Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Grond

Meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen

De meldingsplicht voor aannemers en bouwheren die werken plannen in de nabijheid van ondergrondse leidingen wordt strenger.

2 juli 2019 - laatste update 3 april 2023