Beroepstechnische dossiers

Ruimtelijk Rendement

Meer doen met minder ruimte, dat is het uitgangspunt. Ontdek hier alle voorbeeldprojecten en interviews met ontwerpers en stedenbouwkundigen.

Wat is ruimtelijk rendement?

Het verhogen van het ruimtelijk rendement betekent dat we meer gaan doen met het reeds ingenomen ruimtebeslag.

De Best Practices van De Kaaien in Aalst,

De ferme beslissing achter kwaliteitsvolle stedelijke verdichting

Pension Van Schoonhoven biedt daklozen opvang in huiselijke sfeer

“Minder bebouwing, toch meer ruimtelijk rendement”

Een tegengif voor de na-oorlogse verkavelingswoede in de Gentse stadsrand

Meer landschap creëren en grenzen wegnemen -
‘Een biotoop waar plant, dier en mens zich goed in voelen’

'De Brusselse kinderen hebben dergelijke projecten nodig'

De Zinnekes in Laken baadt in licht, ruimte en groen op dak van basisschool

Oude brandweerkazerne ruimt plaats voor toonbeeld van medegebruik

Een symbiose van medegebruik, doordachte architectuur en eerbied voor de typische naoorlogse ontwerptaal in die contreien.

Kunstencentrum nona: illustratie van ruimtelijk rendement én circulair bouwen

Het verdichten van de stad hoeft niet altijd negatief te worden bekeken

Winkelen en wonen blenden perfect in sterk ruimtelijk project

Geen alledaags ontwerp en geen platte doos bouwen waren prioritair

Gerestaureerd stationsgebouw herstelt ontmoetingsplek van statiewijk in ere

Stationsgebouw Deerlijk herbergt logies, appartement en brasserie

Meer doen met minder ruimte

Deze pocket bevat een selectie van referentieprojecten zoals
uitgewerkt binnen het project ‘Uitrol van ruimtelijk rendement als
beleidsdoelstelling van de strategische visie van het BRV’, ontwikkeld
door Netwerk Architecten Vlaanderen, in samenwerking en
met de steun van het Vlaams Departement Omgeving.

Nieuw Kortrijk: inclusief samenwonen in groene tuinwijk

Verouderde sociale woonwijk ondergaat duurzame metamorfose

Onbemind hoekpand wordt lichtrijke woon-werkplek met dakserre

Natalie Allaert en Hannes Oppeel van Studio Haan bouwden in Gent een donker hoekpand met een grondoppervlakte van amper 21 vierkante meter om tot een lichtrijke en klimaatbestendige woon-en werkplek.

Verharde school- en kerksite wordt groene woonplek die zich opent naar de buurt

Tuin van Padua is een cohousingproject voor 17 gezinnen in en rond een voormalige kerk in Gentbrugge. Het is een project dat uitmunt in verweving en gedeeld gebruik.

RuimtelijkRendement.be?

Door het aanreiken van concrete en alledaagse voorbeelden rond ruimtelijk rendement inspireren we deze omgevingsprofessionals en geven we ze praktische houvast om op een vernieuwende manier met bouwen en ruimtelijk rendement om te gaan.

Een mix van handel en woongelegenheden

“Supermarktwonen is het antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen'

Wonen op het dak van een schrijnwerkersloods

“Een flexibele inrichting gekoppeld aan een langetermijnvisie”

Innovatieve symbiose van school en betaalbare woongelegenheid

“Verdichting die zich mooi laat inbedden in de omgeving”

Unieke functiemix in bruisende studentenstad

“Het Vesalius-project is een schoolvoorbeeld van ruimtelijke beleving”

'Dit is toekomstig ontwikkelen'

Woonwijk rond uitgestrekte collectieve tuin ontsluit binnengebied in Aalst

“Het Falconplein herleeft”

Oud stadspand getransformeerd naar collectieve woon- en werkplek

Leven en laten leven in Quartier Canal

“Partijen met een verschillend DNA hebben elkaar gevonden”

“Perceel was eigenlijk veel te klein voor het te realiseren programma

Groene buitenkamer blikvanger van nieuwe school met kinderdagverblijf

“Ik woon in de klas van meester Jef”

Voormalig schoolgebouw omgevormd tot woonproject met collectieve tuin

Cohousing Waasland

Cohousing Waasland etaleert mix van complexiteit en integraliteit

“Een duurzaam gebouw dat onze waarden zo goed mogelijk reflecteert.”

Van non-place naar toonbeeld van bio-ecologische passiefbouwen: Mundo-a demonstreert duurzame filosofie van ontwikkelaar en huurders met verve

Zeven wooneenheden voor één villa

Alternatief verkavelingsmodel biedt evenwichtige mix van privatief en collectief wonen

“Schoolvoorbeeld van een inbreidingsproject”

Groen Steenbrugge: wonen, werken en studeren op de Brugse buitenrand

“Verschillende typologieën bepalen het mooie eindresultaat”

Molensite Oudenburg: van doorn in het oog tot levendige site

Arch. Glenn Lyppens: ‘Verdichting is meer dan extra wooneenheden toevoegen’

Hoe kunnen we verdichten zonder de leefbaarheid van een wijk onder druk te zetten?

Architect Tom Vanhee: “Ruimer wonen in de grootstad door restruimte optimaal te benutten”

Zolder wordt duplexappartement: ruimer wonen in de grootstad door de restruimte optimaal te benutten.

Architect Glenn Lyppens: “Collectiviteit is dichter dan je denkt.”

Architect Glenn Lyppens werkt aan een doctoraat over robuuste collectieve woonmodellen. Via sociale media deelt hij deze historische voorbeelden met architecten én het brede publiek.

'Benut leegstaande ruimtes in het stadscentrum, óók als woonfunctie' - Arthur Van Cauwenberghe

Gent zet de laatste jaren hoog in op ruimtelijk rendement in haar centrum. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de woongelegenheden die werden gecreëerd bovenop het winkelpand van Zara in de Veldstraat 31-37.

“De Sint-Jozefskerk is opnieuw het kloppende hart van de wijk”

Een schoolvoorbeeld van een geslaagde reconversie is de Sint-Jozefskerk in Roeselare, die sinds Hemelvaartsdag 2020 dienstdoet als hoofdzetel van 3Architecten en polyvalente ontmoetingsruimte.

Oude spoorweghal wordt bruisende buurtplek

Achter het station van Leuven gaat een bijzondere plek schuil.

Ruimte voor/na corona: “De tijd van de ophokappartementen en konijnenkoten is voorbij”

Welke impact heeft corona op ons ruimtegebruik en onze woonbehoeften? Welke lessen kunnen we uit de pandemie trekken? We vroegen het aan vier mensen die elk op hun manier professioneel met de problematiek te maken hebben.

Ruimte voor/na corona: “Zet middelen in voor mensen die geen eigendom kunnen verwerven”

Welke impact heeft corona op ons ruimtegebruik en onze woonbehoeften? Welke lessen kunnen we uit de pandemie trekken? We vroegen het aan vier mensen die elk op hun manier professioneel met de problematiek te maken hebben.

Ruimte voor/na corona: “Sleutelfactor voor betere woonkwaliteit is de publieke & collectieve ruimte”

Welke impact heeft corona op ons ruimtegebruik en onze woonbehoeften? We vroegen het aan vier mensen die elk op hun manier professioneel met de problematiek te maken hebben.

Ruimte voor/na corona: 'Verdichting moet gepaard gaan met meer groene en speelruimte'

Welke impact heeft corona op ons ruimtegebruik en onze woonbehoeften? Welke lessen kunnen we uit de pandemie trekken? We vroegen het aan vier mensen die elk op hun manier professioneel met de problematiek te maken hebben.

Ruimtelijk Rendement: Meer doen met minder ruimte

Referentievoorbeelden uit de 'Blijf-in-uw-kot-editie' van de Renovatiedag

Brouwerij Eylenbosch krijgt na 17 jaar leegstand een tweede leven als woon- en winkelcomplex

OSK-AR architecten vormt het iconische gebouw om tot een combinatie van 55 woningen en zo’n 3.000 m² commerciële ruimte.

'Cohousers maken van de nood een deugd. Dichter bij elkaar wonen, maar toch kwalitatief'

Duurzaam, sociaal en soms ook betaalbaar: groepswonen krijgt vleugels. Een blik achter de gevels van cohousing-project De Schilders in Sint-Amandsberg.

Standaertsite (Ledeberg) & Utopia (Aalst) winnaars van de provinciale Architectuurprijs 2019

De provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2019 wordt toegekend aan twee ex-aequo laureaten.

Oud Militair Hospitaal in Brugge herbestemd tot sociaal woonproject

Het voormalige Militair Hospitaal in de Peterseliestraat in Brugge wordt binnenkort herbestemd tot een totaalproject voor sociale huisvesting, beperkte lokale handel en een openbaar park.

Standaertsite Ledeberg: door en voor de buurt

Ledeberg kampt met een tekort aan open en groene ruimte. Toen een lokale doe-het-zelfzaak in het midden van een huizenblok zijn deuren sloot, achtte een groep buurtbewoners de tijd rijp om hier iets aan te doen.

Bart Cobbaert over Cohousing Waasland: 'Variatie aan woonvormen vergeleken we met spelletje Tetris'

In het project Cohousing Waasland wonen 22 gezinnen samen in een compact, energiezuinig en sociaal project.

Oude Dokken in Gent linken heden en verleden

Het oude havengebied tussen de Dampoort en de wijk Muide is in volle transitie. Het komende decennium zullen er 1.200 nieuwe woningen verrijzen samen met publieke voorzieningen en groene ruimte.

Onthardingsprojecten: best practices

We selecteerden vier inspirerende projecten.

Woonproject Dockside in Brussel zet 'ontmoeting' centraal (TRANS, V+, ms-a)

De Brusselse kanaalzone krijgt er een nieuw woonproject bij: Dockside, naar een ontwerp van TRANS architectuur | stedenbouw i.s.m. V+ en MSA.

Welke obstakels staan innovatief ruimtegebruik nog in de weg?

Rondetafel deel 1. In het innovatief omgaan met ruimte ligt een grote uitdaging, zowel voor lokale besturen als voor architecten en projectontwikkelaars. Maar welke obstakels vinden zij op de weg naar innovatief ruimtegebruik?

“Niet minder bouwen, maar wel beter en inventiever”

Rondetafel deel 2. In het innovatief omgaan met ruimte ligt een grote uitdaging, zowel voor lokale besturen als voor architecten en projectontwikkelaars. Maar welke obstakels vinden zij op de weg naar innovatief ruimtegebruik?

Cohousing: hoe pak je het aan als architect? (contract, administratie, uitvoering)

We legden de vraag voor aan enkele collega’s die de stap al hebben gezet en bundelden hun ervaringen en tips in twee afleveringen.

Cohousing: hoe pak je het ontwerp aan? (groepsdynamiek, betaalbaarheid, impact)

In onze vorige editie spitsten we ons toe op de contractuele, administratieve en uitvoeringsaspecten. Deze keer gaan we dieper in op het ontwerp, de groepsdynamiek en op vragen rond de betaalbaarheid, impact en toekomstverwachtingen.

actua Regelgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening gewijzigd

De laatste weken bewoog weer heel wat op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Enerzijds trad het Verzameldecreet 2019 inwerking. Maar er was ook een uitspraak van het Grondwettelijk Hof omtrent de verkavelingsvergunningsplicht.

actua Vernieuwd Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) vanaf 1/9/2019

De vorige regering kondigde een ambitieuze hervorming aan, die nu in zijn eindfase komt.

actua Een analyse van het Vlaams regeerakkoord m.b.t. omgeving en handhaving

Mr. Jo Van Lommel van GJS Advocaten maakte een eerste analyse van het Regeerakkoord 2019-2024 in het licht van de Bestuurlijke Handhaving en Justitie enerzijds en de visie omtrent Omgeving anderzijds.

Beoordelingsgrond goede ruimtelijke ordening: beknopte leidraad nu beschikbaar

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft op haar website een leidraad gepubliceerd met betrekking tot het instrument van “beleidsmatig gewenste ontwikkelingen' (BGO).

actua Update omgevingsvergunningen: belangrijke nieuwtjes voor architecten

De procedures ondergaan enkele wijzigingen, zoals de lengte van bepaalde termijnen. Ook kunnen informatievergaderingen voortaan permanent digitaal worden georganiseerd, ook los van corona.

Onwettige weigering van een vergunning – een juridische analyse

Een tijdelijke bouwpauze, louter op basis van een besluit van de lokale overheid, is in strijd met verschillende juridische principes en vereisten. In bijlage de juridische analyse van GSJ Advocaten, die je ook kan gebruiken wanneer een gemeente een project weigert zonder argumentatie.

Zonevreemdheid: FAQ voor lokale besturen

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt. Concrete dossiers worden meestal door de gemeente behandeld. Het Departement Omgeving bracht voor die gemeentes nu een lijst uit met bijna 50 pagina’s veel gestelde vragen over zonevreemde woningen, constructies en functiewijzigingen.

Na-isolatie van de voorgevel: altijd vergunningsplichtig

Het na-isoleren van een gevel waarbij het bouwvolume wordt uitgebreid is niét vrijgesteld van vergunning, in tegenstelling tot wat veel architecten en stedenbouwkundig ambtenaren veronderstelden.

Zorgwonen en modulaire constructies: vrij van architect en/of vergunning, maar niet zonder beperking

Voor een (kleine) prefab zorgwoning heb je voortaan noch een vergunning, noch een architect nodig.

Zorgwoningen worden meldingsplichtig

Recent wijzigde er heel wat voor zorgwoningen in of nabij de woning. Nu wordt de VCRO definitief aangepast, via een decreetswijziging die inging op 16 augustus 2021.

actua Wat is een toegelaten beperkte planaanpassing? De RvVb zet opnieuw de puntjes op de 'i'

De RvVb schept duidelijkheid in zijn arrest van 8 juli 2021 (RvVb-A-2021-1187) omtrent het concept 'beperkte planaanpassing'.

Lasten en voorwaarden bij een omgevingsvergunning

Departement Omgeving heeft alle informatie over lasten en voorwaarden gebundeld op 1 webpagina.

Nieuwe spelregels voor de ontwikkeling van woonreservegebieden

Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er nog in woonreservegebieden? En hoe verloopt de procedure?

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.

Kadasterplannen in een muisklik

Nieuwe link voor het opzoeken van kadastrale gegevens

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.