Architect in de praktijk

Organisatie van architectuuropdrachten

Ontwerpwedstrijden, prijsvragen voor architectuuropdrachten, overheidsopdrachten

Modeldocumenten

Deze modeldocumenten vormen een leidraad om tot een representatief en sluitend document te komen. Alle clausules dienen afgetoetst te worden met het eigenlijke bouwproject en indien nodig aangevuld, gecorrigeerd of geschrapt te worden.

Modelcontracten

Deze modelcontracten vormen een leidraad om tot een representatief en sluitend contract te komen. Alle clausules dienen afgetoetst te worden met het eigenlijke bouwproject en indien nodig aangevuld, gecorrigeerd of geschrapt te worden.

Fiscaliteit in de bouw

BTW in de bouw, Personenbelasting, Vennootschapsbelasting, Ondersteunende maatregelen in de bouw, factureren...

Minnelijke oplossing

Een minnelijke oplossing waarbij partijen tot een akkoord komen is uiteraard te verkiezen. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Conflictueuze oplossing

Wanneer partijen niet tot een minnelijke oplossing kunnen komen, kan men opteren voor een gerechtelijke of buitengerechtelijke beslissing. Lees hier meer over deze conflictueuze oplossingen.

Toepassingsgevallen

We belichten enkele specifieke geschillen die er kunnen ontstaan en de mogelijke oplossingen.

Varia

Wat is de taak van de architect-deskundige? Wie moet men betrekken als er een probleem opduikt? Een antwoord op de meest gestelde vragen? Lees er hier meer over.

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.