NAV publicaties

26 september 2016

Het juridisch statuut van zelfstandige medewerkers in het architectenbureel (update 2011)

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
€ 25,00


De keuze voor een zelfstandige samenwerking tussen een architectenbureau en een zelfstandige medewerker is mogelijk. Wanneer partijen die keuze bewust maken, en ze ook respecteren, dan zijn daaraan geen grote risico’s verbonden. Daartoe is het aangewezen, dat partijen een goede overeenkomst maken maar ook rekening houden met een aantal aandachtspunten. Meester Tom Peeters van het gerespecteerde advocatenkantoor Goossens Sebreghts Jacqmain vatte de belangrijkste voorwaarden samen. De brochure is toegankelijk opgebouwd. Er wordt veel aandacht besteed aan veel gestelde vragen van confraters.
 


terug naar overzicht