Dossiers

Architect_2050

De architect van morgen? Die is minder politieagent en meer ontwerper van concrete oplossingen. Ondernemersvrijheid is hierbij cruciaal.

Alle artikels

Auteursrechten

In dit dossier lichten we toe hoe NAV de sector verdedigt en beantwoorden we jouw vragen.

Alle artikels

Bouwshift

Meer doen met minder ruimte. Dat is het doel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Maar hoe brengen we deze ambitie in de praktijk? En wat is jouw rol als architect?

Alle artikels

Circulariteit

Door de materialenschaarste zoeken (ver)bouwers meer dan ooit naar circulaire oplossingen. Logisch. Al snappen we dat deze transitie grote gevolgen heeft voor onze sector. NAV brengt daarom de opportuniteiten en risico’s in kaart voor architecten. 

Alle artikels

Conjunctuur

De economische onzekerheid stelt architecten voor verschillende uitdagingen. Onze experts wapenen je met juridisch advies, maar ook met tips voor een veerkrachtige onderneming.

Alle artikels

Inclusieve sector

NAV werkt samen met een groep geëngageerde architecten aan een inclusievere sector. We brengen de drempels in kaart en zoeken naar concrete oplossingen.

Alle artikels

Klimaat en energie

Duurzaamheid ligt ons allen nauw aan het hart. De klimaatuitdagingen zijn groot, de wegen ernaartoe divers. Circulariteit, energiebewust ontwerpen, beter renoveren, een geïntegreerd ruimtelijk ordenings- en mobiliteitsbeleid... Onze standpunten en visies hierover vind je in dit dossier.

Alle artikels

Toegankelijkheid

Toegankelijke architectuur moet de norm worden. Daarom ondersteunen we beleidsmakers met advies uit de praktijk en doen we voorstellen hoe het beter kan. We willen jou als architect ook inspireren met verhalen van collega's.

Alle artikels

Vergunningsaanvragen

Een kwalitatieve, respectvolle relatie tussen lokale besturen enerzijds en architecten en vastgoedprofessionals anderzijds biedt de beste garantie op geslaagde bouwprojecten.

Alle artikels

Wedstrijden

Ontwerpwedstrijden en prijsvragen voor architectuuropdrachten scheppen kansen, en scherpen de creativiteit aan. Maar als ze niet oordeelkundig worden aangepakt, dreigen ze te ontsporen. NAV zet zich daarom in voor een duurzamere aanpak.

Alle artikels

Collectieve belangenbehartiging

Voor onze belangenbehartiging staat NAV sterk samen met:

NAV Structurele partners

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.