om technische redenen het invullen niet lukt en het dossier dringend moet kunnen verder gezet worden, kan de gemengde dossiersamenstelling gevolgd worden.