POLL Welke rol zie je weggelegd voor een renovatiecoach? (meerdere antwoorden mogelijk)

Lokale overheden zetten steeds actiever in op ‘renovatiecoaches’.