Dossier Wedstrijden


Ontwerpwedstrijden en prijsvragen voor architectuuropdrachten scheppen kansen, en scherpen de creativiteit aan. Maar als ze niet oordeelkundig worden aangepakt, dreigen ze te ontsporen. Uit onderzoek blijkt dat in een aantal gevallen vermijdbare intellectuele en economische verliezen voorkomen, zowel bij ontwerpers, opdrachtgevers als de maatschappij in haar geheel. NAV zet zich daarom in voor een duurzamere aanpak.Meer laden

0
1
1