digitale bouwaanvraag

Digitale loketten bouwaanvraag: ruim 500 architecten stellen minister Schauvliege in gebreke

17 mei 2017

Vorige week stuurde Netwerk Architecten Vlaanderen voor de tweede keer in drie maanden een enquête uit i.v.m. de werking van de loketten van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning. Bijna 700 architecten namen deel. De resultaten zijn helaas opnieuw weinig bemoedigend. NAV heeft bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege daarom formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven. Daarnaast, gezien het omgevingsloket de facto onwerkbaar is en al zeker niet performant, en de minister bovendien geen garantie kan geven voor een gedegen oplossing, vragen wij haar nogmaals om de algemene invoering van de omgevingsvergunning, voorzien op 1 juni, uit te stellen.

Niettegenstaande de vele inspanningen van de administratie en de softwareleveranciers voor zowel het loket van de digitale bouwaanvraag als het loket van de omgevingsvergunning, moeten we vaststellen dat de overheid er niet in slaagt om een stabiel en performant platform aan te leveren.

 

De resultaten uit de enquête bewijzen ten eerste dat de problemen met het loket van de digitale bouwaanvraag niet opgelost raken:

  • 99% van de gebruikers ervaart problemen
  • 78% van die gebruikers ervaart die problemen als fundamenteel

 

Daarnaast stellen we ook vast dat de eerste gebruikerservaringen met het loket van de omgevingsvergunning, dat vanaf 1 juni algemeen verplicht wordt, weinig hoopgevend zijn:

  • 21% van de respondenten heeft er reeds ervaring mee
  • 95% van hen ervaart problemen
  • 80% ervaart die als fundamenteel

 

NAV heeft bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege daarom formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.

 

Economisch verlies en imagoschade

 

Deze situatie is voor architecten onaanvaardbaar geworden. Er wordt een groot economisch verlies geleden. Niet alleen omwille van het vele tijdverlies en de verloren inspanningen, maar ook omdat contractuele afspraken door laattijdige of niet-indiening van de aanvraag niet kunnen worden nagekomen. Ook de imagoschade voor de architect is enorm.

 

Indien de bevoegde diensten er niet in slagen in een performant en stabiel platform te voorzien, zullen wij ons genoodzaakt zien een juridische procedure te starten om de geleden schade vergoed te zien.

 

Daarnaast, gezien het omgevingsloket de facto onwerkbaar is en al zeker niet performant, en de minister bovendien geen garantie kan geven voor een gedegen oplossing, vragen wij haar nogmaals om de algemene invoering van de omgevingsvergunning, voorzien op 1 juni, uit te stellen.

 

NAV vroeg op 21 april al om dit uitstel en om een overgangsperiode tussen DBA en OMV, maar daar ging de minister niet op in.