Nieuws

Nieuwe technische richtlijn voor de Omgevingsvergunning (OMV-loket)

9 juni 2017

Gelet op de grote problemen bij het gebruik van het omgevingsloket (OMV), worden de bevoegde overheden verzocht om een vereenvoudigde werkwijze toe te staan. De werkwijze bestaat erin dat er bij een nieuw aanvraagdossier in het digitale omgevingsloket een minimale set aan digitale gegevens wordt ingevoerd. Wanneer de performantie van het omgevingsloket onvoldoende is om de volledige digitale versie van het aanvraagdossier op te laden, contacteert de architect de bevoegde overheid en bezorgt daarbij een schermafdruk van de foutboodschap. Er wordt daarbij meteen afgesproken hoe de digitale documenten zullen worden bezorgd. Dat kan bv. via USB-stick, WeTransfer, …

Deze vereenvoudiging komt er op vraag van NAV na veelvuldige klachten van architecten. NAV blijft de werking van het loket van nabij opvolgen en onderneemt telkens actie wanneer nodig. Hou ons daarom verder op de hoogte. Dat kan onder meer via info@nav.be .