Nieuws

Unizo: 'Steeds meer bouwplannen in de war door archeologie'

23 mei 2017

Maandelijks moeten 300 à 400 bouwheren een archeologisch onderzoek laten uitvoeren voor de aanvraag van hun bouwvergunning. Dat leidt tot vertragingen en extra kosten, zegt de zelfstandigenorganisatie Unizo.

Om tegemoet te komen aan de zorgen van heel wat bouwheren zijn de regels sinds dit jaar aangepast. Dat moest de verplichte archeologienota sneller en goedkoper maken. Maar het is nog te vaak verplicht om een archeologienota in te dienen, vindt Unizo.

 

Unizo vraagt hervorming regels

 

Sinds de invoering van de nieuwe regels hakt het agentschap Onroerend Erfgoed maandelijks de knoop door over meer dan 300 nota’s. Ongeveer een vijfde wordt door het agentschap geweigerd omdat ze niet aan de vereisten voldoen, meldt De Tijd.

 

Unizo stelt een verdere hervorming voor. Of een archeologisch vooronderzoek nodig is, hangt onder meer af van de vraag of ‘een ingreep in de bodem’ nodig is voor de werken. Unizo pleit voor een duidelijke definitie, waarbij pas vanaf een bepaalde diepte sprake is van een ‘ingreep’. ‘Dat moet vermijden dat een te groot aantal bouw- en ondernemersprojecten geconfronteerd wordt met een dure archeologienota en extra aanslepende procedures’, luidt het.

 

Daarnaast vraagt de zelfstandigenorganisatie om de kaart met gebieden waar geen archeologische vondsten verwacht worden snel aan te passen. Vandaag is die kaart beperkt waardoor ‘de kosten voor het onderzoek naar erfgoed de facto worden doorgeschoven naar wie initiatief neemt in Vlaanderen’.

Bronnen