Nieuws

Wordt u de eerste Pionier Bedrijvige Kern?

14 april 2017

UNIZO is al decennia lang een voortrekker van een kernversterkend beleid. Sterke kernen vormen namelijk het socio-economische hart van onze steden en gemeenten en de vele functies smelten samen tot een broeihaard van leven. Goed ingevulde en aangename kernen hebben dan ook een grote aantrekkingskracht. Een kracht die niet enkel uitgaat van detailhandel, maar veel breder gaat.

De afgelopen jaren werkte UNIZO haar visie rond het kernversterkend beleid steeds dieper uit om nu volop in te zetten op een Bedrijvige Kern, de kern van de toekomst: een compacte afgebakende zone in een stad of gemeente waar vernieuwende en originele initiatieven de, bij voorkeur zichtbare en aaneengesloten, bedrijvigheid opkrikken en de leegstand terugdringen. In heel wat gemeenten vinden we reeds initiatieven terug die bijdragen aan een bedrijvige kern, onder meer door initiatieven van de lokale besturen. Maar ook private initiatieven kunnen een grote meerwaarde betekenen voor de aantrekkingskracht van de kernen.

 

Samen met Eandis organiseert UNIZO de Prijs Pionier Bedrijvige Kern om initiatieven die bijdragen aan de Bedrijvige Kern nationaal in de kijker te zetten. Zowel publieke als private projecten, ingrepen, ontwikkelingen… komen in aanmerking. Een jury van experten beoordeelt de kandidaturen op onder meer originaliteit en langetermijn impact.

 

Heeft u als architect projecten die bijdragen aan de bedrijvige kern? Aarzel dan niet uw kandidatuur in te zenden. Wie weet wordt u de eerste Pionier Bedrijvige Kern.

 

Schrijf in voor 30 april

 

U kan terecht op www.unizo.be/debedrijvigekern voor een uitgebreid wedstrijdreglement en het indienen van de kandidaturen.

 

Alle initiatieven die gerealiseerd of in uitvoering zijn en die bijdragen aan een Bedrijvige Kern, zowel publiek als privaat, kunnen zich kandidaat stellen tot en met 30 april 2017. De winnaar zal bekend gemaakt worden op 12 juni 2017 tijdens een studiedag rond de Bedrijvige Kern.