Nieuws

NAV lanceert renovatieadvies.be

Pieter De Groote • 15 juni 2017

Geeft u als architect wel eens advies over een aan te kopen renovatiepand? Of begeleidt u renovatieprojecten van A tot Z? Lees dan vooral verder. Want in beide gevallen biedt NAV haar leden nu de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.

Niet nodig, denkt u? Nochtans neemt NAV dit initiatief niet zonder reden. 

 

BENOveren, iedereen kan het leren?


De Vlaamse Overheid heeft in haar ‘langetermijndoelstelling 2050’ de ambitie vooropgesteld om elke woning in Vlaanderen tegen 2050 energiezuinig te maken.

2050 lijkt nog veraf, maar vergis u niet: het marktaandeel renovatie zal de komende jaren nog groeien.

 

Op Batibouw werd de BENOverencampagne voorgesteld. Benoveren staat voor beter renoveren met extra aandacht voor de energieprestaties.

 

De komende jaren zullen subsidies, sensibilisering en nieuwe wetgeving renovatie nog meer stimuleren. NAV is trouwens gesprekspartner van de Vlaamse overheid om de verschillende initiatieven in de goede richting te sturen.

Een aantal instanties en bedrijven hebben de koe bovendien al bij de horens gevat. BENOvatiecoaches en renovatieadviseurs-aan-huis schieten als paddestoelen uit de grond.

 

Zowel commerciële firma’s maar ook gesubsidieerde instanties die (bijna) gratis advies verlenen: een renovatieplan maken met timing, meetstaten opstellen, kostenramingen maken, energiebesparingen berekenen, de werken begeleiden... Klinkt u bekend in de oren?

De renovatieadviseur, een superman?


NAV heeft volgende bezorgdheden bij deze evolutie:

 

 • De focus mag niet te eenzijdig op energie komen te liggen.
   
 • De architect is nu al gewoon om het overzicht te houden over het werk van energiedeskundigen, ventilatieverslaggevers, ingenieurs technieken, technische experts, niche-aannemers…

  Een zoveelste nieuwe speler op de al overbevolkte vastgoedwerf maakt de zaken nodeloos complex.
   
 • Het ontbreken van garanties bij eventuele schadegevallen.

  Elke architect is vandaag 10 jaar aansprakelijk en wettelijk verplicht verzekerd voor zijn adviezen en de door hem gecontroleerde uitvoeringen. Maar de renovatieadviseur verdwijnt zonder enige verantwoordelijkheid na zijn advies van het terrein. In het geval van vergunningsplichtige ingrepen moet een architect het huiswerk bovendien nog eens overdoen…


Less is more. Master, wat is uw plan?


Over één zaak zijn we het eens. Elke eigenaar heeft zo vroeg mogelijk in een project nood aan een helder advies dat duidelijk de ambities en de te nemen stappen vastlegt om zijn einddoel, desnoods gefaseerd, te kunnen bereiken.

Het moet daarbij gaan om een volledige masterplanaanpak waarin rekening wordt gehouden met het totaalplaatje.

Dit behelst niet alleen energie, maar ook de bouwfysische staat van de woning, de ligging en oriëntatie, het comfort van de bewoners, het hergebruik van ruimte, slimme ruimtelijke ordening, toegankelijkheid, een rationele planning van de ingrepen en een optimale balans tussen de doeltreffendheid en de kostprijs van de werkzaamheden, ... .

Als architecten zijn wij hiervoor het best geplaatst, door onze opleiding, onze ervaring, onze onafhankelijkheid…

Het renovatie-advies van een architect kan daarbij zo beknopt of uitgebreid zijn als de bouwheer of koper wenst. Of het nu gaat om een kort advies over een aan te kopen pand, of een doorgedreven projectbegeleiding van A tot Z.


Als NAV-lid uw renovatieadvies aanbieden? Dat kan!


Laat de kaas niet van uw brood eten. Registreer u als NAV-lid vandaag nog op www.renovatieadvies.be. Meldt u aan met uw log-in voor de NAV-website en een paar muislikken later verschijnt uw naam al op de lijst met renovatieadviseurs.

 

Ook op uw profiel op Zoekeenarchitect.be zal hiervan trouwens melding worden gemaakt.