Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Beton

Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren

10 september 2020 - laatste update 24 augustus 2021


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

7 februari 2017 - laatste update 13 februari 2017


Architect in de praktijk

Strengere brandveiligheidsnormen voor nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen

24 februari 2017 - laatste update 12 april 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing

10 augustus 2017 - laatste update 11 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB eist veel strengere ventilatie-eisen in werkplaatsen dan EPB-regelgeving

11 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

De gevolgen van de nieuwe EcoDesign-richtlijn voor de architect

17 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Verlichting in EPB: een praktische case studie (nieuwbouw)

30 augustus 2017 - laatste update 3 oktober 2017


EPB-regelgeving

Minimum aandeel hernieuwbare energie

Wat is de minimale HE vanaf 2017?

30 augustus 2017 - laatste update 26 februari 2018


EPB-regelgeving

Verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie neemt toe

Is de eis voor HE nog haalbaar met PV of een zonneboiler?

4 september 2017 - laatste update 3 oktober 2017


Bouwstrategiën

Minimale eisen voor het vernieuwen van installaties

26 september 2017 - laatste update 3 oktober 2017


Architect in de praktijk

Nieuwe aandachtspunten voor verf op buitenmetselwerk uit baksteen

4 januari 2018


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.

12 januari 2018


EPB-regelgeving

Dit is nieuw qua energie in 2018.

19 januari 2018 - laatste update 25 januari 2018


Energiebewust bouwen

Vandaag al brandstofcellen toepassen als hernieuwbare energie?

15 februari 2018 - laatste update 11 april 2018


Bouwstrategiën

Totem: een nieuwe tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren

2 maart 2018 - laatste update 27 maart 2018


Actueel

Het nieuwe appartementsrecht anno 2018

Met de nieuwe appartementswet van 18 juni 2018 werd getracht om het appartementsrecht te herbalanceren en te flexibiliseren.

11 december 2018 - laatste update 3 januari 2019


Erfgoed

Nieuw in 2019: Onroerend erfgoed

Er zijn dit en de komende jaren tal van wijzigingen in de Erfgoedregelgeving. Zo wordt de bekrachtiging van archeologienota’s vanaf april vervangen door een meldingsplicht.

14 januari 2019 - laatste update 14 maart 2022


Sociaal en juridisch statuut

Wat heeft het nieuwe vennootschapsrecht voor jou als architect in petto?

8 april 2019 - laatste update 30 augustus 2023


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen

12 juni 2019 - laatste update 13 december 2019


ruimtelijke ordening

Vernieuwd Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) vanaf 1/9/2019

De vorige regering kondigde een ambitieuze hervorming aan, die nu in zijn eindfase komt.

6 september 2019


Actueel

De prestaties van ramen en vliesgevels bepalen met de nieuwe norm NBN B25-002-1:2019

15 januari 2020


Partners in de bouwsector

Samenwerken met andere architecten volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voor grote bouwprojecten verenigingen architectenbureaus zich vaak. Welke gevolgen heeft de nieuwe vennootschapswetgeving daarop?

17 februari 2020


EPB-software

installatie-eisen in een eenvoudige renovatie met nieuwe warmte-afgifte op bestaande ketel

6 mei 2020 - laatste update 7 mei 2020


Brand

Brandveiligheid van gevels: de nieuwe regelgeving

7 juli 2020 - laatste update 17 juli 2020


VEA & EPB-software

Nieuwbouw-eisen bij (ingrijpende energetische) renovatie

24 augustus 2020 - laatste update 27 augustus 2020


Architect in de praktijk

Update omgevingsvergunningen: belangrijke nieuwtjes voor architecten

De procedures ondergaan enkele wijzigingen, zoals de lengte van bepaalde termijnen. Ook kunnen informatievergaderingen voortaan permanent digitaal worden georganiseerd, ook los van corona.

16 oktober 2020 - laatste update 18 januari 2021


EPB-regelgeving

Ventilatie-eisen bij verbouwde, uitgebreide of (ver)nieuw(d)e ruimtes: welke moet je volgen?

5 december 2020 - laatste update 7 december 2020


overheidsopdrachten

Nieuwe index van de bouwmaterialen I-2021

Contractanten kunnen voor hun vorderingsstaten vanaf 1 januari gebruikmaken van de nieuwe Index I 2021. De oude Index I zal nog worden gepubliceerd tot en met december 2022.

4 mei 2021 - laatste update 13 september 2023


Energie

Gedeeltelijk verbod op aardgasaansluitingen voor nieuwe, grote residentiële projecten

In nieuwe, grote verkavelingen en grote appartementen voor projecten waarbij de omgevingsvergunning werd aangevraagd op 01/01/2021 of later wordt niet langer systematisch een aardgasnet voorzien.

17 mei 2021 - laatste update 20 mei 2021


ruimtelijke ordening

“De Sint-Jozefskerk is opnieuw het kloppende hart van de wijk”

Een schoolvoorbeeld van een geslaagde reconversie is de Sint-Jozefskerk in Roeselare, die sinds Hemelvaartsdag 2020 dienstdoet als hoofdzetel van 3Architecten en polyvalente ontmoetingsruimte.

19 mei 2021 - laatste update 3 december 2021


Energie

Energie en erfgoed: nieuwe technologieën

Recente bevindingen uit onderzoek en experimenten van het WTCB

31 mei 2021


omgevingsvergunning

Wat is een toegelaten beperkte planaanpassing? De RvVb zet opnieuw de puntjes op de 'i'

De RvVb schept duidelijkheid in zijn arrest van 8 juli 2021 (RvVb-A-2021-1187) omtrent het concept 'beperkte planaanpassing'.

2 september 2021


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: recht van uitweg

In dit artikel de belangrijkste wijzigingen aan de categorieën van erfdienstbaarheden, het verzwaringsverbod en het recht van uitweg.

15 november 2021 - laatste update 18 juli 2023


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: burenhinder en gemene afsluiting

In dit artikel focussen we op het feitelijk gedogen door de eigenaar, de bovenmatige burenhinder en de gemene afsluiting.

15 november 2021 - laatste update 18 juli 2023


ruimtelijke ordening

Nieuw leven in het Liedekerkse dorpscentrum

19 oktober 2021 - laatste update 3 december 2021


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: lichten en zichten

Dit artikel gaat over de nieuwe regels met betrekking tot de lichten en zichten

1 december 2021 - laatste update 18 juli 2023


Wetgevend kader

Nieuw: tracering en sloopopvolging verplicht voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 1/7/2022

18 mei 2022


wtcb

Een vernieuwde akoestische norm voor woongebouwen

16 juni 2022


Gezond bouwen

Nieuwe Code van Goede Praktijk om magnetische velden rond distributiecabines te verminderen

4 juli 2022 - laatste update 11 juli 2022


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: wanneer moet je Boek 3 toepassen?

In dit artikel verduidelijken wij wanneer je Boek 3 BW moet gebruiken en in welke mate je via overeenkomsten kan afwijken van de nieuwe spelregels.

5 oktober 2022 - laatste update 8 februari 2023


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: erfpachtrecht

Dit artikel gaat in op de wijzigingen aan het erfpachtrecht in het nieuwe boek 3 van het BW.

5 oktober 2022 - laatste update 13 februari 2023


Akoestiek

Nieuwe Belgische akoestische norm NBN S 01-400-1 (2022): aandachtspunten voor architecten

Ontwerp je een gebouw dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning en waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend is na 1 januari 2023?

15 december 2022 - laatste update 19 januari 2023


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: opstalrecht

Dit artikel gaat in op de wijzigingen aan het opstalrecht in het nieuwe Boek 3 van het BW

27 januari 2023 - laatste update 9 februari 2023


Architect in de praktijk

I 2021: richtlijnen bij de verplichte hernieuwing van de index voor bouwmaterialen

8 februari 2023 - laatste update 13 september 2023


juridisch

Addendum overdracht architectenovereenkomst - nieuwe opdrachtgever

Bijgewerkt april 2023

18 april 2023


Ruimtelijke ordening

Nieuw Kortrijk: inclusief samenwonen in groene tuinwijk

Verouderde sociale woonwijk ondergaat duurzame metamorfose

20 april 2023 - laatste update 21 april 2023


bim

Het nieuwe BIM-protocol: zo respecteer je de internationale norm

22 mei 2023 - laatste update 30 mei 2023


Waterbewust bouwen

Wat verandert met de nieuwe hemelwaterverordening?

De Vlaamse Regering keurde op 10 februari een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goed. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

4 juli 2023 - laatste update 4 oktober 2023


ruimtelijke ordening

Nieuwe spelregels voor de ontwikkeling van woonreservegebieden

Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er nog in woonreservegebieden? En hoe verloopt de procedure?

7 juli 2023 - laatste update 10 juli 2023


Het management van een architectenbureau

Het nieuw fiscaal regime auteursrechten haarfijn uitgelegd voor architecten

11 juni 2024 - laatste update 24 juni 2024


ruimtelijke ordening

Nieuw vrijstellingenbesluit: warmtepomp plaatsen en gevel isoleren voortaan zonder vergunning

2 juli 2024


ruimtelijke ordening

Nieuw Omgevingsvergunningsdecreet zorgt voor tijdwinst en eenvoud. Wanneer treedt het in werking?

2 juli 2024 - laatste update 3 juli 2024


Architect in de praktijk

Kadasterplannen in een muisklik

Nieuwe link voor het opzoeken van kadastrale gegevens

11 augustus 2016 - laatste update 9 november 2021


Brand

Verspreiding van rook bij brand

In een project van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) werd de doelmatigheid van de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen onderzocht, in het bijzonder in de nieuwe zorgconcepten.

25 oktober 2016 - laatste update 4 april 2019


EPB-regelgeving

Overzicht aard der werken-vanaf 1 maart 2017

Voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 kan men nog maar kiezen uit 3 aard der werken: Nieuwbouw, Renovatie, Ingrijpende energetische renovatie.

10 augustus 2017 - laatste update 16 oktober 2018


EPB-regelgeving

EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2017 worden de EPB-eisen uitgebreid met een E-peileis en een minimum aandeel hernieuwbare energie voor alle niet-residentiële gebouwen

20 september 2017 - laatste update 16 oktober 2017


EPB-regelgeving

Last-minute wijzigingen aan het energiebeleid voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 zijn er enkele bijkomende wijzigingen op het gebied van Hernieuwbare Energie.

14 november 2017


Actueel

Hervorming wet op mede-eigendom gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2019.

11 juli 2018


Fiscaliteit in de bouw

Gedaan met klein beschrijf

Er is over het nieuw verkooprecht van 7% al veel inkt gevloeid, maar vandaag is het nieuw tarief écht van toepassing op de aankoop van een enige eigen gezinswoning. Het gunstregime van 5% dat in de volksmond ‘klein beschrijf’ werd genoemd, is afgeschaft en maakt nu plaats voor een tarief van 7% en een rechtenvermindering die rekening houdt met de aankoopwaarde van de woning.

14 augustus 2018


ruimtelijke ordening

Woonproject Dockside in Brussel zet 'ontmoeting' centraal (TRANS, V+, ms-a)

De Brusselse kanaalzone krijgt er een nieuw woonproject bij: Dockside, naar een ontwerp van TRANS architectuur | stedenbouw i.s.m. V+ en MSA.

7 juni 2019 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

Oude Dokken in Gent linken heden en verleden

Het oude havengebied tussen de Dampoort en de wijk Muide is in volle transitie. Het komende decennium zullen er 1.200 nieuwe woningen verrijzen samen met publieke voorzieningen en groene ruimte.

12 augustus 2019 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

“Perceel was eigenlijk veel te klein voor het te realiseren programma

Groene buitenkamer blikvanger van nieuwe school met kinderdagverblijf

11 mei 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

RuimtelijkRendement.be?

Door het aanreiken van concrete en alledaagse voorbeelden rond ruimtelijk rendement inspireren we deze omgevingsprofessionals en geven we ze praktische houvast om op een vernieuwende manier met bouwen en ruimtelijk rendement om te gaan.

11 mei 2021


juridisch

Webcast Vitruvius Academy: De architect en vastgoed

Tijdens deze opleiding worden de belangrijkste topics die verband houden met vastgoed toegelicht. Zo hebben we het over het Nieuw Burgerlijk Wetboek, het contractenrecht, de verschillende fasen in de totstandkoming van een koop-verkoopovereenkomst, de Wet Breyne, mede-eigendom en verschillende gebruiksrechten zoals opstalrecht, erfpachtrecht, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden.

16 december 2021


Brand

Brandveiligheid elektrische voertuigen in parkeergebouwen

Fireforum heeft medio september een nieuw document 'Regels van Goed Vakmanschap' gepubliceerd met coherente en kwaliteitsvolle brandveiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen in parkeergebouwen.

23 februari 2022


wtcb

Hoe openingen uitvoeren in bestaand metselwerk?

Om grotere ruimten of meer lichtinval te verkrijgen, worden gemetselde muren vaak verwijderd of aangepast door er nieuwe openingen in te maken. Tijdens en na de werken moet de sta-biliteit steeds gewaarborgd zijn.

18 mei 2022


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector (bouwpremies)

10 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


Energiebewust bouwen

Het gebruik van warmtepompen in renovaties: enkele richtlijnen voor de ontwerper

15 juni 2018 - laatste update 19 juni 2018


Energiebewust bouwen

De energetische flexibiliteit van gebouwen

9 augustus 2018


Technische installaties

Een warmtepomp bij de renovatie van een woning: goed idee?

1 december 2022


Waterbewust bouwen

Huishoudelijk afvalwater: naar de riool, septische put of IBA?

Wanneer moet je een septische put voorzien? Wat sluit je op de septische put aan in welke situatie?

8 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater

14 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Water

Beknopt overzicht Waterverkoopreglement en Keuringen

14 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Waterbewust bouwen

De GSV hemelwater: algemeen

14 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar

16 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Waterbewust bouwen

Loden Leidingen

15 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie: wat zegt de wet en wat is de impact op het gebouw?

15 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Waterbewust bouwen

Drinkwater scheiden van regenwater en tweede circuitwater

15 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Regenwater

Stap voor stap berekening van een infiltratievoorziening

15 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Dry proof concept

Referentieprojecten

16 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Kolomgebouw

Referentieprojecten

16 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Waterrobuust bouwen

Context

15 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen: wet proof concept

15 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen: dry proof concept

15 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Waterrobuust bouwen

Een gebouw op palen of kolommen ontwerpen

15 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Waterrobuust bouwen

Ophogen van grond: aandachtspunten bij een terpgebouw

16 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Waterrobuust bouwen

Amfibisch gebouw: structuur, technieken en aandachtspunten

16 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Drijvend gebouw

Referentieprojecten

16 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen in Vlaanderen

16 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Ontwerp private riolering

Scheiding RWA en DWA: waar naartoe met mijn terrasafvoer?

17 juni 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Regenwater

Pesticidenvrij beheer: ontwerpaanbevelingen voor architecten

17 juni 2016 - laatste update 9 januari 2024


Het beroep van de architect

De Raden van de Orde (Provinciale Raden)

26 juli 2016 - laatste update 16 juni 2020


Het beroep van de architect

De Raden van Beroep

26 juli 2016 - laatste update 16 juni 2020


Het beroep van de architect

Help, ik word opgeroepen door de Orde

28 juli 2016 - laatste update 2 november 2021


Het beroep van de architect

De stage van de architect

28 juli 2016 - laatste update 15 juni 2022


Het beroep van de architect

7 stagetips

1 augustus 2016 - laatste update 15 juni 2022


Het beroep van de architect

Wat houden schade en aansprakelijkheid in?

1 augustus 2016 - laatste update 14 juli 2023


Sociaal en juridisch statuut

Welke zijn de rechten van de zelfstandige

3 augustus 2016 - laatste update 16 juni 2020


Sociaal en juridisch statuut

De architect in loondienst

3 augustus 2016 - laatste update 13 april 2022


Het beroep van de architect

Een antwoord op de meest gestelde vragen

3 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


BTW in de bouw

BTW-voeten bij tuinwerkzaamheden

3 augustus 2016 - laatste update 29 april 2019


Het beroep van de architect

Minnelijke oplossing

3 augustus 2016 - laatste update 14 juni 2021


Het beroep van de architect

Gerechtelijke beslissing - juridische procedure

3 augustus 2016 - laatste update 15 juni 2021


Het beroep van de architect

Gerechtelijke beslissing - het deskundigenonderzoek

4 augustus 2016 - laatste update 28 juni 2021


Het management van een architectenbureau

Praktische toepassing

5 augustus 2016 - laatste update 18 januari 2022


Het management van een architectenbureau

Arbeidsvoorwaarden voor bedienden

5 augustus 2016 - laatste update 18 januari 2022


Het management van een architectenbureau

Kan ik een opleiding terugvorderen van mijn medewerker?

8 augustus 2016 - laatste update 13 april 2022


Het management van een architectenbureau

Haal meer uit uw medewerkers

8 augustus 2016 - laatste update 13 april 2022


Het management van een architectenbureau

Retentiebeleid: hoe uw medewerkers aan boord houden?

8 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


Het management van een architectenbureau

PR en communicatie als architect: hoe pak je het aan?

8 augustus 2016 - laatste update 12 april 2022


Het management van een architectenbureau

Kwaliteitszorg in het architectenbureau

9 augustus 2016 - laatste update 5 april 2019


Het management van een architectenbureau

Studie: nacalculatie van de architectenopdracht (Johan Rutgeerts - 2015)

9 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


Het management van een architectenbureau

15 tips om een realistisch ereloon te bekomen

9 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer

9 augustus 2016 - laatste update 14 juli 2023


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten

9 augustus 2016 - laatste update 28 juni 2021


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)

9 augustus 2016 - laatste update 18 juni 2020


Partners in de bouwsector

De architect-deskundige

9 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om een architectenvennootschap op te richten

9 augustus 2016 - laatste update 14 juni 2021


Partners in de bouwsector

Veiligheidscoördinator: diploma, ervaring en aanvullende voorwaarden

11 augustus 2016 - laatste update 31 juli 2023


Waterrobuust bouwen

Bezorg ons uw waterrobuust project!

14 september 2016 - laatste update 9 januari 2024


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor woongebouwen

21 september 2016 - laatste update 16 juni 2022


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor schoolgebouwen

21 september 2016 - laatste update 1 juli 2020


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten

28 september 2016 - laatste update 26 juni 2020


Het beroep van de architect

Termijnen vordering tot schadeherstel

5 oktober 2016 - laatste update 14 januari 2022


Architect in de praktijk

Juridische draagwijdte van normen

14 oktober 2016 - laatste update 10 april 2019


Architect in de praktijk

STS - eengemaakte technische specificaties

14 oktober 2016 - laatste update 3 augustus 2020


Architect in de praktijk

CE-markering

14 oktober 2016 - laatste update 8 juli 2020


Architect in de praktijk

BENOR

14 oktober 2016 - laatste update 8 juli 2020


Architect in de praktijk

Technische goedkeuring met certificatie (ATG)

14 oktober 2016 - laatste update 8 juli 2020


Architect in de praktijk

Keurmerken en kwaliteitskaders

14 oktober 2016 - laatste update 10 april 2019


Architect in de praktijk

Appartementen akoestisch isoleren

19 oktober 2016


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016

7 december 2016 - laatste update 9 januari 2024


Architect in de praktijk

Herziening van de norm over borstweringen

8 december 2016 - laatste update 19 november 2018


Architect in de praktijk

BIMportal.be: de Belgische referentieportaalsite rond BIM en ICT

8 december 2016 - laatste update 17 juli 2020


Waterbewust bouwen

Zoneringsplan: veelgestelde vragen van architecten over de lozing van afvalwater

13 december 2016 - laatste update 4 oktober 2023


Afvalwater

Is de voorbehandelingsinstallatie in je project reglementair?

13 december 2016 - laatste update 9 januari 2024


Architect in de praktijk

Als architect omgaan met slechte betalers

10 januari 2017 - laatste update 23 november 2023


Architect in de praktijk

Bepalen van de duizendsten in appartementsbouw

16 januari 2017 - laatste update 13 december 2019


Architect in de praktijk

Grondverzet: de regelgeving uitgespit voor architecten

3 februari 2017 - laatste update 5 juli 2023


Architect in de praktijk

FAQ over het werken met bedienden

7 februari 2017 - laatste update 6 november 2023


Architect in de praktijk

Borstweringen: eisen met betrekking tot de geometrie

13 februari 2017 - laatste update 2 januari 2020


Afvalwater

Riothermie: hoe gebruik je afvalwater als warmtebron?

20 maart 2017 - laatste update 4 oktober 2023


EPB-regelgeving

EPB – verplichte voorafberekening vanaf 1 januari 2012

6 april 2017


EPB-regelgeving

De voornaamste aanpassingen van het wijzigingsdecreet van 18 nov. 2011

6 april 2017


EPB-regelgeving

Wat is er op til binnen de EPB-regelgeving? - 8 sept. 2011

6 april 2017


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?

29 mei 2017 - laatste update 18 augustus 2017


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.

14 juni 2017 - laatste update 9 januari 2024


Renoveren

Renoveren met oog voor een goed ontworpen verwarmingsinstallatie

Als we ons toespitsen op het luik centrale verwarming en aanmaak van sanitair warm water, wordt dit vaak afzonderlijk behandeld en los van het gebouw gezien. Alsof het gebouw maar toevallig een centrale verwarmingsinstallatie bevat.

26 juni 2017 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord

30 juni 2017


EPB-software

Verfijningen vanaf januari 2016: enkele wijzigingen in de EPB-rekenmethode (residentieel)

9 augustus 2017 - laatste update 10 augustus 2017


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect (arch. Christophe Debrabander)

10 augustus 2017 - laatste update 14 november 2018


Bouwstrategiën

Passief bouw, maar hoe kies ik de technieken?

10 augustus 2017 - laatste update 18 augustus 2017


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.

10 augustus 2017 - laatste update 21 augustus 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen

10 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers

10 augustus 2017


Bouwstrategiën

Hoe het SWW verwarmen in een passief woning?

10 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Balansventilatiesysteem met warmterecuperatie, valkuilen voor de architect

10 augustus 2017


Bouwstrategiën

Verwarmen, baden en ventileren in een passiefhuis

10 augustus 2017


Bouwstrategiën

Kleine speksteenkachel perfect toepasbaar in passiefwoning

10 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)

17 augustus 2017 - laatste update 4 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.

17 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers

17 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Hoe het SWW verwarmen in een passiefwoning?

17 augustus 2017 - laatste update 30 augustus 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Na-isolatie van het bestaande dak

18 augustus 2017 - laatste update 28 september 2017


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever

18 augustus 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Dampdoorlatende onderdakplaten maken dak wind- en regenbestendig

18 augustus 2017 - laatste update 30 augustus 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Slim omgaan met Aangrenzende Onverwarmde Ruimten

18 augustus 2017 - laatste update 30 augustus 2017


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?

18 augustus 2017 - laatste update 28 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering

21 augustus 2017


EPB-regelgeving

De 2% uitzonderingsregel - een correcte interpretatie

Wat wordt verstaan onder de 2% regel? In welke gevallen mogen ze niet toegepast worden? Hoe te berekenen? en als slot enkele voorbeeldsituaties.

22 augustus 2017


EPB-regelgeving

De maximale U-waarden

Een korte toelichting en de verschillende linken naar de U-waarden per kalenderjaar.

22 augustus 2017 - laatste update 7 december 2018


EPB-regelgeving

Wat is een bouwknoop?

22 augustus 2017 - laatste update 20 december 2018


EPB-regelgeving

Het E-peil, het energiekengetal.

22 augustus 2017 - laatste update 4 september 2017


EPB-regelgeving

Parameters die het E-peil beïnvloeden.

25 augustus 2017 - laatste update 7 december 2018


Ontwerpparameters - bouwschil

Oververhitting in EPB: de impact van een doordacht proces

30 augustus 2017 - laatste update 14 mei 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Micro-WKK brengt warmtekrachtkoppeling bij particulier

30 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Ecodesign richtlijn van SWW betekent grote winst

30 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)

30 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Installatie-eisen bij renovatie - Technische artikels (VEA)

30 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij niet-residentiële projecten (EPN)

30 augustus 2017 - laatste update 3 oktober 2017


EPB-regelgeving

Minimumeisen voor ventilatievoorzieningen

Het basisprincipe van ventilatie en een aanzet voor ventilatie bij residentiële en niet-residentiële projecten.

30 augustus 2017 - laatste update 7 december 2018


EPB-regelgeving

Aandeel ventilatie in EPB-verslaggeving uitgebreid sinds 2016

Verplichting van een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag bij EPB-aangifte.

30 augustus 2017 - laatste update 19 oktober 2018


Ontwerpparameters - bouwschil

Ononderbroken luchtdichte schil cruciaal

1 september 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB

1 september 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB

1 september 2017 - laatste update 28 september 2017


Bouwstrategiën

BEN project: Gezond leven in een betaalbare BEN-woning

4 september 2017 - laatste update 14 november 2018


EPB-regelgeving

De installatie-eisen

Een algemeen kader.

4 september 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe omgaan met muren naar aanpalende percelen?

Aan welke EPB-eisen moet een gemene muur tussen aanpalende percelen voldoen?

4 september 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Vanaf 1/1/2015-luchtdichtheidstesten in kader van EPB verplicht volgens STS-P 71-3

Vanaf 1 januari 2015 dienen luchtdichtheidstesten in het kader van een EPB-aangifte in Vlaanderen uitgevoerd te worden volgens STS-P 71-3 “Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest”.

4 september 2017


EPB-regelgeving

Het minimaal installatierendement bij renovaties: mogelijke vrijstellingen/afwijkingen

Afhankelijk van de leeftijd van de ketel, is er algemene vrijstelling mogelijk.

4 september 2017 - laatste update 26 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Brandveiligheid en PV-panelen, een moeilijke combinatie?

4 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Bliksembeveiliging van fotovoltaïsche systemen

4 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Wat krijgt u nu op uw dak?

4 september 2017


EPB-regelgeving

VEA: Technische artikels

Het VEA liet een aantal technische artikels uitwerken rond de installatie-eisen bij renovatie die sinds 1 januari 2015 van kracht zijn.

4 september 2017


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail

4 september 2017


EPB-regelgeving

Het S-peil, de gebouwschilindicator

Een algemeen kader.

4 september 2017 - laatste update 7 december 2018


Ontwerpparameters - Technieken

Wat architecten moeten weten over zonne-energie

4 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Zonneboilers, warm water met de zon

4 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?

4 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Kan warmte-krachtkoppelingen in mijn bouwproject?

4 september 2017


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?

4 september 2017 - laatste update 12 september 2017


Details en voorbeelden

Tweede aansluiting tussen het pleisterwerk en het schrijnwerk

6 september 2017


EPB-regelgeving

Welke uitzonderingen binnen de EPB-regelgeving zijn mogelijk?

12 september 2017 - laatste update 3 oktober 2017


EPB-regelgeving

Eisenpakket van een BEN-wooneenheid en niet-residentieel BEN-gebouw.

12 september 2017 - laatste update 26 september 2017


EPB-regelgeving

Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER) en welke eisen zijn van toepassing?

12 september 2017 - laatste update 13 januari 2020


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.

20 september 2017 - laatste update 2 september 2019


afvalwater

Wat als de riool van mijn buren over mijn perceel loopt?

20 september 2017 - laatste update 9 januari 2024


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van een ventilatieverslaggever binnen de EPB-regelgeving.

20 september 2017


Bouwstrategiën

Hoe kunnen we met een zo laag mogelijke kostprijs en los van terugverdientijden voldoen?

26 september 2017 - laatste update 28 september 2017


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van een passief gebouw?

26 september 2017 - laatste update 28 september 2017


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van een renovatie binnen EPB?

26 september 2017


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van een ingrijpende energetische renovatie?

28 september 2017


Bouwstrategiën

Welke eisen zijn van toepassing bij een IER en hoe wordt het E-peil berekend?

28 september 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Gespoten polyurethaanschuim als vloerisolatie

28 september 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Waarom luchtdicht bouwen?

28 september 2017


Architect in de praktijk

Akoestische gevelisolatie

29 september 2017 - laatste update 19 november 2018


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatieprestatieverslag wettelijk verplicht.

Om de EPB-aangifte geldig te kunnen opmaken is het wettelijk verplicht om een ventilatieprestatieverslag te hebben van de ventilatie-installatie.

29 september 2017


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelen in 2018?

29 september 2017 - laatste update 22 januari 2018


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie vlekkeloos integreren bij renovatie, een utopie?

29 september 2017 - laatste update 2 oktober 2017


Architect in de praktijk

Gezond bouwen: de impact van materialen op milieu en gezondheid

2 oktober 2017 - laatste update 17 juli 2020


Bouwstrategiën

Toepassingen van een ingrijpende energetische renovatie

9 oktober 2017


ontwerpparameters-bouwschil

Methode van Glaser: berekening inwendige condensatie

9 oktober 2017 - laatste update 4 april 2023


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe inwendige condensatie vermijden?

11 oktober 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Over de invloed van schaduw en zonnewering in de EPB

11 oktober 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor

11 oktober 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Voorbehandeling van ventilatielucht: warmtewielen en voorkoeling

11 oktober 2017


Architect in de praktijk

Onderhoud en herstellingen van voorgelakt staal

20 oktober 2017 - laatste update 7 mei 2019


Ontwerpparameters - bouwschil

Een luchtdicht gebouw in detail bekeken.

Aan de hand van een project worden de meest cruciale uitvoeringsdetails besproken.

14 november 2017


Het beroep van de architect

Is de ontwerper bij fout automatisch aansprakelijk voor een meerkost?

15 november 2017 - laatste update 14 januari 2022


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen

20 november 2017 - laatste update 14 september 2018


ontwerpparameters-bouwschil

Ventileren en luchtdicht bouwen gaan hand in hand

6 december 2017


Architect in de praktijk

Akoestiek: bezint eer ge begint

8 december 2017 - laatste update 19 november 2018


Architect in de praktijk

Sneeuwbelasting

22 december 2017


Technische installaties

Rook- en warmteafvoer (RWA) in parkeergarages

22 december 2017 - laatste update 5 augustus 2020


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies

22 december 2017


Architect in de praktijk

Het uitvoeren van bouwputten

4 januari 2018


Architect in de praktijk

De juridische impact van normen

4 januari 2018 - laatste update 10 april 2019


Architect in de praktijk

Normenreeks EN 1090: belang voor de Belgische staal- en aluminiumconstructiesector

4 januari 2018


Architect in de praktijk

Meegroeiwoning ontwerpen: 55 tips (brochure)

4 januari 2018 - laatste update 3 februari 2023


Partners in de bouwsector

Tien stapstenen naar een succesvolle projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

4 januari 2018 - laatste update 22 juni 2020


Partners in de bouwsector

Financiële regeling bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Hoe lost u conflicten op in een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam??

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 1

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 2

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Wat is een bouwteam?

5 januari 2018 - laatste update 23 juni 2020


Partners in de bouwsector

De samenwerkingsovereenkomst bij een bouwteam

coördinatieovereenkomst, alliantieovereenkomst, samenwerkingsprotocol en taakverdeling

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

DBFM, bouwteam en BIM: deontologische, wettelijke en contractuele wolfijzers en schietgeweren

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Voorbehoud bij het samenwerken in een bouwteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Architect in de praktijk

Werken in bouwteam - Wat met overheidsopdrachten?

23 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Architect in de praktijk

De aannemer in bouwteam: Wim Van der Wee, directeur van de afdeling ‘Bouwteam en DBFM’ bij Willemen

23 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Architect in de praktijk

Het architectenbureau in een bouwteam: interview met Herman Jult en Claude Labeeuw (B2Ai)

24 januari 2018 - laatste update 20 februari 2018


Architect in de praktijk

Het studiebureau in een bouwteam: interview met Tom Bruynbroeck (Ingenium)

24 januari 2018


Architect in de praktijk

3D-scanning

8 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Het management van een architectenbureau

Maak werk van uw communicatie

Een goed doordachte communicatie, offline én online, is belangrijk voor een architectenbureau.

6 februari 2018 - laatste update 12 april 2022


Partners in de bouwsector

Aanwezigheidsregistratie door de architect

1 juni 2021 - laatste update 13 juli 2023


Architect in de praktijk

Wat betekent BIM? En wat zijn de gevolgen?

15 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

BIM implementeren in het architectenbureau

15 februari 2018 - laatste update 19 januari 2023


Architect in de praktijk

Interview B2Ai - Claude Labeeuw en Bart Vande Kerckhove

15 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

Interview Abscis Architecten - Arthur Van Cauwenberghe

15 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

Interview a2o architecten - Michel Janssens

15 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

Interview Architecten- en ingenieursbureau Dominiek Depoortere - Dominiek Depoortere

15 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

Interview Atelier3v - Rob van Helvoort en Valerie Becquart

15 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

Interviews Advies- en ingenieursbureaus

15 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

Interviews Aannemers

15 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

BIM in overheidsopdrachten: enkele zaken die u beter weet.

22 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Het management van een architectenbureau

Overlaten: stappenplan voor architecten

28 februari 2018 - laatste update 15 november 2022


Het management van een architectenbureau

Rondetafel ingroeien: ARCH MT GRPLN ZKT EXP

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

ROVE-architecten: Samenwerken in een architectenbureau

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Artex ingenieurs en architecten

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

AR-TE: Hoe kunt u de continuïteit van een architectenbureau verzekeren?

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Waardebepaling

28 februari 2018 - laatste update 7 april 2022


Het management van een architectenbureau

Hoe wordt de architect GDPR-proof?

12 maart 2018 - laatste update 14 juni 2021


Energie

BEN-project: ervaringen van een architect

22 maart 2018 - laatste update 26 maart 2018


EPB-regelgeving

Toelichtingsdocument ‘Potentieel voor intensieve ventilatie’

22 maart 2018


Ventilatie

Debietmetingen correct uitvoeren

11 april 2018


Energiebewust bouwen

BEN-project: ervaringen van een architect (arch. Jan Stranger)

23 april 2018 - laatste update 14 november 2018


Architect in de praktijk

Brandveiligheid in de ‘slimme’ stad: hoe kan het anders en beter?

24 april 2018


Architect in de praktijk

Akoestiek: normen voor installatielawaai, kokers, trappen en leidingen

24 april 2018 - laatste update 19 november 2018


Architect in de praktijk

BIM in overheidsopdrachten: wat moet u zeker weten?

24 april 2018


Toegankelijkheid

Regelgeving toegankelijkheid in Vlaanderen: waarop letten als architect?

9 mei 2018 - laatste update 3 februari 2023


Waterbewust bouwen

Duurzaam leven dicht bij de natuur

30 mei 2018 - laatste update 9 januari 2024


Waterbewust bouwen

Een tuin anders dan anders

31 mei 2018 - laatste update 9 januari 2024


Bouwstrategiën

BEN-architectuurpraktijk: ervaringen van de architect (arch. Dirk D’Hondt)

12 juni 2018 - laatste update 14 november 2018


Energiebewust bouwen

Vervanging van individuele gasketels die aangesloten zijn op een collectief rookgasafvoerkanaal

18 juni 2018 - laatste update 19 juni 2018


Het beroep van de architect

De verzekeringsplicht in het kader van de wet Peeters-Borsus van 31 mei 2017 (Wet Peeters I)

Vanaf 1 juli 2018 geldt een wettelijke verzekeringsplicht (wet Peeters-Borsus) voor aannemers, architecten en andere dienstverleners, van wie de tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang kan komen. Tevens is er een wet (wet Peeters-Ducarme) in voorbereiding die de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouw regelt. Wat betekent dit voor u?

29 juni 2018 - laatste update 26 mei 2021


bouwindustrialisatie

3D-scanning: dé meettechniek van de toekomst?

3D-scanning, dé manier om op een digitale manier opmetingen te doen, vindt stilaan ingang in de bouwwereld dankzij laserscanning en fotogrammetrie.

4 juli 2018 - laatste update 19 november 2018


Brand

Brandveiligheidscommissie aanvaardt voor het eerst tweede vluchtweg langs terrassen

Het feit dat hier een afwijking werd toegestaan kan mogelijks de opties verbreden voor vakantieappartementen buiten bereik van de (auto-)ladders van de brandweer

11 juli 2018


Energiebewust bouwen

BEN project: ervaringen van een architect (Geldhof-Decoene)

20 augustus 2018 - laatste update 22 augustus 2018


EPB-software

Hoe omgaan met randisolatie in EPB?

21 augustus 2018 - laatste update 24 augustus 2018


wtcb

Bouwplaten: veelzijdige ondergronden voor tegels

3 september 2018 - laatste update 17 juli 2020


Architect in de praktijk

De impact van akoestiek in appartementsgebouwen

7 september 2018 - laatste update 19 november 2018


Akoestiek

Scheidingswanden uit akoestisch verbeterde gipsplaten en profielen

Om de akoestische prestaties van hun scheidingswanden te verbeteren, hebben verschillende gipsplaatproducenten akoestisch verbeterde gipsplaten en profielen op de markt gebracht.

13 september 2018


EPB-regelgeving

EPB 2.0: een blik voorbij 2021

Het huidige verstrengingspad voor de EPB-eisen loopt slechts t.e.m. 2021. Misschien vraagt u zich af waar het daarna heen gaat met de EPB-regelgeving. Waarschijnlijk hebt u de term ‘EPB2.0’ al eens horen waaien. We bieden u hierbij graag een vooruitblik.

27 september 2018 - laatste update 28 september 2018


Bouwstrategiën

BEN project: Cohousing ‘De Sijs’: BEN als onderdeel van een globale duurzaamheidsvisie (OFFICEU)

28 september 2018 - laatste update 14 november 2018


Renoveren

RenoseeC: Renovaties met sociale, ecologische en economische meerwaarde via Collectieve aanpak

28 september 2018


EPB-regelgeving

EPB-eisen onhaalbaar? Soms kan een uitzondering u helpen

22 oktober 2018 - laatste update 14 november 2018


Energiebewust bouwen

De woningpas: voor administratieve eenvoud

14 november 2018 - laatste update 15 november 2018


Energiebewust bouwen

BEN project: Een future-proof woning (Sito-architecten)

14 november 2018


Verzekeringen

Wet Peeters-Borsus: vergelijking tussen de verschillende verzekeraars

Verschillende verzekeraars hebben recent hun algemene en bijzondere voorwaarden aangepast en anderen zullen ongetwijfeld volgen, al dan niet met een premieverhoging.

19 november 2018 - laatste update 26 mei 2021


EPB-software

EPB-software versie 8.0.4: gewijzigde invoer opwekker verwarming en SWW

19 november 2018 - laatste update 20 november 2018


EPB-regelgeving

Gewijzigde EPB-rekenmethode voor hulpenergie ventilatoren vanaf BA 1/1/2019

30 november 2018 - laatste update 7 december 2018


EPB-software

Invoer van technieken in EPB: wat zijn de verschillen naar gelang het vergunningsaanvraagjaar?

30 november 2018 - laatste update 4 december 2018


Energiebewust bouwen

(B)EN-project. Eerste Energieneutraal bankkantoor in België

3 december 2018 - laatste update 4 december 2018


Energiebewust bouwen

BEN-PROJECT: herontwikkeling van de voormalige lijmfabriek Croda-Henkel (Abscis Architecten)

6 februari 2019 - laatste update 13 februari 2019


EPB-software

Positief effect van randisolatie in de U-waarde van de vloer vanaf 2019

27 februari 2019 - laatste update 28 februari 2019


Het management van een architectenbureau

Het ondernemings- en insolventierecht

12 maart 2019 - laatste update 26 mei 2021


Renoveren

KMO Reno : onderzoek naar de duurzame renovatie van KMO gebouwen.

3 april 2019 - laatste update 27 mei 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmtepompboiler als energiezuinig alternatief op een elektrische boiler

4 april 2019 - laatste update 8 april 2019


Energiebewust bouwen

Gent legt BEO-veld aan onder Wintercircus

3 april 2019 - laatste update 5 april 2019


Bouwstrategiën

BEN-PROJECT: Bio-ecologische passieve nul-energiewoning

4 april 2019 - laatste update 8 april 2019


Architect in de praktijk

Sloopopvolgingsplan en selectief slopen

5 april 2019 - laatste update 8 juli 2020


Renoveren

ETICS op ETICS: een energetisch gunstige oplossing

5 april 2019 - laatste update 15 april 2019


Het management van een architectenbureau

Bepalen van het ereloon van een architect

9 april 2019 - laatste update 26 mei 2021


Architect in de praktijk

Bestekken en/of lastenboeken

9 april 2019 - laatste update 5 augustus 2020


Architect in de praktijk

Ruimtelijke ordening

9 april 2019 - laatste update 10 juni 2021


Brand

Brandreglementeringen

10 april 2019 - laatste update 30 juni 2020


ruimtelijke ordening

Milieuwetgeving en bouwen: de omgevingsvergunning

10 april 2019


Architect in de praktijk

Bodemdecreet

10 april 2019 - laatste update 22 mei 2023


Architect in de praktijk

Managementzorgsystemen EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 50001, EN ISO 45001

10 april 2019 - laatste update 8 juli 2020


Architect in de praktijk

VCA - BeSaCC

10 april 2019 - laatste update 8 juli 2020


Beton

Een norm voor zichtbeton

NBN B 15-007

2 mei 2019 - laatste update 14 maart 2022


Architect in de praktijk

Archeologie bij vergunningsaanvragen

7 mei 2019 - laatste update 10 juni 2021


Erfgoed

Wijzigingen Onroerend Erfgoeddecreet 2019 - 2021

7 mei 2019 - laatste update 10 juni 2021


Bouwstrategiën

Pleisterwerken: voor of na de dekvloer?

7 mei 2019


Architect in de praktijk

Verbinding tussen een metselwerkwand en een houtskelet

8 mei 2019 - laatste update 27 mei 2019


Energiebewust bouwen

BEN-project: Compacte CLT-woning

14 mei 2019 - laatste update 15 mei 2019


Architect in de praktijk

Asbest, nog steeds alomtegenwoordig

5 juni 2019


wtcb

Opgelet voor grondbewegingen en de eruit voortvloeiende vervormingen

5 juni 2019


ruimtelijke ordening

Cohousing: hoe pak je het aan als architect? (contract, administratie, uitvoering)

We legden de vraag voor aan enkele collega’s die de stap al hebben gezet en bundelden hun ervaringen en tips in twee afleveringen.

6 juni 2019 - laatste update 11 mei 2021


Ontwerpparameters - bouwschil

De belangrijkste ontwerpmaatregelen tegen oververhitting en de impact op het S-peil

12 juni 2019 - laatste update 13 juni 2019


ruimtelijke ordening

Regelgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening gewijzigd

De laatste weken bewoog weer heel wat op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Enerzijds trad het Verzameldecreet 2019 inwerking. Maar er was ook een uitspraak van het Grondwettelijk Hof omtrent de verkavelingsvergunningsplicht.

1 juli 2019 - laatste update 4 juli 2019


Grond

Meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen

De meldingsplicht voor aannemers en bouwheren die werken plannen in de nabijheid van ondergrondse leidingen wordt strenger.

2 juli 2019 - laatste update 3 april 2023


Fiscaliteit in de bouw

Wat moet een bouwheer aangeven aan de BTW?

4 juli 2019 - laatste update 24 juni 2020


ruimtelijke ordening

Cohousing: hoe pak je het ontwerp aan? (groepsdynamiek, betaalbaarheid, impact)

In onze vorige editie spitsten we ons toe op de contractuele, administratieve en uitvoeringsaspecten. Deze keer gaan we dieper in op het ontwerp, de groepsdynamiek en op vragen rond de betaalbaarheid, impact en toekomstverwachtingen.

11 juli 2019 - laatste update 11 mei 2021


Verzekeringen

De verzekering Beroepsaansprakelijkheid: wat, wanneer, voor wie?

12 juli 2019 - laatste update 24 juni 2024


ruimtelijke ordening

Onthardingsprojecten: best practices

We selecteerden vier inspirerende projecten.

12 juli 2019 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

Standaertsite Ledeberg: door en voor de buurt

Ledeberg kampt met een tekort aan open en groene ruimte. Toen een lokale doe-het-zelfzaak in het midden van een huizenblok zijn deuren sloot, achtte een groep buurtbewoners de tijd rijp om hier iets aan te doen.

12 augustus 2019 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

Oud Militair Hospitaal in Brugge herbestemd tot sociaal woonproject

Het voormalige Militair Hospitaal in de Peterseliestraat in Brugge wordt binnenkort herbestemd tot een totaalproject voor sociale huisvesting, beperkte lokale handel en een openbaar park.

14 augustus 2019 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

Standaertsite (Ledeberg) & Utopia (Aalst) winnaars van de provinciale Architectuurprijs 2019

De provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen 2019 wordt toegekend aan twee ex-aequo laureaten.

28 augustus 2019 - laatste update 11 mei 2021


EPB-regelgeving

Kan de bouwheer de EPB-aangifteplicht overdragen op een koper? Waar moet je als architect op letten?

2 september 2019 - laatste update 9 september 2019


wtcb

EPB: de waarden bij ontstentenis zijn niet langer voldoende! (WTCB)

2 september 2019 - laatste update 3 september 2019


Energiebewust bouwen

BEN-project ‘Breembos’

5 september 2019 - laatste update 6 september 2019


EPB-regelgeving

Staving voor EPB-aangifte – hoe pak je het aan als architect?

9 oktober 2019


Energiebewust bouwen

Help, mijn klant bespaart niet genoeg energie

9 oktober 2019


ruimtelijke ordening

Een analyse van het Vlaams regeerakkoord m.b.t. omgeving en handhaving

Mr. Jo Van Lommel van GJS Advocaten maakte een eerste analyse van het Regeerakkoord 2019-2024 in het licht van de Bestuurlijke Handhaving en Justitie enerzijds en de visie omtrent Omgeving anderzijds.

18 oktober 2019 - laatste update 22 oktober 2019


EPB-software

Veel gemaakte fouten in EPB – 10 tips om fouten bij ventilatie te vermijden

12 november 2019 - laatste update 27 november 2019


Sociaal en juridisch statuut

Als architect instappen in een bestaande vennootschap

22 november 2019


Brand

Brandgedrag van platte daken: ATG's om uit de impasse te geraken

28 november 2019


Energiebewust bouwen

BEN-artikel ‘De Gouden Kroon’

9 december 2019 - laatste update 11 december 2019


Ontwerpparameters - bouwschil

In de knoop met de praktijk. Bouwknoop of schildeel?

9 december 2019 - laatste update 11 december 2019


dekvloeren

Naar dunnere vloeropbouwen

3 januari 2020


Beton

Hoe een beton specificeren volgens de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001?

3 januari 2020 - laatste update 15 januari 2020


Actueel

Deel 1 ‘Materialen’ en 2 ‘Stabiliteit’ van de STS 22 ‘Metselwerk voor laagbouw’ werden herzien

15 januari 2020


Energie

De digitale meter doet zijn intrede in Vlaanderen

15 januari 2020 - laatste update 16 januari 2020


EPB-regelgeving

Meer vrijheid in het verdelen van gemeenschappelijke PV-installaties vanaf 2020

21 januari 2020 - laatste update 22 januari 2020


Energiebewust bouwen

BEN-project: de omgekeerde hoekwoning

23 januari 2020


Ontwerpparameters - Technieken

Kiest u voor een C- of D-systeem ventilatie?

29 januari 2020 - laatste update 10 februari 2020


Oververhitting

Zomercomfort in schoolgebouwen

29 januari 2020 - laatste update 10 augustus 2022


ruimtelijke ordening

'Cohousers maken van de nood een deugd. Dichter bij elkaar wonen, maar toch kwalitatief'

Duurzaam, sociaal en soms ook betaalbaar: groepswonen krijgt vleugels. Een blik achter de gevels van cohousing-project De Schilders in Sint-Amandsberg.

31 januari 2020 - laatste update 11 mei 2021


Brand

Naar brandveilige houten gevelbekledingen

17 juli 2020


Actueel

Naar een (nog) betere recyclage van bouw- en sloopafval

27 februari 2020


Actueel

Ontwerp en uitvoering van circulaire gebouwen

27 februari 2020


ruimtelijke ordening

Brouwerij Eylenbosch krijgt na 17 jaar leegstand een tweede leven als woon- en winkelcomplex

OSK-AR architecten vormt het iconische gebouw om tot een combinatie van 55 woningen en zo’n 3.000 m² commerciële ruimte.

1 april 2020 - laatste update 11 mei 2021


EPB-software

Veel gemaakte fouten in EPB – 10 tips toegespitst op technieken

9 april 2020


Energiebewust bouwen

BEN-project ‘Wonen tussen de bomen’

9 april 2020


EPB-software

Helpdeskvraag: Studentenkamers met gemeenschappelijke keuken in EPB

9 april 2020


Energiebewust bouwen

BEN-project: Oud-Gooreind

6 mei 2020 - laatste update 7 mei 2020


Het management van een architectenbureau

Auteursrecht voor architecten

18 juni 2020


Energiebewust bouwen

BEN-project: Licht & privacy met ecologische materialen

28 juni 2020 - laatste update 29 juni 2020


EPB-regelgeving

De kracht van een dimensioneringsnota in EPB

28 juni 2020 - laatste update 30 juni 2020


Energiebewust bouwen

Passieve en actieve koeling: waar moet je als architect op letten?

28 juni 2020 - laatste update 13 juni 2023


VEA & EPB-software

Hoe moet de vrijstelling van EPB-plicht bij minder dan 50m² vloeroppervlak, beschouwd worden?

28 juni 2020 - laatste update 29 juni 2020


Akoestiek

Akoestische prestaties van lichte woningscheidende constructies

7 juli 2020


ruimtelijke ordening

Ruimtelijk Rendement: Meer doen met minder ruimte

Referentievoorbeelden uit de 'Blijf-in-uw-kot-editie' van de Renovatiedag

15 juli 2020 - laatste update 11 mei 2021


Het management van een architectenbureau

Doorgroeien met uw architectenbureau

15 juli 2020 - laatste update 13 april 2022


Technische installaties

Eisen voor installatielawaai in woningen

16 juli 2020 - laatste update 20 juli 2021


Gezond bouwen

Onderzoek naar magnetische velden rondom distributiecabines

16 juli 2020 - laatste update 3 augustus 2020


Bouwtechnieken

ETICS en gevelakoestiek

16 juli 2020 - laatste update 1 juli 2022


Bouwtechnieken

Daklicht, bron van licht en warmte

17 juli 2020


Energiebewust bouwen

BEN-PROJECT: Doorzonwoning IJzerland

24 augustus 2020 - laatste update 25 augustus 2020


EPB-regelgeving

Luchtdichtheid bij een appartementsgebouw

24 augustus 2020 - laatste update 26 augustus 2020


Het beroep van de architect

Eigen werk als stagiair-architect

30 september 2020 - laatste update 15 juni 2022


Het beroep van de architect

Liese Nouwen: “Als je vindt dat je er klaar voor bent, spring dan!”

30 september 2020 - laatste update 15 juni 2022


Het beroep van de architect

Naomi Van Campenhout: “Je moet je project goed doen én er iets aan overhouden”

30 september 2020 - laatste update 15 juni 2022


Architect in de praktijk

Evolutie van de elektromobiliteit: Tips voor de adviserend architect

15 oktober 2020


EPB-regelgeving

Moet de beschaduwing op PV-panelen verrekend worden in EPB? Hoe gebeurt dit?

15 oktober 2020


Het beroep van de architect

Architect en immobiliën onder één dak

16 oktober 2020 - laatste update 20 juli 2021


Energiebewust bouwen

BEN-project: Patiowoning met een gouden randje

16 oktober 2020 - laatste update 19 oktober 2020


Fiscaliteit in de bouw

Wanneer geldt het gereduceerd btw-tarief voor renovatie?

Bouwheren zien zich steeds vaker geconfronteerd met een herkwalificatie van hun renovatie en, bijgevolg, een herziening van de btw-voet van 6% naar 21%.

1 maart 2021 - laatste update 19 juli 2021


EPB-regelgeving

Zorgwonen is niet langer een afzonderlijke EPB-eenheid

5 december 2020


Energiebewust bouwen

BEN-PROJECT ‘De rijwoning is terug’

5 december 2020 - laatste update 7 december 2020


EPB-regelgeving

Elektrische verwarming in EPB: aandachtspunten en voorbeelden

5 december 2020 - laatste update 8 december 2020


ruimtelijke ordening

Ruimte voor/na corona: 'Verdichting moet gepaard gaan met meer groene en speelruimte'

Welke impact heeft corona op ons ruimtegebruik en onze woonbehoeften? Welke lessen kunnen we uit de pandemie trekken? We vroegen het aan vier mensen die elk op hun manier professioneel met de problematiek te maken hebben.

8 december 2020 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

Ruimte voor/na corona: “Sleutelfactor voor betere woonkwaliteit is de publieke & collectieve ruimte”

Welke impact heeft corona op ons ruimtegebruik en onze woonbehoeften? We vroegen het aan vier mensen die elk op hun manier professioneel met de problematiek te maken hebben.

8 december 2020 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

Ruimte voor/na corona: “De tijd van de ophokappartementen en konijnenkoten is voorbij”

Welke impact heeft corona op ons ruimtegebruik en onze woonbehoeften? Welke lessen kunnen we uit de pandemie trekken? We vroegen het aan vier mensen die elk op hun manier professioneel met de problematiek te maken hebben.

8 december 2020 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

Ruimte voor/na corona: “Zet middelen in voor mensen die geen eigendom kunnen verwerven”

Welke impact heeft corona op ons ruimtegebruik en onze woonbehoeften? Welke lessen kunnen we uit de pandemie trekken? We vroegen het aan vier mensen die elk op hun manier professioneel met de problematiek te maken hebben.

8 december 2020 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

'Benut leegstaande ruimtes in het stadscentrum, óók als woonfunctie' - Arthur Van Cauwenberghe

Gent zet de laatste jaren hoog in op ruimtelijk rendement in haar centrum. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de woongelegenheden die werden gecreëerd bovenop het winkelpand van Zara in de Veldstraat 31-37.

14 december 2020 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

Architect Glenn Lyppens: “Collectiviteit is dichter dan je denkt.”

Architect Glenn Lyppens werkt aan een doctoraat over robuuste collectieve woonmodellen. Via sociale media deelt hij deze historische voorbeelden met architecten én het brede publiek.

14 december 2020 - laatste update 11 mei 2021


Het beroep van de architect

Ir.-arch. Elise Noyez, schrijver & fotograaf: 'Perfect evenwicht tussen mentale & tactiele arbeid'

5 januari 2021 - laatste update 8 januari 2021


Het beroep van de architect

Arch. Melanie Vercruysse, adviseur NAV-studiedienst: 'Unieke kans om kennis op te doen en te delen'

5 januari 2021 - laatste update 2 februari 2021


Het beroep van de architect

Waar ligt de grens van de bijstands- en adviesverplichting van de architect?

20 januari 2021 - laatste update 14 januari 2022


ruimtelijke ordening

Instrumentendecreet: gamechanger voor de bouwshift?

20 juli 2021 - laatste update 24 augustus 2021


Het beroep van de architect

De veelzijdige job van architect: ‘Creativiteit en ondernemerschap gaan hand in hand’

20 januari 2021


Bouwtechnieken

Bevestiging van de dakafdichting op de dakopstand - e-TV 244 (WTCB)

26 februari 2021 - laatste update 17 mei 2021


Ontwerp private riolering

Eén uniform projectreglement riolering

15 maart 2021 - laatste update 9 januari 2024


Architect Tom Vanhee: “Ruimer wonen in de grootstad door restruimte optimaal te benutten”

Zolder wordt duplexappartement: ruimer wonen in de grootstad door de restruimte optimaal te benutten.

30 maart 2021 - laatste update 11 mei 2021


cyberveiligheid

Cybersecurity: een antwoord op veelgestelde vragen van architecten (FAQ)

Samen met UNIZO bundelen we de meest essentiële vragen in één artikel. We voorzien telkens een antwoord in klare taal, op maat van de kmo.

2 april 2021 - laatste update 13 februari 2023


juridisch

Architect, verbouw niet te gauw!

Bij een stedenbouwkundige inbreuk of misdrijf kan ook de toezichthoudend architect als overtreder worden beschouwd, en dus ook een bestuurlijke geldboete worden opgelegd.

21 april 2021 - laatste update 26 mei 2021


Gezond bouwen

Ongewenste straling van distributiecabines? Zo pak je het aan.

MEC en NAV werken samen aan een onderzoek naar de blootstelling aan magnetische velden van distributiecabines in en aanpalend aan gebouwen. Hoe kunnen we de impact daarvan op omwonenden verminderen?

21 april 2021


Fiscaliteit in de bouw

Hoe moet uw vennootschap dit jaar vooraf betalen?

Als uw vennootschap onvoldoende vooraf betaalt, dan wordt zij gestraft met een zware belastingverhoging van 6,75%! Ook voor het boekjaar 2021 (aanslagjaar 2022) blijft de sanctie op 6,75%. Een goede planning van de voorafbetalingen van uw vennootschap is dus ook dit jaar heel belangrijk.

3 mei 2021


ruimtelijke ordening

“Verschillende typologieën bepalen het mooie eindresultaat”

Molensite Oudenburg: van doorn in het oog tot levendige site

11 mei 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Cohousing Waasland

Cohousing Waasland etaleert mix van complexiteit en integraliteit

11 mei 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

“Ik woon in de klas van meester Jef”

Voormalig schoolgebouw omgevormd tot woonproject met collectieve tuin

11 mei 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Innovatieve symbiose van school en betaalbare woongelegenheid

“Verdichting die zich mooi laat inbedden in de omgeving”

11 mei 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Wonen op het dak van een schrijnwerkersloods

“Een flexibele inrichting gekoppeld aan een langetermijnvisie”

11 mei 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Een mix van handel en woongelegenheden

“Supermarktwonen is het antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen'

11 mei 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Wat is ruimtelijk rendement?

Het verhogen van het ruimtelijk rendement betekent dat we meer gaan doen met het reeds ingenomen ruimtebeslag.

11 mei 2021


Energie

Het einde van de terugdraaiende teller: allerminst een eenduidig verhaal

Zes factoren die de businesscase (kunnen) beïnvloeden

17 mei 2021


Water

Recepten voor een waterrobuuste woonomgeving

We kunnen met zijn allen nog heel wat ingrepen doen om de bestaande bebouwing en ruimtegebruik in te zetten voor doorgedreven hergebruik en infiltratie van regenwater.

17 mei 2021 - laatste update 9 januari 2024


ruimtelijke ordening

Oude spoorweghal wordt bruisende buurtplek

Achter het station van Leuven gaat een bijzondere plek schuil.

19 mei 2021 - laatste update 3 december 2021


rondetafel

Welke obstakels staan innovatief ruimtegebruik nog in de weg?

Rondetafel deel 1. In het innovatief omgaan met ruimte ligt een grote uitdaging, zowel voor lokale besturen als voor architecten en projectontwikkelaars. Maar welke obstakels vinden zij op de weg naar innovatief ruimtegebruik?

31 mei 2021 - laatste update 4 juni 2021


rondetafel

“Niet minder bouwen, maar wel beter en inventiever”

Rondetafel deel 2. In het innovatief omgaan met ruimte ligt een grote uitdaging, zowel voor lokale besturen als voor architecten en projectontwikkelaars. Maar welke obstakels vinden zij op de weg naar innovatief ruimtegebruik?

31 mei 2021 - laatste update 16 juni 2021


ruimtelijke ordening

Zorgwonen en modulaire constructies: vrij van architect en/of vergunning, maar niet zonder beperking

Voor een (kleine) prefab zorgwoning heb je voortaan noch een vergunning, noch een architect nodig.

31 mei 2021


Het management van een architectenbureau

Uitbreng van vastgoed in het WVV-tijdperk: analyse van de opportuniteiten anno 2021

De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen waarbij het vastgoed wordt overgeheveld naar de achterliggende aandeelhouders blijft een belangrijk item in de vermogensplanning. Krijg hier een overzicht van de verschillende wijzen waarop dit kan worden gerealiseerd en de fiscale implicaties.

8 juni 2021 - laatste update 7 april 2022


Beton

App 'BETON' moet specificatie van beton aanzienlijk vergemakkelijken

21 juni 2021 - laatste update 1 september 2021


Toegankelijkheid

Zorgwoningen worden meldingsplichtig

Recent wijzigde er heel wat voor zorgwoningen in of nabij de woning. Nu wordt de VCRO definitief aangepast, via een decreetswijziging die inging op 16 augustus 2021.

17 augustus 2021


Circulair bouwen

Circulair bouwen: een blik vooruit

23 augustus 2021


Bouwtechnieken

Waarop let u het best bij isolatie van platte daken?

24 augustus 2021


Ruimtelijke ordening

Werelddag van de stedenbouw, welke uitdagingen brengt de bouwshift mee?

24 augustus 2021


Ruimtelijke ordening

De Best Practices van De Kaaien in Aalst,

De ferme beslissing achter kwaliteitsvolle stedelijke verdichting

24 augustus 2021


Het management van een architectenbureau

Het auteursrecht en zijn fiscaal vriendelijke vergoedingen: architecten in the picture

Dit artikel zoomt in op het huidige fiscale regime voor auteursrechten.

10 september 2021 - laatste update 29 november 2022


juridisch

Betere bescherming van je architectenbedrijf bij B2B-facturatie

13 september 2021 - laatste update 2 maart 2023


Architect in de praktijk

Correcte positionering van de aansluitbocht en de meters

De voorschriften van Fluvius in verband met de plaatsing van de aansluitbochten en meters wordt niet altijd gevolgd. Dit leidt in de praktijk vaak tot vervelende situaties en zorgt voor heel wat frustraties bij zowel de bouwheer als Fluvius.

21 september 2021


ruimtelijke ordening

Oude brandweerkazerne ruimt plaats voor toonbeeld van medegebruik

Een symbiose van medegebruik, doordachte architectuur en eerbied voor de typische naoorlogse ontwerptaal in die contreien.

20 oktober 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Kunstencentrum nona: illustratie van ruimtelijk rendement én circulair bouwen

Het verdichten van de stad hoeft niet altijd negatief te worden bekeken

20 oktober 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Winkelen en wonen blenden perfect in sterk ruimtelijk project

Geen alledaags ontwerp en geen platte doos bouwen waren prioritair

20 oktober 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Pension Van Schoonhoven biedt daklozen opvang in huiselijke sfeer

“Minder bebouwing, toch meer ruimtelijk rendement”

20 oktober 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Een tegengif voor de na-oorlogse verkavelingswoede in de Gentse stadsrand

Meer landschap creëren en grenzen wegnemen -
‘Een biotoop waar plant, dier en mens zich goed in voelen’

20 oktober 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

'De Brusselse kinderen hebben dergelijke projecten nodig'

De Zinnekes in Laken baadt in licht, ruimte en groen op dak van basisschool

20 oktober 2021 - laatste update 3 december 2021


ruimtelijke ordening

Gerestaureerd stationsgebouw herstelt ontmoetingsplek van statiewijk in ere

Stationsgebouw Deerlijk herbergt logies, appartement en brasserie

20 oktober 2021 - laatste update 3 december 2021


juridisch

De aansprakelijkheid van de architect voor het bouwbudget

De recente schaarste aan bouwmaterialen heeft een grote impact op het bouwbudget. We lichten daarom in dit verband graag je rechten en plichten als architect toe.

16 december 2021 - laatste update 11 juli 2022


juridisch

De taak van de architect bij discussie tussen aannemer en opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een discussie of conflict heeft met de aannemer, wordt vaak naar de architect gekeken voor advies. We geven daarom een overzicht van jouw rechten en plichten bij dergelijke discussies of conflicten.

10 januari 2022 - laatste update 17 juli 2023


Het beroep van de architect

Meerwerken door de architect

De materialenschaarste zorgt niet enkel voor problemen bij aannemers, maar betekent ook extra werk voor u als architect. Het is dan ook van belang dat u goed weet wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot meerwerken of extra prestaties.

10 januari 2022 - laatste update 11 juli 2022


Ruimtelijke ordening

Van landbouwhoeve naar woning: hoe loopt de vergunningsprocedure?

11 januari 2022 - laatste update 11 april 2023


Het management van een architectenbureau

Hoe(veel) moet ik mijn medewerkers vergoeden?

13 januari 2022 - laatste update 8 juli 2022


Technische installaties

Correcte aansluitingen elektriciteit

Een aantal handige tips en aandachtspunten van Fluvius.

25 januari 2022 - laatste update 27 januari 2022


Het beroep van de architect

'Ontzettend fascinerend hoe divers de ontwerpmethodiek in Europa is. Daar steek je veel van op.'

28 januari 2022 - laatste update 15 juni 2022


Het beroep van de architect

'Stage in Barcelona was een architecturale en persoonlijke verrijking'

7 februari 2022 - laatste update 15 juni 2022


Het management van een architectenbureau

Zo stel je het perfecte portfolio samen als architect

23 februari 2022 - laatste update 4 juli 2022


Energie

Oplossingen om oververhitting te voorkomen

Is het mogelijk om woningen te ontwerpen of te renoveren waarin de temperaturen in de zomer comfortabel blijven? Ja, indien men van bij het begin van het project een globale strategie hanteert.

18 mei 2022 - laatste update 9 augustus 2022


Toegankelijkheid

Borstweringen van gebouwen: norm NBN B 03-004 uitgelicht

Borstweringen van gebouwen moeten voldoen aan de Belgische norm NBN B 03-004. Wat beschrijft deze norm precies? We nemen het onder de loep.

30 mei 2022


Energiebewust bouwen

Vlot samenwerken met Fluvius: zo geef je de juiste vermogens door voor je projecten

Om verkavelingen en bouwprojecten probleemloos aan te sluiten op het elektriciteitsnet, is een realistische inschatting van de benodigde vermogens cruciaal. Fluvius klaart het voor je uit.

30 mei 2022


wtcb

Het verschuiven van de dakopstand van platte daken geïsoleerd met PU-platen

6 juli 2022 - laatste update 7 juli 2022


Het beroep van de architect

Klanten werven als startende architect? Zo pak je het aan!

9 augustus 2022


Brand

Wijzigingen aan de basisnorm brandveiligheid

1 september 2022 - laatste update 11 april 2023


Technische installaties

Lijst van uitwendige invloeden bij elektrische installaties

8 september 2022


Actueel

Hoe ga je als architect het best om met de fiscale controles op auteursrechten?

Hoe kan je correct en onderbouwd reageren bij een fiscale controle in het kader van het gebruik van het gunstregime voor auteursrechten? Je ontdekt het in dit artikel.

5 oktober 2022 - laatste update 29 november 2022


Het management van een architectenbureau

Inflatie en indexering: alles wat je als architect moet weten

De sterke stijging van de prijzen van energie en andere goederen en diensten leidt bij heel wat mensen tot onzekerheid en ongerustheid. Ook NAV krijgt heel wat vragen over het thema. Hoog tijd dus om eens uit te leggen wat er aan de hand is en wat dat precies betekent voor de architectensector.

28 oktober 2022 - laatste update 24 oktober 2023


Architect in de praktijk

Wat je als architect moet weten over het asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij verkoop van een woning of gebouw ouder dan 2001. Voor architecten is het asbestattest een uitstekend hulpmiddel om klanten te begeleiden in een renovatie tot een asbestveilige woning of gebouw.

23 november 2022 - laatste update 11 april 2023


Het management van een architectenbureau

Wijzigingen autofiscaliteit: impact voor jouw architectenbureau

Koopt, least of rent je architectenbureau een bedrijfswagen? Dan kan je vennootschap deze kosten inbrengen. Hier komt veel bij kijken. We zetten enkele aandachtspunten op een rij.

8 december 2022 - laatste update 24 augustus 2023


juridisch

Auteursrechten tot eind 2022: waarom je bezwaar moet indienen

27 januari 2023


Ruimtelijke ordening

Staalskelet maakt buitenruimte Brugs jongerencentrum multifunctioneel bruikbaar

20 februari 2023 - laatste update 11 april 2023


Ruimtelijke ordening

Inschuifhuis: meer ruimtelijk rendement, aanpasbaar en klimaatbestendig

1 februari 2023 - laatste update 11 april 2023


ruimtelijke ordening

Verscherpte aandacht voor project-m.e.r.-screening

1 maart 2023 - laatste update 27 april 2023


Ruimtelijke ordening

Tijdelijk en circulair project geeft stimulans aan herontwikkeling

4 mei 2023 - laatste update 10 mei 2023


Architect in de praktijk

Een veilige werf: taken en verantwoordelijkheden van de architect

11 mei 2023 - laatste update 30 mei 2023


Energie

Lichtregelsystemen: wat je als architect moet weten

11 mei 2023 - laatste update 2 juni 2023


Verzekeringen

Wat met je verzekeringen als je kantoor stopt, splitst of samensmelt?

2 mei 2024


Het beroep van de architect

Vijf ondernemerstips voor startende architecten

23 mei 2023 - laatste update 20 juni 2023


Het management van een architectenbureau

Fiscaal gunstregime auteursrechten voor architecten: een antwoord op de meest prangende vragen

12 juni 2023 - laatste update 29 juni 2023


ruimtelijke ordening

Agrotopia: dakserre als architecturale blikvanger

22 juni 2023


Architect in de praktijk

Wat zijn jouw taken als architect bij een overheidsopdracht?

5 september 2023 - laatste update 6 december 2023


Architect in de praktijk

Checklist: archivering voor architecten

27 september 2023


ruimtelijke ordening

De Biekens: peperkoekfabriek wordt CAW inloop- en opvangcentrum

13 oktober 2023


BTW in de bouw

Btw-tarieven in de bouw: de spelregels uitgelegd

31 oktober 2023 - laatste update 12 juni 2024


Ruimtelijke ordening

Onbemind hoekpand wordt lichtrijke woon-werkplek met dakserre

Natalie Allaert en Hannes Oppeel van Studio Haan bouwden in Gent een donker hoekpand met een grondoppervlakte van amper 21 vierkante meter om tot een lichtrijke en klimaatbestendige woon-en werkplek.

21 november 2023


Het beroep van de architect

Hergebruik verzekeren: een stappenplan

27 november 2023 - laatste update 6 december 2023


Het beroep van de architect

Communiceren met (potentiële) opdrachtgevers

29 november 2023 - laatste update 30 november 2023


Water

Replay webinar: Technisch Achtergronddocument GSV Hemelwater (VLARIO)

12 december 2023


Ruimtelijke ordening

Verharde school- en kerksite wordt groene woonplek die zich opent naar de buurt

Tuin van Padua is een cohousingproject voor 17 gezinnen in en rond een voormalige kerk in Gentbrugge. Het is een project dat uitmunt in verweving en gedeeld gebruik.

18 december 2023 - laatste update 19 december 2023


afvalwater

Keuring privériolering - wijzigingen vanaf 2021

11 februari 2021 - laatste update 1 september 2021


Energiebewust bouwen

4 effectieve ontwerpmaatregelen tegen oververhitting

9 januari 2024 - laatste update 3 april 2024


asbest

Asbest inventariseren vóór de renovatie: wat is jouw rol als architect?

27 februari 2024


Toegankelijkheid

Wayfinding design: meer dan signalisatie alleen

Luciana Mattiello van /STUDIOMDA deelt haar tips voor architecten en designers.

8 maart 2024


Water

Groene gevel: eyecatcher én verademing. Dit moet je als architect weten

13 maart 2024 - laatste update 11 april 2024


Akoestiek

Akoestiek en de invloed van woningscheidende wanden

14 maart 2024 - laatste update 15 mei 2024


Circulair bouwen

De wijzigingen in VLAREMA 9: meer bronsortering van bouwafval

20 maart 2024 - laatste update 27 maart 2024


ruimtelijke ordening

Verzameldecreet Omgeving 2024: wat moet je weten als architect?

21 maart 2024 - laatste update 17 april 2024


bim

BIM implementeren in je kantoor

22 maart 2024 - laatste update 30 april 2024


bim

BIM en auteursrechten

18 april 2024 - laatste update 30 april 2024


Het management van een architectenbureau

Hoe optimaliseer je je loon als zelfstandig architect?

6 mei 2024 - laatste update 17 juni 2024


Het beroep van de architect

Sneller aansprakelijk als medewerker en bestuurder: hoe jezelf beter beschermen?

7 mei 2024 - laatste update 5 juli 2024


Akoestiek

Geluidsisolatie: hoe beperk je de impact van laagfrequent geluid?

15 mei 2024


Water

GSV Hemelwater: zo ga je om met de grootste obstakels

23 mei 2024 - laatste update 8 juli 2024


Het management van een architectenbureau

Opleidingsrecht en Federal Learning Account: wat je moet weten als architect-zaakvoerder

28 mei 2024 - laatste update 4 juni 2024


Het beroep van de architect

Hoe ver reikt jouw informatieplicht als architect?

4 juni 2024 - laatste update 11 juni 2024


ruimtelijke ordening

De architect en het stikstofdecreet

12 juni 2024


Het management van een architectenbureau

Wat met mijn architectenpraktijk na mijn overlijden?

13 juni 2024 - laatste update 19 juni 2024


ruimtelijke ordening

Gemeente Aalter herbestemt twee historische elektriciteitscabines tot flexibele exporuimtes

Met respect voor het oorspronkelijke ontwerp en materiaalgebruik werden twee voormalige elektriciteitscabines door ARKS architecten in opdracht van het gemeentebestuur hersteld en omgevormd tot een locatie voor tentoonstellingen.

20 juni 2024 - laatste update 21 juni 2024


Architect in de praktijk

Prijsherzieningsindexen

16 augustus 2016 - laatste update 19 juni 2023


Ontwerpparameters - Technieken

Infosessie: de integratie van een warmtepomp in het ontwerp van een architect

6 september 2017 - laatste update 14 mei 2019


Het beroep van de architect

Wat doe ik wanneer de bouwheer de werken heeft aangevat zonder mij te verwittigen?

16 november 2017 - laatste update 14 januari 2022


Het beroep van de architect

Wat zijn lichte verborgen gebreken?

17 november 2017 - laatste update 18 augustus 2023


Het beroep van de architect

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?

20 november 2017 - laatste update 14 januari 2022


Het beroep van de architect

Meewerken aan een stedenbouwkundige afwijking is niet zonder risico's

20 november 2017 - laatste update 14 januari 2022


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de landmeter: niet elke fout leidt tot schade

21 november 2017 - laatste update 19 november 2018


Helpdesk

als architect panden aankopen, renoveren en verkopen

Kan ik met een 'immospecialist' een vennootschap oprichten waarin er panden worden aangekocht, gerenoveerd en opnieuw verkocht? Mag ik met mijn andere (architecten)vennootschap diensten verlenen voor de renovaties van die panden?

30 april 2024


oude of nieuwe hemelwaterverordening bij regularisatie

We moeten een regularisatie doen voor een vergund project, waarbij nog gewerkt werd met de oude hemelwaterverordening. Moeten we nu voldoen aan de nieuwe verordening?

6 december 2023


basisveiligheidsopleiding in de bouw

Moeten ook architecten de nieuwe opleiding basisveiligheid volgen?

12 juni 2023


regularisatie van een lopend project

De opdrachtgever beslist om af te wijken van het vergunde inplantingsplan. Voor de regularisatie moeten we nu een nieuwe ‘aanvraag omgevingsvergunning’ aanmaken. Dit klinkt vergaand, niet?

17 januari 2023


u-waarde wachtgevel halfopen bebouwing

Bij een halfopen bebouwing (nieuwbouw) plaatsten we 7 cm PUR in de spouw van de wachtgevel. Maar de buur heeft slechts voor een klein deel tegen de wachtgevel gebouwd, waardoor we de U-waarde-eis in EPB niet halen. Wat nu?

14 december 2022 - laatste update 19 januari 2023


Zonevreemde functiewijziging boerderijwoning

Een landbouwer stopt met boeren. Nu wil de zoon de bedrijfswoning overnemen, samen met zijn gezin. Hun plan? De bedrijfswoning afbreken en een nieuwe woonst optrekken. Ze willen enkel nog boeren in een soort van bijberoep: “beestjes houden in de stallen en op de weiden”. Maar dit zal niet hun hoofdinkomen vormen. Wat zegt de wet hierover?

3 november 2022


Opstart project tijdens procedure tegen vergunning

De buur heeft een procedure gestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een nieuwbouwproject. Eerdere beroepsfasen bij de gemeente en provincie vielen negatief uit voor de buur. Nu wil de opdrachtgever al starten met de bouw zonder de procedure af te wachten, aangezien de vergunning verkregen is. Waar moet ik rekening mee houden als architect?

21 oktober 2022


Infiltratievoorziening bij verticale uitbreidingen

Bij de aanvraag van een vergunning voor de verbouwing van een woning waarbij een bestaande aanbouw gerenoveerd wordt en een nieuwe bovenbouw opgetrokken wordt, is er een reductie van de totale, horizontale dakoppervlakte met enkele vierkante meters. De gemeente stelt voor de volledigheidsverklaring dat de GSV Hemelwater echter van toepassing is en vroeg hiervoor advies bij de rioolbeheerder. Die stelt dat een nieuw plat dak (enkel verticale uitbreiding) meetelt voor de verordening, hoewel er eigenlijk geen uitbreiding van de horizontale dakoppervlakte is in deze. Ze vragen om een infiltratievoorziening te plaatsen. Volgens de informatie op 'waterbewust bouwen' en de checklist zou de redenering van de rioolbeheerder strijdig zijn met de gangbare interpretatie.

5 september 2022 - laatste update 12 september 2022


Wet Peeters-Borsus 10-jarige verzekering

Bij een gevelrenovatie van een appartementsgebouw meldt de aannemer dat de offerte de kosten voor het afsluiten van een 10-jarige verzekering volgens de wet Peeters-Borsus niet bevat. Het is de bedoeling om de terrasplaten af te breken en te vervangen door nieuwe, en er is een omgevingsvergunning aangevraagd. Is het dan nodig om een dergelijke verzekering af te sluiten?

18 augustus 2022


aanwezigheidsregistratie voor meerdere eengezinswoningen

Wij hebben een vraag over de registratie van een werf waarbij tegelijkertijd een tweewoonst nieuw gebouwd wordt. De twee woningen hebben een aparte Bouwheer. De ruwbouwaannemer welke de registratie diende op te starten heeft dit gedaan voor een bedrag onder de 500.000€. Dit klopt indien we dit voor de twee woningen apart bekijken. Indien we deze twee woningen samen moeten zien komen we uit boven dat bedrag en dient Checkinatwork opgestart te worden. Hoe dienen we deze werf te zien?

28 april 2022


6% btw onderaannemers

Een projectontwikkelaar sloopt een woning en bouwt er enkele nieuwe woningen voor in de plaats. Hij voert zelf geen werken uit maar laat dit doen door verschillende onderaannemers. De facturen van de projectontwikkelaar aan de klant zijn onderhevig aan het tarief van 6% btw voor sloop en heropbouw. Is dat ook zo voor de facturen van de onderaannemers aan de projectontwikkelaar, of moeten zij aan 21% factureren?

28 april 2022


auteursrechten landmetersplan

Wanneer klanten een terrein hebben aangekocht voor hun nieuwbouw woning, vraag ik steeds bij de landmeter (die het terrein opgemeten heeft) de plannen in dwg-formaat op, dit teneinde een correcte inplanting te kunnen intekenen. Maar mag ik eigenlijk deze plannen (of een deel ervan) gebruiken bij de opmaak van mijn inplantingsplan voor de vergunningsaanvraag (met melding dat deze opmetingsplannen van de landmeter als basis werden gebruikt)? Of dien ik hiervoor voorgaande een schriftelijk akkoord bij de landmeter te bevragen?

28 april 2022


6% voor renovatie oppervlakteverhouding

Momenteel zijn wij bezig met de verbouwing van een woning en onderzoeken wij de oppervlakteverhouding in functie van het btw-tarief: 'om te genieten van het 6% btw-tarief bij renovatie dient de oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft groter te zijn dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na uitvoering van de werken. Echter is het niet duidelijk of de nieuwe bijgebouwen (= poolhouse & carport) bij deze oppervlakte, na verbouwing moeten meegerekend worden? Volgens de BTW moeten deze gerekend worden aan 21%. Maar wat met de oppervlakte, moet deze meegerekend worden bij de oppervlakte na verbouwing?

10 februari 2022 - laatste update 2 maart 2022


bijstelling van milieuvergunning bronbemaling

De vergunning voor de sloop en herbouw van een woning in groot Brugge met bronbemaling werd verleend in januari 2021. De vergunning legt als voorwaarde op dat de bemaling een retourbemaling moet betreffen. Bij uitwerking van het uitvoeringsdossier blijkt dit technisch niet mogelijk te zijn (de beroepsprocedure van de vergunning is reeds verlopen). De onderzochte mogelijkheden worden beknopt opgelijst en bezorgd aan de dienst milieu van de vergunningverlenende overheid, doch men gaat niet akkoord. De aannemer stelt voor om toch gewoon traditioneel te bemalen en de gemeente niet verder te betrekken. Volgens hem kan er hoogstens een PV opgemaakt worden maar kan de werf hiervoor niet stilgelegd worden. Klopt dit? Wat zijn de mogelijke gevolgen indien hiermee doorgegaan wordt? In hoeverre kan de gemeente eisen dat er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd indien in de praktijk blijkt dat hun voorwaarden technisch niet haalbaar zijn?

10 februari 2022 - laatste update 15 maart 2022


gemene muur na afbraak voor nieuwbouw

Ik heb een vraag betreffende een gemene muur. Voor een nieuwbouw meergezinswoning hebben we de bestaande bebouwing op het perceel afgebroken. Naast het perceel werd relatief recent een meergezinswoning gebouwd. Na afbraak blijkt dat de wand van de buur 20cm van de perceelgrens staat (op zijn perceel). Indien we goed willen aansluiten op het buurgebouw (we bouwen even hoog maar dieper), zal met 5cm akoestische isolatie en 15cm dragende wand onze muur volledig op het perceel van de buur staan. Kan dit zo maar? Wat met het deel van ons gebouw dat dieper zal gebouwd worden dan de buur? Dienen we met onze muur te verspringen zodra we verder komen dan het buurgebouw zodat we dan volledig op ons perceel bouwen?

10 februari 2022 - laatste update 14 februari 2022


btw-aangifte na nieuwbouw

De BTW-aangifte van een woning, na nieuwbouw of na verbouwing: hoe wordt dit eigenlijk opgevolgd en in gang gestoken? Dient de bouwheer hier zelf de opstart voor aan te vragen, of krijgt hij daar rechtstreeks papieren van? Ik heb niet de indruk dat deze documenten al bij vergunning worden aangeleverd.

10 februari 2022


Gemene muur - geen isolatie meer mogelijk

Betreft twee nieuwbouwwoningen. De bouwheer van de woning rechts had de intentie om zijn muur aan de buitenkant te isoleren en dan evt. leien of iets dergelijks te plaatsen. Onze bouwheer (woning links) heeft echter op eigen initiatief een paramentmuur gemetst pal tegen deze muur. Probleem is nu dat de bouwheer van de rechtse woning niet meer EPB conform kan isoleren (tenzij aan de binnenkant). Er is dus duidelijk geen voorafgaand akkoord gemaakt over de werkwijze. De bouwheer van de rechte woning eist nu dat de paramentmuur zou worden afgebroken zodat hij alsnog zijn isolatie kan plaatsen. Kan deze dat zondermeer eisen in dit stadium van de werken? Ter info de snelbouwsteen van de rechterbuur komt tot op de perceelsgrens. Wat adviseren we best aan de klant (linkerwoning)?

10 december 2021 - laatste update 16 december 2021


Inhoudingsplicht sociale en fiscale schulden

Momenteel worden onze vorderingsstaten nagezien en voorzien van een attest van de RSZ waaruit blijkt of de aannemer geen schulden heeft. Echter is dit attest beperkt in tijd waardoor de bouwheer vaak betaald NA de vervaldatum van dit attest. Er staat op dit attest wel dat de status van de aannemer dient gecontroleerd te worden op de dag van de betaling, maar hier hebben wij als architect geen controle meer op. Onze vraag concreet is: Moeten wij de RSZ en fiscale status bij iedere vorderingsstaat nazien en een attest aan de bouwheer bezorgen? Of volstaat het dat er in het contract staat dat de bouwheer bij betaling steeds de status zelf dient na te zien? (in dit laatste geval dienen wij de RSZ niet meer verplicht na te zien en zijn wij niet meer aansprakelijk als de bouwheer zou betalen na de einddatum van het attest zonder dit opnieuw te controleren)

3 december 2021


Laadinfrastructuur ook verplicht bij dubbele carport

Voor nieuwbouwwoningen zijn laadpalen verplicht vanaf 2 parkeerplaatsen in het gebouw. Er zijn geen verplichtingen voor de eventuele oprit. Is er dan een verplichting om laadinfrastructuur te voorzien aan een dubbele carport bij een nieuwbouwwoning?

9 november 2021 - laatste update 15 november 2021


Toepassing hemelwaterverordening voor een landbouwloods

Bij een landbouwloods wil men achteraan een koeienstal bijbouwen van een 1432m2. De reeds bestaande loods heeft geen regenafvoergoten, het water infiltreert dus op eigen terrein in de bodem. Om de afwaterende oppervlakte te bepalen, moet ik dan alleen de oppervlakte van de nieuwe loods in rekening brengen als hier wel regenafvoeren voorzien worden? Indien men bij de landbouwloods ook het water op eigen terrein in de bodem laat infiltreren, dan moet men geen infiltratie voorzien? Indien men het regenwater zou opvangen in regenwaterputten en het water gebruikt voor beregening van hun gewassen op hun velden en men de overloop van de regenwaterputten NIET aansluit op de riolering, moet men dan infiltratieputten voorzien?

28 juni 2021


6% BTW voor sloop en herbouw

Om van het 6% BTW tarief te genieten dient er sprake te zijn van een sloop en herbouw op hetzelfde kadastraal perceel. Op dit moment hebben we een aantal dossiers lopen waarbij de sloop reeds is aangevraagd in een aanvraag verkavelingsvergunning. Dat wil zeggen dat we bij onze omgevingsaanvraag voor de nieuwe woning die in alles voldoet om onder de 6% regeling te vallen geen sloopvergunning meer kunnen aanvragen. Immers deze was al aangevraagd en vergund bij de verkavelingsaanvraag. Het uitvoeren van de sloop heeft nog niet plaatsgevonden. Wat kunnen we hieraan doen?

28 juni 2021


Stilzwijgende weigering omgevingsvergunning

Wij worden geconfronteerd met een dossier waarbij we een stilzwijgende weigering ontvingen omdat het dossier niet tijdig werd behandeld door de gemeente. Vervolgens dienden we een beroep in tegen deze weigering bij de bestendige deputatie. Nu ontvangen we van de deputatie het bericht dat het beroep niet ontvankelijk is, wegens laattijdig ingediend. Nochtans werd het beroep ingediend onmiddellijk na de melding in het omgevingsloket van de stilzwijgende weigering van de gemeente. De deputatie stelt dat de stilzwijgende weigering van de gemeente ook al te laat was en we dus al beroep hadden moeten indienen voor de gemeente zelf gecommuniceerd had over de stilzwijgende weigering. Het advies van de deputatie is om het dossier opnieuw in te dienen bij de gemeente. Hebben jullie vanuit het NAV nog advies of precedenten in, die ons kunnen helpen?

31 mei 2021


Aansprakelijkheid voor schade tussen nevenaannemers

Ik heb een vraag voor een soort van ‘schadegeval’ op mijn werf. Het betreft een nieuwbouwwoning waar 2 aannemers aan het werk zijn, nl. een hoofdaannemer en de aannemer van het binnenmeubilair. De aannemer van het binnenmeubilair had enkele meubelplaten gelegd op de werf, die vermoedelijk wind/ waterdicht was op dat moment. Na enkele felle regenbuien is ontdekt geweest dat de hoofdaannemer geen waterdichting had geplaatst onder buitendeur en ramen, waardoor er veel water is binnengekomen. De woning ligt wat verzonken ten opzichte va de omgevingsaanleg en heeft zo extra veel water binnengekregen. Dat water heeft de meubelplaten van de andere aannemer beschadigd. De bouwheren hebben geen ABR polis. Dit werd door de hoofdaannemer bij het begin van de werf afgeraden, omdat zij een verzekering hadden. De hoofdaannemer zegt dat zij niet in de fout zijn en dus hun verzekering niet kunnen aanspreken, aangezien de werf nog niet opgeleverd was. En dus in principe niet wind-waterdicht hoefde te zijn. Kan ik via jullie te weten komen, wie hiervoor aangesproken kan worden? En klopt de redenering van de hoofdaannemer dat het gebouw eerst opgeleverd dient te zijn alvorens er een andere aannemer kan beginnen?

3 mei 2021 - laatste update 7 mei 2021


overschrijding van de drempelbedragen bij onderhandelingsprocedure

Als er een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gevolgd wordt voor werken waarbij de raming 115.000€ bedraagt – wat toch wel wat reserve is t.o.v. het grensbedrag voor 2020 en 2021 van 139.000€ - en deze komt hoger uit dan 139.000€, kan dit dan zonder problemen met wetgeving gegund worden? Of moet een nieuwe, andere procedure doorlopen worden? Eigenlijk ook zelfde vraag voor Werken met aanvaarde factuur. Raming < 30.000€; bij ontvangen van de offertes > 30.000€. Kan dan gegund worden?

18 maart 2021


Aanwezigheidsregistratie

We vragen ons af of wij moeten controleren of de werf gemeld werd en dient elke aannemer dit opnieuw te melden bij gesplitste aanneming die voor meer dan 30.000 euro werken komt doen? Zijn de genoemde bedragen (zoals die van 500.000 euro) incl. of excl. btw en wat dient erin vervat te zitten? Hebben wij als architect de verantwoordelijkheid om na te gaan of de werken gemeld werden of is dit de verantwoordelijkheid van de Veiligheidscoördinator?

16 maart 2021


Juridisch statuut van een bouwvergunning

Is een toelating van de buur strikt noodzakelijk om een omgevingsvergunning met wijziging is van de gemene muur (betreffende uitbreiding burgerwoning met nieuw keukenvolume grenst aan de gemene muur en waarbij deze muur plaatselijk verhoogd wordt) te kunnen laten uitvoeren. (wetende dat deze buur een bezwaar had ingediend op de omgevingsaanvraag dat door de vergunningverlenende instantie werd weerlegd en dus niet werd gevolgd én waarna de buur verder niet meer in beroep ging).

10 december 2020


Overloop zwembad

De bouwheer wenst bij zijn nieuwbouwwoning een zwembad te plaatsen. Hoe gaan we best om met het zwembad? Wordt dit meegerekend bij de verharding? Mag de overloop aangesloten worden op de RWA ( infiltratie) of beter op de DWA gezien het chloorwater.

10 december 2020


BTW tarief voor renovatie 6%

Mijn cliënten ontvingen een regularisatieopgave van de BTW van 26 792.52 euro + een boete van 2 679.25 euro er bovenop omdat hun verbouwing door de administratie als nieuwbouw wordt beschouwd. De lengte van de nieuwe dragende structuren zou 59% van het geheel bedragen. Nochtans, als ik de nieuwe draagmuren waarop effectief balken of welfsels rusten opmeet kom ik aan 26.3 m, terwijl de lengte van de oude draagmuren 34.4 m is. Hoe zit dat juist?

12 oktober 2020 - laatste update 16 maart 2021


Tijdelijke samenwerkingen van architecten

Bij vroegere projecten heb ik steeds als ik samenwerkte met andere zelfstandige collea’s beide het contract naar de bouwheer ondertekend. Nadien factureerde steeds één iemand naar de bouwheer en werd er nadien onderling een factuur opgesteld. De projectverzekering stond op beide namen. Nu, bij aanvraag van een nieuwe verzekering, wist de verzekering mij te vertellen dat deze samenwerkingsvorm niet meer kan met de nieuwe vennootschapswet. Zij stellen een maatschap voor. Na contact met mijn boekhouder te hebben lijkt dit mij omslachtig (eigen BTW nummer, kwartaal aangifte BTW,…) Het is vooral de kwartaalaangifte die het omslachtig maakt. Is een maatschap verplicht? Wat is de eenvoudigste vorm van samenwerken om met drie collega’s één project aan te nemen?

11 augustus 2020 - laatste update 12 november 2020


Zijn studentenkamers met een gemeenschappelijke keuken in EPB te beschouwen als residentieel of niet-residentieel? (BA 2020)

Bij (nieuwbouw) studentenkamers wordt een gemeenschappelijke keuken (of badkamer) voorzien. Worden deze studentenkamers in EPB aanschouwd als afzonderlijke wooneenheden en moeten deze dan aan het S-peil voldoen?

9 april 2020


Hoe vermijd je een stilzwijgende oplevering der werken?

In een project is een gietvloer voorzien. Tijdens de loop van de werken moet de gietvloer opnieuw uitgevoerd worden wegens blaasvorming. Net voor de voorlopige oplevering verschijnen opnieuw blazen in de reeds herstelde vloerafwerking. De werken worden voorlopig opgeleverd met uitzondering van de gietvloer, die hierna opnieuw hersteld wordt. Hoe kan de bouwheer de uitgevoerde herstelwerken in gebruik nemen zonder dat hierbij een stilzwijgende oplevering van start gaat? Welk typedocument moet hiervoor worden opgemaakt?

9 maart 2020


Eerste Hulp Bij de nieuwe vennootschapswetgeving

Wat moet je veranderen in je communicatie n.a.v. de nieuwe vennootschapswetgeving? Voor bestaande vennootschappen is 1 januari 2020 immers een belangrijk keerpunt geweest.

18 februari 2020


Is 3cm isolatie op het dak van een verder niet geïsoleerde garage afdoende om condensatie tegen het plafond te vermijden?

Bij een woning werden 3 nieuwe, losstaande garages geplaatst waarvan vloer, noch wand, noch dak geïsoleerd zouden worden. De dakwerker raadt aan om 3cm isolatie op het dak te plaatsen om condensatie tegen het plafond van de garages te vermijden. Is dit een afdoende oplossing? Ik lees tegenstrijdige adviezen, ook over ventilatie (er zijn geen ramen in de ruimte), de EPB-verslaggever kan ons ook niet verder helpen.

21 januari 2020 - laatste update 9 april 2020


De buur heeft over de perceelsgrens gebouwd. Wat nu?

Ik ga een halfopen nieuwbouwwoning bouwen maar na opmeting van de landmeter blijkt dat de buur over de perceelgrens heeft gebouwd (4cm vooraan en 7cm achteraan). Hoe wordt dit opgelost?

17 december 2019


Is een extra pelletkachel binnen een EPB-plichtig dossier te zien als een nieuwe opwekker?

Het betreft een EPB-plichtige woning die grondig gerenoveerd en uitgebreid is. De bestaande ketel is behouden maar aangevuld met een pelletkachel. Op de website van energiesparen.be vonden wij: “Als de ketel behouden blijft en er bovendien een nieuwe ketel bij wordt geplaatst, gaat het om een gewone renovatie.” Dient in de afweging renovatie/ingrijpende energetische renovatie deze pelletkachel ook gezien te worden als een nieuwe ‘ketel’/opwekker?

9 december 2019


Herindienen afgekeurde vergunning

Een aanpalende eigenaar van een project gaat in beroep tegen de verkregen vergunning bij de deputatie. De bezwaren worden aanvaard en de provincie weigert de vergunning. Na een jaar wordt hetzelfde project opnieuw ingediend. Hoe vaak kan een opdrachtgever eenzelfde project indienen? Moet de gemeente rekening houden met de argumentatie van de deputatie bij deze nieuwe aanvraag? Kan de eigenaar beroep doen op afwijkingen t.o.v. de bouwcode die in het eerste project door de gemeente aanvaard werden, gezien de gemeente de vergunning afleverde. Vb. huidige bouwcode vereist een woonoppervlakte van 60 m², terwijl dat bij de eerste aanvraag 35 m² was.

19 augustus 2019


Luchtdichtheid isolatieplaten (PUR/PIR)

Ik heb een discussie met een aannemer over het al dan niet afkleven van de spouwisolatie (PUR-/PIR-platen). In de cursus gevelisolatie van Vitruvius Academy vorig jaar werd dit voorgeschreven met als doel het dampscherm aan de buitenzijde van de platen te vervolledigen (in de zomer immers omgekeerde werking). Nu beweert de aannemer dat deze tape op termijn zal lossen en vochtbruggen zal veroorzaken in de spouw. Zijn er al dergelijke schadegevallen gekend? Voor mij is deze opmerking nieuw en bij het WTCB kan ik hierover niks terugvinden. Ligt het probleem niet aan het feit dat er geen compatibele tape wordt gebruikt?

19 november 2018 - laatste update 15 februari 2019


Werken uitvoeren aan de scheimuur

De bestaande bebouwing van mijn bouwheer is dieper dan deze van de buren. Hij wil zijn muur isoleren en opnieuw waterdicht maken aangezien deze momenteel vol met barsten zit en voor wateroverlast zorgt. De buren hebben beplanting en kleine bomen tegen deze muur staan die grondig gesnoeid en/of verwijderd moeten worden om stellingen te kunnen plaatsen om deze werken te kunnen uitvoeren. Wat zijn de rechten en plichten van mijn bouwheer en de buren? Kunnen de buren dit weigeren of een vergoedingen vragen?

22 juni 2018


Btw-tarief vrijstaande garage

Het betreft een renovatieproject met uitbreiding van een ééngezinswoning + bouwen van een vrijstaande garage achteraan in de tuin. Momenteel is er nog geen garage aanwezig op het perceel, ook zal de garage uitsluitend horen bij deze te verbouwen ééngezinswoning. Kan deze (nieuwe) vrijstaande garage ook genieten van een verlaagd btw-tarief? En het nieuwe pad naar deze garage?

25 april 2018 - laatste update 27 april 2018


btw-vrijstelling

Begin april wil ik opnieuw starten als zelfstandig architect. Dit zal initieel beperkt zijn. Kom ik in aanmerking voor een btw-vrijstelling als mijn inkomsten lager liggen dan 25.000 euro? Of ben je als architect steeds btw-plichtig?

11 april 2018


GDPR - papieren documenten

Is alles wat enkel op papier wordt bijgehouden ook onderworpen aan de nieuwe privacywetgeving? We vragen aan onze bouwheer bijvoorbeeld een papieren kopie van zijn paspoort met daarop een rijksregisternummer, wat dus een persoonlijk gegeven is. Zelf digitaliseer ik deze informatie niet. Ik zet ze ook niet in onze digitale computersystemen, maar voer ze rechtstreeks in op het onlineloket van de overheid. Wat zegt de GDPR daarover?

23 maart 2018


Ophogen schouw

Momenteel zijn wij bezig met een werf waar we aan de ene kant tot tegen aan de buur bouwen. Wij bouwen hoger dan hen waardoor hun schouw dient opgetrokken te worden voor voldoende trek en afvoer. Tot waar is onze verplichting om deze schoorsteen op te trekken? Zij eisen een volledig gemetste schoorsteen terwijl het technisch perfect mogelijk is om de met een inox verlengbuis het hoogteverschil op te vangen en op te lossen. De staat van de schoorsteen zelf is niet schitterend waardoor als wij eventueel zouden metsen, eerst een deel moeten afbreken en herstellen en een volledige nieuwe schouw moeten voorzien. Wat een extra kost is voor onze bouwheer tenzij zij ook moeten delen in de kosten. Zijn wij verplicht om uit te voeren als een gemetste schoorsteen?

15 maart 2018


Verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van gebouwen?

Is er een wijziging in de maak om de 6% bij herbouw in de 32 stedelijke gebieden te gaan beperken ? Concreet hebben we een 'dringend' project in studie om een vrijstaande woning in een randgemeente van Gent af te breken en te vervangen door een nieuwbouw met grotendeels dezelfde footprint. De nieuwe regeling zou strikter enkel tot de stadskern beperkt worden en in de randgemeenten niet meer van toepassing zijn?

6 maart 2018 - laatste update 15 maart 2018


Complexe stedenbouwkundige vergunningsaanvragen

Meer en meer worden architecten geconfronteerd met complexe stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, waarbij vooraf geen garantie gegeven kan worden over het al dan niet bekomen van een vergunning. Architecten melden daarbij dat ze nochtans vaak voorafgaand aan de finale vergunningsvraag advies inwinnen bij de stedenbouwkundige diensten, bij voorkeur met overlegmomenten. Bij twijfel overleggen ze dit duidelijk met de bouwheer, met duiding van de onzekerheden en dat ze hierop geen garanties kunnen bieden, maar toch vormt dit vaak naderhand aanleiding tot discussie, zeker wanneer naast termijnvertraging zich ook eventuele extra kosten kunnen voordoen. Wat is het standpunt van de rechtspraak in dergelijke situaties, en dan in bijzonder in geval van weigering? Wordt de architect aansprakelijk gesteld bij weigering? Wie dient op te draaien voor de eventuele kosten van een nieuwe vergunningsaanvraag?

10 januari 2018


Aannemer reageert niet meer

Bij een nieuwbouwwoning komt na de voorlopige oplevering (maar voor de definitieve) de dakbedekking en de zinken dakranden los. Alles is reeds betaald. Bij nazicht blijkt dat deze elementen niet goed bevestigd zijn. De aannemer informeert zich bij zijn leverancier en bestelt (naar eigen zeggen) nieuwe dakranden met het juiste bevestigingssysteem en maakt afspraken met de bouwheer over de herstelling. Hij komt enkele malen langs om de slecht bevestigde delen te verwijderen en om deels een nooddichting te plaatsen. Maar sindsdien geeft hij geen teken van leven meer. Welke stappen kan ik ondernemen?

10 januari 2018


Afwerken lopende projecten

Ik wil als bediende bij een aannemer starten en in bijberoep tijdelijk zelfstandig interieurarchitect worden om mijn lopende projecten af te werken. De structurele werken zijn immers afgelopen. Kan dit? Ik zou hiervoor mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering laten aanpassen. Toch zou ik bij de Orde aangesloten blijven, dit omdat ik heb gehoord dat als je niet meer ingeschreven bent en na enkele jaren terug het beroep van architect wil uitoefenen, je opnieuw 2 jaar stage moet doorlopen...

10 januari 2018


Niet vergund dakterras

Voor de bouwaanvraag van een gelijkvloerse verbouwing dien ik de volledige bestaande toestand uit te tekenen. Maar het bestaande dakterras is niet vergund en is ook moeilijk vergunbaar, wegens rechtstreekse inkijk bij de buren. De buren hebben hier echter geen probleem mee. De bouwheer vraagt mij om het dakterras niet te vermelden en in te tekenen als plat dak. Kan ik als architect de bouwheer volgen en het terras zomaar weglaten? Of teken ik best volledig waarheidsgetrouw de bestaande toestand in en laat ik het dakterras dan beter weg in de nieuwe toestand? Zelfs al weet ik dat het terras hoogst waarschijnlijk toch nooit afgebroken zal worden?

10 januari 2018


Berekening bouwvolume agrarisch gebied

We zijn bezig met een ontwerp voor een woning gelegen in agrarisch gebied. Het is de bedoeling de woning te slopen en te herbouwen. Het nieuwe bouwvolume mag niet groter zijn dan 1.000 m³. Dient een kelder, voor zover er geen woonruimtes in ondergebracht worden, meegerekend te worden in dit volume? Mag er in deze kelder een ondergrondse garage voorzien worden als we dit volume niet meerekenen?

10 januari 2018


Muurovername bij losstaande scheimuur

Voor de nieuwe aanbouw van het gelijkvloers wordt naast akoestische isolatie een nieuwe dragende muur (snelbouw 14cm) voorzien tegen de aanwezige scheimuurconstructie (schoolgebouw). De scheimuur staat nu volledig op zijn grond. De school vraagt zich af of zijn scheimuur als “afscheidende functie” niet dient te worden overgenomen.

9 januari 2018


Afbreken gemene muur

De tuinmuur ligt in het verlengde van de gemene muur. Deze heeft echter dakpannen die afhellen naar de buur. Mag de bouwheer deze muur deels afbreken en vervangen door een nieuwe hogere muur? De nieuwe muur wordt aan de zijde van de bouwheer opgetrokken en langs de zijde van de buur afgewerkt met crepi op isolatie. Het afgewerkt vlak komt niet verder dan de oorspronkelijke tuinmuur.

9 januari 2018


Nieuwe woning dieper dan buur

Een nieuwe woning wordt achteraan dieper gebouwd dan de naastgelegen woning. Wat gebeurt er dan best met de scheidingsmuur achteraan? Hoe kan ik deze muur isoleren?

5 januari 2018 - laatste update 20 januari 2020


Bekleding scheidingsmuur

Een scheidingsmuur, volledig op eigendom van buur rechts, werd door buur links bekleed met metalen profielplaten. Deze muur loopt nl. nog een stuk door als tuinmuur achter de woning van buur links. Buur rechts wil nu de muur slopen om een nieuw gebouw op te trekken. Wie staat in voor de kosten van de verwijdering van de bekleding en voor de eventuele terugplaatsing na bouw van de nieuwe muur?

5 januari 2018


Aannemer ziet het niet meer zitten

Bij een nieuwbouwwoning werd de kruipkelder reeds gemetseld, maar de ruwbouwaannemer ziet het niet meer zitten om verder te werken. De bouwheer had hem nog 2 weken bedenktijd gegeven en heeft dus nog geen ingebrekestelling opgesteld, maar deze termijn is ondertussen verstreken. Wat te doen?

5 januari 2018 - laatste update 19 november 2018


Reclame

Een nieuwbouwschool door ons ontworpen werd vorig jaar in gebruik genomen. De directie vraagt ons om in het reclameboekje van het schoolfeest te adverteren. Mogen wij een advertentie plaatsen in dit boekje als architect van de school ?

5 januari 2018


Akoestische waarde inkomdeur

Wij zijn bezig met de nieuwbouw van een appartementsgebouw. Wij dienen ons akkoord te geven over de akoestische waarde van de inkomdeur van de appartementen. Ik vind over inkomdeurenechter echter niets specifiek terug in de norm.

14 december 2017


2 simultane vergunningsaanvragan mogelijk?

Kunnen twee stedenbouwkundige aanvragen simultaan lopen? Bijvoorbeeld een beroepsprocedure en een nieuwe bouwaanvraag?

4 december 2017 - laatste update 13 december 2017


Slechts één gunningscriterium mogelijk?

Ik ben bezig met een aanbesteding van een overheidsopdracht, het betreft een 'openbare procedure'. Ik lees in een informatiebundel letterlijk dat het nieuwe KB van 18/04/2017 oplegt dat alle opdrachten (met uitzondering van de 'aanvaarde factuur' en 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking') gunningscriteria moeten voorzien (prijs / kosten / prijs-kwaliteit). Mag de aanbestedende overheid bijvoorbeeld enkel het gunningscriterium 'prijs' hanteren als selectiecriterium? Momenteel staat in het bestek vermeld dat de aanbestedende overheid de laagste regelmatige offerte zal kiezen.

23 oktober 2017


Verwerken factuur

Reeds jarenlang geven wij onze facturen pas binnen bij de boekhouder na betaling (inboeken btw en nummering). Onze nieuwe boekhouder vraagt nu om dit bij opmaak van de factuur te doen. Wat als de klant niet betaalt?

10 oktober 2017


Fundering buur

Op de plaats waar de fundering van de nieuwbouw HOB moet komen, bevindt zich een gedeelte overbouwde fundering van de gebuur. Deze dient verwijderd te worden. Wie draagt de kosten voor deze verwijdering?

26 september 2017


Aan welke eisen moet een muuropening en de gebruikte ventilatie roosters voldoen in een bestaand verbouwd handelsgebouw?

Een bouwheer heeft een bestaand handelsgebouw verbouwd tot koude-bakkerij met verbruikssalon en 3 aansluitende appartementen. Er is weinig of niets gewijzigd aan bouwvolume, wel zijn de ramen vernieuwd. Er werden geen ventilatieroosters voorzien in de ramen. Aan welke eisen moet een muuropening en de gebruikte ventilatie roosters voldoen? Kan eender welke rooster? Je kan kiezen voor een delta-P van 2 of 10 Pa. Op welke grond moet deze keuze worden bepaald?

4 september 2017


Hygiënische ventilatie bij renovatie: Is een nieuwe keuken in een bestaande woning, een ‘nieuwe ruimte’?

Slaat de term ‘nieuwe ruimte’ enkel op het bijbouwen van bvb. een nieuw stukje uitbreiding, of geldt deze term ook voor wanneer in een bestaand gebouw bvb. een nieuwe indeling gemaakt wordt waardoor nieuwe kamers ontstaan binnenin dit bestaand gebouw? Mogen deze nieuw gecreëerde kamers dan ook gezien worden als "nieuw" in de betekenis van het epb-programma?

4 september 2017


Kan ik aangifte van een deel van het gebouw doen?

Wat als er in een project (verbouwing/uitbreiding) een winkel zit op het gelijkvloers die al 6 maanden open is en erboven een (nieuw) appartement, maar waar er nog geen vloerisolatie zit? Kan ik dan de aangifte van de winkel al doen?

30 augustus 2017


Het invoeren van bouwknopen

Moeten bouwknopen ingerekend worden bij een nieuwe aanbouw (uitbreiding) die aansluit tegen een bestaand gebouw?

17 augustus 2017


Aan welke isolatie-eisen moet een bestaande gemene muur voldoen, na het slopen van het aanpalende pand?

Na het slopen van een bestaande woning, plant de architect in het nieuwe ontwerp een doorrit op het gelijkvloers, naast de gemene muur. Moet deze muuroppervlakte op het gelijkvloers geïsoleerd worden? Wie moet deze kosten dragen? Moet deze oppervlakte van de gemene muur voldoen aan de EPB-eisen?

17 augustus 2017


Raamroosters voorzien bij vervanging van ramen?

Indien een klant een verbouwing wil uitvoeren en een nieuw deel bijbouwt, is hij verplicht ventilatie te voorzien in het nieuwe gedeelte, maar is hij ook verplicht raamroosters te voorzien in de bestaande slaapkamers bij vervanging van deze ramen?

11 augustus 2017


Eisen van een muuropening en ventilatieroosters

Een bouwheer heeft een bestaand handelsgebouw verbouwd tot koude-bakkerij met verbruikssalon en 3 aansluitende appartementen. Er is weinig of niets gewijzigd aan bouwvolume, wel zijn de ramen vernieuwd. Er werden geen ventilatieroosters voorzien in de ramen. Aan welke eisen moet een muuropening en de gebruikte ventilatieroosters voldoen?

11 augustus 2017


Hygiënische ventilatie bij renovatie

Is een nieuwe keuken in een bestaande woning, een ‘nieuwe ruimte’?

11 augustus 2017


Te lage relatieve vochtigheid voorkomen in een nieuwbouwwoning

Droge lucht is al langer dan vandaag een heet hangijzer. Maar wat kunnen we in nieuwe, hedendaagse woningen doen om te vermijden dat de relatieve vochtigheid er te laag wordt?

11 augustus 2017


Is ventilatie verplicht bij het vernieuwen van ramen in bestaande woning?

Indien een klant een verbouwing wil uitvoeren en een nieuw deel bijbouwt is hij verplicht ventilatie te voorzien in het nieuwe gedeelte, maar is hij ook verplicht raamroosters te voorzien in de bestaande slaapkamers bij vervanging van deze ramen?

10 augustus 2017


Wat indien de garage niet behoort tot het beschermd volume?

In een nieuwbouwwoning wordt beslist om de garage uit het beschermd volume te halen. De scheidingswanden van de garage worden wel geïsoleerd. Is deze garage een aangrenzende verwarmde ruimte? Hoe moet ik hiermee omgaan binnen EPB? Of plaatsen we deze garage toch beter in het beschermd volume?

10 augustus 2017


De wijzigingen van een vergunningsaanvraag. Onder welk EPB dossiernummer moet de aangifte ingediend worden?

Welke eisen zijn van toepassing indien ik voor een wijziging een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag indien? Onder welk EPB dossiernummer moet de aangifte ingediend worden?

10 augustus 2017


De juiste taal bij nieuwe EPB-software

Hoe de juiste taal kiezen bij nieuwe EPB-software?

9 augustus 2017


Asbestinventaris bij sloop

Voor een dossier van een nieuwbouw appartementsgebouw moeten we in het bestek de sloop van de bestaande woning voorzien. Voor openbare werken is er een asbestinventaris vereist, is dit bij privé werken ook verplicht?

14 juni 2017


Uitstel EPB-aangifte bij VEA

Voor een nieuwbouwproject werd 6 jaren geleden een vergunning verkregen. Momenteel zijn alle vergunningsplichtige werken uitgevoerd. Er is geen enkele tijdsdruk waardoor verschillende isolatiewerken en vooral de technieken nog niet geplaatst werden. Is er vanuit de EPB-wetgeving een termijn voorzien waarbinnen de EPB-aangifte moet ingediend worden? Kan bij het VEA uitstel gevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte? Wat zijn de gevolgen indien er nog geen EPB-aangifte werd ingediend?

29 mei 2017 - laatste update 20 juni 2017


lichten en zichten: dakvlakraam

Bij een ontwerp van een nieuwbouw willen we dakvlakramen plaatsen. Het dakvlak rust echter op een scheidingsmuur. De gemeente ziet hier problemen omtrent de privacy naar de buren toe. Welke afstand moeten we respecteren tussen het dakvlakraam en de perceelsgrens?

24 april 2017 - laatste update 12 mei 2017


Graafwerken over perceelsgrens

De buur is onlangs begonnen met zijn bouw en zonder ons in kennis te stellen zijn er graafwerken geweest over de perceelsgrens. Hij heeft ook een betonplaat gegoten, maar deze plaat komt eveneens voorbij de perceelsgrens. Er werd hem gevraagd om de weggegraven grond nadien op te vullen met gestabiliseerd zand om opnieuw een stevige basis te hebben voor onze op te richten woning, doch zij weigeren dit. Kunnen wij op een of andere manier afdwingen dat die betonplaat wordt afgezaagd en dat zij de grond met stabilisé aanvullen?

30 januari 2017


Isoleren vrijgekomen muur na afbraak

Het nieuwe ontwerp van een rijwoning heeft een ander gabarit dan het oude gebouw. Na afbraak van het oude gebouw zal de scheidingsmuur met het aanpalend perceel dus gedeeltelijk vrij komen te staan. Zijn wij verplicht deze delen te isoleren?

23 januari 2017


Kunnen wij ons ontwerp beschermen?

Onze klant vraag ons om een algemeen winkelconcept te ontwikkelen alsook één winkel reeds uit te voeren. Er is de mogelijkheid dat er later ook bijkomende winkels worden geopend in andere steden en/of landen. Hierbij vroeg ik me af in welk opzicht we als architect het ontwerpconcept hiervan kunnen beschermen? Dit opdat er bij het openen van een nieuwe winkel niet simpelweg een kopie gemaakt kan worden van het werk dat nu geleverd wordt. Dit mogelijk zonder ons als ontwerper in kwestie opnieuw te raadplegen hiervoor. Is er hier een verschil voor winkelpanden binnen of buiten de EU? Dienen wij een eerste contract aan te gaan voor het concept zelf en de ‘patentering’ daarvan? Bestaan er hier gebruikelijke verrekeningmethodes voor ? Bestaan er hier typecontracten voor? wat dient er hier zeker in opgenomen worden? Maken we daarnaast dan best een standaardcontract voor de gewone uitvoering van de werken in de eerste winkel waarbij we voor de auteursrechten verwijzen naar het eerste contract? Op deze wijze kunnen we het ontwerp ‘look and feel’ loskoppelen van het specifieke ontwerp voor het specifieke pand waar we de eerste winkel mogen realiseren?

9 januari 2017 - laatste update 10 januari 2017


Moet/mag ik de muur van de buur die ik als parement gebruik, overnemen?

Wij bouwen een nieuwe woning, een halfopen bebouwing, tegen een bestaande woning. De muur van de buren werd tegen/op de perceelsgrens gebouwd, vooraan tegen de perceelsgrens + achteraan ± 6cm op ons perceel. Hun muur werd opgebouwd als een standaard buitenmuur met gevelsteen aan de buitenzijde (aan onze kant). Hun bouwvergunning is van 1996 en zij werden toen verplicht om de buitenzijde in gevelsteen af te werken ... vermits het aanpalende perceel toen de tuin was van hun buren, en dus niet bedoeld was om (direct) te bebouwen. In 2014 werd het perceel erlangs opgedeeld in 2 loten ... waarvan wij nu het toen onbebouwde tuindeel gaan bebouwen. Onze woning wordt volledig los van hun woning gebouwd: isolatie + snelbouw draagmuur. Enkel een klein deeltje van ±1,31m2 komt hoger dan hun tuinmuur en zullen wij bekleden met leien. Deze bekleding komt ±5cm over de perceelsgrens, maar hangt vast aan onze muur. De buren hebben het bouwaanvraagplan reeds ondertekend voor akkoord. Is er een muurovername nodig? Wij gebruiken hun muur niet constructief. Wij gebruiken hun muur wel als afwerking: zonder hun muur heeft onze muur een andere afwerking nodig. Volgens wat mij verteld werd zou een muurovername hier niet nodig zijn omdat we de muur niet echt gebruiken. Is dat correct?

9 januari 2017


Zelfbouwer

Een woning is 8 jaar geleden gebouwd, de bouwheer heeft een aantal werken zelf uitgevoerd. Nu is de woning verkocht en contacteert de nieuwe eigenaar mij i.v.m. een vochtprobleem aan een raam. De schade aan het pleisterwerk is vrij behoorlijk. De nieuwe eigenaar heeft dit vochtprobleem wel gezien, maar de eerste bouwheer zei dat het kwam omdat het raam had open gestaan, maar hij had wel degelijk weet van het probleem. Kan de vorige eigenaar als plaatser ('zelfbouwer') hiervoor verantwoordelijk gesteld worden? Wat is mijn verantwoordelijkheid hierin? Op de dag van de plaatsing was ik er niet bij en heb ik geen opmerking gemaakt over het ontbreken van de slag.

21 december 2016 - laatste update 30 januari 2017


Vervallen bouwvergunning

Het gebouw van mijn bouwheer is niet regen- en winddicht afgewerkt 3 jaar na het verkrijgen van de vergunning. De dienst stedenbouw is van mening dat de vergunning verlopen is en dat we dus een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag moeten indienen en dus ook moeten voldoen aan de nieuwe EPB-regelgeving. Aangezien de ruwbouw er al staat, is dit niet meer mogelijk. Bestaat er een andere oplossing?

13 december 2016 - laatste update 30 januari 2017


Akoestische norm vakantiewoningen

Een vakantiewoning, gelegen aan een drukke steenweg, voldoet hoogst waarschijnlijk niet aan de nieuwe akoestische norm. Het geluid dat die steenweg met zich meebrengt is aanwezig in elke kamer van de woning. Bestaat de mogelijkheid de vergunning voor zulke vakantiewoning op basis van het niet voldoen aan de akoestische norm in te trekken?

2 september 2016 - laatste update 20 september 2016


Gemene muur

Voor een nieuwbouwproject wordt de bestaande woning afgebroken. De buur heeft in de jaren '50 echter zijn garage aangebouwd tegen de zijgevel. De bouwheer wil deze zijgevel laten afbreken om een palenwand voor zijn kelder te realiseren. De garage van de buur zou dus tijdens de werf open komen te staan, maar zou uiteraard wel afgeschermd worden. Na het realiseren van de kelder zou een nieuwe ontdubbelde muur naast de garage gebouwd worden. De buur wil echter niet dat de bestaande muur wordt afgebroken. Kan onze bouwheer dit doen zonder akkoord van de buur?

2 september 2016 - laatste update 3 december 2021


Afbreken gemene muur voor realiseren fundering

Voor een nieuwbouwproject wordt de bestaande woning afgebroken. De buur heeft in de jaren '50 echter zijn garage aangebouwd tegen de zijgevel. De bouwheer wil deze zijgevel laten afbreken om een palenwand voor zijn kelder te realiseren. De garage van de buur zou dus tijdens de werf open komen te staan, maar zou uiteraard wel afgeschermd worden. Na het realiseren van de kelder zou een nieuwe ontdubbelde muur naast de garage gebouwd worden. De buur wil echter niet dat de bestaande muur wordt afgebroken. Kan onze bouwheer dit doen zonder akkoord van de buur?

22 augustus 2016 - laatste update 3 december 2021


Niet naleven bouwvergunning

Een bouwaanvraagdossier werd goedgekeurd. Het betreft een pand op de inventaris van onroerend erfgoed. De staat van bepaalde delen is echter te slecht om te verbouwen, de kostprijs is ontzettend hoog. De eigenaar wenst de topgevels af te breken en opnieuw op te metsen ipv te verbouwen. Ondertussen is dit met één topgevel gebeurd. De andere staat er nog. Als ik een aangetekend schrijven richt naar de bouwheer met de melding dat er buiten de stedenbouwkundige vergunning gewerkt wordt en de eigenaar antwoord terug dat hij dit weet en dit zo wenst, ben je dan als architect voldoende 'ingedekt' bij eventuele problemen mocht er klacht komen tegen het 'afbreken en opnieuw metselen' van de topgevels?

19 augustus 2016 - laatste update 20 september 2016


Verkavelingsplan

Onlangs werd mijn dossier voor een verkaveling niet ontvankelijk verklaard omdat de dienst RO enkel een verkavelingsplan van een landmeter aanvaardt, ook niet als een opmetingsplan (afmetingen van het terrein vóór de splitsing in 2 percelen) van de beëdigde landmeter toegevoegd wordt. Nochtans staat in de ‘Procedure aanvraag nieuwe verkaveling’ (Ruimte Vlaanderen) dat iedereen dit kan: “U mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter, een stedenbouwkundige...” Mag men dit eisen?

19 augustus 2016 - laatste update 20 september 2016


Studentenhuisvesting

Welke norm moet ik hanteren voor de akoestiek van studentenkoten? Welke eisen worden er gesteld aan nieuwe binnenmuren tussen de kamers?

19 augustus 2016 - laatste update 20 september 2016


GSV Hemelwater: afbraak en uitbreiding

Wij breken een deel van een bestaande woning af (aanbouw van 25m²) en bouwen een nieuw, groter volume (48,78m²) tegen de bestaande woning. Breiden wij in deze situatie uit met 48,78m² of met 23,78m² (het overlappende deel tussen de oorspronkelijke en nieuwe constructie wordt in dat geval ingerekend als ‘bestaande dakoppervlakte’)

8 juni 2016


GSV Hemelwater: verticale uitbreidingen

Wij wensen een bestaande bungalowwoning met een plat dak in de hoogte uit te breiden met een dakvolume. De totale dakoppervlakte blijft in de oorspronkelijke situatie en in de nieuwe situatie gelijk. Valt dit project onder het toepassingsgebied van de verordening?

8 juni 2016


GSV Hemelwater: in mindering te brengen dakopppervlakte bij een eengezinswoning

We wensen een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor de nieuwbouw van een eengezinswoning. Volgens de gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater zijn wij verplicht te voorzien in een hemelwaterput met een minimale inhoud van 5.000l en in een infiltratievoorziening. Voor de verplichte plaatsing van de hemelwaterput mogen wij 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte, nodig voor de dimensionering van de infiltratievoorziening. Mogen wij meer dan 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte indien wij voorzien in een grotere hemelwaterput?

8 juni 2016 - laatste update 14 november 2016


GSV Hemelwater: aansluiting afvoer dakuitbreiding

Ben ik volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater verplicht het dak van een uitbreiding eerst aan te sluiten op de bestaande hemelwaterput, alvorens te verlopen naar de nieuwe infiltratievoorziening?

8 juni 2016


GSV Hemelwater: aansluiting regenwaterafvoer op hemelwaterput

Voor een nieuwbouwproject met eengezinswoningen komt het voor één bepaalde regenwaterafvoer, wegens een te grote afstand, beter uit om deze niet aan te sluiten op de hemelwaterput. Mag ik in zo een situatie beslissen om deze regenwaterafvoer aan te sluiten op de overloop van de hemelwaterput?

8 juni 2016


GSV Hemelwater: plaatsing hemelwaterput bij een uitbreiding

We zijn bezig met het opmaken van de bouwaanvraag voor een uitbreiding van een eengezinswoning. Bij het invullen van het hemelwaterformulier hebben we echter nog een vraag. Omdat het om een nieuwe uitbreiding gaat, zijn we niet verplicht om een hemelwaterput te voorzien. De bouwheer wil echter wel graag een hemelwaterput voorzien. Dus bij het onderdeel ‘Berekening van de afwaterende oppervlakte ’ bij vraag 22 antwoorden we nee en gaan we naar vraag 27. Maar als deze hemelwaterput wel verplicht was mochten we bij vraag 23 de oppervlakte verminderen met 60 m² waardoor er minder infiltratievoorziening moet worden voorzien. Is het mogelijk om deze 60 m² toch in mindering te brengen?

8 juni 2016


Mag een nieuwe vergunningsaanvraag schaduw veroorzaken op bestaande zonnepanelen?

Omtrent het aanvragen van vergunningen nabij bestaande zonnepanelen had ik graag geïnformeerd of hieromtrent wetgeving bestaat. Dit vooral dus naar hinder door bijvoorbeeld het hoger bouwen en zodoende ontstaan van schaduw en rendementsverlies voor de buur.

27 augustus 2020 - laatste update 31 augustus 2020


Nieuwe vennootschapswetgeving: quid Laruelle?

In hoeverre biedt een Laruellevennootschap bescherming voor het privévermogen van de architect-vennoten?

18 februari 2020


Een bestaande bvba aanpassen aan het nieuwe vennoopschapsrecht.

Momenteel heb ik een bvba. Wat moet ik doen om deze aan te passen volgens de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht?

18 februari 2020


Nieuwe koper vraagt architectuurplannan

De koper van een woning, waarvan ik een tiental jaar geleden heb opgetreden als architect, vraagt bij mij de architectuurplannen op. Heb ik hiervoor de toestemming van mijn initiële klant, dus de verkoper van de woning, nodig?

26 september 2017


Downloads

NAV Syllabi

Akoestiek: de nieuwe norm

10 juni 2022 - laatste update 24 juni 2022


NAV Syllabi

Circulair en veranderingsgericht bouwen - Een nieuwe rol voor de architect?

8 mei 2019


NAV Syllabi

De nieuwe verzekeringsplicht

20 juni 2018


NAV Syllabi

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari

26 april 2018


NAV-syllabi

Infosessie: De nieuwe energie-eisen 2017 & het S-peil

25 september 2017


NAV-syllabi

Infosessie: De nieuwe energie-eisen vanaf 2016

25 september 2017


NAV Syllabi

Infosessie: De nieuwe energie-eisen 2017 & het S-peil

11 januari 2017 - laatste update 10 februari 2017


NAV Syllabi

Infosessie: De nieuwe energie-eisen vanaf 2016

10 oktober 2016


NAV Syllabi

Infosessie: Geothermie, het nieuwe zwarte goud bij energiezuinig bouwen?

4 oktober 2016


Syllabi

Infosessie: Geothermie, het nieuwe zwarte goud bij energiezuinig bouwen?

4 oktober 2016


NAV wegwijzers - publicaties in postervorm

De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 71 - bijlage - billboard nieuwe verordening hemelwater

19 augustus 2016


Presentaties

2014_NAV Infosessie_De nieuwe hemelwaterverordening

17 augustus 2016


Syllabi

2014_NAV Infosessie_De nieuwe verordening hemelwater uit de doeken gedaan

17 augustus 2016


NAV Syllabi

Hoe kan je voldoen aan de verscherpte wetgeving inzake hemelwater en overstromingen?

4 oktober 2023


NAV Syllabi

Renovaties van hellende daken

10 mei 2023 - laatste update 14 juni 2023


NAV Syllabi

Opwekking, verbruik en opslag van energie bij woningen

23 november 2022 - laatste update 3 januari 2024


NAV Syllabi

Klimatisatie van de toekomst

18 november 2021 - laatste update 23 maart 2022


NAV Syllabi

PREFAB-STRUCTUREN & ARCHITECTONISCH BETON

15 oktober 2021


NAV Syllabi

Elektrische laadinfrastructuur

28 mei 2021 - laatste update 1 juni 2021


NAV Syllabi

Naar groente warmte en comfort in residentiële gebouwen

4 februari 2021 - laatste update 5 februari 2021


Interessante Publicaties

Brochure Integraal Waterbeleid 2014

19 augustus 2016 - laatste update 12 september 2016


NAV Syllabi

Doorstaat uw architectenvennootschap de sprong van Geens?

1 april 2019


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 119 - sept - okt 2023

16 oktober 2023


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 118 - mei - juni 2023

21 juni 2023


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

DIMENSION 68 (maa-apr-mei 2023)

22 mei 2023


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 117 - maa - apr 2023

11 april 2023


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 116 - jan - feb 2023

10 februari 2023


NAV Syllabi

BTW IN DE BOUW: 6 OF 21%

27 juni 2022


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 112 - maart - april 2022

23 mei 2022


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 111 (jan - feb 2022)

24 februari 2022


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 110 (nov - dec 2021)

14 december 2021


NAV Syllabi

Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen

16 november 2021 - laatste update 25 november 2021


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 109 (sept - okt 2021)

11 oktober 2021 - laatste update 15 november 2021


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 107 (maa-apr 2021)

8 maart 2021


NAV Syllabi

Naar groene warmte en comfort in residentiële gebouwen (cases)

4 februari 2021 - laatste update 5 februari 2021


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 105 (nov - dec 2020)

16 december 2020


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 104 (sep - okt 2020)

9 december 2020 - laatste update 16 december 2020


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 102 (maart - april 2020)

30 maart 2020 - laatste update 1 juli 2020


NAV Syllabi

Beleidskader ruimtelijk rendement van de stad Gent

24 januari 2020


NAV Syllabi

ENERGIE: INSPELEN OP VRAAG & AANBOD

11 december 2019


NAV Syllabi

VERANKEREN EN VERBINDEN: Integratie van architectonisch beton in de ruwbouw

18 oktober 2019


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension 51 (jan-feb-maa 2019)

12 februari 2019 - laatste update 15 oktober 2019


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 96 (januari - februari 2019)

4 februari 2019 - laatste update 25 juni 2019


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 95 (november- december2018)

17 december 2018 - laatste update 25 juni 2019


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension 50 (okt-nov-dec 2018)

6 december 2018 - laatste update 12 februari 2019


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 46 (okt-nov-dec 2017)

19 juni 2018


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 93 (mei - juni 2018)

8 juni 2018 - laatste update 17 december 2018


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 91 (januari - februari 2018)

2 februari 2018 - laatste update 17 december 2018


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 90 (november - december 2017)

6 december 2017 - laatste update 17 december 2018


NAV Syllabi

S-LAB: wat is de impact van het schilpeil op uw ontwerp?

1 december 2017


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 89 (september - oktober 2017)

19 oktober 2017 - laatste update 6 december 2017


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 43 (jan-feb-maa 2017)

17 februari 2017 - laatste update 21 april 2017


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 86 (januari-februari 2017)

15 februari 2017 - laatste update 21 april 2017


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 85 (november - december 2016)

20 december 2016 - laatste update 21 april 2017


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 84 (september-oktober 2016)

6 oktober 2016 - laatste update 20 december 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 5 (jul-aug-sep 2007)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 8 (apr-mei-jun 2008)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 10 (okt-nov-dec 2008)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 15 (jan-feb-maa 2010)

1 september 2016 - laatste update 12 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 16 (apr-mei-jun 2010)

1 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 21 (jul-aug-sept 2011)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)

25 augustus 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 41 (jul-aug-sept 2016)

24 augustus 2016 - laatste update 17 februari 2017


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 25 (jul-aug-sep 2012)

24 augustus 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 31 (jan-feb-maa 2014)

23 augustus 2016 - laatste update 24 augustus 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 33 (jul-aug-sept 2014)

23 augustus 2016 - laatste update 24 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 64 (september - oktober 2012)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 65 (november - december 2012)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 67 (maart - april 2013)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 69 (september - oktober 2013)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 71 (januari - februar 2014)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 73 (mei - juni 2014)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 (november - december 2014)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 78 (mei - juni 2015)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 81 (januari - februari 2016)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 82 (maart - april 2016)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 83 (mei - juni 2016)

19 augustus 2016 - laatste update 6 oktober 2016


Agenda

Studiedag

Nieuwbouw vs Renovatie

26 maart 2024


Studiedag

Op weg naar nieuwe comfortcriteria voor gebouwen (Pixii)

10 januari 2023


Projectbezoek

Nieuwe bedrijfssite Renson

17 augustus 2021 - laatste update 15 september 2021


Infosessie

architecten - bouwers: opleidingsdag voor architecten, nieuwe leden

31 januari 2020


Evenement

NIEUWJAARSRECEPTIE NAV WEST-VLAANDEREN

13 januari 2020 - laatste update 22 januari 2020


Evenement

Pre-Triënnale Brugge: Ontmoeting met… stadsvernieuwing

3 juli 2019


Seminarie

Nieuwe wetgevingen, regelgevingen: …. Wat betekenen deze voor U.

8 mei 2019 - laatste update 19 juni 2019


Infosessie

Circulair en Veranderingsgericht bouwen - Een nieuwe rol voor de architect?

2 april 2019 - laatste update 20 september 2021


Projectbezoek

Deinze pakt uit met een nieuw diensten -en cultuurcentrum

27 maart 2019 - laatste update 2 mei 2019


Infosessie

Circulair en Veranderingsgericht bouwen - Een nieuwe rol voor de architect?

22 maart 2019 - laatste update 8 mei 2019


Werfbezoek

Iconisch Antwerps erfgoed ziet nieuw levenslicht

21 maart 2019 - laatste update 9 april 2019


NAV Memo

De nieuwe verplichte verzekering. Wat verandert er voor u als architect?

25 april 2018 - laatste update 8 juni 2018


Werfbezoek

Nieuw provinciehuis Antwerpen

20 maart 2018 - laatste update 27 april 2018


Projectbezoek

Bezoek aan de duurzame wijk en de nieuwe bibliotheek te Waregem

26 februari 2018 - laatste update 3 mei 2018


NAV Memo

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari

25 januari 2018 - laatste update 6 april 2018


Infosessie

De nieuwe privacyregels (GDPR): alle mysteries ontrafeld

11 januari 2018


Infosessie

De nieuwe privacyregels (GDPR): alle mysteries ontrafeld

11 januari 2018


Infosessie

De nieuwe privacyregels (GDPR): alle mysteries ontrafeld

11 januari 2018


Infosessie

De nieuwe privacyregels (GDPR): alle mysteries ontrafeld

11 januari 2018


Infosessie

De nieuwe privacyregels (GDPR): alle mysteries ontrafeld

11 januari 2018


Evenement

Stadsvernieuwing in Leuven: architectuurwandeling langs de Dijle tot de Vaartkom

19 mei 2017 - laatste update 13 juni 2017


Lezing

Duurzame toekomst in de Kempen – Hernieuwbaar energielandschap

5 april 2017


Infosessie

De nieuwe energie-eisen 2017 & het S-peil

9 november 2016 - laatste update 1 december 2016


Infosessie

Nieuwe ventilatietechnieken in de zorgsector (met projectbezoek)

12 oktober 2016 - laatste update 15 november 2016


Projectbezoek

Architectuurwandeling 't Eilandje (Antwerpen) i.s.m. met FEBELARCH

5 juli 2024 - laatste update 16 juli 2024


Projectbezoek

Plaatsbezoeken BRUGGEn bouwen tussen erfgoed en inclusie

22 mei 2024


Evenement

Vrouwen bouwen: challenge accepted!

30 april 2024 - laatste update 10 juni 2024


Evenement

Triënnale Brugge

18 april 2024 - laatste update 4 juni 2024


Evenement

‘Guided by the future’ door Thomas Rau i.s.m. Niko

17 april 2024 - laatste update 4 juni 2024


E-learning

De overstap op Archicad: van oriënteren tot eigen template

8 april 2024


Projectbezoek

Plantentuin Meise

14 maart 2024 - laatste update 25 maart 2024


Evenement

Start to Architect

12 december 2023 - laatste update 21 maart 2024


Lerend Netwerk

Ondernemersatelier: een ondernemersmindset voor architecten

21 november 2023 - laatste update 4 december 2023


Lerend Netwerk

Starten met circulair bouwen

10 november 2023 - laatste update 6 december 2023


Evenement

Binnenkijken bij ... evr-architecten

9 november 2023 - laatste update 29 november 2023


Werfbezoek

De rol van prefabbeton in de transformatie van Oostende

27 september 2023 - laatste update 23 oktober 2023


Infosessie

Hoe een eerste project aanpakken als architect?

25 september 2023 - laatste update 24 november 2023


Studiedag

Leren werken met de Belgische Revit standaard (BERSnl)

19 september 2023


Infosessie

Hoe kan je voldoen aan de verscherpte wetgeving inzake hemelwater en overstromingen?

15 september 2023 - laatste update 4 oktober 2023


Lezing

Op zoek naar een inclusieve stad

14 september 2023 - laatste update 12 december 2023


Infosessie

Je vragen over ETICS (eindelijk) beantwoord

1 augustus 2023 - laatste update 16 oktober 2023


Colloquium

As Found: Experiments in Preservation - win een ticket

31 juli 2023 - laatste update 17 augustus 2023


Seminarie

ArchiFusion

14 juni 2023


Evenement

Debat: Bouwshift en de rol van de architect

7 april 2023 - laatste update 10 mei 2023


Architectuurreis

Tweedaagse architectuurreis naar Nederland

31 maart 2023 - laatste update 1 juni 2023


Projectbezoek

Gelaagd modern: architectuurwandeling door Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem

27 maart 2023 - laatste update 17 april 2023


Infosessie

Renovatie van hellende daken

24 maart 2023 - laatste update 1 juni 2023


Infosessie

Natuurinclusief Bouwen

13 maart 2023 - laatste update 29 maart 2023


Infosessie

Natuurinclusief Bouwen

10 maart 2023 - laatste update 4 mei 2023


Infosessie

Open GMF-raad: bomen & bouw

10 februari 2023


Evenement

Debat: Bouwshift en de rol van de architect

9 februari 2023 - laatste update 3 maart 2023


Werfbezoek

Sportcomplex met Velodroom in Zolder

2 februari 2023 - laatste update 17 februari 2023


Infosessie

Dossiersamenstelling: naar een vlotter vergunningstraject

26 januari 2023 - laatste update 31 maart 2023


Evenement

Start To Architect

19 januari 2023 - laatste update 23 februari 2023


Projectbezoek

Brouwerij Omer Vander Ghinste

12 januari 2023 - laatste update 27 april 2023


Evenement

Culinaire comedy-avond NAV West-Vlaanderen

11 januari 2023 - laatste update 18 september 2023


Infosessie

Biobouwen & rol van hout bij biobased en circulair bouwen

21 november 2022


Evenement

Debatavond: de uitdagingen van de energietransities

15 november 2022 - laatste update 23 november 2022


Infosessie

Maatmeubilair

28 oktober 2022 - laatste update 13 februari 2023


Infosessie

Btw in de bouw: 6 of 21%

26 oktober 2022 - laatste update 21 november 2022


Lezing

Waterbewust bouwen (op de Aquarama Trade Fair)

11 oktober 2022 - laatste update 14 oktober 2022


Lezing

De houtbouwers van HAUT

31 augustus 2022


Infosessie

Opwekking, verbruik en opslag van energie bij woningen

8 juli 2022 - laatste update 9 december 2022


Werfbezoek

Innovatiecampus 2030 - Living Tomorrow

16 juni 2022 - laatste update 14 september 2022


Infosessie

BTW in de bouw: 6 of 21%

18 mei 2022 - laatste update 8 juni 2022


Evenement

Kick Off Days for Architects

13 mei 2022 - laatste update 16 september 2022


Evenement

Binnenkijken bij... A1AR!

4 mei 2022 - laatste update 18 mei 2022


Studienamiddag

Workshop 3D-omgevingsplanning

27 april 2022


Projectbezoek

Kasteeldomein Gaasbeek

26 april 2022 - laatste update 6 mei 2022


Evenement

Expertendag Design: extern samenwerken

12 april 2022 - laatste update 14 april 2022


Projectbezoek

BMCC (Bruges Meeting & Convention Center)

11 april 2022 - laatste update 31 mei 2022


Evenement

Samen Stad Ontwerpen (organisatie: Stad Gent/Stadsbouwmeester en NAV)

18 maart 2022 - laatste update 1 juni 2022


Infosessie

Akoestiek

1 maart 2022 - laatste update 16 juni 2022


Infosessie

Rondetafel: werken met BIM

3 februari 2022 - laatste update 23 maart 2022


Projectbezoek

Sint-Baafskathedraal

1 februari 2022 - laatste update 6 mei 2022


Infosessie

Rondetafel: Hoe kunnen we de samenwerking bij circulair bouwen stimuleren?

18 januari 2022 - laatste update 21 maart 2022


Evenement

De Renovatiedag

6 januari 2022


Infosessie

Klimatisatie van de toekomst

26 oktober 2021 - laatste update 14 april 2022


Werfbezoek

Basisschool Beekbeemden en sportzaal

22 oktober 2021 - laatste update 3 november 2021


Infosessie

Beleidsforum 'Akoestische kwaliteit langs spoorwegen en in stationsomgevingen'

20 oktober 2021


Projectbezoek

Plattelandscentrum Paddenbroek (Jo Taillieu architecten)

28 september 2021 - laatste update 19 oktober 2021


Infosessie

Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen

20 september 2021 - laatste update 23 november 2021


Infosessie

Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen

20 september 2021 - laatste update 12 oktober 2021


Infosessie

Prefab-structuren & architectonisch beton bij middelhoog- en hoogbouw

26 augustus 2021 - laatste update 3 januari 2022


Projectbezoek

Triënnale Brugge

7 juli 2021 - laatste update 18 april 2024


Evenement

Kick Off Days for Architects - infoboost voor afgestudeerde architecten

19 mei 2021 - laatste update 20 september 2021


E-learning

Inspired by WOOD door WOOD.BE

21 april 2021 - laatste update 22 april 2021


Infosessie

Elektrische laadinfrastructuur

21 april 2021 - laatste update 4 juni 2021


E-learning

Duurzaam bouwen volgens doelstellingen 2050

2 maart 2021 - laatste update 8 maart 2021


Infosessie

Naar groene warmte en comfort in residentiële gebouwen

17 december 2020 - laatste update 18 maart 2021


E-learning

Designing hybridGEOTABS: Comfort supplied in a Sustainable way

8 december 2020


Lerend Netwerk

Startevent doelgroepen NAV

17 juli 2020 - laatste update 16 september 2020


Architectuurreis

AFGELAST: NAV Vlaams-Brabant & Brussel: Oslo

13 februari 2020 - laatste update 29 april 2020


Architectuurreis

NAV Limburg: Charleroi - Bergen - Kortrijk

5 februari 2020 - laatste update 3 maart 2020


Infosessie

AFGELAST: BELEIDSFORA: Bouwshift en Ruimtelijk Rendement in Vlaanderen

3 februari 2020 - laatste update 16 maart 2020


Infosessie

Beleidskader ruimtelijk rendement van de stad Gent

4 december 2019 - laatste update 28 januari 2020


Projectbezoek

PROJECTBEZOEK CC DE FACTORIJ - akoestische kruisbestuiving

25 november 2019 - laatste update 5 december 2019


Infosessie

ENERGIE: INSPELEN OP VRAAG & AANBOD

16 oktober 2019 - laatste update 22 november 2019


Infosessie

Verankeren en verbinden van architectonisch beton

20 augustus 2019 - laatste update 9 oktober 2019


NAV Memo

Ventilatieverslaggeving in residentiële projecten

7 augustus 2019 - laatste update 6 november 2019


Projectbezoek

NAV gaat ontmoeting aan van hedendaagse kunst en architectuur in Brugge

5 juli 2019 - laatste update 21 augustus 2019


Evenement

VRP-voorjaarscongres. Operatie Circulatie

20 mei 2019 - laatste update 27 mei 2019


Werfbezoek

Woontorens Zuiderzicht en Scheldezicht onder de loep

10 april 2019 - laatste update 3 mei 2019


Infosessie

Ontwerpen van karaktervolle gevelbekleding en toch prestatiegericht?

26 maart 2019 - laatste update 20 mei 2019


Werfbezoek

Werfbezoek aan het Wintercircus

24 januari 2019 - laatste update 14 februari 2019


NAV Memo

Doorstaat uw architectenvennootschap de sprong van Geens?

9 januari 2019 - laatste update 29 maart 2019


Infosessie

Toepassingsmogelijkheden met aluminium schrijnwerk

17 september 2018 - laatste update 14 december 2018


Infosessie

Waarom kiezen voor een warmtepomp?

10 september 2018 - laatste update 19 november 2018


Lezing

Architectuurwijzer: EM2N-never-left-indifferent

10 september 2018


Colloquium

11de WARMTEPOMPSYMPOSIUM: GEEN TOEKOMST ZONDER WARMTEPOMPEN

10 september 2018


Projectbezoek

Architecturale verkenning van de musea van Louvain-la-Neuve: Museum L en het Hergé museum

13 juli 2018 - laatste update 19 september 2018


Architectuurreis

Tweedaagse architectuurtrip Düsseldorf & Bielefeld

26 juni 2018 - laatste update 19 september 2018


Projectbezoek

Er beweegt wat aan Gent Zuid: Bezoek aan De Krook en Het Wintercircus

5 juni 2018 - laatste update 21 juni 2018


Evenement

Open de deuren voor de bouwheren van morgen. Inschrijven kan tot 31/5

19 april 2018 - laatste update 26 april 2018


NAV Memo

Van klassieke driehoeksverhouding naar hedendaagse samenwerkingsvormen

11 december 2017 - laatste update 28 maart 2018


Evenement

Energiequiz: VerKWISt het niet

26 oktober 2017 - laatste update 7 november 2017


Infosessie

S-Lab: Wat is de impact van het Schilpeil voor uw ontwerp?

14 september 2017 - laatste update 6 april 2018


Infosessie

Aansluiten van Gas en Elektriciteit op maat van de hedendaagse noden

29 augustus 2017 - laatste update 20 oktober 2017


Projectbezoek

Natuur in het gebouw brengen - Van datacentrum naar kantoorgebouw

28 augustus 2017 - laatste update 28 september 2017


Evenement

Architects @ the movies - Le Fidèle (Michaël Roskam)

25 augustus 2017 - laatste update 1 september 2017


Projectbezoek

Herman Teirlinckgebouw (Neutelings – Riedijk Architects)

17 augustus 2017 - laatste update 14 september 2017


Infosessie

Point clouds & BIM?

1 juni 2017


Projectbezoek

Projectbezoek: Post- X

15 mei 2017 - laatste update 1 juni 2017


Projectbezoek

Brouwerij De Koninck - Projectbezoek en degustatie

18 april 2017 - laatste update 11 mei 2017


Projectbezoek

Stadskantoor Hasselt: het succes van integraal bouwen met BIM

5 april 2017 - laatste update 5 mei 2017


Infosessie

Wat als je te maken krijgt met verborgen gebreken, 10-jarige aansprakelijkheid, ...

30 maart 2017 - laatste update 24 april 2017


Colloquium

Innovatief aanbesteden voor overheden: het bouwteam als oplossing

21 maart 2017 - laatste update 5 mei 2017


Projectbezoek

Zwin natuurcentrum - rondleiding door Klaas Goris

6 maart 2017 - laatste update 22 maart 2017


Lezing

Herbestemmen, een toekomst op maat

22 februari 2017 - laatste update 1 maart 2017


Architectuurreis

Architectuurtrip Düsseldorf

13 februari 2017 - laatste update 20 februari 2017


Infosessie

Brandend actuele brandwetgeving

10 februari 2017 - laatste update 25 april 2017


Projectbezoek

BARCO HQ and Research center

18 januari 2017


Infosessie

Het ene beton is het andere niet

23 december 2016 - laatste update 21 februari 2017


NAV Memo

De archeologienota: uitgespit tot op de bodem

22 december 2016 - laatste update 20 april 2017


Evenement

De Vlaamse Renovatiedag: uw afspraak met verbouwers in spe

21 december 2016


Evenement

Ontmoet en adviseer bouwheren op de bouwbeurs van Roeselare

13 december 2016 - laatste update 15 januari 2018


Vormingssessie

Schaalvergroting - naast architect ook meer en meer manager

10 november 2016 - laatste update 21 december 2017


Projectbezoek

Bezoek het woonzorgproject Hollebeek (XDGA-architecten)

9 november 2016 - laatste update 10 november 2016


Infosessie

EPB en Water voor starters

8 september 2016 - laatste update 20 oktober 2016


Shop

NAV publicaties

Meer doen met minder ruimte: Inspiratieprojecten ruimtelijk rendement

Deze pocket bevat een selectie van referentieprojecten zoals
uitgewerkt binnen het project ‘Uitrol van ruimtelijk rendement als
beleidsdoelstelling van de strategische visie van het BRV’, ontwikkeld
door Netwerk Architecten Vlaanderen, in samenwerking en
met de steun van het Vlaams Departement Omgeving.

8 december 2021 - laatste update 14 december 2021


NAV publicaties

Overstromingsgevoelig gebied: (Ver)bouwen of niet?

Wanneer is het nog verantwoord om te bouwen in overstromingsgevoelig gebied? En welke ontwerpprincipes moet je hanteren als architect?

21 november 2023 - laatste update 27 november 2023


NAV publicaties

Waterbewust bouwen: Code van goede praktijk

Wil je als architect ‘the extra mile’ gaan voor een waterbewuste inrichting van onze gebouwen en omgeving? Dan is de Code goede praktijk iets voor jou.

28 juni 2024


Andere NAV-voordelen

Collectieve Polis Gewaarborgd inkomen

Helaas is niemand vrij van ziekte of ongeval. Uw verplicht sociaal statuut als zelfstandige voorziet een minimum tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid.

8 december 2016 - laatste update 2 juni 2023


NAV publicaties

Ontwerpen voor verandering: Naar een gedeeld begrip van veranderingsgericht en circulair bouwen

De publicatie van deze pocket kadert in het Open call-project ‘Lerend Netwerk Circulair en Veranderingsgericht Bouwen voor Ontwerpers’, een initiatief van VUB Architectural Engineering en NAV, met de financiële steun van Vlaanderen Circulair.

13 december 2019 - laatste update 1 juli 2022


NAV publicaties

Binnenluchtkwaliteit in schoolgebouwen

Om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren en dit meer bepaald in schoolgebouwen, voerde NAV in opdracht van het Vlaams Departement Omgeving en in samenwerking met VITO het project ‘Wetenschappelijke onderbouwing en methodiekbepaling om de kwaliteit van de binnenlucht op school te verbeteren met aandacht voor beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking’ uit. Naast opleidingsmomenten en artikels vormt deze pocket het sluitstuk van dit project

14 juli 2020 - laatste update 21 juni 2022


NAV publicaties

Duurzaam betonherstel: Leidraad voor studie- en architectenbureaus

In dit gratis e-book voor architecten zoomen we in op de drie fases van betonherstel:
1. De beoordeling van de toestand van de betonconstructie (diagnose)
2. De selectie van de herstelmethode(n)
3. De uitvoering van de herstellingswerken

5 oktober 2020 - laatste update 6 mei 2022


NAV publicaties

Het ABC van Elektriciteit

In deze pocket leiden we je doorheen de volledige keten van productie tot consumptie, gaan we dieper in op de onderdelen en vormgeving van residentiële elektrische installaties en werpen we een blik op de ontwerpkeuzes die zullen bepalen in hoeverre de installatie klaar is voor de toekomst.

19 oktober 2021 - laatste update 14 juni 2022


NAV publicaties

Uw wettelijke verzekeringsplicht: (wet Peeters-Borsus / wet Peeters-Ducarme)

Uw wettelijke verzekeringsplicht is recent sterk gewijzigd. Als architect moet
u voortaan rekening houden met een dubbele verplichting.

4 december 2019 - laatste update 29 juni 2021


NAV publicaties

BIM op ieders maat: Leidraad voor het architectenbureau

Architectenbureaus die verder denken dan vandaag, kunnen niet aan BIM voorbij. Maar ze moeten de tool wel op de meest gepaste manier in hun praktijk introduceren en gebruiken. Daarbij wil deze pocket hen ondersteunen. Hij vormt een introductie voor wie de hand aan de ploeg wil slaan.

15 september 2017 - laatste update 29 juni 2021


NAV publicaties

Binnenisolatie bij renovatie

Deze pocket is bedoeld als een handleiding voor de binnenisolatie van muren in massief metselwerk.

16 september 2016 - laatste update 6 mei 2022


NAV publicaties

Werken in bouwteam: Een innovatief bouwproces

Bouwteams, Design & Build, DB(F)M(O): bijna dagelijks worden wij met deze termen om de oren geslagen. Maar wat wordt er precies onder verstaan?

27 september 2016 - laatste update 28 april 2023


NAV publicaties

Infiltratiewaaier: Overzicht verschillende types infiltratiesystemen

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 2013 zet maximaal in op de vertraagde afvoer van hemelwater. De klemtoon ligt op het optimaal hergebruiken en het in de grond infiltreren van hemelwater.

27 september 2016 - laatste update 12 oktober 2016


NAV publicaties

Waterrobuust bouwen

Hoe voorkomt u schade aan gebouwen bij overstromingen?

10 oktober 2016 - laatste update 7 februari 2023


NAV publicaties

Gelijmde wapening voor de versterking van betonconstructies (2012)

Deze technische NAV-pocket, opgesteld in samenwerking met de partners van het IWT-project, geeft u een beschrijvende basis om gelijmde wapening toe te passen. Er wordt geen berekeningsmethode omschreven. Dit is een pocket die u de mogelijkheden en aandachtspunten van de techniek leert kennen.

22 september 2016 - laatste update 28 juni 2021


Projecten

Volgens bestek uitgeschreven door de Vlaamse overheid - departement Omgeving

Uitrol van ruimtelijk rendement als beleidsdoelstelling van de strategische visie van het BRV

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet voor een vernieuwde aanpak van het ruimtelijk beleid zorgen. Doel is de bijkomende inname van open ruimte terug te dringen en reeds ingenomen ruimte beter te benutten. Meer doen met minder ruimte, dat is het uitgangspunt. Dit wordt een grote taakstelling voor de bouwsector. Voor de uitrol ervan rekent het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid op partners. Het NAV wil hier een voortrekkersrol in opnemen en krijgt subsidies om samen met haar partners Palindroom en Zoekeenarchitect.be kennis en praktijkvoorbeelden te verspreiden, zowel aan architecten als aan bouwheren.

12 juli 2019


COOCK - VLAIO

Waterbewust bouwen

In dit project wil NAV samen met haar partners de weerbaarheid versterken van de bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technologieën op het vlak van:

23 juni 2022 - laatste update 4 juli 2022


Vlaanderen Circulair

Circulair en Veranderingsgericht Bouwen voor Ontwerpers

Wat als… we bij de sloop van een gebouw niet meteen aan afval zouden denken, maar aan een rijk pakket grondstoffen en bouwproducten die vrijkomen voor hergebruik?

5 december 2018 - laatste update 24 mei 2019


NAV werkt

Archeologienota

Met de archeologienota is Vlaanderen weer een reglementering rijker. Opnieuw is de doelstelling nobel en gerechtvaardigd, bescherming van ons archeologisch erfgoed, maar de gevolgen onaanvaardbaar. NAV vraagt een snelle evaluatie en bijsturing.

27 september 2016 - laatste update 9 december 2016


Hervorming Orde van Architecten

NAV pleit voor een efficiënte en betaalbare Orde die zich beperkt tot de kernaken: toegang tot het beroep, stage en deontologie.

27 september 2016 - laatste update 9 december 2016


Ventilatieverslaggeving

Sinds begin 2016 is de ventilatieverslaggeving wettelijk verplicht. Onze eerste balans legt een reeks pijnpunten bloot. De complexiteit, de kostprijs, het uitblijven van de benodigde webapplicatie en de vele examens voor de erkenning springen het meest in het oog.

14 oktober 2016 - laatste update 9 december 2016


Nieuws

Nieuws

Vlaming moet regenwater meer gebruiken

Als we overstroming en droogte de baas willen kunnen, moeten we slimmer met ons water omspringen, zeggen buitenlandse experts.

17 juni 2016 - laatste update 15 september 2016


Nieuws

Ringland: ‘Plan-MER vervelend maar onze principes blijven overeind’

Volgens een rapport werkt Ringland verkeerstechnisch niet. Bedenker Peter Vermeulen betwist sommige uitgangspunten.

7 september 2016


Nieuws

Freelancer? Dan kun je deze corona-steunmaatregelen aanvragen

Om freelancers te helpen de coronacrisis door te komen, bepleitte en bewkam UNIZO heel wat steunmaatregelen van de Vlaamse, Brusselse en federale overheid.

17 september 2020 - laatste update 22 september 2020


Nieuws

Zit er rock-’n-roll in je stage?

Op bezoek bij stagiair Caroline en stagemeester Nico Verdickt.

1 augustus 2016 - laatste update 27 april 2017


Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd

8 september 2016 - laatste update 10 oktober 2016


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.

14 september 2016 - laatste update 26 september 2016


Nieuws

Terugblik 'VerKWISt het niet', de eerste grote energiequiz

Tijdens deze energiequiz voor en door bouwprofessionals gingen we samen met onze collega’s van Bouwunie op zoek naar het grootste licht.

6 december 2016


Nieuws

Bouw nieuwe infrastructuur voor onderzoek

De Vlaamse Regering heeft beslist tot het realiseren van het uitgewerkte masterplan voor het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) in Borgerhout.

10 oktober 2016


Nieuws

Alternatieve piste om signaalgebieden bouwvrij te houden in de maak

10 oktober 2016


Nieuws

Aqua Belgica waarschuwt voor malafide waterbehandelaar

12 oktober 2016


Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 treedt in werking op 29 september 2016.

14 oktober 2016


Nieuws

Bourgeois stuurt archeologienota bij op aandringen van NAV

NAV drong aan op een bijsturing gezien de grote financiële en administratieve last die de archeologienota momenteel met zich meebrengt.

14 oktober 2016


Nieuws

Fietssnelweg op komst aan de kust?

De kustburgemeesters willen werk maken van een fietssnelweg langs de volledige Vlaamse kust.

14 oktober 2016


Nieuws

Architect Vincent Van Duysen wint Vlaamse Cultuurprijs Vormgeving

De jury looft de focus op de essentie en de klassieke esthetiek die Van Duysen nastreeft. Zijn ontwerpen zijn sober, maar toch warm en vol leven.

17 oktober 2016


Nieuws

Ontdek de nieuwe NAV-site

Onze site zit in een nieuw jasje. We gidsen u doorheen de belangrijkste rubrieken.

19 oktober 2016 - laatste update 24 oktober 2016


Nieuws

'Een stadsbouwmeester in Gent, nu!'

Een stadsbouwmeester in Gent komt na de Optimacommissie plots dichtbij.

20 oktober 2016


Nieuws

N-VA en Open VLD oneens over 'volgebouwd Vlaanderen'

De Vlaamse regering wil voorkomen dat Vlaanderen volgebouwd wordt, maar Open VLD en N-VA raken het niet eens over de maatregelen.

21 oktober 2016


Nieuws

Terugblik: avondje film en glamour op Film Fest Gent

Op 20 oktober rolde NAV de rode loper uit op het Film Fest Gent. Tijdens ‘Een avond vol premières’ konden leden een avondje proeven van het sterrendom.

21 oktober 2016


Nieuws

Bourgeois: 'Visie Bouwmeester niet in tegenstrijd met ons beleid'

"Van Broeck neemt niet de stelling in dat dorpen zouden moeten verdwijnen, ze moeten wel versterkt en verdicht worden."

21 oktober 2016


Nieuws

Bourgeois verzekert NAV snelle actie archeologienota

Nadat eerder het NAV de kat de bel aanbond en de perverse effecten van de archeologienota aankaartte, stelt het NAV nu ook maatregelen voor op korte en lange termijn.

25 oktober 2016


Nieuws

Bestel als lid gratis de pocket 'Auteursrechten voor architecten'

Bescherm uw creatie en optimaliseer uw fiscaliteit.

25 oktober 2016 - laatste update 26 oktober 2016


Nieuws

Jaspers-Eyers wint prestigieuze Europese awards

Jaspers-Eyers heeft op de European Property Awards in Londen twee onderscheidingen ontvangen.

28 oktober 2016 - laatste update 2 november 2016


Nieuws

Nieuwe folder over beschermde stads- en dorpgezichten

28 oktober 2016 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Verplichting hernieuwbare energie verdringt aardgasaansluiting

Wie in de toekomst bouwplannen heeft in een nieuwe verkaveling of op een plek waar nog geen aardgas ligt, riskeert veel meer te moeten betalen voor een aansluiting.

3 november 2016 - laatste update 21 december 2016


Nieuws

Architect Jan Vyvey (Vyvey & Partners) overleden

In Nieuwpoort is maandag architect Jan Vyvey overleden. NAV biedt de familie en de partners en medewerkers in zijn kantoor zijn innige deelneming aan.

3 november 2016 - laatste update 4 november 2016


Nieuws

BURO II & ARCHI+I bouwt twee ziekenhuizen in Iran

De Belgische bedrijven Willemen Groep, BURO II & ARCHI+I en Plexus Global tekenen een overeenkomst met een Iraanse partner voor de bouw van twee ziekenhuizen.

7 november 2016


Nieuws

Als de oude dag nadert, hoeft de fermette niet meer

Zijn de kinderen het huis uit? Dan ruilen steeds meer vijftigplussers hun woning in voor een kleiner stekje.

7 november 2016 - laatste update 8 november 2016


Nieuws

‘Onze steden hebben industrie nodig’

Brussel is een van de weinige steden in Europa waar de industrie nog prominent aanwezig is.

8 november 2016


Nieuws

Kandidaten gezocht voor Vlaams Bouwmeester expertengroep

Kandidaten kunnen zich melden tot 5 december 2016.

8 november 2016


Nieuws

Schrijf nu in voor lerend netwerk 'Schaalvergroting'

Wissel in een open sfeer ervaringen uit over schaalvergroting.

10 november 2016


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

NAV beveelt zijn leden aan om er nu al gebruik van te maken. Ontdek waarom.

14 november 2016


Nieuws

Vijf wereldtoppers willen nieuwe beurshal Brugge ontwerpen

Juryvoorzitter en oud-Vlaams Bouwmeester Bob van Reeth staat er zelf van te kijken.

16 november 2016 - laatste update 21 november 2016


Nieuws

Architecten scoren best in imago-onderzoek vastgoedsector

De consument heeft meer dan ooit nood aan duidelijk advies van een betrouwbaar expert, klinkt het.

17 november 2016


Nieuws

Dringende bijsturing archeologienota nodig

In december zou een oplossing volgen, bevestigt Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V).

18 november 2016 - laatste update 25 november 2016


Nieuws

Zelfvoorzienende waterhuishouding: wat kan in Vlaanderen?

Bedrijven en particulieren neigen steeds meer naar zelfvoorziening, in de eerste plaats op het vlak van energie. Maar wat met autarkie op vlak van watervoorziening en sanering?

21 november 2016 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Studio Farris wint ARC16 Interieur Award

Op 17 november reikte de Architect de ARC16 Awards uit. Studio Farris viel twee keer in de prijzen.

22 november 2016


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Het probleem is de auto, niet de rijstroken'

Wie van Leuven via de E40 naar Brussel rijdt, beschikt straks niet langer over zes maar vier rijstroken.

23 november 2016 - laatste update 25 november 2016


Nieuws

Deze maatregelen moeten Vlaanderen op de groene weg zetten

Wat het kersverse klimaatakkoord voor de bouw- en energiewereld betekent.

24 november 2016 - laatste update 25 november 2016


Nieuws

Vlaamse regering is het nog niet eens over ‘betonstop’

Waar en hoe zullen Vlamingen binnenkort nog kunnen bouwen? De Vlaamse regering heeft zich vrijdag over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gebogen, maar is het niet eens geraakt.

28 november 2016 - laatste update 29 november 2016


Nieuws

VCB over Vlaams klimaatbeleid: 'Voer geen paniekbeleid'

De Vlaamse Confederatie Bouw dringt aan op gebruik van juiste cijfers bij uitwerking van Vlaams klimaatbeleid.

29 november 2016


Nieuws

Projectontwikkelaars willen woningen bouwen bovenop supermarkten

Volgens de sector kan het zogenaamde ‘supermarktwonen’ een oplossing bieden voor het tekort aan woonplaatsen.

30 november 2016


Nieuws

Betonstop: vanaf 2040 geen verkavelingen meer

"Dit is het einde van de klassieke verkaveling en da's maar goed ook. De Vlaming is de files moe", zegt de bouwmeester.

1 december 2016


Nieuws

Terugblik: NAV-infosessie over ETICS lokt 600 architecten

NAV zette de aandachtspunten voor architecten op een rij tijdens infosessies in november. Download gratis de syllabus.

1 december 2016


Nieuws

Leo Van Broeck over betonstop: 'een revolutie'

"Dit is het einde van de klassieke verkaveling en da's maar goed ook. De Vlaming is de files moe", zegt de bouwmeester.

1 december 2016


Nieuws

Startende architect? Wissel ervaringen uit tijdens a+A

In 2017 lanceert NAV een nieuwe editie van het lerend netwerk a+A. Wissel als starter ervaring uit met ervaren architecten én andere starters.

2 december 2016


Nieuws

Mogen concentrische rookgasafvoeren samen met andere leidingen in een koker geplaatst worden?

6 december 2016 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

OMGEVING wint prestigieuze ontwerpwedstrijd in Vietnam

Het Antwerps ontwerpbureau OMGEVING heeft in ex aequo met een ander ontwerpbureau de prestigieuze internationale ontwerpwedstrijd voor de Han rivier in de stad Da Nang gewonnen.

6 december 2016 - laatste update 8 december 2016


Nieuws

Twee nieuwe boeken over naoorlogse woningbouw in Brussel

In november 2016 verschenen twee nieuwe publicaties over naoorlogse woningbouw in Brussel, uitgegeven bij de Vrije Universiteit Brussel.

8 december 2016


Nieuws

400 architecten op eerste avond van infosessie 'Nieuwe energie-eisen 2017'

Een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk in het EPB-verhaal.

8 december 2016 - laatste update 9 december 2016


Nieuws

100e School van Morgen: 'unieke mijlpaal'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bezocht de 100e School van Morgen: Vrije Basisschool De Horizon in Zwevezele.

12 december 2016


Nieuws

Lerende Netwerken van NAV: je staat er als architect niet alleen voor

Startend architect? Of zaakvoerder met uitbreidingsplannen? Verspil geen tijd met het warm water uit te vinden.

12 december 2016


Nieuws

'Bouwaanvraag kan nu overal digitaal'

Sinds 1 december kan je in elk van de 308 Vlaamse steden en gemeenten de stedenbouwkundige vergunning digitaal aanvragen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege.

15 december 2016


Nieuws

Informatieverplichting vastgoed in overstromingsgevoelig gebied wijzigt op 1 januari

Op 1 januari 2017 wijzigen de richtlijnen voor de informatieplicht voor publiciteit bij vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. Het overstromingssymbool moet dan enkel nog vermeld worden bij de publiciteit van vastgoed dat in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt.

15 december 2016


Nieuws

Televisieserie zorgt voor parlementaire vragen over kustbescherming

De nieu¬we televisieserie ‘Als de dijken breken’ zorgde vorige week in het Vlaam¬se parlement voor en¬ke¬le vra¬gen aan Vlaams mi¬nister van Openbare Werken Ben Weyts (NV-A). Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld) wilde weten hoever de werk-zaamheden gevorderd zijn voor de bescherming van onze kuststreek te¬gen een mogelijke superstorm.

16 december 2016


Nieuws

Herontwikkeling site Ford Genk van start

1 jaar nadat Vlaanderen eigenaar geworden is van de Ford-terreinen in Genk, starten de werken om van de site een nieuwe bloeiende bedrijvenzone te maken.

16 december 2016


Nieuws

Grimbergen: 'bouwaanvraag voor Eurostadion volledig en ontvankelijk'

De administratieve diensten van de gemeente Grimbergen verklaren de bouwaanvraag die Ghelamco heeft ingediend voor de bouw van het Eurostadion en twee andere gebouwen op Parking C 'volledig en ontvankelijk'.

19 december 2016


Nieuws

'Is het niet beter om verdichting uit te bouwen op maat en schaal van de kern?'

De vraag van Peter Vermeulen aan Leo Van Broeck.

21 december 2016


Nieuws

We wensen u een fijne kerst en een schitterend nieuw jaar toe!

Ook NAV gaat er even tussen uit. Vanaf maandag 2 januari zijn we terug.

22 december 2016


Nieuws

NAV zkt: medewerker activiteiten en projecten (Brugge)

Als medewerker activiteiten en projecten versterk je ons team van 11 enthousiaste NAV- medewerkers in Brugge.

23 december 2016


Nieuws

Bouwmeester: ‘Geen toekomst voor artificiële spooksteden'

De Vlaamse bouwmeester gelooft niet in mega-shoppingcentra aan de rand van de stad.

2 januari 2017


Nieuws

Openbare stadsbesturen met aandacht voor water bekroond

3 januari 2017


Nieuws

Erkenning boorbedrijf voortaan verplicht

3 januari 2017 - laatste update 24 februari 2017


Nieuws

Heisa openbaar toilet Brugge: symptoom van moeilijke omgang met publieke ruimte?

In Brugge heeft Open VLD kritiek op een nieuw publiek sanitair blok, meldt De Standaard. ‘Past echt niet in een historische stad’, klinkt het.

4 januari 2017


Nieuws

Graag jouw mening over de Woningpas

Het Vlaams Energieagentschap, Ruimte Vlaanderen, Wonen-Vlaanderen en OVAM werken aan iets nieuws, de Woningpas. Jouw feedback is welkom.

4 januari 2017


Nieuws

Gent gaat voor 'levensloopbestendige' woningen

In Gent hebben vijf sociale huisvestingsmaatschappijen samen met de Stad Gent woensdag een GOLLD-charter ondertekend, wat staat voor 'Gentse Ontwerpen LevensLoopbestendig Design'.

5 januari 2017


Nieuws

Bouwbarometer trappelt ter plaatse

Bedrijfsleiders van kleine en middelgrote bouwondernemingen die de conjunctuur pessimistisch inschatten zijn met meer dan diegenen die wel vertrouwen hebben.

5 januari 2017


Nieuws

Antwerpen wordt eerste 'Smart City' van Vlaanderen

Hoe verandert het internet of things de toekomst van de Vlaming? Stad Antwerpen, Vlaanderen en imec slaan de handen in elkaar om van Antwerpen een Living Lab te maken, een proeftuin waarin bedrijven, onderzoekers, inwoners en de stad samen experimenteren met slimme technologieën die kunnen bijdragen tot een aangenamer en duurzaam stadsleven.

9 januari 2017


Nieuws

Edward Sorgeloose is nieuwe voorzitter BVA

Sylvie Bruyninckx, de huidige voorzitter van de Beroepsvereniging voor Architecten (BVA), geeft het voorzitterschap van de vereniging door aan Edward Sorgeloose. Het dagelijks bestuur van de BVA bestaat naast Sorgeloose en Bruyninckx uit Joris Malbrain en Jacques Spaas. Zij worden bijgestaan door projectcoördinator Nathalie Poppe en projectregisseur Nancy Hasen.

9 januari 2017


Nieuws

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.

9 januari 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

NAV gaat voor een gezond (bouw)jaar

NAV zet in 2017 in op gezond (ver)bouwen. Dit aan de hand van een actualisatie en uitbreiding van de map ‘Bouw Gezond’ uit 2010.

10 januari 2017


Nieuws

NAV stoomt 1.100 architecten klaar voor nieuw epb-hoofdstuk

Met de infoavonden ‘De nieuwe energie-eisen 2017 & het S-peil’ zette NAV in december en januari de nieuwe eisen op een rij. NAV-lid? Download gratis de syllabus.

11 januari 2017


Nieuws

VUB: ‘De circulaire economie is de toekomst van PPS'

VUB-prof Lieven De Moor onderstreept het belang van een ‘circulaire’ benadering, waarbij recyclering centraal staat. "Helaas zijn belangrijke actoren – waaronder de overheid – daar moeilijk toe aan te zetten."

11 januari 2017


Nieuws

VCB wil tendens naar later lenen ombuigen

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) dringt er op aan bij de Vlaamse regering om een deel van de gevraagde eigen inbreng te dekken via een waarborg- of een verzekeringssysteem.

12 januari 2017


Nieuws

Parkbosbruggen worden op één na langste fietsbruggen van Vlaanderen

In Gent is de eerste spadesteek gezet voor de bouw van twee fietsbruggen over de R4, de Ringvaart en de E40.

12 januari 2017


Nieuws

Btw-tarief 12% voor privaat initiatief sociale huisvesting

Door middel van de programmawet 2017 is een fiscale stimulans ingevoerd om projectontwikkelaars, privé-investeerders,… aan te moedigen om woningen of wooncomplexen te realiseren en deze vervolgens te verhuren aan sociale actoren.

16 januari 2017


Nieuws

Start digitale omgevingsvergunning mogelijk uitgesteld

Het blijkt niet evident om de vooropgestelde timing helemaal te halen. Volgens het decreet moet de nieuwe regeling op 23 februari van dit jaar in werking treden, maar dat zal mogelijk niet overal lukken.

17 januari 2017


Nieuws

Nooit kochten we meer vastgoed dan vorig jaar

Er werden in 2016 8,2 procent meer transacties afgesloten dan in 2015.

18 januari 2017


Nieuws

Veel vastgoedtransacties, te weinig grondige renovatiewerken

Alhoewel het Belgisch Notariaat op de Vlaamse vastgoedmarkt voor 2016 een groot aantal transacties heeft vastgesteld, blijft het aantal grondige renovaties van woningen ter plaatse trappelen.

18 januari 2017


Nieuws

Volg jouw ideale BENOvatietraject op www.mijnBENOvatie.be

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, ‘BENOveert’. Zo spaar je niet alleen het milieu, maar geniet je ook van veel meer wooncomfort, van een gezonder binnenklimaat, van een aanzienlijk lagere energiefactuur en van een woning die er een heel stuk mooier uitziet.

19 januari 2017


Nieuws

Eurostadion langs alle kanten getackeld

De gemeente Grimbergen heeft in het kader van het openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag die Ghelamco indiende voor de bouw van het Eurostadion op Parking C meer dan 500 bezwaarschriften ontvangen.

19 januari 2017


Nieuws

Gezocht in Gent: Bouwmeester

Gent is op zoek naar een stadsbouwmeester. De Optima-commissie toonde aan dat een bouwmeester geen overbodige luxe is in Gent.

19 januari 2017


Nieuws

Vlaam­se re­gering versoepelt wetge­ving zorgwonen

Wie ouders of grootouders zelf wil opvangen, botst op een muur van hindernissen. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege belooft beterschap.

20 januari 2017


Nieuws

Maggie Shelter van DMOA bekroond met Henry van de Velde Award

Flanders DC reikte op 19 januari de Henry van de Velde Awards 16 uit. De 12 winnaars belichamen alle aspecten van design.

20 januari 2017


Nieuws

Tommelein: '350.000 huizen zouden we beter afbreken en terug opbouwen'

"In Vlaanderen zijn er zo’n 350.000 huizen in zo’n slechte staat, dat we die beter zouden afbreken en heropbouwen”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein in HBVL.

23 januari 2017


Nieuws

Nieuwe regels warmtemetingen bij appartementen

Vorige vrijdag keurde de Vlaamse regering een besluit rond warmtemetingen definitief goed. Het is nu enkel nog wachten op de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad.

25 januari 2017


Nieuws

Bouwwerken O’Sea in Oostende beginnen in februari

Op de site van het voormalige Media Center in Oostende begint volgende maand de bouw van 167 woningen en vijftig assistentiewoningen. Ontwerp door CONIX RDBM.

26 januari 2017


Nieuws

'Europa zal uitbreiding 6% btw voor sloop en herbouw niet tolereren'

Er komt voorlopig geen uitbreiding van het verlaagde btw-tarief (van 21 naar 6%) voor de sloop en het herbouwen van woningen naar gans Vlaanderen. Dat meldt Bouwkroniek.

26 januari 2017


Nieuws

Jaspers-Eyers 4 keer genomineerd voor MIPIM Award

Ze zijn bekend: de finalisten voor de prestigieuze MIPIM Awards, die traditioneel worden uitgereikt op ’s werelds belangrijkste vastgoedbeurs MIPIM in het Zuid-Franse Cannes (14-17 maart).

27 januari 2017


Nieuws

Oproep: uw projecten in Architectuurboek Vlaanderen N°13

In 2018 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut de nieuwste editie van het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen. Editie 2018 wordt de dertiende in deze reeks publicaties. "We brengen de architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht, maar ook projecten van architecten uit Vlaanderen en Brussel in de wereld."

30 januari 2017


Nieuws

Wonen.tv: Dag Boutsen bezoekt woning van dmvA

In de derde aflevering van Wonen.tv bezoekt architectuurkenner Dag Boutsen bezoekt een topwoning van architectenbureau dmvA.

31 januari 2017


Nieuws

OPROEP: interessante projecten (gefaseerde) energetische renovatie van woningen gezocht!

31 januari 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Software voor verwerking digitale bouwaanvraag niet af

Op 23 februari voert Vlaanderen de digitale bouwaanvraag in, maar er bestaat geen software die de gemeenten toelaat om die aanvragen te verwerken. Dat meldt GVA.

1 februari 2017


Nieuws

Twee Belgische nominaties op shortlist Mies van der Rohe-award 2017

Om de twee jaar worden voor deze prijs de beste kwalitatieve en vernieuwende architectuurprojecten van visionaire architecten geselecteerd.

2 februari 2017


Nieuws

Vanaf 2019 digitale stroommeters

Vanaf 1 januari 2019 wil Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) de teller in uw elektriciteitskast vervangen door een digitale meter.

2 februari 2017


Nieuws

Erkenning boorbedrijf voortaan verplicht

3 februari 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Maggie goes to Leuven: Huur een Maggie, doneer een school, verbind de wereld

De Sint-Norbertusschool in Leuven start volgend schooljaar met een grondige verbouwing en heeft dus nood aan tijdelijke huisvesting. In plaats van de traditionele containers kiezen ze voor 4 innovatieve Maggie shelters in de tuin.

6 juli 2020


Nieuws

Studie Vito: helft bouwgrond 'slecht gelegen', cultuuromslag nodig

36.000 hectare grond voor wonen of werken is alleen met de auto te bereiken. Nochtans is er voldoende goed ontsloten bouwgrond om bevolkingsgroei tot 2050 op te vangen.

6 februari 2017


Nieuws

Betonstop: Schauvliege on tour om platteland te sensibiliseren

Om de mensen diets te maken dat we anders moeten gaan wonen, gaat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) de boer op.

6 februari 2017


Nieuws

Internationale onderscheiding voor architect Marie-José Van Hee

De Gentse architecte Marie-José Van Hee ontving op 30 januari in Londen een onderscheiding van de RIBA, de Royal Institute of British Architects.

6 februari 2017


Nieuws

Proefprojecten cohousing binnenkort minstens zes jaar vrijgesteld van Vlaamse regels

Iedereen die dat wil kan binnenkort een proefproject rond cohousing starten en wordt daarbij voor minstens zes jaar vrijgesteld van de heersende regels.

7 februari 2017


Nieuws

VCB waarschuwt voor eenzijdige verdichting rond 'collectieve vervoersknooppunten’

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw kan dit ertoe leiden dat in heel wat regio’s met een beperkt collectief vervoersnet, zoals grote delen van Limburg en West-Vlaanderen, geen verdere ontwikkeling meer mogelijk wordt.

7 februari 2017


Nieuws

Oproep provinciale architectuurprijs 2017 - 'Wonen'

Met de tweejaarlijkse architectuurprijs 'Patrimonium voor de toekomst' bekroont de provincie Vlaams-Brabant duurzame en kwaliteitsvolle architectuur op haar grondgebied.

7 februari 2017


Nieuws

Asbestinventaris binnenkort verplicht bij verkoop van woning

De asbestinventaris wordt opgenomen in het eengemaakte Vlaamse woningattest, de woningpas.

8 februari 2017


Nieuws

Eurostadion: Ghelamco voert de druk op gemeente Grimbergen op

Ghelamco, de bouwheer voor het Eurostadion in Brussel, is het getalm beu en onderneemt actie tegen de gemeente Grimbergen.

9 februari 2017


Nieuws

20ste Gouden Baksteen voor Hilde Crevits en Philippe Muyters

Bouwunie reikt de Gouden Baksteen uit aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits én Vlaams minister van Werk Philippe Muyters voor het “duaal leren en werken”.

13 februari 2017


Nieuws

Stad Antwerpen vernieuwt wedstrijdpool architectuuropdrachten 2017

Er wordt beroep gedaan op de wedstrijdpool wanneer een project verschillende ruimtelijke mogelijkheden biedt en het organiseren van een minicompetitie tussen verschillende ontwerpers binnen de wedstrijdpool een meerwaarde kan betekenen.

13 februari 2017


Nieuws

'De Vlaamse Renovatiedag is een ideale etalage'

Op zondag 28 mei vindt de Vlaamse Renovatiedag plaats. In het deelnemersveld mag uw renovatieproject zeker niet ontbreken. Ir.-architect Simon Vermote vertelt waarom.

13 februari 2017 - laatste update 16 februari 2017


Nieuws

Droom je ook van efficiënt bedrijfsbeheer ?

Onlangs kreeg je van jouw boekhouder waarschijnlijk jouw resultaten en jaarrekening van het jaar 2016. In samenwerking met de Confederatie Bouw bieden wij jou een tweede mening aan via een gratis analyse op deze resultaten.

14 februari 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Oproep tot kandidatuurstelling kwaliteitskamer Gent

De Stad Gent is op zoek naar nieuwe leden voor de kwaliteitskamer, een adviesorgaan dat de ruimtelijke kwaliteit van projecten beoordeelt.

15 februari 2017


Nieuws

Eandis verwelkomt digitale meters met nieuwe meterkast

Volgend op de beslissing van de Vlaamse regering over de gefaseerde invoering van digitale meters, heeft Eandis groen licht gegeven voor de introductie van een nieuwe elektriciteitsmeterkast.

15 februari 2017


Nieuws

Vlaanderen gaat vanaf nu BENOveren!

Wie verstandig is, ‘BENOveert’ vanaf nu. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’.

17 februari 2017


Nieuws

NAV en TenderWolf slaan handen in elkaar

Op het online dashboard van TenderWolf - bereikbaar via nav.be - missen NAV-leden voortaan geen enkele overheidsopdracht meer.

17 februari 2017


Nieuws

Vlaming bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E39. Dat is 11 punten lager dan de wettelijke eis van E50.

17 februari 2017


Nieuws

De uitdaging van de architect vroeger en nu: 'passie is de rode draad'

Het project 'Generatie-interviews' in het Gentse Designmuseum zet vroegere helden en nieuwe architecten tegenover elkaar.

20 februari 2017


Nieuws

'Je kan leven in, met, door architectuur maar niet van architectuur’

Een architect laat zijn gedachten lezen in De Standaard.

21 februari 2017


Nieuws

Digitale bouwaanvraag sinds donderdag overal verplicht

Voor de omgevingsvergunning zelf moet u echter op veel plaatsen nog even geduld oefenen. Informeer u dan ook goed.

22 februari 2017 - laatste update 24 februari 2017


Nieuws

400 architecten voor infosessie ‘Het ene beton is het andere niet’

Download hier gratis de syllabus.

28 februari 2017


Nieuws

Renovatieritme blijft onder 1% van Vlaams woningpatrimonium

Om tegen 2050 tot een grondig vernieuwd en energiezuiniger woningpatrimonium te komen, moet dit percentage tot stijgen tot 2,5%.

1 maart 2017


Nieuws

Park Ninoofsepoort wordt een groene long

De Brusselse regering keurde onlangs het ontwerp goed voor de inrichting van het park aan de Ninoofsepoort.

2 maart 2017


Nieuws

'Wat je kan hergebruiken, moét je hergebruiken'

De originele hallen van het slachthuis blijven bewaard in de hertekening van de Antwerpse slachthuisbuurt.

2 maart 2017


Nieuws

'Bouwen in Brussel: complex en steeds duurder'

Brussel is wereldwijd de 12de duurste stad om in te bouwen.

6 maart 2017


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Lage erelonen architecten leiden tot kwetsbaar statuut'

De Standaard laat vandaag 16 stemmen aan het woord in het licht van vrouwendag. Ook Bouwmeester Leo Van Broeck.

8 maart 2017


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Schaf verplichte aanstelling van architect af'

Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck pleit ervoor om, naar analogie met Zwitserland, de aanstelling van een architect niet langer verplicht te maken.

8 maart 2017


Nieuws

De Krook in Gent opent dit weekend feestelijk de deuren

Op 10 maart opent De Krook haar deuren. De nieuwe stadsbibliotheek, een ontwerp van Coussée & Goris architecten, belooft een inspiratieplek voor cultuur, kennis en innovatie te worden.

9 maart 2017


Nieuws

Architect? Kies jouw muziek op Qmusic!

Binnenkort is het aan de architecten om hun favoriete muziek aan te vragen tijdens You Make Us Play!

9 maart 2017


Nieuws

Geens wil mede-eigendom appartementen grondig hervormen

Gedaan met bewoners die niet willen meebetalen aan de noodzakelijke renovatie van een appartementsgebouw – en zo het hele project blokkeren.

9 maart 2017


Nieuws

Architecten Goris en Coussée over De Krook: 'Dit was een geweldige kans'

De architecten Ralf Coussée en Klaas Goris zijn blij met de manier waarop ze De Krook in de oksel van de Schelde hebben gelegd.

9 maart 2017


Nieuws

Regenwaterput bij nieuwbouw tegen 6% btw?

Onduidelijkheid. Volgens sommigen zou er sprake zijn van een aparte btw-regeling. De levering en plaatsing van een regenwaterput of -installatie zou bij nieuwbouw dan kunnen gebeuren tegen 6% btw.

9 maart 2017 - laatste update 27 maart 2017


Nieuws

300 miljoen euro voor Vlaamse en Brusselse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceert een oproep voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

10 maart 2017


Nieuws

Versoepeling 100% unanimiteitsregel door VME in een collectief bouwproject op komst!

Goed nieuws voor alle architecten die bezig zijn met collectieve bouwprojecten, waar tot op heden de VME enkel mag beslissen bij 100% unanimiteit: de regelgeving zal versoepelen!

13 maart 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Eerste omgevingsvergunning van Vlaanderen afgeleverd

Vorige week vrijdag heeft de Vlaamse gemeente Dilsen-Stokkem voor het eerst een omgevingsvergunning goedgekeurd.

14 maart 2017


Nieuws

Hoorzitting Renovatiepact met Kati Lamens: ‘Renovatie is meer dan energie’

Verschillende stakeholders gaven 15 maart hun visie over het Renovatiepact tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

15 maart 2017 - laatste update 23 maart 2017


Nieuws

Historisch akkoord over Oosterweel

De Vlaamse regering en de actiegroepen hebben een historisch compromis gesloten over de Oosterweelverbinding.

15 maart 2017


Nieuws

UD Woonlabo in Hasselt vol bruisende Universal Design-ideeën

Universal Design (UD) is gebruiksvriendelijk, mooi, praktisch en toegankelijk ontwerpen voor iedereen. Dat is de theorie. De praktijk zie je onder meer in het Hasseltse UD Woonlabo.

16 maart 2017


Nieuws

Vier Belgische projecten bekroond op Mipim Awards

Vier Belgische projecten zijn in de prijzen gevallen op de prestigieuze MIPIM Awards.

17 maart 2017


Nieuws

Architect? Zet jezelf in de kijker in campagne van Telenet Business

Telenet Business is voor een nieuwe marketingcampagne op zoek naar Telenet Business klanten/architecten die zichzelf en hun zaak eens graag in de kijker willen zetten.

20 maart 2017


Nieuws

Tien intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten erkend

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, erkent tien intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s).

24 maart 2017


Nieuws

'k Vraag het aan: Leo van Broeck aan Xaveer de Geyter

“Wat is jouw visie op verdichting, ruimtegebruik en natuur, zowel in Vlaanderen als in België?"

22 maart 2017


Nieuws

Eerste maatregelen goedgekeurd voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het gaat om een ruime waaier aanpassingen die een decretale basis leggen voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

24 maart 2017


Nieuws

Jonge mensen blijven langer in stad wonen

Jonge mensen en gezinnen met kleine kinderen blijven langer in de stad wonen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regering.

27 maart 2017


Nieuws

Bouwverbod in 1.600 ha watergevoelig gebied

De bouwstop in watergevoelige gebieden is een van de eerste maatregelen waarmee de Vlaamse regering de visie in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de praktijk brengt. De nieuwe regeling gaat mogelijk deze zomer al in. Eigenaars hebben recht op een schadevergoeding.

27 maart 2017


Nieuws

Ruim 500 Vlaamse sporthallen in slechte staat

Liefst 539 sporthallen en zwembaden in Vlaanderen zijn in zo'n slechte staat dat ze moeten worden gesloten of dringend worden opgelapt.

27 maart 2017


Nieuws

Vanavond in Wonen.tv: woning ‘Leeuw’ van Nu Architectuuratelier

Architectuurkenner Dag Boutsen bezoekt een huis van Armand Eeckels en Halewijn Lievens van Nu Architectuuratelier.

29 maart 2017


Nieuws

Wijziging EPB-regelgeving: overzicht van aard der werken -vanaf 1 maart 2017

Voor een aanvraag vanaf 1 maart 2017 zijn er binnen de EPB-regelgeving enkele wijzigingen aan de definities van de aard der werken. Deze aanpassingen werden ingevoerd om onduidelijkheden of grijze zones weg te werken. Voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 kan men nog maar kiezen uit 3 aard der werken: Nieuwbouw, Renovatie, Ingrijpende energetische renovatie. De aard der werken ‘FUNCTIEWIJZIGING’ verdwijnt.

29 maart 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Winnaars ‘Jonge Architecten Aan Zet’ delen ervaringen via blog

Met deze blog willen ze graag lokale mensen informeren over het project, jonge architecten inspireren en hun eigen ervaring vertellen.

29 maart 2017


Nieuws

NAV eist onmiddelijke bijsturing digitale bouwaanvraag

Deze situatie is voor NAV en de architecten onaanvaardbaar. Er wordt een enorm economisch verlies geleden.

30 maart 2017


Nieuws

Kati Lamens over digitale bouwaanvraag: 'Enorme economische schade'

Video VTM Nieuws.

31 maart 2017


Nieuws

Bart Eeckhout: ‘Het gerommel stopt niet’

De hoofdredacteur van De Morgen zag tijdens 'Vlaanderens mooiste' een lang niet altijd fraai beeld van Vlaanderen.

3 april 2017


Nieuws

Gent en Mechelen winnen Prijs Publieke Ruimte 2017

Op 29 maart werd voor de tiende keer de Prijs Publieke Ruimte uitgereikt. De Porre in Gent en de Rik Wouterstuin in Mechelen vielen in de prijzen.

4 april 2017


Nieuws

Schauvliege gaat in op roep om bijsturing

Voor de omgevingsvergunning mogen de digitale documenten tijdelijk via USB-stick of WeTransfer worden bezorgd. Voor de digitale bouwaanvraag zijn gelijkaardige maatregelen in de maak.

4 april 2017


Nieuws

Ontmoet jouw toekomstige bouwheer tijdens Mijn Huis Mijn Architect

Op zaterdag 23 en zondag 24 september is het weer zo ver! Dan heb je opnieuw de kans om heel wat potentiële klanten te ontmoeten tijdens Mijn Huis Mijn Architect.

4 april 2017 - laatste update 5 april 2017


Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Het gebruik van het internetloket in combinatie met een papieren versie moet het systeem ontlasten en dus sneller doen werken.

5 april 2017


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Half miljoen extra woningen kunnen we aan'

Om aan de verwachte toename van het aantal huishoudens in Vlaanderen te beantwoorden, moet er tegen 2050 een half miljoen nieuwe woningen bijkomen.

6 april 2017


Nieuws

VCB: 'Een visie die louter uitgaat van bestaande technologie, schiet haar doel voorbij'

Het is het hoognodig om verwachte innovaties op te nemen in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, vindt de Vlaamse Confederatie Bouw.

6 april 2017


Nieuws

Nieuwsgierig naar de (water)stand van zaken?

Wil je de waterstanden in Vlaanderen bekijken? Worden er overstromingen voorspeld? Welke percelen liggen in overstromingsgebied? Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste data op de website waterinfo.be.

11 april 2017


Nieuws

'Tussen droom en daad… staat een verdrievoudiging van te renoveren woningen'

De Vlaamse Confederatie Bouw breekt een lans voor een evenwichtig beleid dat energetische renovatie of vervangnieuwbouw niet afremt maar aanmoedigt.

13 april 2017


Nieuws

Ney & Partners wint wedstrijd voetgangersbrug over de Seine

Ney & Partners ontwerpt de voetgangersbrug tussen Poissy en Carrières-sous-Poissy.

13 april 2017


Nieuws

Notarisbarometer: prijzen vastgoed stijgen niet langer

Een woonhuis in Vlaanderen is in het eerste trimester van 2017 gemiddeld 2,6 procent goedkoper geworden dan eind vorig jaar.

13 april 2017


Nieuws

Wordt u de eerste Pionier Bedrijvige Kern?

Heeft u als architect projecten die bijdragen aan de bedrijvige kern? Aarzel dan niet uw kandidatuur in te zenden. Wie weet wordt u de eerste Pionier Bedrijvige Kern.

14 april 2017


Nieuws

Woonlening binnenkort voor volle 100 procent mogelijk?

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) heeft verzekeraars en banken bijeengebracht om een verzekering uit te werken voor riskantere leningen.

20 april 2017


Nieuws

Schrijf je in voor de Belgische filmpremière van REM

Om ook Belgische architecten de kans te geven om de film te zien, organiseert Architectura.be de Belgische filmpremière op 27 april in Kortrijk, op 8 mei in en op 1 juni in Luik.

24 april 2017


Nieuws

Circulaire groendaken en -gevels

25 april 2017


Nieuws

Studie: vrije beroepers focussen op mond-aan-mondreclame, minder op online werving

Voor de groei van hun praktijk rekenen vrije beroepen vooral op mond-aan-mond-reclame en een goede dienstverlening.

26 april 2017


Nieuws

POLO Architects wint Prijs Ruimtelijke Ordening Herentals

Het winnende inbreidingsproject ‘Kanaalstraat’ zet in op duurzame kernverdichting.

27 april 2017


Nieuws

Kaart van overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd

28 april 2017


Nieuws

Beslissing over signaalgebieden van reeks 3

28 april 2017


Nieuws

Nog altijd evenveel verkaveld, maar kavels zijn beduidend kleiner

Er wordt nog altijd evenveel verkaveld en gebouwd, maar de kavels en huizen zijn merkelijk kleiner.

2 mei 2017


Nieuws

Britten vinden doorkijkkerk in Borgloon het mooiste plekje van België

De Britse krant The Guardian vroeg zijn lezers om tips in te sturen over wat in ons land het bezoeken echt waard is.

2 mei 2017


Nieuws

Terugblik: BIM, ook voor uw project!

Het event ‘BIM, ook voor uw project!’ mocht op flink wat belangstelling rekenen: 150 deelnemers kwamen over de vloer.

4 mei 2017


Nieuws

Bouwmeester wil komaf maken met vrijstaande woningen

We blijven volop grote huizen neerzetten in groen buitengebied. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck trekt aan de alarmbel.

9 mei 2017


Nieuws

NAV-infosessie over nieuwe brandwetgeving helpt 1.000 architecten uit de brand

NAV-lid? Download hier gratis de syllabus.

9 mei 2017


Nieuws

Nieuw KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren gepubliceerd

9 mei 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Ontwerprichtlijnen veranderingsgericht bouwen

Veranderingsgericht bouwen of dynamisch bouwen kan een sleutelrol spelen in het verlagen van de milieu-impact van de bouwsector. Om veranderingsgericht bouwen vanaf de eerste ontwerpfase te implementeren, werden 24 algemene ontwerprichtlijnen op element-, gebouw-, en wijkniveau opgesteld. De richtlijnen verschaffen ontwerpers en bouwheren inzichten in het belang van veranderingsgericht bouwen, geven aan hoe veranderingsgericht bouwen te integreren in het ontwerp en tonen welke oplossingen er al bestaan in de huidige bouwpraktijk.

9 mei 2017 - laatste update 15 januari 2018


Nieuws

NAV en VCB informeren leden over verschillende isolatiematerialen

Naar aanleiding van deze problemen wijzen VCB en NAV op een aantal mogelijke alternatieven. Maar elk isolatiemateriaal heeft specifieke eigenschappen.

16 mei 2017


Nieuws

Mobiel de inhoudingsplicht checken

9 mei 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Tekort aan isolatie: Alternatieven voor PUR en PIR

Sinds enkele maanden is er door de enorme vraag een tekort aan grondstoffen bij de producenten van PUR/PIR isolatie. De prijs stijgt makkelijk met 20 tot 40 %, de levertermijn wordt langer en uw bouwwerf loopt zo vertraging op.

12 mei 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Bouwwerven liggen stil door schaarste van isolatiemateriaal

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zijn de prijzen sinds begin dit jaar al met 30 procent gestegen en lopen de levertermijnen op.

11 mei 2017


Nieuws

Schaarste op isolatiemarkt geldt niet voor rotswol

De schaarste betreft de chemische stof Methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI), het hoofdbestanddeel van zowel PUR- als PIR-platen, en heeft geen betrekking op ROCKWOOL® rotswol isolatie.

12 mei 2017


Nieuws

7,5 miljoen euro extra om asbest versneld te verwijderen uit scholen

In Vlaanderen zijn er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Voor scholen gaat het om 15.000 ton.

15 mei 2017


Nieuws

Architecten kunnen nu inschrijven voor Mijn Huis Mijn Architect

Architecten die hun project in de spotlights willen zetten, kunnen nu inschrijven.

16 mei 2017


Nieuws

Terugblik: Stadskantoor Hasselt – Het succes van integraal bouwen met BIM

Op dinsdag 9 mei organiseerde NAV Limburg in samenwerking met VCB Limburg en Kubus een bezoek aan het nieuwe stadskantoor in Hasselt.

16 mei 2017


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: NAV stelt minister in gebreke

NAV heeft bevoegd minister Joke Schauvliege formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.

16 mei 2017 - laatste update 17 mei 2017


Nieuws

Oproep voor experimentele woonvormen

Minister Homans, bevoegd voor wonen, lanceert een oproep tot deelname aan een proefomgeving voor experimentele woonvormen.

17 mei 2017


Nieuws

Ook stad Antwerpen stelt minister Schauvliege in gebreke i.v.m. digitale bouwaanvraag

Sinds half maart 2017 ervaren de klanten problemen om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het Vlaams omgevingsloket.

18 mei 2017


Nieuws

Video: Axel Ronse (N-VA) vraagt crisiscel digitale bouwaanvraag/omgevingsvergunning

Debat over de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket in het Vlaams Parlement.

18 mei 2017


Nieuws

Uitbreiding burgerlijke aansprakelijkheid in de bouw plenair goedgekeurd

Het wetsontwerp van ministers Kris Peeters en Willy Borsus werd deze maand plenair goedgekeurd.

22 mei 2017


Nieuws

Unizo: 'Steeds meer bouwplannen in de war door archeologie'

Maandelijks moeten 300 à 400 bouwheren een archeologisch onderzoek laten uitvoeren voor de aanvraag van hun bouwvergunning. Dat leidt tot vertragingen en extra kosten, aldus Unizo.

23 mei 2017


Nieuws

België grote winnaar op eerste European Architecture Awards

Vier Belgische architecten gingen aan de haal met een award.

23 mei 2017


Nieuws

Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier: een dorp op zich

Het iconische ontwerp van SOM-Assar wordt donderdag vereerd met een bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump naar aanleiding van de plechtige overdracht van het gebouw.

24 mei 2017


Nieuws

Nationaal register gerechtsdeskundigen: nieuwe wetswijziging en deontologische code

23 augustus 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Nieuwe risicozones overstromingen afgebakend

Nieuwe kaart in werking vanaf 1 januari 2018

19 december 2017


Nieuws

De Vlaamse Renovatiedag: stap zondag binnen in tal van renovaties

Op 28 mei zwaaien tal van renovaties in heel Vlaanderen de deuren open.

24 mei 2017


Nieuws

Ruim 5.000 toekomstige verbouwers op pad tijdens de Vlaamse Renovatiedag

De 19de editie van de Vlaamse Renovatiedag heeft afgelopen zondag meer dan 5.000 toekomstige verbouwers op de been gebracht.

31 mei 2017


Nieuws

'k Vraag het aan: Xaveer de Geyter aan Luc Deleu

“Speelt schoonheid een rol in het werk van T.O.P. Office?"

1 juni 2017


Nieuws

Genomineerden Jo Crepain Prijzen editie 2017 zijn gekend

Wie volgt op 22 juni Robbrecht en Daem architecten en denc!-studio op?

6 juni 2017


Nieuws

Aquaflanders en Vlario slaan handen in elkaar voor keuring privéwaterafvoer

6 juni 2017


Nieuws

Studiedag en demonstratie infiltratie (VMM)

De VMM organiseert een studievoormiddag rond infiltratie met aansluitend een demonstratie van infiltratietechnieken.

6 juni 2017


Nieuws

Bouwmeester: 'Durf slecht betaalde opdrachten te weigeren'

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck beseft dat het dringend tijd is voor een structurele oplossing.

6 juni 2017


Nieuws

Actualisatie risicozones overstromingen

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de actualisering van de risicozones voor overstromingen.

6 juni 2017


Nieuws

Nieuwe watertoetskaart vanaf 1 juli 2017

6 juni 2017


Nieuws

Raamwerk bij 20 meest belovende architectenbureaus volgens Wallpaper*

Het toonaangevende magazine Wallpaper* heeft Raamwerk geselecteerd als één van de 20 meest belovende architectenbureaus.

9 juni 2017 - laatste update 12 juni 2017


Nieuws

Nieuwe technische richtlijn voor de Omgevingsvergunning (OMV-loket)

Gelet op de grote problemen bij het gebruik van het omgevingsloket, worden de bevoegde overheden verzocht om een vereenvoudigde werkwijze toe te staan.

9 juni 2017


Nieuws

Het nieuwe typebestek 105 voor HVAC

12 juni 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

e-Procurement-platform offline tot 4 juli 6u

12 juni 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Terugblik: architecten kijken in primeur binnen bij Post-X Antwerpen

Op vrijdag 9 juni organiseerde NAV in samenwerking met Kingspan Insulation een bezoek aan het prestigieuze kantorencomplex Post- X.

14 juni 2017


Nieuws

NAV lanceert renovatieadvies.be

Geeft u als architect wel eens advies over een aan te kopen renovatiepand? Of begeleidt u renovatieprojecten van A tot Z? Lees dan vooral verder. Want in beide gevallen biedt NAV haar leden nu de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.

15 juni 2017


Nieuws

Nico Luyten over brand in Londen: ‘Iets fundamenteel verkeerd gelopen’

Architect Nico Luyten kon zijn ogen niet geloven toen hij gisteren de beelden van de Londense woontoren zag.

15 juni 2017


Nieuws

Tal van toparchitecten willen Brussels museum ontwerpen

Maar liefst 92 bureaus doen een gooi naar de opdracht om van de Citroëngarage aan het IJzerplein een museum te maken.

15 juni 2017


Nieuws

'Toparchitecten willen Antwerpse Ring overkappen'

Vijftien ontwerpteams hebben zich kandidaat gesteld om een deel van de Antwerpse Ring te overkappen.

19 juni 2017


Nieuws

'Wegwerpgebouwen: een pest in Brussel'

Uit maximaal winstbejag werd alles geoptimaliseerd (lees: goedkoop gehouden), vindt Brussels Bouwmeester Kristiaan Borret.

20 juni 2017


Nieuws

Op zoek naar een stagiair? Plaats gratis uw vacature op nav.be

Heel wat afstuderende architecten zijn momenteel volop op zoek naar een stageplaats. Zoekt u een stagiair voor uw bureau?

22 juni 2017


Nieuws

Woning MVC architecten wint Ecobouwers Renovatie van het Jaar 2017

De ligging in de kern, de grondige isolatie en het gebruik van hernieuwbare energie overtuigden de jury.

26 juni 2017


Nieuws

Gratis infoboost voor startende stagiairs - Kick Off Days for Architects 2017

Een beginnende stagiair op kantoor? NAV zorgt voor een feilloze start met een gratis infosessie in september.

29 juni 2017 - laatste update 11 september 2017


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.

4 juli 2017


Nieuws

Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtebeleid

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

6 juli 2017


Nieuws

Peter Vanden Abeele wordt eerste Gentse stadsbouwmeester

Peter Vanden Abeele is architect en stedenbouwkundige van opleiding. Hij heeft de afgelopen 14 jaar een rijke en relevante ervaring opgedaan.

7 juli 2017


Nieuws

Vlaams Bouwmeester kritisch voor 'groene' hype rond tiny houses

Het minihuis als wonderoplossing voor prangende problemen? "Nonsens", aldus Leo Van Broeck.

25 augustus 2017


Nieuws

Strengere normen op komst voor brandveiligheid appartementen

Een werkgroep raakte het eens dat nieuwe gebouwen met een hoogte vanaf 36 meter voortaan moeten worden aangekleed met onbrandbaar materiaal 'klasse A'.

12 juli 2017


Nieuws

DBA- en OMV-loketten blijven zorgenkindjes

Het omgevingsloket en de digitale bouwaanvraag kennen nog steeds bijzonder veel problemen.

12 juli 2017 - laatste update 13 juli 2017


Nieuws

Mag een eigenaar morgen nog een huis zetten in ‘onbebouwd gebied’?

Een nieuwe omzendbrief, die minister van Omgeving Joke Schauvliege rondstuurde zorgt voor verwarring en onrust.

19 juli 2017


Nieuws

Nieuw wetsvoorstel: Overal 6% btw voor sloop en heropbouw huis

Verlaag de btw van 21 naar 6 procent voor wie een huis afbreekt en weer opbouwt. Dat is de kern van een wetsvoorstel van het federaal parlementslid Griet Smaers (CD&V).

7 augustus 2017


Nieuws

België boven: dit zijn de finalisten voor Citroën Brussel

zijn de zeven finalisten bekendgemaakt voor de reconversie van de Citroëngarage in de Brusselse kanaalzone.

8 augustus 2017


Nieuws

'k Vraag het aan: Luc Deleu aan Lionel Devlieger (ROTOR)

"Ik ben benieuwd naar de motivatie achter ROTOR. IK denk namelijk dat die verhelderend kan zijn voor de architectuurwereld."

11 augustus 2017


Nieuws

Woningen zijn vijfde kleiner sinds 2000

De aanhoudende stijging van de prijzen voor bouwgrond en de strengere (energie)normen maken nieuwbouw almaar duurder.

16 augustus 2017


Nieuws

Eerste 3D-geprinte gebouw van Europa laat zich zien

Met het voorlopig ontwerp en nieuwe artist impressions is de realisatie van het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa, De Vergaderfabriek in Teuge (G), in een belangrijke fase terechtgekomen.

16 augustus 2017


Nieuws

Definitief: geen bouwvergunning zonder internetverbinding

Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt voortaan enkel nog een stedenbouwkundige vergunning wanneer hij de woning tegelijk ook ‘internetklaar’ maakt.

16 augustus 2017


Nieuws

'Achterpoort in wet doorkruist betonstop'

Een eenvoudige regeling om in woonuitbreidings­gebieden te bouwen, blijkt nefaste nevenverschijnselen te hebben.

23 augustus 2017


Nieuws

NAV verwelkomt 3.000ste lid

Architect Ann Van Vaerenbergh uit Waregem was de gelukkige die door NAV-voorzitter Kati Lamens in de bloemetjes werd gezet.

24 augustus 2017 - laatste update 30 augustus 2017


Nieuws

BVA over hervorming Orde: 'Voor ons is werk nog niet achter de rug'

"Buiten louter juridische tekortkomingen, bevat de tekst ook nog belangrijke tegenstellingen en onduidelijkheden."

24 augustus 2017


Nieuws

Leeftijdslimiet voor de hoogste woontoren van Hasselt

Wie in de Kapertoren wil wonen, moet jonger zijn dan 32 jaar.

28 augustus 2017


Nieuws

'Woontoren in Hasselt legt vinger op de wonde'

Het ontoereikend aanbod voor wonen doet prijzen stijgen, vindt de Vlaamse Confederatie Bouw.

29 augustus 2017


Nieuws

Bouwmeester Borret vindt blok Tour en Taxis ‘ondermaats’

Over het Gloria-gebouw, een appartementsblok op de hoek van de Scheldestraat en de Picardstraat, is de Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret niet te spreken.

30 augustus 2017


Nieuws

Ook Europa moet bang zijn voor zware overstromingen

Volgens experts zal extreme regenval ook onze contreien teisteren, met heel wat schade.

30 augustus 2017


Nieuws

Bouwmeester: 'Leeftijdsgrens Kapertoren is wel een goede zaak'

'De stad Hasselt heeft gelijk dat ze iets probeert te doen voor jonge kopers', zegt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.

31 augustus 2017


Nieuws

Zelfhelend beton voor Oosterweel

Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben een speciale betonplaat gegoten voor de waterafvoer in Oosterweel. Het beton is in staat om zelf scheurtjes te dichten.

31 augustus 2017


Nieuws

Nieuwe normen en richtlijnen sociale woningbouw

31 augustus 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

VCB: 'Gezinnen niet buitensporig laten opdraaien voor verharding van Vlaanderen'

Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is 14 % van Vlaanderen verhard. Woningen en flats nemen de helft van die verharding voor hun rekening.

31 augustus 2017


Nieuws

“Zeg niet te gauw, ’t is weer de architect…”

Vorige week werd het tekort aan pir- en pur-isolatie gelinkt aan het advies van architecten. NAV nuanceert.

4 september 2017 - laatste update 5 september 2017


Nieuws

NAV bedankt vrijwilligers met trip naar Verbeke Foundation (Foto’s)

Op zondag 3 september ging NAV er samen met haar vele vrijwilligers de unieke sfeer opsnuiven.

6 september 2017


Nieuws

Nieuwe versie omgevingsvergunningsloket

Hierna krijgt u een overzicht van de aanpassingen en verbeteringen aan het omgevingsloket. We vernemen bovendien graag van u hoe u vandaag zowel het omgevingsloket als de digitale bouwaanvraag ervaart.

6 september 2017 - laatste update 8 september 2017


Nieuws

'Onze rioleringen zijn ondergrondse tijdbommen'

Vorige week was het weer prijs: door een groot zinkgat moesten in Sint-Joost-ten-Node 100 mensen worden geëvacueerd. Eerder was er vlak bij het station Brussel-Centraal al een zinkgat ontstaan van zes meter lang en zes meter breed. Wat is er aan de hand?

7 september 2017


Nieuws

NAV Poll: E40 in 2018 en E30 in 2021: haalbaar?

Vanaf 1 januari 2018 wil men E40 verplicht maken en drie jaar later E30. Is dit volgens u een haalbare kaart?

8 september 2017 - laatste update 26 september 2017


Nieuws

Openhuizenweekend 'Mijn Huis Mijn Architect' op 23 en 24 september

Tijdens Mijn Huis Mijn Architect kan je 125 woningen bezoeken in Vlaanderen en Brussel.

8 september 2017


Nieuws

Tommelein wil fiscale stimulans voor wie winkel ombouwt tot woning

Tommelein wil de regels grondig versoepelen en de vrijstelling van onroerende voorheffing uitbreiden naar appartementen boven winkels.

11 september 2017


Nieuws

Bouwmeester: “Vlaming niet klaar voor betonstop? De planeet is niet klaar voor de mens!”

Leo Van Broeck reageert snoeihard op een enquête van Het Laatste Nieuws, waaruit blijkt dat de Vlaming niet klaar is voor de betonstop.

12 september 2017


Nieuws

Tommelein: ‘De toekomst is hernieuwbaar’

'Kernenergie past voor mij niet in de energiemix van de toekomst. De toekomst is hernieuwbaar', dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

13 september 2017


Nieuws

Zonneboilers en warmtepompen wegen zwaarder door bij berekening E-peil

Warmtepompen en zonneboilers zullen in de toekomst meer meetellen voor een gunstiger, lager E-peil van gebouwen.

15 september 2017


Nieuws

Architectenwereld vraagt overheid om steun in behoud Duitse ereloonbarema’s

De 10 belangrijkste organisaties binnen de Belgische architectenwereld roepen de bevoegde ministers Peeters en Ducarme in een gemeenschappelijk brief op om tussen te komen bij het Europese Hof van Justitie.

18 september 2017


Nieuws

Tot een kwart van ons drinkwater gaat verloren

Per 100 liter drinkwater verdwijnt 17,8 liter. Meestal gebeurt dat gewoon door lekken.

20 september 2017


Nieuws

Gemeenten geven derde van potentiële bouwgronden op

4.000 hectare aan woonreserve hoeft geen potentiële bouwgrond te blijven, signaleren de gemeentes.

20 september 2017


Nieuws

Vlaanderen rondt kaap van 300.000 zonnepaneleninstallaties

Eind augustus lagen er in totaal meer dan 300.000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen.

21 september 2017


Nieuws

200 architecten vlot van start dankzij de Kick Off Days … en er is meer!

De Kick Off Days for Architects 2017 mochten op flink wat belangstelling rekenen. En starters kunnen blijven rekenen op NAV voor begeleiding op maat.

21 september 2017 - laatste update 22 september 2017


Nieuws

'De betonstop kan zichzelf betalen'

Hoe betalen we de betonstop? Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt, deelt zijn visie.

22 september 2017


Nieuws

Hoe leidt u uw werknemers op?

De collega’s van Liberform, het opleidingscentrum voor de sector van de vrije beroepen (dus ook de architecten), willen meer weten over de opleiding van uw werknemers.

22 september 2017


Nieuws

Mijn Huis Mijn Architect 2017 verwelkomt 25.000 bezoekers

Toekomstige bouwers en verbouwers zijn er dit weekend massaal op uit getrokken voor de 18de editie van Mijn Huis Mijn Architect.

26 september 2017


Nieuws

Architect Geert Berkein: 'Vlaming moet baksteen niet bouwen, maar printen'

"De Vlaming zit nog steeds met de klassieke baksteen in de maag, terwijl in het buitenland allerlei innovatieve bouwmethodes opkomen."

27 september 2017


Nieuws

Oplossing voor Pur en Pir-problemen bij Vlaamse overheidsopdrachten

Door overmacht en problemen bij de productie van methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) is er momenteel een schaarste aan de isolatiematerialen Pur en Pir.

27 september 2017


Nieuws

Nieuwe regels om hernieuwbare energie een boost te geven

Niet door te oversubsidiëren – de totale steun verhoogt niet – maar door enkele spelregels aan te passen.

27 september 2017


Nieuws

Zonneboilers worden in ere hersteld bij nieuwe EPB-berekening

28 september 2017


Nieuws

Gezocht: deel als architect uw verhaal met de volwassenen van morgen!

Voelt u zich als architect, ondernemer en/of bedrijfsleider geroepen om uw verhaal te delen met onze jonge generatie?

28 september 2017


Nieuws

BC architects en TETRA architecten winnen hoofdprijs Holcim Awards

De gelauwerde projecten bewijzen dat duurzaamheid niet langer een kwestie is van ad hoc-maatregelen, maar het resultaat van een doordachte, systematische aanpak.

29 september 2017 - laatste update 30 september 2017


Nieuws

Welkom op Energiebewustontwerpen.be

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen. Ontdek een schat informatie over energie … in een nieuw jasje.

29 september 2017 - laatste update 4 oktober 2017


Nieuws

Uitbreiding Vlaamse energielening vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de Vlaamse energielening uitgebreid. Een energielening kan je afsluiten bij een energiehuis.

2 oktober 2017


Nieuws

41 nieuwe grote schoolbouwprojecten in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft de Vlaamse regering 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen.

2 oktober 2017


Nieuws

Architecten lanceren communicatieoffensief voor Beursrenovatie

Er wordt te veel foute informatie verspreid over het renovatieproject voor het Brusselse Beursgebouw. Dat vinden de ontwerpers zelf.

2 oktober 2017


Nieuws

DBA en energieperstatiedatabank niet meer automatisch gekoppeld

3 oktober 2017


Nieuws

Meeroverepb.be zit in een nieuw jasje ... en heeft een nieuwe naam!

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen.be. Ontdek een schat aan informatie.

3 oktober 2017


Nieuws

Lezing 'bouwen met aarde' op 5 oktober

Op donderdag 5 oktober vanaf 19u vindt de tweede lezing plaats in het kader van de tentoonstelling TERRA Award.

4 oktober 2017


Nieuws

Open call: nieuw hoofdkantoor voor grootste bank in Tsjechië

Česká spořitelna, de grootste bank in Tsjechië, lanceert een open oproep voor Europese architecten.

4 oktober 2017


Nieuws

Vlaming vindt energiezuinigheid belangrijk, maar renoveert onvoldoende

Negen op de tien Vlamingen vindt energiezuinigheid belangrijk. Toch voldoet zes op de tien woningen niet aan de energienorm.

9 oktober 2017


Nieuws

Afbreken en heropbouwen aan 6%: 'enkel voor eigen en enige woning'

Het verlaagde tarief zou alleen nog gelden voor de eigen en enige woning van natuurlijke personen die er minstens vijf jaar lang hun domicilie vestigen.

10 oktober 2017


Nieuws

Vlaanderen renoveert, maar door te BENOveren kan het beter

Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang werd geboekt in het energetisch renoveren van het Vlaamse woningenpark, is er toch nog heel wat ruimte voor verbetering.

10 oktober 2017


Nieuws

Europa verplicht 1 laadpaal per 10 parkeerplaatsen bij nieuwe gebouwen

Om de aankoop en het gebruik van elektrische auto's te stimuleren, werkt Europa aan nieuwe bouwvoorschriften voor grote gebouwen.

12 oktober 2017


Nieuws

Uitreiking Euregionale Architectuur Prijs op 4 november in Maastricht

Zaterdagavond 4 november 2017 wordt om 20.00 uur in Maastricht voor de 27e keer de EAP / Euregionale Architectuur Prijs uitgereikt voor het beste afstudeerproject van de vijf architectuuropleidingen in de Euregio Maas-Rijn.

13 oktober 2017


Nieuws

Johan Rutgeerts: 'Ik heb maar één dak. Naar wie moet ik nu luisteren?'

"Naar mijn burgemeester die groene daken wil, of naar de minister die er zonnepanelen op wil?"

17 oktober 2017


Nieuws

Nieuwe bouwmeester Gent: 'Beperkingen schrikken me niet af'

Peter Vanden Abeele is ingenieur-architect en stedenbouwkundige. Hij gaat op 1 november aan de slag als eerste Gentse stadsbouwmeester.

17 oktober 2017


Nieuws

Sofie De Caigny nieuwe directeur Vlaams Architectuurinstituut

Deze wissel van de wacht gaat gepaard met de oprichting van het Architectuurarchief Vlaanderen, de grootste collectie architectuurarchieven van Vlaanderen.

17 oktober 2017


Nieuws

Terugblik infosessie ‘BIM op ieders maat’: download gratis de syllabus

Wat betekent BIM voor uw architectenkantoor? Welke meerwaarde biedt BIM voor u? Hoe gaat u met BIM van start? En welke gevolgen heeft dit op uw kantoor?

17 oktober 2017


Nieuws

Tommelein: ‘Groene taxshift wordt onvermijdelijk’

De klimaatrevolutie loopt niet van een leien dakje, geven Joke Schauvliege en Bart Tommelein toe.

17 oktober 2017


Nieuws

Terugblik: een avond vol glamour op Film Fest Gent

Op 19 oktober rolde NAV de rode loper uit op het Film Fest Gent.

20 oktober 2017


Nieuws

Financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed

Alle financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed gebundeld in 1 folder

20 oktober 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Belgische laureaat bij Parijse architectuurwedstrijd

De internationale wedstrijd ‘Inventons la Métropole du Grand Paris’ gaat op zoek naar projecten die de levenskwaliteit van de inwoners van grootstedelijk Parijs kan verhogen.

23 oktober 2017


Nieuws

META, BOB361, Callebaut en OKRA winnen wedstrijd Normaalschool

Samen met Vanhaerents winnen META, BOB361, Callebaut en OKRA de competitie voor de Normaalschoolsite in Lier. Het ontwerpteam bouwt er een incubator en een 140-tal wooneenheden. De historisch waardevolle gebouwen worden bewaard en de nieuwe volumes passen zich in in het bestaande binnengebied en creëren zowel publieke, collectieve als private open ruimte.

23 oktober 2017 - laatste update 24 oktober 2017


Nieuws

Nieuw vrijstaand huis wordt steeds zeldzamer

Het aantal bouwaanvragen in Vlaanderen is in de eerste jaarhelft met een kwart gedaald. Een tijdelijke dip? Niet voor de nieuwbouw van huizen.

24 oktober 2017


Nieuws

Aqua Belgica en AquaFlanders officialiseren samenwerking

Samenwerking Aqua Belgica en AquaFlanders wordt officieel met de ondertekening van gemeenschappelijk charter op vakbeurs Aquarama

25 oktober 2017 - laatste update 26 oktober 2017


Nieuws

Imec en de UGent openen HomeLab

Imec en de UGent openen op het technologiepark in Zwijnaarde HomeLab, een digitale leef- en leeromgeving die de woning van de toekomst als uitgangspunt neemt. Hier kunnen bedenkers, designers en testgebruikers slimme diensten en producten ontwikkelen.

25 oktober 2017


Nieuws

De Krook in top 10 van mooiste bibliotheken ter wereld

De Krook in Gent hoort volgens de Britse openbare omroep BBC tot de tien mooiste en modernste bibliotheken ter wereld.

26 oktober 2017


Nieuws

NAV en Bouwunie niet tevreden met te strenge nieuwe EPB-eis

De nieuwe S-peileis wordt wel erg snel opgelegd, is te streng en brengt de betaalbaarheid van onze nieuwbouwwoningen in gevaar.

27 oktober 2017 - laatste update 28 oktober 2017


Nieuws

In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker

De Vlaamse meerderheid maakt in beroep gaan tegen bouwplannen moeilijker. De Raad van State is bijzonder kritisch.

30 oktober 2017


Nieuws

NAV-standpunt: Waarom S31 te snel komt en te streng is

S31 is veel te streng, drijft de kosten de hoogte in en zorgt ervoor dat veel architecten hun ontwerpen grondig moeten herwerken én bouwheren hun budget moeten herzien.

30 oktober 2017


Nieuws

Ecobouwers Opendeur op 11, 12, 18 en 19 november

Tijdens twee opendeurweekends - op 11, 12, 18 & 19 november - ontvangen ervaren huiseigenaars jou, ze vertellen ongezouten de waarheid over hun bouwproject.

30 oktober 2017


Nieuws

The winner takes it all (de rest blijft achter met lege handen)

De Citroëngarage aan het Brusselse kanaal krijgt binnenkort een nieuwe invulling. Welke architect de reconversie mag uittekenen, wordt bepaald aan de hand van een wedstrijd.

2 november 2017 - laatste update 8 november 2017


Nieuws

Expo 'Objet Portrait' van Roel Vandebeek verlengd tot eind december

De eerste expo in het subliem gerenoveerde Thor Central biedt een introductie in de wereld van ontwerper Roel Vandebeek.

7 november 2017


Nieuws

Nieuw boek duikt in het oeuvre van Robbrecht en Daem

‘Robbrecht en Daem. An Architectural Anthology’, samengesteld door Maarten Van Den Driessche en uitgegeven door Mercatorfonds, verschijnt op 20 november 2017.

7 november 2017


Nieuws

'Kwaliteitsvol verdichten niet in een vingerknip'

De BRV-plannen vergen een snelle verdichtingsoperatie om het aanzienlijk aantal gezinnen die er zullen bijkomen te huisvesten, aldus de Vlaamse Confederatie Bouw.

7 november 2017


Nieuws

Slechts één op vijf kmo's is klaar voor nieuwe Europese privacyregels

Vanaf 25 mei 2018 - binnen een dik half jaar dus - moeten alle ondernemers die persoonsgegevens verzamelen en bewaren daar extra omzichtig mee omspringen.

9 november 2017


Nieuws

Eerste Vlaamse Isolatiedag op 18 november 2017

Die dag kom je op verschillende werven van woningen verspreid over Vlaanderen alles te weten over isoleren en luchtdicht bouwen.

14 november 2017


Nieuws

UNIZO zet uw ondernemerschap - letterlijk - in de verf

Overal vind je verftags om de Dag van de Ondernemer, nu vrijdag, 17 november, aan te kondigen.

14 november 2017


Nieuws

Slechts 3 op 10 bouwaanvragen van particulier

Nog maar drie op de tien bouwaanvragen in Vlaanderen, worden ingediend door particulieren. Tegelijkertijd steeg het aantal appartementen.

15 november 2017


Nieuws

Vlaamse Bouwmeester: 'Trek stekker uit casino Middelkerke'

"Er zaten te weinig onafhankelijken in de jury.” Dat zegt de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck over het nieuwe casino van Middelkerke.

16 november 2017


Nieuws

10 stappen om uw bedrijf cyberveilig te maken

Alle KMO’s moeten dringend maatregelen nemen voor een betere cyberbeveiliging.

16 november 2017


Nieuws

'Architect? U verdient een pluim!'

Bent u architect? Dan verdient u, in het bijzonder op deze Dag van de Ondernemer, een pluim!

17 november 2017


Nieuws

Een ‘Dag van de Ondernemer’ vol warme verhalen …

Ons team ging op pad om ondernemende architecten een hart onder de riem te steken. Ontdek alle foto's!

17 november 2017


Nieuws

Wie bouwgrond ziet verdwijnen, krijgt voortaan de volle pot

De Vlaamse regering vindt 80 procent te weinig, en legt de laatste hand aan een decreet dat het bedrag optrekt naar 100 procent.

20 november 2017


Nieuws

Vlaams Bouwmeesteer over smart city-project: 'Utopische gasbel'

Bill Gates wil een eigen stad bouwen. Belmont wordt een ‘slimme stad’ in Arizona voor bijna 200.000 mensen die een hightechleven willen leiden.

20 november 2017


Nieuws

De oorzaak van hersenloze landschapskantoren? “WBA”

De voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, Frank Van Massenhove, gaat op zoek naar de oorzaak van hersenloze landschapskantoren. "WBA", stelt hij, oftewel “wereldberoemde architecten."

20 november 2017


Nieuws

Architectuurwedstrijden: wie geeft het goede voorbeeld?

NAV wil getuigenissen verspreiden van opdrachtgevers die erin slagen een correcte en efficiënte wedstrijd op poten te zetten.

20 november 2017 - laatste update 23 oktober 2020


Nieuws

Studie: betonstop bespaart Vlaanderen miljarden

De betonstop, waarbij er vanaf 2040 geen open ruimte verloren mag gaan, is ondanks de schadevergoedingen miljarden goedkoper dan niets doen.

22 november 2017 - laatste update 23 november 2017


Nieuws

Lezingenreeks 'Exploring Fundamentals': vijf invloedrijke architecten aan het woord

Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Dom Hans van der Laan. Een huis voor de geest' nodigt het VAI vijf invloedrijke architecten uit om over hun werk en dat van Van der Laan te reflecteren.

22 november 2017


Nieuws

Danny Van Assche wordt nieuwe Unizo-topman

Danny Van Assche, op dit ogenblik afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, werd unaniem als finale kandidaat weerhouden.

23 november 2017


Nieuws

Stadsbouwmeester Rapp stelt beleidsnota van 'charmant miljoenendorp' Antwerpen voor

Hierin licht hij zijn visie op de ruimtelijke kwaliteit toe en legt hij de ruimtelijke prioriteiten vast voor de toekomstige ontwikkeling van de stad.

27 november 2017


Nieuws

'BRV is geen deus ex machina voor mobiliteitsvraagstuk '

Het verkeer op de Vlaamse wegen neemt jaar na jaar toe. In 2016 0,8 % op werkdagen, 1,4 % op zaterdagen.

27 november 2017


Nieuws

Dit zijn de winnaars van de FEBE Element Awards 2017

8 Office Architects / Fondu Landscape Architects, AM Assar Architects / Artau / Hoet+Minne, Crepain Binst Architecture en Architecten Peter Bovijn + Sophie Watelle vallen dit jaar in de prijzen.

29 november 2017


Nieuws

Architectuurarchief Vlaanderen ziet het levenslicht

Vanaf 1 januari 2018 smelten het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) en het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) samen tot het Architectuurarchief Vlaanderen.

29 november 2017


Nieuws

Download gratis syllabus 'Creatief ontwerpen met baksteen'

Metselverbanden zijn unieke designtools die architectonische expressie én identiteit geven aan architectuur.

29 november 2017


Nieuws

Bouwmeester over mogelijke belangenvermenging Antwerpen: ‘Stemmingmakerij’

"Ik zie een filmpje van mensen die iets gaan eten en ik kan daar niet veel aan vastknopen behalve dat die iets gaan eten", zegt Van Broeck.

30 november 2017


Nieuws

Onderteken ons 5-puntenplan voor een beter energiebeleid

Sinds eind oktober kent u de eis voor het nieuwe S-peil: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd.

4 december 2017


Nieuws

Architect over ingemetselde paal: 'Creatieve oplossing voor administratieve traagheid'

In Keerbergen is een verlichtingspaal niet per ongeluk maar doelbewust ingemetseld in een nieuwbouwproject.

4 december 2017


Nieuws

Sociale huisvestingsproject in Liedekerke wint provinciale architectuurprijs

Het sociale huisvestingsproject in het centrum van Liedekerke is de winnaar van de provinciale architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ 2017.

6 december 2017 - laatste update 8 december 2017


Nieuws

Infosessie ’S-Lab’ brengt 1.000 architecten op de been

Ontdek alle foto's en download gratis de syllabus.

6 december 2017 - laatste update 8 december 2017


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Een file van elektrische auto's blijft een file'

We moeten met zijn allen dringend kleiner gaan wonen om zo Vlaanderen leefbaar te houden, zegt Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck in een interview in Knack.

7 december 2017


Nieuws

Sou Fujimoto ontwerpt Brussels project

Voor de toekomstige ontwik­keling van de zone rond het Hermann Debroux-viaduct springt één project in de kijker.

7 december 2017


Nieuws

Terugblik Grote Energiequiz 2017: hoe zou u zelf gescoord hebben?

Doe de test!

7 december 2017


Nieuws

Dit het is het nieuwe beursgebouw van Brugge

Eduardo Souto de Moura mag de nieuwe beurs- en congreshal in Brugge ontwerpen.

8 december 2017


Nieuws

URA’s revalidatiecentrum in Ninove wint Architectuurprijs Oost-Vlaanderen

De Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen ter waarde van 5 000 EUR gaat naar URA – Architecten Malysse & Verbeeck voor het ambulant revalidatiecentrum in Ninove.

11 december 2017 - laatste update 27 april 2018


Nieuws

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Als u in de loop van december nog een aanvraag indient in het loket voor digitale bouwaanvragen, en het dossier wordt in januari onvolledig of ontvankelijk verklaard, dan moet u het dossier opnieuw ingeven en indienen via het loket voor omgevingsvergunningen.

12 december 2017 - laatste update 22 december 2017


Nieuws

'k Vraag het aan: “Kunnen architecten een dam opwerpen tegen wegwerpvastgoed?”

De vraag van Lionel Devlieger aan Luc Vanmuysen (a2o Architecten).

13 december 2017


Nieuws

Aangepaste afspraken in Gent na klacht via NAV

Met het einde van het jaar in zicht sputtert het loket van de digitale bouwaanvraag opnieuw.

14 december 2017 - laatste update 21 december 2017


Nieuws

Voor 300 miljoen euro extra groenestroom- en warmtekrachtcertificaten opgekocht

Vlaanderen werkt zijn energieschuld weg.

21 december 2017


Nieuws

Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO.

19 december 2017


Nieuws

2017 grand cru: NAV verwelkomt ruim 9.000 architecten op infosessies en projectbezoeken

Ontdek wat we in 2018 in petto hebben ...

21 december 2017


Nieuws

Geen billijke vergoeding meer voor vrije beroepers

De Federatie Vrije Beroepen heeft er jarenlang voor gestreden en nu is het zo ver: vrije beroepers moeten, in tegenstelling tot commerciële ondernemers, geen 'billijke vergoeding' betalen wanneer ze muziek spelen in hun wachtzaal.

21 december 2017


Nieuws

Modeldocument individuele ingebrekestelling i.v.m. digitale bouwaanvraag

Naast de door 1.200 architecten ondersteunde ingebrekestelling, kunt u ook uw individuele geval melden via een eigen ingebrekestelling.

22 december 2017


Nieuws

LERENDE NETWERKEN management uitwisselingen op maat van ieders kantoor

Met de Lerende Netwerken wil NAV vermijden dat ieder voor zich het warm water gaat uitvinden.

22 december 2017


Nieuws

Grond kwijt door betonstop? Nu toch 100% terugbetaling

Eigenaars die hun bouwgrond verloren zien gaan door de betonstop krijgen die bouwgrond dan toch volledig terugbetaald.

2 januari 2018


Nieuws

Dit verandert er allemaal in 2018

De start van een nieuw jaar staat garant voor een hele waslijst aan nieuwe regels.

2 januari 2018


Nieuws

Filip De Rynck: 'De betonstop, een fata morgana'

De betonstop is een goed idee, maar de maatregelen van de Vlaamse regering staan er haaks op, waarschuwt hoogleraar Bestuurkunde Filip De Rynck.

3 januari 2018


Nieuws

Extra duwtje in de rug voor wie leegstand aanpakt

‘Deze beslissing nemen we om leegstand tegen te gaan en kadert in de vereenvoudiging van de fiscaliteit.’

3 januari 2018


Nieuws

Nog geen koppeling van de energieprestatiedatabank met het Omgevingsloket

Vanuit het Omgevingsloket is er op dit moment nog geen link voorzien met de energieprestatiedatabank.

4 januari 2018


Nieuws

Bouwmeester: 'Ruimtelijk probleem zal nooit met één aanpak worden opgelost'

Het ruimtelijke probleem in Vlaanderen kun je niet met één aanpak oplossen, aldus Leo Van Broeck

4 januari 2018


Nieuws

Gideon Boie waarschuwt: 'Buffers tussen politiek en bouwmarkt niet langer gewenst'

'De schijn van belangenvermenging verdwijnt echter niet met het aanstellen van een toparchitect,' stelt Boie.

4 januari 2018


Nieuws

Bouwmeester: 'Delen is de boodschap en maakt luxe bereikbaar'

Als het van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck afhangt, is de toekomst hybride.

8 januari 2018


Nieuws

Win de Onroerenderfgoedprijs 2018

Kandidaten kunnen zich tot en met 1 maart 2018 inschrijven.

9 januari 2018


Nieuws

Help Rudi Vranckx met het ontwerp van de muziekacademie van Mosul

Welk(e) architect(enbureau) wil de muziekacademie van Mosul helpen met het ontwerpen van hun plannen voor een nieuwe school?

9 januari 2018


Nieuws

Startbeslissing Complex Project Kustvisie

10 januari 2018


Nieuws

Kobe Boussauw: ‘Wonen in de stad stimuleren in plaats van extra belasten’

De regering zou wonen in de stad moeten stimuleren in plaats van het extra te belasten, vindt Kobe Boussauw.

10 januari 2018


Nieuws

Polyclose toont wat er beweegt op de markt

Europese vakbeurs voor raam-, deur-, zonwering-, gevel-, en toegangstechnieken. 17-18-19 januari 2018.

10 januari 2018


Nieuws

7de editie van InterSOLUTION, internationale vakbeurs voor zonne-energie

De vakbeurs voor zonne-energie, InterSOLUTION, wordt op 17 en 18 januari 2018 opnieuw georganiseerd in Flanders Expo te Gent.

10 januari 2018


Nieuws

Roeland Dudal (AWB): 'We moeten ruimte maken én ruimte delen'

In onze rubriek 'Ik vraag het aan' stelt Ken De Cooman (BC Architects & Studies) een pertinente vraag aan Roeland Dudal (AWB).

2 mei 2018


Nieuws

Klein en groot beschrijf verdwijnen

12 januari 2018 - laatste update 12 april 2018


Nieuws

Uniforme heffing voor planwijzigingen op komst

De Vlaamse regering werkt aan een heffing op soepelere bouwnormen.

10 april 2018


Nieuws

‘Vlaanderen is ruimtelijke obees’

De openbare ruimte in Vlaanderen kunnen we beter benutten. Tim Vekemans en Dimitri Minten pleiten voor een scan om het grote potentieel bloot te leggen.

17 januari 2018


Nieuws

Verduidelijking economische inspectie

Zo lossen collega’s het op.

19 januari 2018 - laatste update 2 maart 2018


Nieuws

Een ecologisch gerenoveerd huis van… kartonbuis

En als we nu eens een huis bouwen van karton? Architect Mark Depreeuw (Archi4) ging ermee aan de slag in Borgerhout.

22 januari 2018


Nieuws

Bouw & Verbouw-infosessie helpt kandidaat-(ver)bouwers op weg tijdens Bouwbeurs Roeselare

Wie bouw- of verbouwplannen koestert, moet op de Bouwbeurs in Roeselare zijn (10-18 februari).

23 januari 2018


Nieuws

Nomineer uw favoriete project voor 'Building of the Year 2018'

ArchDaily heeft de longlist voor de ‘Building of the Year Awards 2018’ bekend gemaakt. U kan dus vanaf nu uw favoriete projecten nomineren.

23 januari 2018


Nieuws

Architecten getuigen in Knack over Omgevingsloket: 'amateurisme'

NAV-leden getuigen in Knack over het nieuwe omgevingsloket.

26 januari 2018


Nieuws

Sociale woningen van A2D in Liederkerke: 'Dorpsarchitectuur zoals we ze graag zien'

Het sociale huisvestingsproject in het centrum van Liedekerke is de winnaar van de provinciale architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ 2017.

29 januari 2018


Nieuws

Genadeslag voor Eurostadion

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft de aanvraag van bouwheer Ghelamco voor een omgevingsvergunning afgekeurd.

30 januari 2018


Nieuws

Boek een voordelig WTCB-abonnement via NAV

Intekenen kan nog t.e.m. 1 februari 2018

31 januari 2018


Nieuws

Bart Lens wint Henry van de Velde Lifetime Achievement Award

Bart Lens, die niet enkel gebouwen maar ook objecten ontwerpt, krijgt de carrièreprijs van de Henry van de Velde Awards voor design.

31 januari 2018


Nieuws

Dit zijn de winnaars van de Henry van de Velde Awards 17

10 ontwerpers, bedrijven en designproducten gaan met de prestigieuze Henry van de Velde Award naar huis.

31 januari 2018


Nieuws

Ben jij dé starter van het jaar 2017?

Schrijf je in voor 9 februari 2018 en misschien word jij wel de opvolger van Nathalie Bruckers en Sarah Geebelen van HuisRAAD Advocaten!

31 januari 2018


Nieuws

Het NAV ondernemersatelier: ready for the giant leap

Om architecten bij die gedurfde sprong te ondersteunen, heeft Netwerk Architecten Vlaanderen het ondernemersatelier opgezet.

31 januari 2018


Nieuws

Nieuwe NAV-verzamelmap: 'Het ventilatievoorontwerp'

Bestel vanaf nu de nieuwe map 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D'.

1 februari 2018


Nieuws

Vier Belgische projecten genomineerd voor MIPIM Awards

De genomineerden voor de prestigieuze MIPIM Awards 2018 zijn bekend.

2 februari 2018 - laatste update 14 maart 2018


Nieuws

Architect? Maak werk van uw communicatie!

Wij geven graag enkele tips mee en laten twee architectenbureaus aan het woord over hun aanpak.

5 februari 2018


Nieuws

Minder belasting voor wie in centrum woont?

Steden en gemeenten moeten in de ene wijk lagere belastingen kunnen heffen dan in de andere, vinden de meerderheidspartijen.

6 februari 2018


Nieuws

NAV werft aan: adviseur studiedienst

Om onze studiedienst in Brugge verder te versterken zoekt NAV op korte termijn een nieuwe medewerker.

6 februari 2018 - laatste update 21 maart 2018


Nieuws

Mechelen wint Prijs Publieke Ruimte 2018

De verbinding tussen Vijfhoek en Grote Markt is een echte wandelboulevard met gezellige pleintjes en veel aandacht voor groen, water, spelelementen en fietsvoorzieningen.

21 maart 2018


Nieuws

Compensatieregeling voor het S-peil

De Vlaamse regering stelt vanaf 2022 een compensatieregeling voor het S-peil voor.

20 juli 2021 - laatste update 21 september 2021


Nieuws

Gelijke pensioenrechten voor ondernemers: ’Ook wij verdienen een goede sociale bescherming’

Nu donderdagavond ook de plenaire vergadering in de Kamer haar zegen gaf voor de afschaffing van de zogenaamde 'correctiecoëfficiënt', komt er een einde aan een instrument dat zelfstandigen al sinds 1984 eenzelfde wettelijk pensioen ontzegde als werknemers met hetzelfde inkomen.

3 juni 2021 - laatste update 4 juni 2021


Nieuws

Vlaams Bouwmeester vraagt proefproject met 'stapel­woningen'

Om het woning­tekort aan te pakken en de ruimteverslindende lint­bebouwing tegen te gaan, moeten we containerwoningen gaan bouwen, aldus Leo Van Broeck.

8 februari 2018


Nieuws

'De Vlaamse stad van de toekomst is dorps'

'Onze steden hebben nood aan een make-over,' schrijft Thomas de Jong (architect).

8 februari 2018


Nieuws

Vlaams Bouwmeester bestrijdt vooroordeel dat architecten veel verdienen

‘Ik heb nooit de middelen gehad om veel in vastgoed te investeren. Dat zou meer hebben opgebracht dan alles wat ik in mijn leven heb gedaan.’

12 februari 2018


Nieuws

Unieke samenwerking tussen vier autoriteiten op vlak van architectensoftware

Archicad, Archisoft, Archisnapper en Exact online slaan de handen in elkaar om de architect terug de tijd te geven om architect zijn.

14 februari 2018


Nieuws

Energieverbruik: België hinkt achterop door oud gebouwenpark

De Europese Commissie heeft 100 miljoen euro uitgetrokken om gebouwen energiezuiniger te maken. Daarvan gaat 8,3 miljoen euro naar België.

14 februari 2018


Nieuws

Brugse Triënnale en NAV slaan handen in elkaar

Triennale Brugge 2018 (5 mei – 16 september) heeft ‘Liquid City-Vloeibare Stad’ als thema.

15 februari 2018


Nieuws

Regularisatie voor oude bouwovertredingen in de steigers

Vlaams minister van Omgeving Schauvliege werkt aan een oplossing voor oude bouwovertredingen.

16 februari 2018


Nieuws

Nieuw provinciehuis Antwerpen opent dit jaar de deuren

Het nieuwe provinciehuis in Antwerpen wordt dit jaar in gebruik wordt genomen.

16 februari 2018


Nieuws

Regularisatie oude bouwovertredingen: Bouwmeester reageert positief

“Als dit de achterhoedegevechten rond bouwmisdrijven die er niet toe doen aan banden legt, is dat een goede zaak."

16 februari 2018


Nieuws

RE-ST: '60% van onze woningvoorraad is onderbenut'

Tim Vekemans en Dimitri Minten van RE-ST hebben van niet-bouwen hun businessmodel gemaakt.

19 februari 2018


Nieuws

Het WTCB lanceert het Belgisch BIM-protocol

NAV steunt initiatief dat streeft naar meer uniformiteit binnen het BIM-proces.

19 februari 2018


Nieuws

Fact check: Is meer isolatie minder milieuvriendelijk?

Volgens Marc Dillen (VCB) zijn de isolatienormen voor nieuwbouwwoningen zo streng geworden dat ze hun doel voorbijschieten.

20 februari 2018


Nieuws

Flatgebouwen komen nu ook almaar vaker op in kleinere gemeenten

Het aandeel van de appartementen in het totaal aantal vergunde nieuwe woongelegenheden blijft almaar meer toenemen.

22 februari 2018


Nieuws

BMP presenteert memorandum aan vice-eersteminister Kris Peeters

Op uitnodiging van de federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten BMP was federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters op 20 februari te gast op de productiesite van Wienerberger in Rumst.

22 februari 2018


Nieuws

Dit zijn de winnaars van de Belgian Building Awards

Op donderdag 22 februari werden de volledig vernieuwde prestigieuze Belgian Building Awards uitgereikt op BATIBOUW.

23 februari 2018


Nieuws

Dajo Hermans: 'Bouwmeester moet ook mensen verenigen'

"Duidelijk is de Vlaamse bouwmeester wel, maar zuinig zijn in de techniek van de controverse kan helpen."

27 februari 2018


Nieuws

Gijs Van Vaerenbergh en Opgewekt Tienen winnen 'Ultima' cultuurprijs

Ook tien andere culturele instellingen, initiatieven en artiesten vielen in de prijzen bij de uitreiking van de Vlaamse cultuurprijzen.

28 februari 2018


Nieuws

Een nieuw update van GRO 2020 is beschikbaar

In GRO 2020.1 werden recente wijzigingen in wetgeving en normering verwerkt, kleine verbeteringen doorgevoerd voor meer gebruiksgemak, formulefouten verwijderd en verduidelijkingen toegevoegd.

7 april 2022


Nieuws

Bedrijven trekken naar stationsbuurten

Door de toenemende problemen voor het autoverkeer wordt een bedrijfsvestiging in de buurt van een treinstation aantrekkelijker.

1 maart 2018


Nieuws

We bouwen vijfde kleiner sinds 2000

De aanhoudende stijging van de prijzen voor bouwgronden en de strengere (energie)normen maken nieuwbouw almaar duurder.

1 maart 2018


Nieuws

Stad start met Waterplan

5 maart 2018


Nieuws

Ontdek ruim 100 modeldocumenten voor architecten

NAV-lid? Download gratis de meest actuele documenten

1 maart 2018


Nieuws

'Wat is de waarde van waardevol landschap nog?'

Guy Vloebergh en Tom Coppens zijn niet onder de indruk van de plannen van de Vlaamse regering om de open ruimte te redden.

6 maart 2018


Nieuws

UHasselt –postgraduaat ‘Building Beyond Borders’

Vanaf academiejaar 2018 – 2019 richt de faculteit Architectuur en kunst van de Universiteit Hasselt het postgraduaat ‘Building Beyond Borders’ in.

6 maart 2018 - laatste update 22 maart 2018


Nieuws

Inwerkingtreding Omgevingshandhaving: 1 maart 2018

De nieuwe regeling introduceert talrijke wijzigingen inzake de handhavingsprocedures op het vlak van ruimtelijke ordening.

6 maart 2018


Nieuws

5 architectenteams geselecteerd voor universitaire site Usquare.bruss

Duurzaamheid en circulaire economie zijn de uitgangspunten. Eind juni wordt het architectenteam gekozen en aangesteld.

7 maart 2018 - laatste update 12 maart 2018


Nieuws

Steeds meer vrouwen worden architect (maar nog lange weg te gaan)

Bij architecten jonger dan 35 jaar is de verhouding man/vrouw in volledige balans. Maar ...

8 maart 2018


Nieuws

Nieuw manifest voor eerlijk samenwerken met de creatieve industrie: Creative Fair Play

Flanders DC en Creative Network, een portfolio-platform voor ondernemers uit de creatieve sector, lanceren samen Creative Fair Play, een positief manifest met 7 richtlijnen en best practices om duurzame, succesvolle samenwerking met creatieve ondernemers mogelijk te maken.

8 maart 2018


Nieuws

Herbestemming Peperbus: oproep tot kandidaatstelling

De kerk van Sint-Jan Evangelist, in de omgangstaal beter bekend als De Peperbus, krijgt met de komst van UNIZO Provincie Antwerpen in de toekomst een andere bestemming.

12 maart 2018 - laatste update 14 maart 2018


Nieuws

Federatie Bouwmaterialenproducenten presenteert actiepunten voor economische welvaart en klimaat

De federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten BMP presenteerde op 9 maart haar memorandum met actiepunten aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

12 maart 2018


Nieuws

Operatie Perforatie: ‘gaatjes’ gezocht tegen verharding

Operatie Perforatie wacht niet op de betonstop en wil nu de Vlaamse bodem weer openbreken.

13 maart 2018


Nieuws

Hendrik Schoukens: “Het lijkt alsof bebouwde oppervlakte heilig is verklaard”

Milieujurist Hendrik Schoukens is niet mals voor de 'Codex-trein', die eind 2017 doorheen het Vlaams Parlement raasde.

13 maart 2018


Nieuws

België valt opnieuw in de prijzen op Mipim Awards

De prestigieuze MIPIM Awards zijn gisteravond uitgereikt in Cannes.

16 maart 2018


Nieuws

Machtigingsdecreet coördinatie en codificatie waterwetboek

Integratie milieuregelgeving rond water in Decreet Integraal Waterbeleid

19 maart 2018


Nieuws

'Architecten worden schromelijk achtergesteld ten opzichte van andere vrije beroepen'

Lucien Denissen over de noodzakelijke opwaardering van het beroep van architect.

21 maart 2018


Nieuws

NoaArchitecten zal voormalige Citroëngarage verbouwen tot museum en cultuurpool

Het Belgisch bureau NoaArchitecten mag Kanal bouwen.

22 maart 2018


Nieuws

Word jij de nieuwe Energieconsulent van NAV?

Na 7 jaar als coördinator van het energieconsulentenproject van NAV zal architect Angeliques Verspeurt vanaf 1 april een nieuwe uitdaging aangaan.

22 maart 2018 - laatste update 23 maart 2018


Nieuws

De Zonnegids helpt eigenaars van grote daken en sympathisanten samen zonnepanelen leggen.

Burgerparticipatie is een van de instrumenten om meer groene-energieprojecten te realiseren.

22 maart 2018


Nieuws

Kantoren bouwen en renoveren wordt goedkoper

De federale regering voert een belangrijke btw-hervorming door in de vastgoedsector.

27 maart 2018


Nieuws

Materiaalexperts nuanceren kritiek op isolatienorm

Materiaalexperts van het Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen (VIBE) reageren misnoegd op één van de argumenten van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) tegen de nieuwe isolatienorm.

28 maart 2018


Nieuws

Betonstop bespaart 1,8 miljard in strijd tegen wateroverlast

Een betonstop loont als wordt gekeken naar de kosten om toekomstige wateroverlast tegen te gaan.

28 maart 2018


Nieuws

Voorzitter Faba: 'Energiebeleid staat los van de realiteit'

De nieuwe Faba Voorzitter is ongerust over de evolutie van het gebouwen energiebeleid.

30 maart 2018


Nieuws

Koppeling energieprestatiedatabank en het omgevingsloket

30 maart 2018 - laatste update 3 april 2018


Nieuws

Ding mee naar de provinciale prijs Waterrobuust bouwen!

30 maart 2018


Nieuws

Omgevingsloket: minder digitale file, maar nog geen vlot verkeer

Meer dan 300 architecten hebben meegewerkt aan een nieuw onderzoek van NAV over de werking van het omgevingsloket sinds de algemene invoering ervan op 1 januari 2018.

30 maart 2018


Nieuws

Online startersdag op 26 april: chat met meer dan 30 experts

Denk jij aan ondernemen? Of ben je net gestart? Super! Dan staat UNIZO op donderdag 26 april van 10 tot 20 uur voor je klaar.

3 april 2018


Nieuws

Filip De Rynck: 'De betonstop zit in elk van ons en is ieders verantwoordelijkheid'

De Vlaamse regering heeft nog altijd geen akkoord gevonden over de betonstop.

3 april 2018


Nieuws

'Correcte vergoeding bij waardevermindering van eigendommen'

De Vlaamse regering heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk aangegeven dat rechtszekerheid en billijke vergoedingen de enige opties zijn om het BRV te kunnen realiseren.

4 april 2018


Nieuws

Bouw nieuw stedelijk zwembad Oostende gestart

Architectenbureaus B2Ai en VenhoevenCS ontwierpen een transparant en energiezuinig nieuwbouwcomplex in BIM.

4 april 2018


Nieuws

Bouwmeester: 'Betonstop is goedkoper dan niets doen'

Leo Van Broeck kan geen enkele reden bedenken waarom de regering niet zou instemmen met de betonstop.

5 april 2018


Nieuws

Lancering 'EPB-pedia, alles over EPB’

VEA lanceert nieuw webdeel voor professionelen met alle info over EPB.

11 april 2018


Nieuws

Correctie artikel 'Vandaag al brandstofcellen toegepast'

11 april 2018


Nieuws

VC-CS en NAV slaan de handen in elkaar

12 april 2018


Nieuws

Digitale meter: Test-Aankoop wil opt-out-clausule

Test-Aankoop dringt aan op een opt-out-clausule. Consumenten kunnen er zo voor kiezen hun huidige meter te behouden.

16 april 2018


Nieuws

“Escalerende gezinsschulden & stijgende vastgoedprijzen: een gevaarlijke cocktail”

Vroeg of laat zullen we hiervoor op de blaren moeten zitten, aldus hoogleraar economie Gert Peersman.

18 april 2018


Nieuws

Luc Dedeyne: 'Architecten hebben genoeg van strenge energieregelgeving'

Het is genoeg geweest, stelt energieconsulent Luc Dedeyne. “De regelgeving leidt soms tot discussies, tijdverlies en een inefficiënte manier van werken.”

18 april 2018


Nieuws

3 ontwerpteams onderzoeken nieuwe woonvormen

Het Team Vlaams Bouwmeester stelde drie teams aan om via ontwerpend onderzoek concrete voorstellen uit te werken voor alternatieve woontypologieën.

23 april 2018


Nieuws

Terugblik: bezoek duurzame wijk & nieuwe bib Waregem (kiekjes!)

Een stralende zon? Check! Een al even stralende groep architecten? Check! We blikken terug op een fijne architectuurtrip doorheen Waregem.

23 april 2018 - laatste update 24 april 2018


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architecten Esther Vandebergh & Inès Moeneclaey

Op vrijdag 16 november 2018 is het de Dag van de Ondernemer. Esther Vandebergh en Inès Moeneclaey delen alvast hun ervaringen en tips met jullie…

14 november 2018


Nieuws

PMV zoekt namens de Stad Gent een nieuwe bestemming voor de Sint-Annakerk

De stad Gent stelt deze unieke kerk ter beschikking voor een nieuwe bestemming en biedt investeerders de kans om deze prachtige kerk te herontwikkelen tot een nieuwe attractieve plek.

25 april 2018


Nieuws

Terugblik: Infosessie Codextrein (download de syllabus)

De infosessie gemist? Download als NAV-lid gratis de syllabus.

26 april 2018


Nieuws

NAV reageert op actieplan CD&V: “Renovatiecoach? Architect voert die taak nú al uit”

CD&V heeft een tienpuntenplan klaar om de Vlaamse woningen sneller gerenoveerd te krijgen. NAV onderschrijft het belang van een goed plan van aanpak bij renovatieprojecten, maar heeft een aantal fundamentele bemerkingen op het voorgestelde traject.

27 april 2018


Nieuws

Bouwmeester: “Logisch dat er weinig vraag naar oude fermettes is”

Fermettes raken nog moeilijk verkocht. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS bij immokantoren en notarissen.

2 mei 2018


Nieuws

BOB361 tekent voor herontwikkelingsproject in kwetsbare Parijse buurt

Het Brusselse BOB361 levert met het huisvestingsproject Orteaux 21 appartementen op nabij de bekende begraafplaats Père Lachaise in Parijs.

4 mei 2018


Nieuws

Mijn Thuis Op Maat: “Een echt bezoek zegt meer dan 1.000 portfolio’s”

Architect? Schrijf je vandaag nog in voor Mijn Thuis Op Maat.

9 mei 2018


Nieuws

Terugblik werfbezoek: Provinciehuis Antwerpen (foto's)

Het Antwerps provinciehuis in volle groei. Wij gingen een kijkje nemen.

9 mei 2018


Nieuws

De digitale meter in vraag en antwoord

Vanaf januari 2019 zullen de digitale meters stapsgewijs de klassieke meters voor elektriciteit en aardgas met mechanische telramen vervangen.

14 mei 2018 - laatste update 22 juni 2018


Nieuws

Terugblik: Conceptmatig een goed zomercomfort creëren (foto’s & syllabus)

Bekijk alle foto’s en download als NAV-lid gratis de syllabus!

17 mei 2018


Nieuws

RES Awards voor De Krook, Groen Kwartier en Herman Teirlinck

De allereerste RES Awards zijn deze week uitgereikt in Brussel.

18 mei 2018


Nieuws

Mis niets van de Biënnale in Venetië dankzij onze reporter Arnaud Tandt

De Architectuurbiënnale van Venetië, die afgelopen zaterdag werd geopend, heeft als thema ‘Freespace’ en is samengesteld door de Ierse architecten Yvonne Farrell en Shelley McNamara.

29 mei 2018


Nieuws

de vylder vinck taillieu wint Zilveren Leeuw op biënnale in Venetië

Het architectenbureau De Vylder Vinck Taillieu uit Gent heeft de Zilveren Leeuw voor veelbelovende jonge deelnemers gewonnen op de architectuurbiënnale in Venetië.

29 mei 2018


Nieuws

De beste laptops voor architecten (2020)

We krijgen regelmatig de vraag welke laptop het meest geschikt is voor architecten die digitaal ontwerpen, tekenen, en beelden verwerken, maar tegelijkertijd ook regelmatig onderweg zijn voor werfvergaderingen en inspecties.

12 oktober 2020


Nieuws

Vernieuwd Afrikamuseum opent nog dit jaar de deuren

De totaalrenovatie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een feit.

31 mei 2018


Nieuws

Gids Vraaggestuurde ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen

1 juni 2018


Nieuws

Wijziging Antwerpse Bouwcode op til

Graag wijzen wij u op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie die vandaag geldt.

1 juni 2018


Nieuws

Bouwmeester: “Niet de grootstad, maar netwerk van verdichte kernen is de oplossing”

Onze levensstijl is niet houdbaar. Maar hoe moeten we die veranderen? Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck deelt zijn visie in De Standaard.

5 juni 2018


Nieuws

Eindpunt bereikt met BEN? “Complexer mag het niet worden”

8 juni 2018


Nieuws

Tommelein wil erkenning 'Vlaanderen Isoleert' intrekken

De Vlaamse Ombudsman kreeg al 270 klachten over het bedrijf.

12 juni 2018


Nieuws

Peter Swinnen: 'Hoeveel visuele rommel kan een mens aan?'

In 2015 werd Peter Swinnen met onmiddellijke ingang ontslagen als Vlaams bouwmeester. Drie jaar later heeft de rechtbank hem volledig in het gelijk gesteld, en praat hij voor het eerst over die episode in Knack.

13 juni 2018


Nieuws

De Beste Apps voor Architecten – Onze Selectie voor 2018

Bij de vraag wat het allerbelangrijkste is in het leven, zetten veel van de meest succesvolle mensen hetzelfde op de eerste plaats: tijd.

19 juni 2018


Nieuws

VCB: “Geen nieuwe energievereisten zonder grondige impactstudie”

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderschrijft de benadering om beleidsopties enkel aan te gaan na grondige analyse en simulatie.

19 juni 2018


Nieuws

Coördinatie en codificatie waterwetboek

19 juni 2018


Nieuws

Ontdek de nieuwe TV 265 (herziening van TV 200)

20 juni 2018


Nieuws

Zet uitspraak Europees Hof van Justitie onze ruimtelijke ordening op losse schroeven?

In een recente uitspraak zegt het Europees Hof van Justitie dat elke stedenbouwkundige verordening eigenlijk zou moeten voorafgegaan worden door een milieu-effectenrapport (plan-MER).

21 juni 2018


Nieuws

“Meerderheid bestaande woningen vervangen we beter door nieuwbouw”

Tijdens een debat van de bouwsite Livios liet NAV-voorzitter Kati Lamens verstaan dat sloop en heropbouw vaak een betere optie is dan te investeren in een ingrijpende renovatie.

21 juni 2018


Nieuws

Terugblik: Infosessie 'De nieuwe verplichte verzekering' (syllabus, foto's)

Op 1 juli 2018 wordt een nieuwe wet van kracht die naast architecten ook andere dienstverleners en aannemers een verzekeringsplicht oplegt voor de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid.

21 juni 2018


Nieuws

Nieuwe handleiding project-MER in omgevingsvergunning

Vanaf juli zal een aangepaste versie van de handleiding "project-MER in omgevingsvergunning" beschikbaar zijn op de website van de dienst Mer.

25 juni 2018


Nieuws

Bieke Gepts: “Woning dreigt wegwerpproduct te worden”

“Een projectontwikkelaar wil zo veel mogelijk woningen aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs. We moeten erop letten dat de kwaliteit niet onder druk komt te staan.”

29 juni 2018


Nieuws

Op zoek naar een stagiair-architect? Plaats gratis een zoekertje op nav.be

Heel wat afstuderende architecten zijn momenteel volop op zoek naar een stageplaats. Zoekt u een stagiair voor uw bureau?

29 juni 2018


Nieuws

Toparchitect Christine Conix in VRT-bestuur

Opvallende nieuwkomer is Christine Conix. Zij leidt het bekende architectenkantoor Conix RDBM Architects.

29 juni 2018


Nieuws

Nieuwe verzekeringsplicht sinds 1 juli: wat betekent dit voor architecten?

Voor bouwvergunningen verleend sinds 1 juli 2018 geldt een wettelijke verzekeringsplicht voor aannemers, architecten en andere dienstverleners.

3 juli 2018


Nieuws

Paul Vermeulen: 'Als politiek hopeloos lijkt, beoefen dan micropolitiek'

"Identificeer een kleine maar concrete inzet, doorgaans onder de radar van de logge discoursen (geen normen-en-waarden aan mijn lijf!) en ga ervoor."

5 juli 2018 - laatste update 9 augustus 2018


Nieuws

België - Brazilië: Architects in Motion en Estúdio MRGB bundelen krachten

Toeval bestaat niet. Het is tijdens een architectuurtrip naar Brazilië in 2016 dat architect Bart Janssens, vennoot-zaakvoerder van Architects in Motion, in contact komt met architect Igor Campos, zaakvoerder van Estúdio MRGB in de hoofdstad Brasilia.

10 juli 2018


Nieuws

denc!-studio ontwerpt cohousingproject op oude schoolsite in Mechelen

Op de hoek van de Kerkhoflei en de Vrouwvlietstraat in Mechelen wordt een schoolcomplex, inclusief art-deco-kerk en pastorij, omgetoverd tot een cohousingproject.

10 juli 2018


Nieuws

Bouwverlof? Ook NAV doet mee!

Zoals velen nemen we ook bij NAV straks even wat vakantie. Wanneer? Van maandag 16 juli tot en met vrijdag 3 augustus.

12 juli 2018


Nieuws

Energie en klimaaat? Vlaanderen heeft nog veel werk

Het ziet ernaar uit dat de Vlaamse regering haar deadline voor haar energie- en klimaatplan niet zal halen.

12 juli 2018


Nieuws

Bouwmeester: 'Niet langer konijnenkoten van appartementen bouwen'

"We moeten meer kwalitatieve betaalbare woningen realiseren die qua pretfactor kunnen concurreren met de villa van het platteland."

19 juli 2018


Nieuws

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein stelt energieplan voor

Vlaanderen heeft een energieplan klaar om de Europese doelstellingen in 2030 te behalen. Het energieverbruik van gebouwen, de industrie en ons transport moet fors omlaag. Het aandeel hernieuwbare energie moet omhoog.

1 augustus 2018 - laatste update 8 augustus 2018


Nieuws

Recordaantal vrije beroepers in België

Die populariteit is goed nieuws, maar betekent ook dat de beschikbare opdrachten onder steeds meer beoefenaars moeten worden verdeeld.

8 augustus 2018


Nieuws

Antwerps warmtenet Backbone Zuid krijgt 15,9 miljoen euro steun

Het warmtenet zal op termijn restwarmte afkomstig van afvalverbrandingsoven ISVAG transporteren naar een woontoren in Antwerpen-Zuid.

8 augustus 2018


Nieuws

Van Quickenborne over Kortrijk: ‘Sommigen noemen ons klein-Berlijn aan de Leie'

Na jarenlang investeren in het stadscentrum herleeft het ingedommelde Kortrijk, maar het werk is nog niet af.

8 augustus 2018


Nieuws

'Temperatuurverschil tussen stad en platteland kan makkelijk gehalveerd worden'

Volgens Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck kan het temperatuurverschil tussen de stad en het platteland gehalveerd worden met een goede groenaanleg in de stad.

8 augustus 2018


Nieuws

Waar komt ons drinkwater vandaan?

Waar komt ons drinkwater vandaan? En moeten we, in het licht van de aanhoudende droogte, vrezen voor een tekort? ‘Eind augustus zitten we wel met een probleem.’ zo meldt Aquaflanders aan de Standaard.

9 augustus 2018


Nieuws

‘Als we nu niks doen, komt ons drinkwater in de problemen’

aldus Patrick Willems in de Standaard.

9 augustus 2018


Nieuws

Eéngemaakte renovatiepremie vanaf 1 januari 2019

9 augustus 2018 - laatste update 24 augustus 2018


Nieuws

Jean Nouvel ontwerpt congrescentrum Heizel

Het internationaal congrescentrum en hotel voor het Neo-project op de Heizelsite in Brussel wordt ontworpen door de Franse architect Jean Nouvel.

13 augustus 2018


Nieuws

Architect Kunlé Adeyemi en fotograaf Iwan Baan - Beelden van een vlietende wereld

Interview met Architect Kunlé Adeyemi en fotograaf Iwan Baan.

13 augustus 2018 - laatste update 14 augustus 2018


Nieuws

'Vlaamse infrastructuur en wegennet dienen dringend bij te benen'

De dramatische gebeurtenissen in Genua hebben ook in ons land de aandacht gevestigd op de staat van de infrastructuur en het wegennet.

16 augustus 2018


Nieuws

Bouw Community House Knokke-Heist in 2019 van start

De start van de bouw van het gloednieuwe en spectaculaire Community House op het Maes en Boereboomplein is gepland voor het begin van 2019.

21 augustus 2018 - laatste update 31 augustus 2018


Nieuws

Leo Van Broeck: 'We zijn de paria’s van de vrije beroepen'

Bouwprojecten worden steeds complexer. Toch krijgen architecten amper loon naar werk.

23 augustus 2018


Nieuws

'Waarom moet elk huis een wasmachine of een droogkast bevatten?'

De ruimte in Vlaanderen is beperkt en staat zeker in steden enorm onder druk. Kleinschaliger wonen is de toekomst, zo wordt gezegd.

23 augustus 2018


Nieuws

3,5 miljoen euro voor City of Things

Slim parkeren, gezondheidszorg op afstand, efficiënt energieverbruik…de innovatieve mogelijkheden van het Internet of Things om het leven aangenamer en duurzamer te maken, lijken eindeloos.

23 augustus 2018


Nieuws

Ruim 1 op 3 architecten is vrouw, bij stagiairs zelfs meerderheid

Hoe vrij zijn vrouwen in vrije beroepen? De cijfers de voorbije vijf jaar zijn hoop­gevend: hun aantal neemt toe. Maar de verhalen achter de percentages zijn genuanceerder.

28 augustus 2018


Nieuws

Maggie goes to Cameroon

DMOA ontfermt zich over ‘maggie’: een low cost, low energy, low weight en long lasting shelter.

28 augustus 2018


Nieuws

Hilde Daem: 'Overheid moet trotser zijn op Belgische architecten'

Architect Hilde Daem (mede-oprichter van Robbrecht en Daem) was deze ochtend te gast in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

29 augustus 2018


Nieuws

Steden maken nu al werk van betonstop

De centrumsteden nemen het voortouw om dichter te gaan wonen. Na Kortrijk en Sint-Niklaas wil nu ook Mechelen een lokale betonstop.

30 augustus 2018


Nieuws

Btw-bouwaangifte vervangen door nieuwe procedure

De traditionele btw-bouwaangifte die de bouwheer moet indienen, verdwijnt.

3 september 2018


Nieuws

We zijn op zoek naar enthousiaste adviseurs voor architecten

Ben je enthousiast om deel uit te maken van het NAV-expertteam?

3 september 2018 - laatste update 20 december 2018


Nieuws

Veel aandacht voor de bouw in Vlaams Zomerakkoord

De Vlaamse regering heeft eind juli tijdens de laatste ministerraad vóór de vakantie een Zomerakkoord opgesteld, al zal het voor sommige maatregelen nog een hele tijd duren vooraleer ze effectief gerealiseerd zijn.

3 september 2018


Nieuws

'Betonstop? Onze gemeenten vragen niet liever'

Het is een fabel dat de gemeenten er enkel op uit zijn om massaal te laten bouwen en zo meer belastingen te kunnen innen, zegt Simon De Boeck (CD&V-schepen in Gooik).

3 september 2018


Nieuws

Tommelein pleit bij Eurocommissaris voor verlaging BTW naar 6% voor sloop en heropbouw

De federale en Vlaamse energieminister en vertegenwoordigers van de Waalse en Brusselse energieministers ontmoetten gisteren Europees Commissaris van Energie en Klimaat Miguel Cañete.

5 september 2018 - laatste update 25 september 2018


Nieuws

Uw beton is geld waard: subsidies voor wie grondverharding uitbreekt

Vlaanderen trekt vijf miljoen euro uit voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen.

7 september 2018


Nieuws

GGA kaart breidt opnieuw uit

De kaart van Gebieden waar Geen Archeologie (GGA) te verwachten valt, breidt opnieuw uit. De nieuwe versie is beschikbaar op het Geoportaal.

10 september 2018


Nieuws

Philippe Janssens: ‘We moeten een hoger durven bouwen’

‘Er zit niks anders op dan hoger te bouwen’, zegt Philippe Janssens (ceo van Immpact) in De Standaard.

11 september 2018


Nieuws

Schrijf uw project nu in voor de FEBE Elements Awards 2018

FEBE, de Federatie van de Betonindustrie beloont elk jaar de meest prestigieuze prefab betonprojecten. Inschrijvingen voor deze zevende editie kunnen tot 5 oktober 2018 om 18u ingediend worden.

13 september 2018


Nieuws

Expo You Are Here heropent in het Brusselse WTC

De Expo You Are Here in het Brusselse WTC is vrijdag heropend met een uitbreiding van de expo en een inspirerend programma publieke debatten.

13 september 2018


Nieuws

EVR, BC Architects, Callebaut Architecten en VK A&E mogen Usquare.brussels ontwerpen

Het team van evr-architecten / BC Architects / Callebaut Architecten / VK Engineering wint de architectuurwedstrijd voor Usquare.Brussels.

14 september 2018


Nieuws

Recordaantal Vlamingen bouwt groener dan wettelijk verplicht

Een recordaantal Vlamingen bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht. In ruil daarvoor krijgen ze een fikse korting op de onroerende voorheffing, of zelfs een volledige vrijstelling. Vorig jaar ging het al om meer dan 21.000 Vlamingen.

19 september 2018 - laatste update 25 september 2018


Nieuws

Bouwkriebels? Op zoek naar een energie-efficiënte thuis op maat?

Bezoek dan zeker ook onze energiezuinige deelnemende projecten en ontdek het verhaal van de architect en de bewoners.

19 september 2018 - laatste update 24 september 2018


Nieuws

EPC+ wordt in januari 2019 gelanceerd

In 2009 werd het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) verplicht voor woningen en appartementen die te koop en te huur worden aangeboden.
Tien jaar na de lancering van het EPC, wordt er door het Vlaams Energieagentschap naarstig gewerkt aan een grondige uitbreiding.

19 september 2018 - laatste update 24 september 2018


Nieuws

Woningpas light wordt nog dit jaar gelanceerd

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren, daar komt heel wat papierwerk bij kijken. Om het voor de Vlaming wat makkelijker te maken hebben het Vlaams Energieagentschap, het Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en OVAM hun krachten gebundeld en een ‘digitale kluis’ ontwikkeld dat in de toekomst alle beschikbare documenten stelselmatig over de woning samenbrengt.

20 september 2018 - laatste update 24 september 2018


Nieuws

Terugblik: 200 architecten vlot van start dankzij de Kick Off Days (en er is meer!)

In september konden de ‘Kick Off Days for Architects’ van NAV opnieuw op flink wat belangstelling rekenen.

24 september 2018


Nieuws

Vlaamse korting van 7.500 euro voor sloop en heropbouw

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein voert een sloop- en heropbouwkorting van 7.500 euro in voor al wie niet van het verlaagd BTW-tarief kan genieten.

24 september 2018 - laatste update 25 september 2018


Nieuws

Bonus totaalrenovatie slaat aan: al 1.837 keer uitgekeerd dit jaar

‘Je huis goed isoleren is de snelste weg naar een energiezuinige woning en een lagere energiefactuur. Met de premies die je ervoor krijgt, win je de investering nog rapper terug’ aldus Tommelein.

24 september 2018 - laatste update 25 september 2018


Nieuws

Steeds minder mensen vragen isolatiepremies aan

Steeds minder mensen vragen premies aan om hun huis te isoleren. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw. Voor sommige isolatiepremies, zoals voor spouwmuren, is het aantal aanvragen zelfs gehalveerd. Volgens de bouwsector is het zo onmogelijk om de doelstellingen van de Vlaamse regering te halen.

25 september 2018


Nieuws

Elf miljoen euro voor uitbreiding Oostends warmtenet

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein beslist om ruim 11 miljoen euro uit het Klimaatfonds toe te kennen voor de uitbreiding van het warmtenet van Beauvent cvba in Oostende. ‘Dankzij de steun die we met de Vlaamse regering toekennen zullen in de toekomst meer dan 3.000 woningen verwarmen met groene warmte.

25 september 2018


Nieuws

'Vlaamse steden moeten even leefbaar worden als buitengebied'

Meer stedelijke verdichting zal een grondige mentaliteitswijziging vergen en voor miljarden euro extra investeringen, aldus de Vlaamse Confederatie Bouw.

25 september 2018


Nieuws

Bouwmeester: 'De aarde is onze moeder en je moeder verkavel je niet'

Maak van bouwgrond een collectief goed, zegt Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck in een interview met Knack.

26 september 2018


Nieuws

'Graag meer rechtszekerheid bij vergunningenbeleid'

Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer pleit voor betere, duidelijkere en correctere informatie bij verkennende gesprekken op het stadhuis.

26 september 2018


Nieuws

Hoe vermijdt u oplichters voor uw bouwproject? Werk met een architect!

"Pano" toonde gisteravond hoe sommige aannemers meer geïnteresseerd zijn in voorschotten incasseren dan in correct werk afleveren.

27 september 2018


Nieuws

Studiereis Natuurinclusief Bouwen

Groen Bouwen organiseert samen met het project Groen in de Bouw van woensdag 10 oktober tot zaterdag 13 oktober een studiereis met als insteek kwaliteitsvol groen als onderdeel van gebouwen.

27 september 2018


Nieuws

BRUT en C.F. Møller Architects winnen wedstrijd 'De Nieuwe Stad' in Oostende

BRUT en het Deense bureau C.F. Møller Architects hebben de ontwerpwedstrijd voor De Nieuwe Stad gewonnen, een nieuwe wijk met 500 woningen in Oostende.

27 september 2018


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Robby Delobelle

Op vrijdag 16 november 2018 is het de Dag van de Ondernemer. Architect Robby Delobelle deelt alvast zijn ervaringen en tips met jullie…

15 november 2018 - laatste update 19 november 2018


Nieuws

Premie warmtepompboiler vanaf 1 januari 2019

Wie een warmtepompboiler voor sanitair warm water installeert kan daar vanaf 1 januari 2019 een premie voor krijgen van 400 euro. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. De premie loopt de komende vijf jaar en dooft langzaam uit. Ook bedrijven zullen er gebruik van kunnen maken.

28 september 2018 - laatste update 4 oktober 2018


Nieuws

Nieuwe releases Omgevingsloket

De voorbije maanden werden drie nieuwe releases van het omgevingsloket online gezet. We belichten de belangrijkste aanpassingen.

28 september 2018


Nieuws

Peter Vermeulen (Ringland): 'Gedaan met Koning Auto'

De overkapping van de Ring en voorrang geven aan fiets, tram en bus zijn volgens Peter Vermeulen essentieel om van Antwerpen een leefbare stad te maken.

2 oktober 2018


Nieuws

Schauvliege: ‘Beloon wie in de stad of een dorpskern wil wonen’

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) pleit ervoor dat de steden en gemeenten na de aanstaande verkiezingen een schepen van Luchtkwaliteit krijgen.

2 oktober 2018


Nieuws

Charter Baukultur: 'Architect mag zich niet voor de kar laten spannen van banaliteit'

De Belgische ministers van Cultuur en de grootste Belgische architectenverenigingen ondertekenden de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’.

4 oktober 2018


Nieuws

Origin-A2RC-FVWW restaureren Koninklijk Conservatorium Brussel

De studie voor de restauratie en uitbreiding van het Koninklijk Conservatorium Brussel is toegekend aan TV ORIGIN-A2RC-FVWW.

4 oktober 2018


Nieuws

'We hebben onze steden én het platteland vermoord'

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck legt uit hoe we de betonstop en de wens naar meer groen met elkaar kunnen verzoenen.

4 oktober 2018


Nieuws

Tips om als architect een betere vergoeding te bekomen voor prestaties

In dit artikel delen we een aantal concrete tips om als architect meer te verdienen.

5 oktober 2018


Nieuws

'Gewestplan schrappen moet betonstop betaalbaar maken'

Om de geplande betonstop betaalbaar te maken, pleiten twee professoren van de Universiteit Antwerpen er voor om het gewestplan af te schaffen.

8 oktober 2018


Nieuws

Luc Goossens: 'Ons woonmodel is hopeloos achterhaald'

De heisa over sociale woningen in Gent leidt volgens Luc Goossens de aandacht af van het echte probleem: het Vlaamse woonbeleid benadeelt de zwaksten op de woningmarkt.

8 oktober 2018


Nieuws

Iedereen BEN? De Vlaamse bouwer is er bijna!

De Vlaamse bouwer wordt steeds energiebewuster, zo blijkt uit de nieuwbouwcijfers die het Vlaams Energieagentschap afgelopen zaterdag bekendmaakte tijdens de opening van de bouwbeurs bis. In 2017 voldeed maar liefst 66% van de opgeleverde nieuwe woningen reeds aan de BEN-norm, terwijl Bijna-EnergieNeutraal pas vanaf 2021 wettelijk verplicht zal zijn.

8 oktober 2018


Nieuws

Vlaming renoveert grondiger, maar aantal individuele energiepremies loopt terug

Het aantal ingrijpende energetische renovaties van woningen ligt voor dit jaar al zes keer hoger dan in 2016 en het aantal huizen dat gesloopt en heropgebouwd wordt neemt toe, maar het aantal uitbetaalde individuele energiepremies loopt terug. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Energie Agentschap zaterdag voorstelde bij de opening van de BIS-beurs in Gent.

8 oktober 2018


Nieuws

Vlaamse Regering kondigde sloop- en heropbouwpremie voor particulieren aan

8 oktober 2018


Nieuws

'Kopen of huren? Er zijn meer opties'

Op verschillende plekken in het land hebben burgers ­samen coöperaties opgericht waarmee panden aangekocht worden en nieuwe projecten worden gerealiseerd.

11 oktober 2018


Nieuws

‘Laat een plein echt een plein zijn… En zet elders volmondig in op natuur’

Hoe denk je over de staat van de publieke ruimte en de natuur in onze Belgische steden?

16 oktober 2018


Nieuws

5 prioriteiten voor meer loon naar werk

Het vierde architectencongres van NAV ligt alweer even achter de rug, maar de brandende kwesties die er werden behandeld, blijven torenhoog oplaaien.

17 oktober 2018


Nieuws

Architecten en lokale besturen: op naar een veelbelovend partnership

NAV ijvert al lang voor een constructieve dialoog met de lokale besturen en administratie. Op zoek naar reacties nodigden we een aantal lokale bestuurders en ambtenaren uit voor een debat.

17 oktober 2018


Nieuws

VCB: 'Neen aan incompetente bouwaannemers'

De Confederatie Bouw vraagt om de reglementering die de toegang tot het beroep in de bouw- en de elektrotechnische sector bepaalt niet op te heffen. Vlaanderen is van plan om dat vanaf 2019 te doen. Wie hier ook de dupe van is, is de consument.

17 oktober 2018


Nieuws

Beter communiceren met klanten

Als architect komt u vaak in contact met veeleisende klanten. Niet evident... Gelukkig bestaan er tools die u kunnen helpen om beter (online) met hen te communiceren. FCR Media geeft u enkele tips.

18 oktober 2018 - laatste update 19 oktober 2018


Nieuws

Bouwmeester: ‘Bouw hoog waar het moet, laag waar het kan.’

"Ik pleit voor een goeie mix van hoog en laag, en vooral voor meer kwaliteit en voor selectieve verdichting - niet overal maar alleen op de juiste plekken."

18 oktober 2018


Nieuws

Vlaamse regering schaft vestigingsreglementering definitief af

Vanaf 2019 kan iedereen een bouwbedrijf starten zonder passend diploma, zonder bewijs van beroepservaring of zonder een examen af te leggen bij de Centrale Examencommissie terwijl een minimum aan voorkennis een absolute noodzaak is om te starten in de bouw.

19 oktober 2018 - laatste update 14 januari 2019


Nieuws

Stefan Devoldere: ‘We kunnen niet gespreid blijven wonen’

Stefan Devoldere is de nieuwe decaan van de faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt: ‘Een plek om de toekomst van ons vak te voeden’.

22 oktober 2018


Nieuws

'BENOveren is de beste investering'

BENOveren is renoveren in de overtreffende trap. Nog beter renoveren dan we de laatste jaren al deden dus.

22 oktober 2018 - laatste update 23 oktober 2018


Nieuws

VEA zet in op meer praktijkgerichte behandeling van de verdeling van PV-zonnepanelen.

Goed nieuws! Bij ingave in EPB van PV-installaties voor eengezinswoningen is het niet langer nodig om het volume van onverwarmde zolders, kelders of bijgebouwen in rekening te brengen.

23 oktober 2018


Nieuws

Digitale meter half jaar uitgesteld en nog niet voor mensen met zonnepanelen

24 oktober 2018 - laatste update 20 november 2018


Nieuws

Vilvoorde zkt stadsmakers

De stad gaat op zoek naar creatieve doeners, initiatiefnemers met concrete projecten, ondernemers en pioniers die niet bang zijn om in een experimenteel traject te stappen.

21 november 2018


Nieuws

VVSG: 'Een intergemeentelijke gecoro, het overwegen waard'

Nieuw is de mogelijkheid om met verschillende gemeenten samen één gecoro in het leven te roepen. Een intergemeentelijke gecoro is interessant, aldus de VVSG.

26 oktober 2018


Nieuws

Stadsbouwmeester Gent lanceert een nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwerpwedstrijden, architectuurprojecten en andere initiatieven van de stadsbouwmeester Gent.

26 oktober 2018


Nieuws

VCB: 'Hoognodig inzetten op leefbaarheid van centra (niet louter beperken van percelen)'

"De komende decennia verwachten we evenwel honderdduizenden extra gezinnen. Daarom is het hoognodig nu volop in te zetten op kwaliteitsvolle verdichting in dorpskernen en in stedelijke centra."

29 oktober 2018


Nieuws

NAV Poll: Vrijstaand wonen, ook in de toekomst?

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck roept architecten op om opdrachten voor vrijstaande woningen te weigeren. Doet u mee?

29 oktober 2018


Nieuws

Voormalige schoenfabriek 'Eperon d'Or' wint Onroerenderfgoedprijs 2018

De restauratie en renovatie van het art-decogebouw en de achterliggende fabriekshallen was in handen van het ontwerpteam Compagnie O Architects + Sabine Okkerse + Geert Pauwels.

5 november 2018


Nieuws

'Verkavelen omdat het geld opbrengt? Integendeel, het kost de overheid ontzettend veel geld'

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck herlas voor Knack het standaardwerk van architect Renaat Braem, 'België, het lelijkste land ter wereld', en moet vaststellen dat de toestand nog is verslechterd.

5 november 2018


Nieuws

Vlaanderen lanceert app om virtuele grondboringen uit te voeren

Er is een app ontwikkeld waardoor je overal in Vlaanderen virtuele grondboringen kan uitvoeren. Op basis van het gps-signaal reconstrueert een smartphone of tablet de ondergrond op eender welke locatie.

12 november 2018


Nieuws

Veel Belgen genomineerd voor EUMiesAward19

De EUMiesAward wordt om de twee jaar uitgereikt en wordt beschouwd als de oscar van de architectuur.

13 november 2018 - laatste update 27 november 2018


Nieuws

Dag van de Ondernemer: u verdient ons respect

Op deze Dag van de Ondernemer wil NAV u samen met Unizo bedanken voor uw rol als architect én ondernemer.

16 november 2018


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Luk Vorsselmans

Op vrijdag 16 november 2018 is het de Dag van de Ondernemer. Architect Luk Vorsselmans deelt zijn ervaringen en tips met jullie…

16 november 2018


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Jef Vandekerkhof

Op vrijdag 16 november 2018 is het de Dag van de Ondernemer. Architect Jef Vandekerkhof deelt zijn ervaringen en tips met jullie…

16 november 2018


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan BARO Architectuur

Op vrijdag 16 november 2018 is het de Dag van de Ondernemer. Het team van Baro deelt zijn ervaringen en tips met jullie…

16 november 2018


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Filip Vandeghinste

Op vrijdag 16 november 2018 is het de Dag van de Ondernemer. Architect Filip Vandeghinste deelt zijn ervaringen en tips met jullie…

16 november 2018


Nieuws

5 vragen aan architecten-ondernemers

Wat motiveert u om er elke dag voor te gaan? Het belangrijkste moment van de dag is? Wat is uw grootste fout waarvan u blij bent dat u die gemaakt hebt?

19 november 2018


Nieuws

‘Ik wil niet dat mijn kleinkinderen de natuur alleen nog in de zoo zien.’

‘We hebben het platteland vermoord’, aldus Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Samen met Ilvo lanceert hij een manifest om het Vlaamse landschap te redden.

19 november 2018


Nieuws

'Adriaan Martens en Henry van de Velde - Geneeskunst aan de Leie': win een exemplaar

Het boek vertelt het verhaal van de bekende internist dokter Adriaan Martens en zijn connectie met de architect Henry van de Velde.

19 november 2018


Nieuws

Toegang tot de basisinformatie van alle EPB-certificaten in Brussel

19 november 2018


Nieuws

Eerste duurzame Vlaamse obligatie brengt 500 miljoen euro op

20 november 2018


Nieuws

Yves Dupont (Universiteit Hasselt) wint Euregionale Architectuur Prijs 2018

Afgelopen zaterdag vond onder veel belangstelling de 28ste editie plaats van de Euregionale Architectuur Prijs op de Campus Diepenbeek van Universiteit Hasselt.

21 november 2018


Nieuws

De startdatum van de digitale meter wordt uitgesteld tot 1 juli 2019

20 november 2018


Nieuws

Architecten tonen hun hart. Zin om mee te helpen?

Ook dit najaar organiseren architecten heel wat hartverwarmende initiatieven voor een goed doel. Zin om een actie te steunen?

21 november 2018 - laatste update 29 november 2018


Nieuws

De architect: voor de syndicus dé professionele partner bij uitstek (gratis brochure)

Een architect presenteert u een uitgebreid menu aan dienstverlening, van een beperkt advies tot een integrale projectbegeleiding. Daaruit pikt u wat u nodig heeft.

26 november 2018 - laatste update 27 november 2018


Nieuws

Terugblik: architectuurtrip Düsseldorf & Bielefeld samen met Schüco

Dit najaar organiseerde Schüco in samenwerking met NAV een tweedaagse studiereis voor architecten en journalisten naar Düsseldorf en Bielefeld.

27 november 2018


Nieuws

Gent is gegeerd: 20 kandidaten bekend om 4 cultuuriconen te (ver)bouwen

Met vier bouwprojecten voor cultuurhuizen zet Gent zijn architecturale ambitie op scherp.

27 november 2018


Nieuws

Deze 23 'Henry van de Velde Award Winners' dingen naar jouw stem

Stem nu voor jouw favoriete product, dienst of project, zodat het de Henry van de Velde Public Gold Award wint op 29 januari in BOZAR!

28 november 2018


Nieuws

Wie is jouw mobiliteitspersoonlijkheid 2018?

De leden en compagnons van het Netwerk Duurzame Mobiliteit nomineerden 3 kandidaten: Annekatrien Verdickt (FilterCaféFiltré), Cathy Macharis (MOBI – VUB) en Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester).

28 november 2018


Nieuws

Europa moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn

De Europese Commissie legt de klimaatlat hoger.

29 november 2018


Nieuws

BINST ARCHITECTS: nieuwe naam op nieuw adres met hernieuwde ambitie

BINST ARCHITECTS, voorheen Crepain Binst Architecture, staat voor 45 jaar ervaring en expertise, bijgestaan door een actuele en dynamische aanpak die zich als 50-koppig team focust op de sterke evoluties van het bouwmedium en hedendaagse samenwerkingsmodellen.

29 november 2018


Nieuws

'Klimaatneutraal Europa kan niet zonder grootschalige renovatie van bestaande gebouwen'

Om tegen 2050 alle uitstootgassen te bannen, zoals de Europese commissie nu voorstelt, is volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) prioritair een coherent investeringsplan voor gebouwen vereist.

29 november 2018 - laatste update 5 december 2018


Nieuws

‘Stroomvoorspeller’ voor zonne- en windenergie

29 november 2018


Nieuws

Vlaams parlementslid Lydia Peeters wordt Vlaams minister

30 november 2018


Nieuws

Vanaf 2019: nieuwe premie voor warmtepompboiler, premie voor zonneboiler hoger dan eerst gepland

3 december 2018


Nieuws

AZ Zeno wint World Architecture Festival Award

Het AZ Zeno in Knokke heeft een award gewonnen op het prestigieuze World Architecture Festival, dat dit jaar plaatsvond van 28 tot 30 november in Amsterdam.

3 december 2018


Nieuws

De woningpas: digitaal paspoort voor elke woning

4 december 2018


Nieuws

“Een gemiste kans: in Vlaanderen is er genoeg talent om Opera Gent te renoveren”

De keuze van de Vlaamse en Gentse Bouwmeesters voor de Opera van Gent is een gemiste kans, zegt architect Marc Dubois.

4 december 2018


Nieuws

2018: sterke start nieuwbouwvergunningen

Statbel publiceerde de statistieken over nieuwbouwvergunningen voor de eerste 8 maanden van het jaar. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) had in een eerder persbericht al aangedrongen op de snelle publicatie van deze cijfers. Die werden nu eindelijk gepubliceerd.

4 december 2018


Nieuws

Elke woning in Vlaanderen heeft vanaf nu eigen woningpas

Elke woning in Vlaanderen heeft vanaf nu een eigen woningpas. Een soort van paspoort met alle gegevens die de Vlaamse overheid over je huis heeft, zoals de energiescore of de bodeminformatie.

4 december 2018


Nieuws

Lerende Netwerken van NAV geven antwoorden op jouw ondernemersvragen

Zaakvoerder van een startend kantoor? Ondernemer met groeiplannen? Of BIMsgierig? Schrijf je nu in voor een Lerend Netwerk.

6 december 2018


Nieuws

Woningpas valt in de prijzen

14 november 2019 - laatste update 15 november 2019


Nieuws

Onroerenderfgoedprijs 2019: op zoek naar verborgen parels (schrijf je nu in)

Met de Onroerenderfgoedprijs beloont Vlaanderen mensen die erfgoed op een goede manier beheren.

11 december 2018


Nieuws

Vlaanderen heeft 13.000 km lintbebouwing. 'Maar geesten zijn rijp voor een ommekeer'

Ook al is het ruimte­lijk onwenselijk, toch woont een op de vier Vlamingen in lint­bebouwing.

11 december 2018


Nieuws

Meer parkeerplaatsen dan inwoners: dit zijn de resultaten van het 1ste Ruimterapport van Vlaanderen

Het eerste Ruimterapport van Vlaanderen bevat een schat aan informatie over de biotoop van de Vlaming.

12 december 2018


Nieuws

Ook in 2019 blijft NAV ijveren voor uw belangen: ontdek onze prioriteiten

Met NAV strijden we het hele jaar door voor úw belangen als architect. In vele grote en kleine dossiers staan wij op de barricaden voor u.

18 december 2018


Nieuws

Dit waren de meest gelezen artikels op nav.be in 2018

Ontdek de must-reads van het afgelopen jaar op onze website.

19 december 2018


Nieuws

Nationaal Energie- en Klimaatplan op tijd naar Europa

20 december 2018


Nieuws

Zelfstandig architect? Dit verandert er voor jou in 2019

Zoals elk jaar treden er ook in 2019 een hele reeks nieuwe regels in werking. UNIZO en NAV bieden jou - per thema - een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor zelfstandigen en kmo's.

20 december 2018


Nieuws

Ons team wenst u een steengoed nieuw jaar!

Tijdens de eindejaarsperiode gaat NAV er even tussenuit.

21 december 2018


Nieuws

Vlaanderen helpt ‘noodkopers’ om hun woning te renoveren

Mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een goedkope maar minderwaardige woning gekocht hebben, krijgen binnenkort hulp om hun woning energetisch te renoveren.

21 december 2018


Nieuws

Premie van 7.500 euro voor wie woning sloopt en energiezuinige nieuwbouw zet

Wie in Vlaanderen een bouwvallig huis afbreekt en een energiezuinige nieuwbouw zet, krijgt daar het komende jaar een premie voor van 7.500 euro.

2 januari 2019 - laatste update 4 januari 2019


Nieuws

'Zonder bindende maatregelen staat open ruimte in de solden'

De betonstop is volgens Filip De Rynck, Tom Coppens en Guy Vloebergh een lege strategie, zonder bindende uitvoeringsmaatregelen.

2 januari 2019


Nieuws

Oproep Jo Crepain Prijzen 2019: nomineer een collega of stel je kandidaat

Met de Jo Crepain Prijzen bekroont NAV al sinds 2013 architect-ondernemers die professionaliteit en innovatie koppelen aan engagement voor de maatschappij en de eigen sector.

2 januari 2019


Nieuws

“Ruimtelijke ordening en woonbeleid op één lijn brengen”

Gisteren legde architect Kurt Claeys de eed af als schepen RO & Wonen in Oostende. Wij waren erbij en bespraken samen de prioriteiten voor de toekomst.

3 januari 2019


Nieuws

Steeds sneller uitspraak over betwiste bouwvergunningen

Het bevoegde rechtscollege heeft zijn historische achterstand grotendeels weggewerkt.

7 januari 2019


Nieuws

Vitruvius Academy: ontdek nu de opleidingen van dit voorjaar

Ontdek hieronder het cursusaanbod van Vitruvius Academy voor het voorjaar van 2019.

8 januari 2019


Nieuws

Eandis en Infrax worden ‘Fluvius’: uniforme tarieven sinds 1 januari

Naar aanleiding van de oprichting van Fluvius, het nieuwe bedrijf ontstaan uit de fusie tussen Eandis en Infrax, werd op 1 januari gestart met uniforme tarieven. De nieuwe tarieven gelden voor het volledige Fluvius-werkingsgebied.

8 januari 2019


Nieuws

Boek een voordelig WTCB-abonnement via NAV

Raadpleeg online de WTCB-publicaties en meer dan 1.000 NBN-normen.

8 januari 2019


Nieuws

VCB: “Ruimtegebruik van flats en woningen al decennia in dalende lijn”

Eind 2018 heeft de media bericht dat er een plotse stijging is in ruimtegebruik tot meer dan 7ha/dag. De Confederatie Bouw nuanceert.

9 januari 2019


Nieuws

1 op de 8 Vlaamse huizen niet aangesloten op riolering

Het afvalwater van 1 op de 8 Vlaamse huizen komt nog steeds in een gracht of beek terecht in plaats van een riolering.

11 januari 2019 - laatste update 22 januari 2019


Nieuws

Bouwmeester lanceert alternatief voor afbraak Casablancawijk

‘Het gebouw van Stynen neerhalen en nieuwe sociale woningen in de plaats zetten, dat is zonde’, aldus Leo Van Broeck.

16 januari 2019


Nieuws

Kati Lamens in Vlaams Parlement: 'EPB kun je niet los zien van de bredere bouwcontext'

Gisteren deelde Kati Lamens de visie van NAV over een conceptnota voor een hernieuwde EPB-werking in het Vlaams Parlement.

17 januari 2019 - laatste update 23 januari 2019


Nieuws

7 Belgische projecten halen shortlist Mies van der Rohe Award

Maar liefst vier projecten op Belgische bodem en drie internationale projecten van Belgische bureaus zijn geselecteerd voor de shortlist van de Mies van der Rohe Award 2019.

18 januari 2019


Nieuws

RESCert certificaat voor installatie van warmtepompen en zonneboilers niet meer verplicht

18 januari 2019 - laatste update 1 februari 2019


Nieuws

Verwarmingssector vraagt een langetermijnvisie op de energietransitie met een concrete kalender

18 januari 2019


Nieuws

Nieuwe oproep groene warmte: ook voor kleinere biomassa-installaties en stadswarmtenetten

21 januari 2019


Nieuws

“Geef jullie prachtige landschappen niet uit handen, zoals met jullie kust”

Londens architect William Mann vergelijkt onze Vlaamse landschappen met de Britse natuurgebieden. En hij heeft een duidelijke boodschap.

23 januari 2019


Nieuws

Charles Vandenhove (1927-2019): de architect die niet hield van opsmuk

Na een carrière van zestig jaar is architect Charles Vandenhove op 91-jarige leeftijd overleden.

24 januari 2019


Nieuws

De Green Deal Circulair Bouwen: iets voor jou?

Via dit gezamenlijk engagement zullen architecten, bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.

24 januari 2019 - laatste update 25 januari 2019


Nieuws

Architect Annekatrien Verdickt is ’Mobiliteitspersoonlijkheid 2018’

Annekatrien Verdickt - bekend van haar burgerinitiatief ‘Filter Cafe Filtré’ - is verkozen tot Mobiliteitspersoonlijkheid 2018.

28 januari 2019


Nieuws

NAV Poll: Welke richting moet ons architectuuronderwijs uit?

Het beroep van architect evolueert voortdurend. Hoe kan de opleiding daar volgens u het best op inspelen?

29 januari 2019


Nieuws

Architect Vincent Van Duysen wint de 'Henry van de Velde Lifetime Achievement Award 19'

Flanders DC reikte gisteren de 12 Henry van de Velde Gold Award Winners 19 uit.

30 januari 2019 - laatste update 31 januari 2019


Nieuws

'Meer renovaties vergen cruciale wijziging in successierechten'

De klimaatuitdaging noopt tot dringende energetische ingrepen in miljoenen woningen, aldus de VCB.

30 januari 2019


Nieuws

Stand van zaken sloop en heropbouwpremie

30 januari 2019


Nieuws

Klimaatpanel moet eisen 'bosbrossers' onderbouwen

Een denktank met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en klimaat­experts moet het klimaat­debat objectiveren en politici oplossingen aanreiken.

31 januari 2019 - laatste update 5 februari 2019


Nieuws

'De disco, de sauna, de bioscoop: we stoppen ze net zo goed onder de grond'

Het Departement Omgeving wil verstandiger omspringen met ruimte: denk diep.

31 januari 2019


Nieuws

UNIZO & NAV dienen een verzoekschrift in tot vernietiging van de bijkluswet

We zetten deze stap omdat de bijkluswet de deur open zet voor het beconcurreren van reguliere ondernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan.

31 januari 2019


Nieuws

Vlaamse verbouwsector stelt tweede editie van het gratis magazine BENO voor

Waarom zou je BENOveren in plaats van gewoon te renoveren? En hoe kan je je BENOvatie behalve energiezuinig ook aantrekkelijk, kwaliteitsvol, gezond, slim en toch budgettair haalbaar maken?

1 februari 2019 - laatste update 5 februari 2019


Nieuws

Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd

1 februari 2019


Nieuws

Oproep Architectuurprijs Leuven 2019

Architecten en bouwheren kunnen tot 28 februari 2019 projecten indienen.

1 februari 2019


Nieuws

“We moeten verdichten, maar er is een limiet”

De eerste Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele is nu ruim een jaar aan de slag en lanceerde in november zijn visienota.

1 februari 2019 - laatste update 5 februari 2019


Nieuws

Afbraak en heropbouw binnenkort altijd aan 6 % BTW?

Verschillende partijen willen de btw op sloop en heropbouw verlagen van 21 tot 6%. “De regeling zoals ze nu bestaat, stuit op heel wat bezwaren.”

4 februari 2019 - laatste update 5 februari 2019


Nieuws

“Er zal niet veel verdicht worden als het enkel kan waar het van de buren mag”

Steven Lauwereins: “Beleidsdoelstellingen zijn ondergeschikt aan de angst van de buren voor verandering in hun buurt.”

5 februari 2019 - laatste update 15 februari 2019


Nieuws

Marc Dubois wint Ultima voor Architectuur

De jury looft Marc Dubois om zijn kritisch activisme: hij stond en staat nog steeds op de barricades voor kwaliteitsvolle architectuur, esthetiek en de erkenning van het werk van de architect als creatief proces.

6 februari 2019


Nieuws

Al 35.000 handtekeningen voor klimaatactie

In Brussel is gisteren ‘Sign for my Future’ gelanceerd. Iedere Belg kan die oproep mee steunen.

6 februari 2019 - laatste update 7 februari 2019


Nieuws

Carpool naar de NAV-infosessies: nieuwe optie bij inschrijving!

Voortaan kan je je als NAV-lid bij je inschrijving op onze carpoollijst laten zetten. Test het uit bij onze infosessie over de vennootschapswetgeving.

7 februari 2019 - laatste update 15 februari 2019


Nieuws

Meer nadruk op sociale architectuur… Maar architecten worden zelf onderbetaald

'Architect mag dan het mooiste beroep ter wereld zijn, het is duidelijk dat de architectenbureaus nood hebben aan een shift in bedrijfscultuur', schrijft Cyrus Bohn van de Vrijdaggroep.

8 februari 2019


Nieuws

Gouden Baksteen voor Bart Somers

Met Bart Somers aan het roer onderging Mechelen een complete metamorfose. Van een stad met een beduimeld imago tot een nette, leefbare stad, waar een positieve dynamiek heerst en de stedelijke infrastructuur op grote schaal werd vernieuwd.

11 februari 2019


Nieuws

“Verhuizen is nog te vaak een fiscale nachtmerrie”

"Zouden de mobiliteit, het milieu en de arbeidsmarkt er niet mee gediend zijn mocht verhuizen niet langer een fiscale nachtmerrie zijn?" Frédéric Depauw van Taxfré vraagt het zich af.

12 februari 2019


Nieuws

Twee Belgische finalisten voor Mies van der Rohe Award

Vandaag heeft de Fundació Mies van der Rohe de vijf finalisten bekendgemaakt voor de European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019.

13 februari 2019


Nieuws

Catherine De Wolf: “Het circulaire model moet gestimuleerd worden”

Architect en onderzoeker Catherine De Wolf doet in De Morgen haar oplossing voor een groenere toekomst uit de doeken.

14 februari 2019 - laatste update 15 februari 2019


Nieuws

'Dakwoningen zijn zeker geen monopolie voor het luxe-gamma'

Claude Ginsburger bouwt huizen op bestaande daken.

14 februari 2019 - laatste update 15 februari 2019


Nieuws

Energiekaart toont hoeveel zonnepanelen en windturbines er in jouw gemeente zijn

14 februari 2019


Nieuws

Geen klimaatplan mogelijk zonder bouwsector: debat ecologische impact bouwsector op openingsdag Bati

14 februari 2019


Nieuws

Woonbonus inzetten voor klimaat

De huidige woonbonus ondersteunt vooral de aankoop van een bestaande woning en geeft onvoldoende voordeel voor gezinnen die een energiezuinige woning bouwen of een woning grondig renoveren.

14 februari 2019


Nieuws

Architect Jan De Vylder pleit voor bescheiden architectuur

"Opzichtige gebouwen met een opvallende architectuur zijn passé, een architect moet een decor scheppen voor de mensen die in zijn bouwwerk leven."

14 februari 2019


Nieuws

Veel interesse voor lerend netwerk over BIM-integratie in het architectenkantoor

NAV inspireert en verbindt opnieuw met lerende netwerken (B)implantation, Schaalvergroting en Ondernemers Atelier.

15 februari 2019


Nieuws

Isolatiegolf valt stil

15 februari 2019


Nieuws

Bouwmeester: “Geen boormachines maar gaatjes in de muur verkopen”

"We moeten ons systeem grondig veranderen. Op zo'n manier dat de planeet er beter van wordt in plaats van slechter."

15 februari 2019


Nieuws

Het vernieuwde EPC: eerste stand van zaken

Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van een woning. Begin dit jaar kreeg het EPC een make-over en nu is het beter leesbaar dankzij een duidelijk energielabel.

18 februari 2019


Nieuws

De kust in 2050: vaarwel muur, welkom natuur (?)

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck werpt een visionaire blik op onze kust.

19 februari 2019


Nieuws

De stad in 2050: meer verdichting, zonder in konijnenkoten te kruipen

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck en socioloog-planoloog Pascal De Decker werpen een visionaire blik op de stad van morgen.

19 februari 2019


Nieuws

BTW-verlaging bouw mist doel niet

20 februari 2019


Nieuws

Sluitstuk van regelgeving rond warmtenetten is klaar

20 februari 2019


Nieuws

VCB pleit voor gerichte verlaging van fiscale rechten en voor energiegerichte woonbonus

20 februari 2019


Nieuws

Flats worden in Vlaanderen meest voorkomende woningtype vanaf 2022

De Vlaamse Confederatie Bouw voorspelt dat vanaf 2022 de flat het meest voorkomende woningtype in Vlaanderen zal worden.

21 februari 2019 - laatste update 25 februari 2019


Nieuws

Zes op de tien Vlamingen bouwt Bijna Energie Neutraal (BEN)

Zes op de tien nieuwbouwwoningen in Vlaanderen heeft een E-peil van E30, wat overeenkomt met Bijna Energie Neutraal (BEN). Dat blijkt uit de jongste Energie en Binnenklimaat (EPB)-cijfers.

21 februari 2019 - laatste update 25 februari 2019


Nieuws

Onderzoek bevestigt: minder btw, meer sloop

Als de btw erop verlaagt, gaan we meer huizen slopen en heropbouwen.

21 februari 2019 - laatste update 25 februari 2019


Nieuws

Havana, Dial Architects & MAMOUT architectes winnen Belgian Building Awards

Op de openingsdag van Batibouw zijn de winnaars bekendgemaakt van de Belgian Building Awards.

22 februari 2019


Nieuws

Wie huis wil verkopen heeft nu ook asbestcertificaat nodig

Vlaams minister Koen Van den Heuvel (CD&V) kondigt aan dat een asbestcertificaat na de zomer verplicht wordt bij de verkoop van elk huis dat voor 2001 is gebouwd.

22 februari 2019


Nieuws

Oproep | projecten Architectuurboek Vlaanderen N°14

In 2020 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut de nieuwste editie van het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen.

22 februari 2019 - laatste update 1 maart 2019


Nieuws

Vlaamse regering keurt Regelluwe Zones voor Energie goed

25 februari 2019


Nieuws

Graag haalbare en betaalbare voorstellen om verouderde woningen energetisch te renoveren

25 februari 2019


Nieuws

Wijziging EPB-reglementering voor verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

27 februari 2019


Nieuws

Debat rond ecologische impact bouwsector: “Nood aan duidelijker beleid”

27 februari 2019


Nieuws

Bouwen met of zonder energieboete?

Het vergt zware investeringen om een nieuwbouwwoning te laten voldoen aan de nieuwste energienorm, het S-peil.

28 februari 2019 - laatste update 4 maart 2019


Nieuws

Bouwmeester over uitstel betonstop: 'Spijtig, want 2040 is eigenlijk al te laat'

"Maar misschien is het ook een kans om alles sneller en beter te doen."

4 maart 2019


Nieuws

Aanvraag sloop- en herbouwpremie vanaf 7 maart 2019

4 maart 2019 - laatste update 12 maart 2019


Nieuws

Steden en gemeenten willen 'verkavelingsstop'

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vraagt de Vlaamse regering een verkavelingsverbod in te voeren.

5 maart 2019


Nieuws

Ney & Partners – OMGEVING ontwerpen nieuwe Krugerbrug Antwerpen

Het ontwerpteam NEY & Partners – OMGEVING heeft de ontwerpwedstrijd van de stad Antwerpen voor de Krugerbrug gewonnen.

5 maart 2019


Nieuws

Sneuvelen barema's nu ook in Duitsland?

De Europese Commissie vindt dat de minimum- en maximumtarieven voor voor architecten en ingenieurs (HOAI) in Duitsland in strijd zijn met het EU-recht.

5 maart 2019


Nieuws

Vastgoedexperts: ‘Roekeloze beroepsprocedures moeten strenger bestraft worden’

Het aan banden leggen van de eindeloze beroepsprocedures is voor de bouw- en vastgoedsector belangrijker dan een verlaging van de btw. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd bij 19 vastgoedexperts.

7 maart 2019


Nieuws

Rescert is opnieuw premievoorwaarde vanaf 1 maart.

8 maart 2019


Nieuws

Pritzker Prize voor architect Arata Isozaki

De 87-jarige Japanse architect Arata Isozaki krijgt de Prizker Prize 2019, onder meer voor het verbinden van oosterse en westerse architectuur in zijn werk.

11 maart 2019


Nieuws

Lager btw-tarief nog veel beter dan sloop- en heropbouwpremie

Nu geldt het verlaagde btw-tarief in een beperkt aantal steden. En met succes. Een studie van de KU Leuven, het Steunpunt Wonen en het onderzoekinstituut Vives wijst uit dat in de steden waar het lagere btw-tarief geldt, meer huizen gesloopt en vervangen worden.

11 maart 2019 - laatste update 13 maart 2019


Nieuws

1 jaar Creative Fair Play: manifest voor eerlijk samenwerken met creatieve industrie

Een jaar geleden lanceerde Flanders DC samen met Creative Network het manifest Creative Fair Play.

11 maart 2019


Nieuws

BBL: 'Hervorm woonbonus tot klimaatbonus'

Meer dan 100 milieuorganisaties hebben 11 voorstellen uitgewerkt voor een beter klimaat en een gezonder milieu.

12 maart 2019 - laatste update 13 maart 2019


Nieuws

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt kandidaten voor Architectuurprijs 2019

Het thema voor deze editie is ‘Herbestemming en/of herinrichting van historisch erfgoed’.

12 maart 2019


Nieuws

Eigenaars zonnepanelen blijven verzekerd van rendement

14 maart 2019


Nieuws

“We moeten ruimtelijk rendement verder inbedden in onze bouwcultuur”

De website www.ruimtelijkrendement.be wil met goede voorbeelden inspiratie bieden aan architecten, omgevingsambtenaren of bouwheren die dagelijks bezig zijn met bouwprojecten.

18 maart 2019 - laatste update 19 maart 2019


Nieuws

Twee derde van nieuwe woningen & flats nemen geen bijkomende ruimte in

Nieuwe woonprojecten komen overwegend op hergebruikte, oude sites, meldt de Vlaamse Confederatie Bouw.

19 maart 2019


Nieuws

Compensatieregeling digitale meter goedgekeurd in commissie

20 maart 2019


Nieuws

Eerste resultaten Bouwmeester Scan online

Burgers en beleidsmakers kunnen zich zo informeren over de vele uitdagingen waar lokale besturen voor staan in de evolutie naar een toekomstbestendige leefomgeving.

21 maart 2019


Nieuws

Twee jaar Zonnekaart: na de gezinnen investeren ook meer bedrijven in zonne-energie

Twee jaar na de lancering is de zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap nog steeds populair. Ongeveer 620.000 gezinnen en bedrijven hebben al gekeken hoe geschikt hun dak is voor zonne-energie. Bij velen prikkelt de zonnekaart meer dan alleen de nieuwsgierigheid, het blijkt vaak veel goedkoper dan ze dachten: 15% van wie zijn gebouw opzocht, vroeg al een offerte aan en 29% overweegt dat nog te doen.

22 maart 2019


Nieuws

Studie Vito: Betonstop bespaart ons miljarden

Volgens een nieuwe studie van Vito kan Vlaanderen miljarden besparen door de betonstop uit te voeren. Hoe ambitieuzer, hoe meer winst.

28 maart 2019


Nieuws

Wijzigingen aan de archeologieregelgeving vanaf 1 april 2019

Op 1 april 2019 veranderen er enkele zaken aan het luik archeologie van de onroerenderfgoedregelgeving, waaronder een meldingsplicht in plaats van de huidige bekrachtiging van archeologienota’s en nota’s.

29 maart 2019 - laatste update 12 april 2019


Nieuws

Rubenshuis viert gerestaureerde portiek en tuinpaviljoen met Italiaans tuinfeest

De eyecatchers van het Rubenshuis, de portiek en het tuinpaviljoen, zijn terug zichtbaar voor het grote publiek.

29 maart 2019 - laatste update 9 april 2019


Nieuws

PRE-TRIËNNALE BRUGGE 2019: een zomer vol ontmoetingen

Ontmoet, geniet en inspireer. Dat zijn de kernwoorden deze zomer tijdens Pre-Triënnale Brugge 2019.

29 maart 2019 - laatste update 3 april 2019


Nieuws

“Gemeenten die zorgeloos blijven verkavelen, rijden zichzelf in de vernieling”

"Het idee dat de betonstop onbetaal­baar is, is van tafel geveegd", aldus de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). "Nu moeten we verdere ruimte-inname onmiddellijk terugdraaien."

3 april 2019


Nieuws

ad hoK zoekt experten voor kwaliteitskamer

Experten in (landschaps)architectuur, stedenbouw, milieu, erfgoed, mobiliteit ... worden warm opgeroepen zich kandidaat te stellen.

3 april 2019


Nieuws

VCB: 'Veralgemenen flexi-jobs zal voor de bouw weinig soelaas bieden'

Elke maatregel om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken is een goede maatregel. Zo reageert de Confederatie Bouw op het voorstel van Open VLD om flexi-jobs in de hele privésector in te voeren. “En toch zullen flexi-jobs in de bouw het probleem niet ten gronde oplossen.”

4 april 2019


Nieuws

Zo zou Linkeroever er vandaag uitzien als Le Corbusier zijn zin had gekregen

Le Corbusier had een nieuw stadsdeel voor 500.000 mensen in gedachten. Vandaag wonen ongeveer 16.000 mensen op Linkeroever.

5 april 2019


Nieuws

5 Tips om als Architect hoger te ranken in Google

Bovenaan in de google search lijst verschijnen is waarschijnlijk dé belangrijkste manier om ervoor te zorgen dat mensen je kunnen vinden online, om vervolgens contact op te nemen.

5 april 2019 - laatste update 8 april 2019


Nieuws

Plenaire keurt compensatieregeling digitale meter goed

Na de commissie Energie twee weken geleden, keurt nu ook de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ goed, en dit zonder enige tegenstem. Eigenaars van zonnepanelen kunnen nu 100% zeker zijn dat ze gedurende 15 jaar na indienstname minstens hetzelfde rendement hebben als bij een terugdraaiende teller. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Nu kunnen we eindelijk tot actie overgaan: vanaf 1 juli kan de uitrol van de digitale meters beginnen. Prosumenten behouden daarbij minstens het rendement van een terugdraaiende teller, zoals de Vlaamse regering ook beloofd had.”

8 april 2019


Nieuws

Bouwmeester: “Grondige renovatie van alle afgelegen woningen is niet de juiste weg”

Er is dringend een publiek debat nodig over de keuzes die we moeten maken, aldus Leo Van Broeck (Vlaams Bouwmeester) in De Standaard.

9 april 2019 - laatste update 23 april 2019


Nieuws

Grand Parc Bordeaux wint Mies van der Rohe Award 2019

De prijswinnaar van 2019 is de verbouwing van 530 woningen - Grand Parc Bordeaux (Frankrijk) van Lacaton & Vassal-architectes, Frédéric Druot Architecture en Christophe Hutin Architecture.

10 april 2019


Nieuws

’t Wisselspoor (Leuven) combineert slim ruimtegebruik met hoge pretfactor

Op de site van de Centrale Werkplaatsen in Leuven verrijst de komende jaren een uniek kind- en gezinsvriendelijk woonproject.

11 april 2019


Nieuws

Internationale architectuurwedstrijd voor 'nieuwe' Notre-Dame

Frankrijk gaat een internationale architectuurwedstrijd organiseren om te beslissen of en hoe de vernielde torenspits van de Notre-Dame vervangen zal worden.

18 april 2019


Nieuws

Energiedeskundigen positief over het vernieuwde EPC

23 april 2019


Nieuws

Unieke coalitie vraagt plaatsingsstop stookolieketels en voordeliger groen verwarmen

Een unieke coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten bundelt de krachten om de politieke partijen voor de verkiezingen een glashelder signaal rond groene warmte te zenden.

25 april 2019


Nieuws

“Toon mensen goede praktijkvoorbeelden van verdicht wonen, dan gaan ze wél overstag”

Ondanks oproepen van experts dat we dichter bij de stad moeten wonen, blijft de Vlaming dromen van een alleenstaande woning op ‘den buiten’.

26 april 2019


Nieuws

Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren

Om een duurzaam en kwalitatief resultaat te verkrijgen en falende herstellingen te vermijden dient de kennis van de betrokken architecten en aannemers hieromtrent verhoogd te worden.

26 april 2019


Nieuws

Steeds meer gezinnen delen hun stadstuintjes

Voor opgroeiende kinderen zijn Vlaamse stadstuintjes vaak te klein. Daarom kiezen steeds meer gezinnen ervoor om hun tuin te delen.

26 april 2019


Nieuws

Architectuuratelier RE-ST: 'Stop met huisjes morsen'

‘Niet elke ruimtelijke behoefte moet leiden tot nieuwbouw.’ Dat is de opvallende boodschap van architectuuratelier RE-ST op weekend.knack.be.

26 april 2019


Nieuws

Verlaagde registratierechten voor Ingrijpende Energetische Renovaties zijn succes

Sinds 1 juni vorig jaar hebben al bijna 1.000 Vlamingen bij aankoop van een woning 6% registratierechten betaald in plaats van de gewoonlijke 7%.

29 april 2019


Nieuws

NAV steunt UNIZO in strijd tegen pensioendiscriminatie: lager pensioen niet meer gerechtvaardigd

Stop met de pensioendiscriminatie van zelfstandigen en geef hen een pensioen dat gelijkwaardig is aan dat van werknemers. De oude argumenten om zelfstandigen minder pensioen uit te keren als werknemers zijn intussen immers compleet achterhaald.

30 april 2019


Nieuws

Projecten Regelluwe Zones voor Energie kunnen ingediend worden

Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden een aanvraag indienen voor een regelluwe zone op het vlak van energie. In een regelluwe zone kunnen onderzoekers experimenteren zonder dat ze gehinderd worden door de algemene wetgeving. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Om vooruitgang te boeken heeft de energieomslag nood aan onderzoek en innovatieve technieken. Bij projecten die erkend worden als regelluwe zone, kunnen onderzoekers innovatieve toepassingen toetsen aan de realiteit. Dat levert nieuwe inzichten op die later kunnen worden uitgebreid naar de rest van Vlaanderen.”

30 april 2019


Nieuws

Maken Belgische ingenieurs komaf met het 'sick-building-syndroom'?

Ingenieurs van de universiteit Antwerpen hebben een systeem ontwikkeld om de lucht in gebouwen extra te zuiveren, en zo het sick-building-syndroom tegen te gaan.

2 mei 2019


Nieuws

Opmerkelijk meer zonnepaneelinstallaties in 2018

Het voorbije jaar zijn er bijna 50.000 nieuwe zonnepaneleninstallaties bijgekomen.

3 mei 2019


Nieuws

Subsidies ontharding, vergroening en groengevel/groendaken

Natuur en Bos & Departement Omgeving lanceren drie projectoproepen. Als je een project indient kan je een subsidie krijgen. Een project indienen kan tot 15 mei 2019, 12u.

6 mei 2019


Nieuws

Maggie goes to Yezidi: DMOA start project met duurzame noodgebouwen in Irak

De Maggie Shelter is de oplossing daar waar geen vaste constructies mogen, gewenst zijn of praktisch. Het is snel op te zetten en te verplaatsen.

7 mei 2019


Nieuws

Voorlopige bescherming van de woning Janssens in Antwerpen

De woning Janssens uit 1936 behoort tot het modernistisch werk van architect Léon Stynen. De bescherming past in het beleidsthema “20ste-eeuwse architectuur in Antwerpen”.

8 mei 2019


Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: een geïntegreerd en veelzijdig energiebeleid

Meer dan om het even welke andere beroepsgroepering zijn architecten ervan overtuigd dat de klimaatverandering, en meer in het algemeen de global change, om een gepaste reactie schreeuwt.

9 mei 2019


Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: slim omgaan met ruimte met voldoende plaats voor innovatie

De term ‘betonstop’ is niet uit de actualiteit weg te denken, maar ruimt gelukkig stilaan plaats voor het woord ‘bouwshift’.

9 mei 2019


Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: een hedendaags kader voor de architect-ondernemer

Het architectenberoep is dringend toe aan modernisering en professionalisering. De bouwrealiteit is sinds de invoering van de Architectenwet in 1939 grondig gewijzigd en de complexiteit van het bouwproces is explosief gegroeid.

9 mei 2019


Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: professioneel georganiseerde opdrachten

Zowel private als publieke opdrachtgevers maken veelvuldig gebruik van ontwerpwedstrijden en prijsvragen. Die zijn echter niet opportuun voor álle bouwprojecten.

9 mei 2019 - laatste update 2 november 2020


Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: een betere afstemming tussen het onderwijs, de stage en de beroepspraktijk

Na vijf jaar plezier op de schoolbanken, met veel aandacht voor de cultuurhistorische en creatieve facetten van het beroep van architect, is de realiteit voor veel startende stagiair-architecten hard en helemaal anders dan men zich had voorgesteld.

9 mei 2019


Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: administratieve en digitale vereenvoudiging

De overvloed aan regels, procedures en administratieve rompslomp is nefast voor een sector waarvan men verwacht dat ze op een dynamische manier mee aan de kar trekt bij belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

9 mei 2019 - laatste update 20 mei 2019


Nieuws

net architectuur, B-ILD & murmuur genomineerd voor Jo Crepain Prijs – Beloftevol Bureau

Op 6 juni 2019 reikt NAV al voor de derde keer Jo Crepain Prijzen uit aan architect-ondernemers die professionaliteit en innovatie koppelen aan engagement voor de maatschappij en de eigen sector.

9 mei 2019


Nieuws

Studenten UGent stellen The Mobble voor: “Het huis van de toekomst”

De woning werd volledig op­getrokken uit materialen met een lage milieu-impact. De modulaire structuur laat toe om makkelijk groter of kleiner te wonen naar­gelang de ­behoefte.

13 mei 2019


Nieuws

Europese primeur VUB: Eerste circulaire renovatieproject ‘Circular Retrofit Lab’ ingehuldigd

Pioniersproject van VUB Architectural Engineering bewijst dat circulair (ver)bouwen kan zonder compromissen.

13 mei 2019


Nieuws

2 Nieuwe EPC's in 2020

Vanaf 2020 worden er twee nieuwe energieprestatiecertificaten ingevoerd: het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen en het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

14 mei 2019


Nieuws

Rapport Belgisch klimaatpanel: “Klimaatbeleid is veel meer dan uitstootbeleid'

Op vraag van Youth for Climate heeft een expertenpanel een rapport uitgewerkt om de toekomst en leefbaarheid van onze planeet veilig te stellen.

15 mei 2019 - laatste update 20 mei 2019


Nieuws

TRANS, RE-ST & DMOA genomineerd voor Jo Crepain Prijs – Innovatief Architectenbureau

Op 6 juni 2019 reikt NAV al voor de derde keer Jo Crepain Prijzen uit aan architect-ondernemers die professionaliteit en innovatie koppelen aan engagement voor de maatschappij en de eigen sector.

15 mei 2019


Nieuws

Woonsurvey 2018: een aantal energiegerelateerde resultaten

Het Steunpunt Wonen publiceerde recent de eerste resultaten van de Woonsurvey 2018. 2973 Vlamingen namen deel aan het face-to-face onderzoek dat plaatsvond tussen 22 februari en 16 september 2018.

20 mei 2019


Nieuws

Johan Rutgeerts: “Betonstop zal veel duurder zijn dan planologen doen uitschijnen”

"Er wordt met geen woord gerept over de enorme kostenstijging die wonen met zich zal meebrengen door het mechanisme van schaarste, vraag en aanbod", aldus Johan Rutgeerts in een blogpost.

20 mei 2019


Nieuws

Ontwijde kerk in Roeselare wordt architectenbureau: “De buurt blijft welkom”

Het architectenbureau 3Architecten heeft de ontwijde Sint-Jozefkerk in Roeselare gekocht. De kerk zal vanaf 2020 dienst doen als kantoor, maar ze willen de ruimte ook openstellen voor de gemeenschap.

20 mei 2019


Nieuws

Oproep be.exemplary: dien nu uw duurzaam project in en maak kans op Brusselse subsidie

De Brusselse regering lanceert de vierde editie van be.exemplary, de oproep tot bouw- en renovatieprojecten die exemplarisch zijn op het vlak van duurzame stadsontwikkeling.

20 mei 2019 - laatste update 21 mei 2019


Nieuws

Vlaamse regering keurt premie voor thuisbatterijen goed

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Energie Lydia Peeters een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken

20 mei 2019


Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: herverdeling van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

Door de stijgende complexiteit en techniciteit van het bouwproces nemen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de architect jaar na jaar toe.

20 mei 2019


Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: hervorming van de Orde van Architecten

Het dossier van de hervorming van de Orde van Architecten sleept al zeer lang aan.

20 mei 2019


Nieuws

NAV actiepunt 26 mei: architecten als partner voor maatschappelijke doelstellingen

De voorbije tien jaar hebben architecten een sleutelrol gespeeld in het omzetten van de doelstellingen van de overheid.

20 mei 2019


Nieuws

Anton Smagghe vanaf 1 september nieuwe secretaris-generaal Federatie Vrije Beroepen

Anton Smagghe (35) wordt vanaf 1 september de nieuwe secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen (FVB).

21 mei 2019


Nieuws

Deze vijf teams wedijveren voor nieuwbouw M HKA

Deze week maakte minister Sven Gatz de vijf ontwerpteams bekend die een voorstel mogen uitwerken voor het nieuw Vlaams museum voor hedendaagse kunst in Antwerpen.

24 mei 2019


Nieuws

Nieuw regelgevend kader op komst voor tijdelijke projecten in Brussel.

Het Brusselse vrijstellingenbesluit zou tegen eind dit jaar vernieuwd worden.

27 mei 2019


Nieuws

Afschakelplan water op komst?

29 mei 2019


Nieuws

Vijf architectenteams wedijveren voor make over Kaaitheater Brussel

De opdracht voor de architecten bestaat erin een tweede zaal voor dans te ontwerpen, in nieuwe repetitiestudio’s te voorzien en de huidige grote zaal te renoveren.

29 mei 2019


Nieuws

Geactualiseerde versie Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

De VMM heeft een geactualiseerde versie van de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen uitgebracht. Deze publicatie biedt een overzicht van de regels en technische aandachtspunten met betrekking tot water in en rond een woning.

29 mei 2019


Nieuws

Online enquête in het kader van het nationaal klimaat-en energieplan

De overheid vraagt uw feedback in het kader van het Nationaal Klimaat- en Energieplan via een online bevraging.

4 juni 2019


Nieuws

Tom Coppens over betonstop: 'Gemeenten die het beter willen doen, hebben geen been om op te staan'

Elke dag verdwijnt in Vlaanderen het equivalent van tien voetbalvelden onder het beton. Halen we ooit de betonstop?

3 juni 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Deze architectenbureaus maken kans op een Jo Crepain Prijs (6 juni)

Op 6 juni 2019 reikt NAV al voor de derde keer Jo Crepain Prijzen uit aan architect-ondernemers die professionaliteit en innovatie koppelen aan engagement voor de maatschappij en de eigen sector.

4 juni 2019


Nieuws

Hoe moet de nieuwe Scheldebrug eruitzien? Burgers krijgen inspraak

Een nieuwe Scheldebrug moet beide oevers vlotter toegankelijk maken. Maar hoe die brug eruit moet zien en welke functies die moet hebben, daar kan de Antwerpenaar mee over beslissen tijdens Brugdagen.

6 juni 2019


Nieuws

Vraag tijdig uw sloop-en herbouwpremie aan!

12 juni 2019 - laatste update 20 juni 2019


Nieuws

Vlaamse regering keurt premie voor thuisbatterijen goed

12 juni 2019


Nieuws

Digitale energiemeter: je moét minder, je kán meer

13 juni 2019 - laatste update 4 juli 2019


Nieuws

LABIOMISTA in Genk opent op 6 juli: mix van kunst, natuur en architectuur

Waar vroeger de zoo van Zwartberg was, opent op 6 juli Labiomista. Het project van kunstenaar Koen Vanmechelen is tegelijk beeldentuin, dierentuin en landschapskunst.

13 juni 2019


Nieuws

Na energiescore krijgt elk huis ook mobiliteitsscore

Met de Mobiscore wil de Vlaamse overheid goed bereikbare woningen, die dicht bij openbaar vervoer, scholen of winkels liggen, aantrekkelijker maken.

18 juni 2019 - laatste update 27 juni 2019


Nieuws

Bouwmeester: 'Sloop slecht gelegen woningen en bouw nieuwe dichter bij de centra'

Met dit pleidooi toont de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck zich een opvallende bondgenoot van de vastgoedsector. Gedeeltelijk toch, ...

20 juni 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Wetsvoorstel afbraak en heropbouw van gebouwen aan 6% BTW opnieuw ingediend

Sinds 2006 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden van 32 steden en gemeenten.

20 juni 2019 - laatste update 21 juni 2019


Nieuws

“Niemand woont verkeerd. Informeren is het enige doel van de mobiscore”

Het Departement Omgeving reageert op de heisa rond de Mobiscore. “Er zijn bedoelingen aan toegedicht die we nooit voor ogen hadden.”

25 juni 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Bouwmeester: “Je moet ook mensen meekrijgen die zich financieel of cultureel bedreigd voelen”

'Er is sturend beleid nodig, en daarvoor moet je meten. Maar je doet dat liever met beloningen dan met straffen.'

24 juni 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Lydia Peeters enorm teleurgesteld dat VREG opnieuw onrust zaait rond digitale meter

25 juni 2019


Nieuws

De Vlaamse energieregulator stapt naar Grondwettelijk Hof tegen decreet van het Vlaams Parlement

25 juni 2019


Nieuws

Pre-Triënnale Brugge 2019: een zomer vol ontmoetingen

Ontmoet, geniet, inspireer. Daar gaat het deze zomer om tijdens Pre-Triënnale Brugge 2019.

26 juni 2019


Nieuws

LafargeHolcim Awards: oproep tot indienen voorbeeldgebouwen en innoverende designconcepten

De inschrijvingen voor de zesde cyclus van deze internationale wedstrijd lopen tot 25 februari 2020.

26 juni 2019


Nieuws

Versie 10.5.0 van de EPB-software is beschikbaar

28 juni 2019


Nieuws

Raad van State geeft groen licht voor nieuwe gevangenis in Haren

De Raad van State heeft het verzoek tot vernietiging van de milieuvergunning en van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw en de exploitatie van de nieuwe gevangenis in Haren verworpen.

28 juni 2019


Nieuws

Oproep: Belgisch paviljoen Biennale Architettura 2020

Voor het Belgisch paviljoen op de Biennale Architettura 2020 in Venetië nodigt het Vlaams Architectuurinstituut architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers, onderzoekers, critici en kunstenaars uit om een tentoonstellingsconcept te ontwikkelen dat inspeelt op de thematiek van het geheugen als ontwerpatelier.

28 juni 2019


Nieuws

“Hou op met mensen op boerenbuiten schuldgevoel aan te praten”

“We willen niet dat ze het gevoel hebben dat ze verkeerd wonen”, aldus Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide. “Hou op met de mensen op de boerenbuiten een schuldgevoel aan te praten.”

1 juli 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Vanaf 1 augustus is premie voor thuisbatterij beschikbaar

1 juli 2019


Nieuws

HZ University of Applied Sciences (CONIX RDBM Architects) gekozen tot mooiste gebouw van Zeeland

Het nieuwe gebouw van HZ University of Applied Sciences aan Het Groene Woud in Middelburg is de winnaar in de strijd om de titel ‘het mooiste gebouw van Zeeland’.

1 juli 2019


Nieuws

Langetermijnrenovatiestrategie 2050 voor gebouwen goedgekeurd door Vlaamse Regering.

Op 29 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Energie Demir de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen 2050 goed.
Deze langetermijnstrategie voor gebouwen is een verdere uitwerking van de algemene Vlaamse Klimaatstrategie 2050, specifiek gericht op het reduceren van het energiegebruik en de broeikasgasemissies van de verwarming van de Vlaamse gebouwen.

25 juni 2020


Nieuws

Nieuwe woningpas gelanceerd!

2 juli 2019


Nieuws

Versoepeling aanvraagprocedure sloop- en heropbouwkorting

2 juli 2019 - laatste update 4 juli 2019


Nieuws

Wie betaalt de nodige klimaatrenovaties?

8 juli 2019


Nieuws

Filip Canfyn: 'De middenklasse móét veranderen, uit puur zelfbehoud'

“Het verkavelingsland en de middenklasse móéten veranderen, uit puur zelfbehoud. Er zijn drastische maatregelen nodig. Meer van hetzelfde is onhoudbaar.”

10 juli 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

'De maatschappij zit op vele thema’s in een patstelling, daar ligt een kans voor architecten'

Architecture Workroom Brussels bestaat tien jaar. In die tijd evolueerde het tot een think-and-do tank voor innovatie binnen de architectuur, stedenbouw en andere aan de ruimtelijke ontwikkeling verwante disciplines.

11 juli 2019


Nieuws

Dit zijn de genomineerden voor de RES Awards 2019

The Real Estate Society heeft deze week de genomineerden bekend gemaakt voor de RES Awards 2019. De organisatie bekroont zo de knapste realisaties van de Belgische vastgoedsector.

12 juli 2019


Nieuws

“Laat bouwverlof overal samenvallen”

Het zomerse "bouwverlof" start straks. Dat betekent dat drie weken lang de meeste bouwbedrijven en architectenbureaus dicht zijn.

12 juli 2019


Nieuws

Oana Bogdan over urban design: 'We hoeven niet het mooiste gebouw ter wereld te maken'

Oana Bogdan is architect, pianiste, ex-staatssecretaris van Roemenië en tuk op verandering.

15 juli 2019


Nieuws

dmvA, Polygoon, Compagnie-o en Basil maken kans op Dezeen Award 2019

Het toonaangevende designplatform Dezeen heeft de kanshebbers voor de Dezeen Awards 2019 bekendgemaakt.

17 juli 2019 - laatste update 23 juli 2019


Nieuws

Achterpoortje bij verplichte dakisolatie

Het Vlaams Huurdersplatform en de Verenigde Eigenaars merken op dat verhuurders vrijgesteld kunnen worden van dakisolatie, wanneer het bekende EPC-attest een energiescore vermeldt die voor appartementen gelijk of lager is dan 400 punten.

5 augustus 2019


Nieuws

Parlementsvoorzitter vreest voor afvoeren betonstop

Wilfried Vandaele (N-VA), de nieuwe voorzitter van Vlaams Parlement, vreest voor een scenario gelijkaardig aan het rekeningrijden.

6 augustus 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Tegen 2022 zijn flats dominante woontype, evenwel niet overal

Meer dan 6 op de tien nieuwe woonprojecten in Vlaanderen zijn appartementen. En dat sinds 2016.

9 augustus 2019


Nieuws

Sam Hamels: 'Energiebesparingen betalen zichzelf terug, al geldt dit niet tot in het oneindige'

Om te bepalen hoe ver je hierin gaat, is het belangrijk om opnieuw stil te staan bij de finale doelstelling', zegt Sam Hamels van denktank Itinera op Knack.be.

12 augustus 2019 - laatste update 20 augustus 2019


Nieuws

Voetgangersbrug van het Kasteel van Tintagel (Ney & Partners) geopend

De nieuwe voetgangersbrug, ontworpen door Ney & Partners in samenwerking met William Matthews Associates is een een opvallende technische realisatie.

13 augustus 2019


Nieuws

Antwerpen maakt bouwvoorschriften voor elk perceel online raadpleegbaar

De stad Antwerpen heeft als eerste in Vlaanderen een digitale tool klaar waar elke burger informatie kan opzoeken rond stedenbouwkundige voorschriften en vergunningen die van toepassing zijn op een bepaald perceel in de stad.

13 augustus 2019 - laatste update 19 augustus 2019


Nieuws

Drie architectenbureaus voor renovatie Boijmans zijn een ronde verder

Museum Boijmans Van Beuningen en de gemeente Rotterdam hebben drie architectenbureaus gekozen die de komende maanden verder werken aan hun ideeën hoe de ambitieuze renovatie van het museum vorm te geven.

19 augustus 2019


Nieuws

Kelly Hendriks op Radio 1: 'Ons doel is niet het eindproduct an sich, maar wat het kan betekenen'

Elke dag nodigt Radio 1 in De Ochtend iemand uit die het afgelopen jaar in de prijzen is gevallen. Op 15 augustus was het prijsbeest architect Kelly Hendriks (B-ILD).

20 augustus 2019


Nieuws

Stadsbouwmeester Gent: “Actief inzetten op collectieve woonvormen, eventueel coöperatief”

Waarom Gent de duurste stad van Vlaanderen is (en wat we eraan kunnen doen).

26 augustus 2019


Nieuws

The Mobble: het team van de UGent sleept vier medailles in de wacht

Een team studenten van de Universiteit Gent werd geselecteerd om deel te nemen aan de Solar Decathlon competitie in Boedapest: een prestigieuze wedstrijd waarin universiteitsstudenten van over de hele wereld worden uitgedaagd om een energiezuinig en duurzaam gebouw te ontwerpen, te bouwen en te bewonen.

26 augustus 2019 - laatste update 20 september 2019


Nieuws

De Beste Apps voor Architecten – Onze selectie voor 2019

We hebben een lijst samengesteld van nuttige apps die je helpen om het meeste uit je tijd te halen.

27 augustus 2019


Nieuws

Steeds meer vrouwen kiezen voor vrij beroep

Voor het eerst zijn ze met meer dan de zelfstandigen die handel drijven, zoals bakkers en slagers. Vooral bij vrouwen zijn de vrije beroepen erg in trek.

29 augustus 2019


Nieuws

Opsroep: Stadsprijs Sint-Niklaas 2018-2019

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas organiseert een wedstrijd voor het toekennen van de stadsprijs 2018-2019 aan de bouwheer van een vernieuwend, duurzaam (groeps)bouwproject.

5 september 2019


Nieuws

VCB: “Het begrip ruimtebeslag is een te uiteenlopend amalgaam geworden”

De noemer 'ruimtebeslag' is te uiteenlopend voor bruikbare toekomstscenario's, aldus Vlaamse Confederatie Bouw.

5 september 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

BAUKUNST wint ontwerpwedstrijd MANUFAKTURE op Brusselse Abattoir-site

Tegen januari 2023 verschijnt op de site van Abattoir in Anderlecht een nieuwbouw van ongeveer 6.000m² oppervlakte. Het gebouw kreeg als naam ‘de MANUFAKTURE’.

5 september 2019


Nieuws

CO2-gehalte in klaslokalen te hoog: onderzoekers pleiten voor betere binnenluchtkwaliteit

Het CO2-gehalte in klaslokalen is te hoog, en dat heeft gevolgen voor de leerprestaties.

6 september 2019 - laatste update 20 september 2019


Nieuws

Tientallen scholen krijgen financiële steun om speelplaats te vergroenen

Tientallen scholen krijgen van Vlaams minister van Leef­milieu Koen Van den Heuvel (CD&V) een forse som geld om hun speelplaats op te breken en te vergroenen.

9 september 2019


Nieuws

7.000 dominostenen vallen door Gentse straten

Op zaterdag 21 september start het Festival van de architectuur met een knaller. Het gratis evenement ‘Dominoes’ sloopt de grenzen tussen Ledeberg en Moscou.

10 september 2019


Nieuws

murmuur, Dhooge & Meganck en Sabine Okkerse loodsen Gravensteen 21ste eeuw in

De tijdelijke vereniging 'Murmuur, Dhooge & Meganck en Sabine Okkerse' mag een integrale toekomstvisie ontwikkelen voor het Gravensteen.

13 september 2019


Nieuws

NAV steunt pleidooi 'De Inspecteur' voor een ombudsdienst van de bouw

De Inspecteur, Sven Pichal, pleit voor een ombudsdienst voor de bouw. Huidig minister van consumentenzaken Wouter Beke wil daarover praten met alle betrokkenen. De architecten laten hem alvast weten dat zij mee aan de tafel willen zitten.

16 september 2019


Nieuws

OMGEVING wint de Veenendaalse Architectuurprijs

Het Antwerps ontwerpbureau OMGEVING wint de Veenendaalse Architectuurprijs 'De Gilbert' met hun plan voor ‘De Turfweide’.

16 september 2019


Nieuws

Wijziging aan omgevingsloket: nu indienen of straks converteren

Ben je een project aan het samenstellen? Dien het dan ofwel in voor 1/10/2019 of converteer zelf naar de nieuwe versie vanaf 23/09/2019.

19 september 2019


Nieuws

Tivoli GreenCity, CERA-hoofdkantoor en Chocoladefabriek bekroond met RES Awards 2019

De beste Belgische vastgoedprojecten van 2019 zijn gisteren bekroond tijdens de tweede editie van de Real Estate Society (RES) Awards, oftewel de Oscars van de vastgoedsector.

20 september 2019


Nieuws

Weinig weerstand bij zonnepaneleneigenaars tegen digitale meter

20 september 2019


Nieuws

Klimaat en energie komen in tijdnood

20 september 2019


Nieuws

NAV zkt: medewerker vorming en promotionele activiteiten (Brugge)

Als medewerker vorming en promotionele activiteiten versterk je ons team van 12 enthousiaste NAV medewerkers in Brugge.

23 september 2019


Nieuws

Registratie van je vennootschap in het UBO al geregeld? Zo ga je aan de slag

Heb je een vennootschap? Dan moet je in het nieuwe UBO-register registreren wie de uiteindelijke begunstigde is van de vennootschap. Deadline hiervoor is 30 september 2019.

26 september 2019


Nieuws

August en Woning Peeters gekroond tot Het Schoonste Gebouw van Antwerpen

August (Vincent Van Duysen en Callebaut-architecten) wist met 2085 stemmen het publiek voor zich te winnen. De vakjury prijst Woning Peeters (Yves De Bont) omwille van de uitzonderlijke inzet voor een privéinitiatief.

30 september 2019


Nieuws

6 krachtige 'Social Proof' tips voor architecten

10 minuten op jouw site en social media surfen en potentiële klanten kunnen VEEL weten over jou en jouw business zonder zelfs eventjes te bellen of persoonlijk met een medewerker te praten.

4 oktober 2019


Nieuws

Gildehuis van de Vrije Schippers in Gent wint Onroerenderfgoedprijs 2019

Wouter Callebaut, architect bij Callebaut-architecten, ontvangt van de jury een eervolle vermelding voor zijn bijdrage aan de restauratie van het gildehuis van de Vrije Schippers.

7 oktober 2019


Nieuws

Handelsbeurs Antwerpen na twintig jaar leegstand officieel ingehuldigd

Vanaf vandaag herneemt Handelsbeurs Antwerpen haar eeuwenoude functie als bruisende en centrale ontmoetingsplek in hartje Antwerpen. Dit schitterend gerestaureerde monument werd na twintig jaar leegstand officieel ingehuldigd.

7 oktober 2019


Nieuws

Ondernemers helpen erfgoed steeds vaker aan tweede leven: overheid promoot inbreng privéspelers

Steeds vaker leggen privéondernemers zich toe op het herbestemmen van monumenten. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen eigentijds comfort, een rendabel project en toegankelijkheid.

7 oktober 2019


Nieuws

Toekomst woonbonus: 3 concrete antwoorden

Het afschaffen van het belastingvoordeel van de Vlaamse woonbonus tegen begin volgend jaar roept alleen maar meer vragen op bij wie zich vandaag op de huizenmarkt waagt.

9 oktober 2019


Nieuws

Mentale druk op zelfstandigen blijft nog te vaak onderbelicht

Naar aanleiding van de "Dag van de geestelijke gezondheid", op 10 oktober, vraagt UNIZO bijzondere aandacht voor het mentale welbevinden van zelfstandige ondernemers.

10 oktober 2019


Nieuws

‘Maggie-tent’ (DMOA) wint internationale prijs voor beste humanitaire innovatie

Het Leuvense architectenbureau DMOA is dit weekend bekroond op het innovatiefestival in Amsterdam.

15 oktober 2019


Nieuws

NAV zkt: Algemeen Directeur

Huidig NAV-directeur Kris Baetens gaat in februari 2020 een nieuwe uitdaging aan.

15 oktober 2019 - laatste update 18 oktober 2019


Nieuws

“Cijfers over foutieve EPB-aangiftes moet je met een korrel zout nemen”

17 oktober 2019


Nieuws

Compensatieregeling voor verplichte dakisolatie gaat onder de lat door

17 oktober 2019


Nieuws

Verbod op stookolieketels en aardgas bij nieuwbouw op tafel

17 oktober 2019


Nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied

Met die beslissing steunt het Grondwettelijk Hof de milieubeweging, die sinds 2017 juridisch streed tegen de decreetswijziging die de regels rond ruimtelijke ordening versoepelde en het Vlaamse landschap schade toebracht.

18 oktober 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

VUB opent grootste uitbreiding campus in haar geschiedenis

Vorige week werden op de Brussels Humanities, Sciences en Engineering campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek de nieuwe gebouwen I, X en Y feestelijk ingehuldigd.

21 oktober 2019


Nieuws

Vlaamse regering wil betonstop/bouwshift nog dit jaar beginnen uit te voeren

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil nog dit jaar het instrumentendecreet goedkeuren.

23 oktober 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, maar gezondheid lijdt nog steeds

23 oktober 2019


Nieuws

HAL 5 en Sociale Woningen Donkerstraat zijn winnaars Architectuurprijs Leuven 2019

HAL 5 van vzw Hal 5 en de Sociale Woningen Donkerstraat van a33 architecten zijn de winnaars van de Architectuurprijs Leuven 2019.

25 oktober 2019


Nieuws

Sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2020

Normaal gezien moest de sloop-en heropbouwvergunning aangevraagd worden uiterlijk op 31/10/2019, maar dat verandert dus.

28 oktober 2019 - laatste update 31 oktober 2019


Nieuws

Eef Tanghe: ‘En de betonboer, hij ploegde voort’

Alarmkreten of niet, het ruimtebeslag in ­Vlaanderen blijft toenemen, zoals bleek uit ­gegevens die ‘De Standaard’ vorige zaterdag publiceerde.

29 oktober 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Welke rol wil jíj bij NAV spelen?

Bestuurslid of vrijwilliger: we kijken uit naar jouw input. Of misschien wil je zelfs nationaal voorzitter worden?

29 oktober 2019


Nieuws

’t Is weer voorbij die mooie zomer: wanneer ook gebouwen “kreunen” onder de droogte

Het historisch laag staan van het grondwater doet het aantal schadegevallen met zettingsschade van gebouwen in bepaalde gebieden exponentieel toenemen.

29 oktober 2019


Nieuws

Restauratie van het gerechtshof aan de Britselei in Antwerpen start in november

De Regie der Gebouwen werkt samen met het studiebureau TV OGA - een tijdelijke vereniging met HUB, Origin, Bureau Bouwtechniek en RCR - en aannemer Artes Group.

30 oktober 2019


Nieuws

Meer Leads voor minder geld? Ook voor architecten is Inbound Marketing cruciaal

We kunnen er niet omheen: de tijden zijn veranderd. Ook voor architecten en aannemers wint marketing en communicatie aan belang.

30 oktober 2019


Nieuws

Eigenaar kan vervuilde grond gratis laten saneren

Vanaf vandaag kunnen eigenaars op een website nagaan of er op hun grond ooit vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden.

5 november 2019


Nieuws

'Bouwplannen? Doe altijd een haalbaarheidsstudie, want stoppen is vanaf nul herbeginnen'

Radio 2 had het gisteren met NAV-voorzitter Kati Lamens over budgetoverschrijding, een fenomeen dat ook op de particuliere markt wel 's voorkomt, maar meestal wel te vermijden is.

5 november 2019


Nieuws

Vlaanderen mijlenver weg van doelstellingen hernieuwbare energie 2020

12 november 2019


Nieuws

Bouwunie: 'Wie vlugger beslist om volgens vereiste normen te renoveren moet hogere steun krijgen'

De vooruitzichten in de bouw zijn goed, maar we mogen niet op onze lauweren rusten, aldus Bouwunie.

12 november 2019


Nieuws

Publieke gebouwen onvoldoende toegankelijk: 'Controle en handhaving moeten beter'

Veel publieke gebouwen - zoals overheidsgebouwen, winkels en appartementsblokken - zijn onvoldoende toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn, zoals rolstoelgebruikers of ouders met een kinderwagen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Vlaamse overheid.

12 november 2019


Nieuws

Studie bevestigt: 'Verlaging btw voor sloop- en heropbouw goed voor verdichting'

Sloop- en heropbouw vernieuwt kernen, verwijdert asbest, vermindert CO2-uitstoot, realiseert verdichting en maakt een einde aan de verstorende discriminatie tussen sloop en renovatie.

12 november 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Henry van de Velde Awards 2020: dit zijn de winnaars

Kies uit de 21 Henry van de Velde Award Winners 2020 jouw favoriet en stem, zodat het de Henry van de Velde Public Gold Award 2020 kan winnen.

14 november 2019


Nieuws

Thomas More gaat in 2021 van start met renovatie- en nieuwbouwproject: 'stukje stad in de stad'

De hogeschool koos uit 24 teams de TV Stramien-Arcade als ontwerper voor het nieuwe gebouw, waarmee ze de capaciteit van de campus bijna verdubbelt.

15 november 2019


Nieuws

Overheidsopdrachten: elektronisch communiceren verplicht vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2020 moet de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen.

15 november 2019


Nieuws

Heibel over nieuwe isolatienorm: ‘Huis bouwen wordt tot 10 procent duurder’

19 november 2019


Nieuws

Nieuwe Vlaamse Bouwmeester gezocht

Het mandaat van huidig Bouwmeester Leo Van Broeck loopt op 30 juni 2020 af.

19 november 2019


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Danny Windmolders

Op vrijdag 22 november 2019 is het de Dag van de Ondernemer. Daarom sprokkelden wij enkele boeiende verhalen van ondernemende architecten ...

20 november 2019 - laatste update 22 november 2019


Nieuws

Jonge gezinnen ontvluchten de stad: “We moeten stadswijken uitdenken waar voor iedereen wat wils is”

Er vertrekken opnieuw meer jonge gezinnen weg uit de stad. De stadsvlucht leek de voorbije jaren op zijn retour, maar in 2018 zien haast alle centrumsteden meer jonge gezinnen wegtrekken dan er bijkomen.

21 november 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Nederlandse architecten hebben eerste cao met minimumtarief voor zelfstandigen zonder personeel

Voor het eerst is een cao in werking getreden waarin niet alleen afgesproken wat werknemers verdienen, maar ook wat zzp'ers ten minste moeten krijgen.

21 november 2019


Nieuws

Nog strengere isolatievereisten voor nieuwbouw zijn niet zinvol

21 november 2019


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Peter Van Impe

Op vrijdag 22 november 2019 is het de Dag van de Ondernemer. Daarom sprokkelden wij enkele boeiende verhalen van ondernemende architecten ...

21 november 2019 - laatste update 22 november 2019


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan Architecten Vande Kerckhove

Op vrijdag 22 november 2019 is het de Dag van de Ondernemer. Daarom sprokkelden wij enkele boeiende verhalen van ondernemende architecten ...

21 november 2019


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Bas Wauman

Op vrijdag 22 november 2019 is het de Dag van de Ondernemer. Daarom sprokkelden wij enkele boeiende verhalen van ondernemende architecten ...

21 november 2019 - laatste update 22 november 2019


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Peter Geldof

Op vrijdag 22 november 2019 is het de Dag van de Ondernemer. Daarom sprokkelden wij enkele boeiende verhalen van ondernemende architecten ...

21 november 2019 - laatste update 22 november 2019


Nieuws

Alvéole 12 (51n4e) wint 'Best Urban Catalyst Award’

‘Alvéole 12’ in Saint-Nazaire, een ontwerp van het Brusselse bureau 51N4E, is een van de laureaten van de ‘Prix AMO ’.

27 november 2019


Nieuws

Leuven investeert in stadswijk van de toekomst met wedstrijd voor heraanleg oevers Vaartkom

Stad Leuven heeft grootse plannen met de Vaartkom. De komende jaren zal de voormalige industriële site verder opgewaardeerd worden tot een aantrekkelijke stadswijk en ontmoetingsplek voor iedereen, waar waterbeleving, groen, innovatie en architectuur in het oog zullen springen.

28 november 2019


Nieuws

Architectuurfotograaf Koen Van Damme biedt werk te koop aan voor De Warmste Week

Koen Van Damme, architectuurfotograaf, biedt tot 20 december tien van zijn foto’s online aan in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel.

28 november 2019


Nieuws

'Nood aan concrete renovatiedoelstellingen'

Vlaamse gezinnen hebben vooral nood aan duidelijkheid over de financiële meerwaarde en de toekomstige verplichtingen voor ze de stap zetten om hun woningen energetisch te verbeteren.

29 november 2019


Nieuws

Vlaamse gezinnen hebben vooral duidelijkheid nodig om hun woningen energetisch te verbeteren

29 november 2019


Nieuws

Wet verzekeringsplicht: Orde van Architecten daagt bevoegd minister Ducarme voor de rechter

De wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector voorziet in een tariferingsbureau waar architecten een aanvraag kunnen indienen wanneer ten minste drie verzekeringsondernemingen hebben geweigerd hen een dekking toe te staan.

3 december 2019


Nieuws

Studie: Ruimtelijk rendement verhoogt, maar nog werk aan de winkel in open ruimte

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving onderzocht in welke mate panden in Vlaanderen transformeren en bijdragen aan de verhoging van het ruimtelijk rendement.

3 december 2019


Nieuws

“Kies voor een slimme parkeernorm óf voor een maximumnorm”

Jeroen Van Neck (Master Real Estate Antwerp Management School) vindt dat lokale besturen bouwpromotoren moeten opleggen om minder ondergrondse parkeerplaatsen te bouwen bij nieuwe woonprojecten.

4 december 2019 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

'We werken niet alleen aan gebouwen, maar ook aan businessmodellen met ecologische & sociale impact'

Als ondernemer in de bouwsector niet alleen ecologisch bouwen maar ook businessmodellen met een stevige ecologische en sociale impact ontwikkelen om zo de transitie naar meer sociale gelijkheid en een leefbare planeet te versnellen, zo kunnen we de missie van BAST architects & engineers samenvatten.

4 december 2019


Nieuws

'Renovatie mag er niet toe leiden dat gezinnen financieel geen ademruimte meer overhouden'

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) neemt een voorstel van de SP.A over om privé-eigenaars te ondersteunen bij de energierenovatie van hun woning.

5 december 2019


Nieuws

Groen licht voor Ei van Koen Vanmechelen op watertoren Corda Campus

Binnenkort mag kunstenaar Koen Vanmechelen letterlijk zijn groot, transparant ei leggen op de watertoren van de Hasseltse Corda Campus.

16 december 2019


Nieuws

Nieuw in 2020

20 december 2019 - laatste update 22 januari 2020


Nieuws

Studenten UA denken samen na over ontwikkelingen op multimodale knooppunten

De provincie Antwerpen zet met haar ruimtelijk beleid onder andere in op ontwikkelingen bij multimodaal ontsloten knooppunten. Zo kunnen we de ruimte efficiënter gebruiken en tegelijk de mobiliteitsdruk verminderen.

2 januari 2020


Nieuws

“De lasten van de verdichting moeten lokaal omgezet worden in lusten”

‘We bouwen de leegstand van morgen’, zo vatten mobiliteits­socioloog Kris Peeters en architect Tim Vekemans (RE-ST) het haastwerk in onze ruimtelijke ordening samen.

6 januari 2020 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Wat u moet weten over het gebouwenregister in de energieprestatiedatabank

6 januari 2020


Nieuws

Oana Bogdan: ‘Verkoop grond niet langer, hij moet geleaset worden aan ­collectieve structuren’

‘Ik droom even over België in 2029. Net als lucht, water en licht, is grond dan geen privé-eigendom meer', aldus architect Oana Bogdan in De Standaard.

6 januari 2020


Nieuws

Bouwshift: betere vergoeding voor wie grond in waarde ziet dalen

Eind 2019 heeft de Vlaamse regering het zogenaamde instrumentendecreet goedgekeurd. Dat voorziet onder meer in een planschadevergoeding én -batenheffing en een systeem van verhandelbare bouwrechten.

6 januari 2020 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

'Bijna elk huis moet tegen 2050 aangepakt worden'

Op vraag van de Vlaamse regering heeft het interuniversitaire onderzoeksteam Steunpunt Wonen een inschatting gemaakt van de renovatiekosten om het woningpatrimonium in Vlaanderen tegen 2050 aan te passen aan de normen.

8 januari 2020


Nieuws

'Bewustzijn bij Vlaming over duurzamer (ver)bouwen groeit'

Er staat nog veel renovatiewerk op de plank, maar een studie van Steunpunt Wonen toont ook aan dat er al veel aan energetisch renoveren wordt gedaan in Vlaanderen.

8 januari 2020


Nieuws

Laat grote ramen links liggen in uw nieuwbouw

8 januari 2020


Nieuws

Onroerenderfgoedprijs 2020: schrijf je nu in

Met de Onroerenderfgoedprijs 2020 gaat de Vlaamse overheid voor de vijfde keer op zoek naar beschermd erfgoed dat een speciale vermelding verdient. Deze jaargang staat opnieuw in het teken van erfgoed dat publiek toegankelijk is. Kandidaten kunnen zich tot en met 1 maart 2020 inschrijven. Het prijzengeld voor de winnaar bedraagt 15.000 euro.

9 januari 2020


Nieuws

Nieuw in 2020-2021 (4): Wordt verwacht

De BEN-standaard, het instrumentendecreet en nieuwe keuringen voor waterinstallaties: dat zijn de meest concrete zaken die in de pijplijn zitten. Maar verwacht je ook aan een nieuw AREI, een asbestattest en vernieuwde normen rond akoestiek en brand.

9 januari 2020 - laatste update 14 januari 2020


Nieuws

22 kanshebbers stoten door naar shortlist Belgian Building Awards

22 genomineerden maken nog kans op een Belgian Building Award die zal uitgereikt worden op dinsdag 3 maart op BATIBOUW. Een negenkoppige jury heeft de longlist van meer dan 90 inzendingen herleid tot een shortlist van 22 kandidaturen binnen vier categorieën.

10 januari 2020


Nieuws

Help! Een boze bouwheer. Wat nu gedaan?

Vroef of laat krijg je als architect wel eens te maken met een klant die een klacht heeft, of misschien zelfs met een boze klant!

13 januari 2020 - laatste update 14 januari 2020


Nieuws

'We zijn wereldkampioen in afval sorteren, maar extreem nonchalant met afgedankt patrimonium'

Een vijfde van de verharding in open ruimte moet worden gesloopt tegen 2050. 'Misschien is dit wel de manier om af te raken van huizen in oude verkavelingen die niet meer in trek zijn.'

13 januari 2020


Nieuws

Safari Studios van Goose (Vandenborre Architecten) wint architectuurwedstrijd 'Kortrijk Heritage'

Architect Steven Vandenborre bouwde de oude opslagplaats in de Magdalenastraat tot drie muziekstudio’s en een polyvalente ruimte voor allerlei evenementen om.

20 januari 2020


Nieuws

Vlaams Architectuurinstituut pakt uit met gloednieuwe collectiewebsite

Met collectie.vai.be wil het Vlaams Architectuurinstituut zijn rijke architectuurcollectie nog meer openstellen voor het publiek.

17 januari 2020


Nieuws

Circulaire renovatie Usquare bekroond

De renovatie en wederopbouw van Usquare, de voormalige rijkswachtkazernes aan de Toussaintlaan, is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekroond.

17 januari 2020


Nieuws

“In plaats van transparant ruimtelijk beleid krijgen we nog meer afwijkingen en complexiteit”

Tom Coppens, Guy Vloebergh en Peter Renard hebben weinig vertrouwen in het Instrumentendecreet. 'Schaf alle achterpoortjes en uitzonderingsregels af.'

20 januari 2020


Nieuws

Boek een voordelig WTCB-abonnement via het NAV-lidmaatschap

De publicaties van het WTCB zijn een onmisbaar instrument voor architecten. NAV heeft met het WTCB een samenwerkingsakkoord waarbij u als NAV-lid kan intekenen op twee online WTCB-abonnementen aan een voordeeltarief.

21 januari 2020


Nieuws

Lokaal design in de bloemetjes: ‘The Waterbench’ wint Henry van de Velde Public Gold Award

Op 22 januari reikte Flanders DC de Henry van de Velde Gold Awards 2020 uit. Het was een druk bijgewoonde avond met trotse winnaars uit het brede designveld.

23 januari 2020


Nieuws

Historisch moment voor de Sint-Romboutskathedraal en architect Jos Roosemont

Na bijna een halve eeuw wordt de buitenrestauratie beëindigd op de 80e verjaardag van restauratiearchitect Jos Roosemont

24 januari 2020


Nieuws

Expo Housing Apart Together: “Slimmer wonen en creatiever omgaan met ruimte”

In de expo ‘Housing Apart Together’ brengt Architectuurwijzer 18 Vlaamse collectieve woonprojecten bij elkaar.

28 januari 2020 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Steven Vromman: “Maak collectief wonen mogelijk in oude kerken en verlaten fabrieken”

'Steden zouden collectief wonen mogelijk moeten maken in oude kerken en verlaten fabrieken', aldus Steven Vromman (aka Low Impact Man) in De Standaard.

31 januari 2020 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Chirec, Rode Kruis Zuienkerke, Cosmopolitan en Tivoli genomineerd voor MIPIM-awards

Maar liefst vier Belgische projecten zijn genomineerd voor een MIPIM-award, de prestigieuze vastgoedprijzen van de vastgoedbeurs in Cannes.

31 januari 2020


Nieuws

WTCB wint Gouden Baksteen 2020

Bouwunie bekroont het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) voor het bevorderen van de digitalisering in de bouwsector door heldere communicatie op maat van de kmo’s.

3 februari 2020


Nieuws

Hervorming goederenrecht: ook stimulans voor projecten die wonen, werken, winkelen combineren

De hervorming van het goederenrecht werd op 30 januari goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

3 februari 2020


Nieuws

'Bouwsector staat voor 4e industriële revolutie'

De bouwsector staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Vooral omdat de technologie in de bouw razendsnel verandert. Dat zegt de Bouwunie

3 februari 2020


Nieuws

Vacature Vlaams Bouwmeester staat nu online

De Vlaamse Regering besliste op 31 januari 2020 om de procedure op te starten voor de aanstelling van de volgende Vlaamse Bouwmeester.

4 februari 2020


Nieuws

Opera Gent wordt groter na renovatiewerken: stadsbestuur wil oude vredegerecht aankopen

Om het operagebouw in Gent te renoveren en uit te breiden moet het oude vredegerecht aangekocht worden.

5 februari 2020


Nieuws

Seminarie VLAM: Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst (Brussel, 20/04/2020)

Het seminarie ‘Bomen als bouwstenen voor de stad van de toekomst’ is een initiatief van VLAM (openbaargroen.be) en met de inhoudelijke ondersteuning van de vakvereniging Bomen Beter Beheren.

6 februari 2020


Nieuws

Colloquium Orde van Architecten | Batibouw 2020

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad nodigt u graag uit op haar colloquium op dinsdag 3 maart om 12.30 uur in de conference room op Batibouw (Hal 5).

6 februari 2020


Nieuws

Kati Lamens: “De tijd dat een bouwheer op een dag alle bouwmaterialen kon uitkiezen, is voorbij.”

Bouwen, verbouwen en renoveren zijn heel complex geworden. De woningen moeten aan steeds strengere – energetische en andere – normen voldoen.

10 februari 2020


Nieuws

“De betonwoede kan worden gekeerd. Alleen moeten we opboksen tegen de bakens die de overheid uitzet”

De betonwoede in Vlaanderen kan worden gekeerd, besluit Ine Renson (De Standaard). Genoeg burgers, planners en lokale besturen die het roer willen omgooien.

10 februari 2020 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Ney & Partners ontwerpt de langste overdekte fietsbrug in de wereld

GelreGroen wint als combinatie het project ViA15 in Gelderland. Ney & Partners staat in voor de vormgeving en ruimtelijke inpassing van de kunstwerken binnen deze samenwerking.

10 februari 2020


Nieuws

Bouwpromotoren kunnen zich voortaan verzekeren tegen beroepen op omgevingsvergunningen

Voor bouwpromotoren en grondeigenaars bestaat sinds kort een verzekerings­polis die inkomsten­verlies dekt wanneer beroepsprocedures een bouwproject vertragen.

13 februari 2020


Nieuws

6 op 10 Belgen willen zich inzetten om groener te wonen, máár ...

Volgens onderzoek in opdracht van Reynaers Aluminium willen 6 op 10 Belgen zich inzetten om groener te wonen en evenveel onder hen denken er bewust over na hoe ze dat in de eigen woning het best aanpakken.

13 februari 2020


Nieuws

Tribune 4 doet binnenkort de deuren open: het nieuwe paradepaardje van de Bosuil

De nieuwe Tribune 4 (ROBUUST architectuur & onderzoek) in Antwerpen is voorgesteld aan het grote publiek! Bekijk de video van de spectaculaire afbraak- en opbouwwerken.

13 februari 2020


Nieuws

Polygoon, ROOILIJN en Steenmeijer creëren cohousingproject in beschermd kasteel

De bureaus werden aangeduid om het bekende Kasteel Boekenberg in Deurne te herbestemmen tot cohousingproject voor senioren vanaf ca. 50 jaar.

14 februari 2020


Nieuws

100% zeker zijn van je bouwpartner? Check hem nu dankzij GraydonGo

Laat je nooit meer verrassen door wanbetalers. Via het GraydonGo platform controleer je snel en efficiënt de financiële betrouwbaarheid van jouw klanten, leveranciers én concurrenten.

18 februari 2020 - laatste update 13 maart 2020


Nieuws

Volgende Triënnale gaat met ‘TraumA’ op zoek naar duistere kantjes van Brugge

Triënnale Brugge pakt uit met het thema voor 2021: TraumA. Na twee succesvolle edities in 2015 en 2018 wordt de Belgische werelderfgoedstad opnieuw decor voor hedendaagse kunst en architectuur.

19 februari 2020


Nieuws

VAi wint Ultima Roerend Erfgoed

“Het is knap hoe het VAi de publiekswerking combineert met haar kerntaak als collectiebeherende instelling.”

19 februari 2020


Nieuws

“Herbestemmen van kerken gaat traag, maar er is momenteel veel in beweging.”

De Vlaamse regering gaat ­‘stimulerende maatregelen’ uitschrijven om parochiekerken te herbestemmen.

21 februari 2020


Nieuws

Charter voor stortklaar beton (SKB) goedgekeurd

Het charter bevat aanbevelingen voor alle bouwplaatsen. Voor elke bouwplaats wordt evenwel aangeraden dat de aannemer en de betonleverancier met elkaar praten.

21 februari 2020


Nieuws

Kristiaan Borret: “We moeten hoger en compacter bouwen, én de vrije ruimte bewaren”

Brussel wil verdichten en tegelijk zijn open ruimte beschermen. 'Dat is een onmogelijke catch 22', zegt de Brusselse bouw­meester. Toch moet er een uitweg komen.

21 februari 2020 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Tweede zit voor ver­goeding planschade

Het Instrumenten­decreet, een arsenaal van nieuwe middelen om de ruimtelijke ordening te sturen ­richting bouwshift, lag vorige week zwaar ­onder vuur.

24 februari 2020


Nieuws

Kati Lamens over steeds complexere bouwwereld: “De slinger slaat door” (Radio 1)

In de aanloop naar Batibouw rijst de vraag of bouwen en verbouwen vandaag nog toegankelijk is voor de gemiddelde Vlaming. Beluister het interview met architect Kati Lamens op Radio 1.

28 februari 2020


Nieuws

Z33 opent op 14 maart ‘Vleugel 19’: Neen tegen spektakel

In het centrum van Hasselt verrees met Vleugel 19 een nieuw tentoonstellingsgebouw voor Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur.

2 maart 2020


Nieuws

Nieuwe hoofdzetel NMBS aan Zuidstation wordt ontwerp van OMA, Jaspers-Eyers en Assar

Het station Brussel-Zuid, waar de NMBS zijn hoofdzetel wil onderbrengen, wordt getransformeerd door het consortium OMA, Jaspers-Eyers Architects en Assar Architects.

2 maart 2020


Nieuws

Vlaming bouwt steeds energiezuiniger en maakt steeds meer gebruik van hernieuwbare energie

Uit het meest recente EPB-cijferrapport ‘2006 - 2020’ blijkt dat de bouwsector al enkele jaren vooruitloopt op de Europese doelstelling om vanaf volgend jaar enkel BEN (Bijna EnergieNeutraal), dus met maximaal een E-peil van E30, te bouwen

2 maart 2020


Nieuws

NAV steunt campagne '10 geboden van de kandidaat-bouwer'

Federaal minister Muylle stelde op Batibouw de brochure ‘De 10 geboden van de kandidaat-bouwer’ voor en dat samen met een aantal organisaties die meegewerkt hebben aan deze campagne.

4 maart 2020


Nieuws

Winnaars Belgian Building Awards bekend: GRAUX & BAEYENS, TRANS, Carton123, murmuur, Ae, Marge

Op BATIBOUW werden dinsdagavond 3 maart de Belgian Building Awards uitgereikt.

4 maart 2020


Nieuws

Amendementen op invorderingswet: 'Essentiële bijsturingen moeten zeker worden gestemd' (UNIZO)

Vanmorgen besprak de Kamercommissie Economie in het federaal parlement een reeks amendementen op het wetsvoorstel om de minnelijke invordering van schulden bij particulieren in te perken.

4 maart 2020


Nieuws

BC materials wint Pioneer Award

De Pioneer Award ging dit jaar naar het Brusselse BC materials, dat grondverzet van stadswerven omzet tot circulaire leembouwmaterialen in een proces van urban mining.

5 maart 2020


Nieuws

“Ordes mogen vernieuwing niet tegengaan”’

Belgische boekhouders mogen hun job combineren met die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar.

5 maart 2020 - laatste update 6 maart 2020


Nieuws

Coronavirus: tijdelijke werkloosheid kan worden ingevoerd in de bouw

De Confederatie Bouw is tevreden dat de federale regering kort op de bal speelt en een aantal maatregelen neemt om bedrijven te helpen in deze coronatijden.

6 maart 2020


Nieuws

'Halfslachtige klimaatinitiatieven zijn de beste manier om de business-as-usual te consolideren'

Volgens docent en onderzoeker aan de KU Leuven Gideon Boie focussen we nog te veel op enkele “fetisjen” van groene materialen en slimme technieken, en kijken we niet fundamenteel naar de klimaatuitdagingen in de bouwsector.

9 maart 2020


Nieuws

Coronavirus: antwoord op de meest gestelde vragen

Wat kan of moet je als ondernemer doen om het virus tegen te gaan? En wat als jij of je medewerkers getroffen worden?

9 maart 2020 - laatste update 16 maart 2020


Nieuws

Corona-helpdesk voor architecten

De coronacrisis stelt ons voor grote uitdagingen. Op deze pagina willen we jou als architect helpen met dagelijkse updates met advies, informatie en standpunten. Met digitale nieuwsbrieven, het infopunt www.nav.be/corona en het antwoord op de meest gestelde vragen van collega's. Uitzonderlijk stelt NAV dit alles ook ter beschikking van niet-leden.

16 maart 2020 - laatste update 15 april 2020


Nieuws

Corona: standpunt veiligheidscoördinatoren

VC-CS, de erkende beroepsvereniging voor veiligheidscoördinatoren, heeft haar leden richtlijnen gestuurd m.b.t. de coronacrisis.

20 maart 2020


Nieuws

Nieuw: FAC kwaliteitshandboek 2020 (download gratis)

Er zijn ingrijpende wijzigingen, bv. over de lucht- en waterdichtheid (B25-002-1 norm), brandwerendheid, meer info over dichtingen en slabben, enz.

17 maart 2020


Nieuws

Steven Lannoo aan de slag als nieuwe directeur van NAV

De Raad van Bestuur van Netwerk Architecten Vlaanderen heeft doctor in de Politieke Wetenschappen Steven Lannoo (34) aangesteld tot nieuwe NAV-directeur.

18 maart 2020


Nieuws

Staalbouwwedstrijd 2020: neem deel met jouw project

De Staalbouwwedstrijd, die tweejaarlijks in België wordt georganiseerd zit in een nieuw kleedje.

18 maart 2020


Nieuws

Tijdelijke werkloosheid, ook voor architecten: gewijzigde spelregels

De federale regering kondigde vandaag, vrijdag 20 maart, aan dat het onderscheid economische werkloosheid en werkloosheid door overmacht zal verdwijnen. Er komt bovendien een vereenvoudigde ‘corona-procedure’ dat de complexe regeling met bedrijfsplannen zal vervangen.

18 maart 2020 - laatste update 4 mei 2020


Nieuws

Bouwunie: 'Politie legt bouwwerven stil. Nood aan duidelijkheid'

“Blijkbaar is de interpretatie van de ordediensten anders dan wordt weergegeven in de afgekondigde maatregelen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.

18 maart 2020


Nieuws

Samen door de coronacrisis heen

NAV lanceert een coronahelpdesk om informatie uit te wisselen rond de gevolgen van coronacrisis.

19 maart 2020


Nieuws

Economische steunmaatregelen voor de architect: een overzicht

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar ondervond ook de bouwsector een grote impact. De grootste impact voor architecten verwacht NAV echter op langere termijn. Daarom dringt het aan op een krachtig herstelbeleid.

19 maart 2020 - laatste update 4 november 2020


Nieuws

Impact van het coronavirus op vergunningsdossiers

Een nooddecreet maakt het mogelijk om de dwingende termijnen waarbinnen vergunningsdossiers moeten worden behandeld, te schorsen of te verlengen.

19 maart 2020 - laatste update 6 april 2020


Nieuws

Minder werk op de plank, maar toch aan de slag blijven?

Legt corona je kantoor lam? Zo kan je de vrijgekomen tijd toch nuttig besteden.

19 maart 2020


Nieuws

Uw rol als architect m.b.t. een ‘coronaveilige’ werf

NAV, de Orde en de FAB willen de hand aan de ploeg slaan om u schouder aan schouder door de coronacrisis heen te helpen.

19 maart 2020


Nieuws

Corona: wat als je als zelfstandig architect zelf ziek wordt?

Uit met Corona? Hier kan je steun aanvragen.

19 maart 2020


Nieuws

Het crisis-overbruggingsrecht en andere federale maatregelen voor zelfstandigen

Het overbruggingsrecht werd versoepeld en uitgebreid in het kader van de coronacrisis.

20 maart 2020 - laatste update 4 mei 2020


Nieuws

Raad van State schorst aanstelling van Brussels bouwmeester

De Raad van State heeft de aanstelling van Kristiaan Borret als bouwmeester van het Brussels Gewest geschorst en geeft daarmee Benoît Moritz gelijk.

20 maart 2020


Nieuws

Stel de opmaak van EPB-aangiften even uit

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) raadt momenteel af om EPB-aangiftes en EPC’s op te maken.

25 maart 2020


Nieuws

Corona op de werf

Hoe ga je op de werf om met corona? Je leest het hier.

24 maart 2020 - laatste update 22 oktober 2020


Nieuws

Indientermijn EPB-aangiftes tijdelijk opgeschort, meer duidelijkheid rond keuringen en controles

De uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte wordt opgeschort gedurende de periode van de noodsituatie. En er is nu ook meer duidelijkheid rond keuringen, onderhoudsnazichten en technische controles van installaties.

21 maart 2020 - laatste update 2 april 2020


Nieuws

Corona: dit zijn de crisisprioriteiten van NAV

De Economy Risk Management Group (ERMG) adviseert de federale regering i.v.m. maatregelen om de economische impact van de coronacrisis op te vangen. Via UNIZO gaf ook NAV zijn input.

23 maart 2020


Nieuws

Bouw nieuw M HKA terug naar af

Het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (M HKA) zou een prestigieus nieuw gebouw krijgen op het Zuid, maar de procedure wordt nu geannuleerd.

23 maart 2020


Nieuws

Nutsvoorzieningen: niet-dringende werken worden opgeschort

Zo kondigt Fluvius aan dat het gewone aansluitingen, het ombouwprogramma van de digitale meter, het naar LED ombouwen van de openbare verlichting, het indienststellen van lokale productie-eenheden en investeringswerken in de straat uitstelt.

23 maart 2020


Nieuws

Corona: verplicht attest voor werknemers die niet kunnen telewerken

Elke onderneming moet telewerk invoeren waar mogelijk. Dat werd bepaald in de maatregelen die de federale overheid afkondigde op 30 oktober. Niet-essentiële verplaatsingen blijven wel toegelaten, behalve tijdens de avondklok.

23 maart 2020 - laatste update 4 november 2020


Nieuws

'Financiële bazooka': uitstel voor leningen, ook voor bedrijven en zelfstandigen

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen

23 maart 2020


Nieuws

Corona op kantoor

Hoe ga je op kantoor om met corona? Je leest het hier.

24 maart 2020 - laatste update 22 oktober 2020


Nieuws

Economische steunmaatregelen i.k.v. de coronacrisis

Op welke steunmaatregelen kan je als architect - bedrijfsleider, zelfstandig medewerker of bediende - een beroep op doen in deze moeilijke tijden?

24 maart 2020 - laatste update 20 oktober 2020


Nieuws

Corona: antwoord van de Vlaamse overheid op FAQ i.v.m. overheidsopdrachten

De Vlaamse overheid heeft het antwoord op een aantal FAQ's gepubliceerd i.v.m. zowel de plaatsing van nieuwe en reeds opgestarte overheidsopdrachten als de uitvoering van lopende opdrachten.

24 maart 2020


Nieuws

Oproep Bouwunie: laat de bouw niet stilvallen

De beroepsvereniging vraagt om de mogelijkheid tot werken in de bouw optimaal te ondersteunen.

24 maart 2020


Nieuws

Nieuw omroepgebouw: VRT kiest voor Design & Build procedure

De omroep werkt deze keer met de formule van Design & Build. Daarbij dingen combinaties van aannemers en architecten naar een opdracht.

26 maart 2020


Nieuws

Ook verzekeringssector belooft steun

Na de banken willen ook de verzekeringsmaatschappijen bijspringen. Concrete maatregelen voor de bouwsector zijn nog niet bekend.

27 maart 2020 - laatste update 2 april 2020


Nieuws

Staalbouwwedstrijd Bruggen: Inschrijving verlengd tot 30/04

Elk brugproject in België of G.H.Luxemburg dat voornamelijk in staal werd uitgevoerd, en dat afgewerkt, opgeleverd of ingehuldigd is tussen begin 2017 en eind 2019, komt in aanmerking.

27 maart 2020 - laatste update 1 april 2020


Nieuws

10 praktische thuiswerk-tips van een fulltime remote team

We verzamelden enkele tips die jou hopelijk ook helpen er het beste van te maken.

30 maart 2020


Nieuws

Compensatiepremie van 3.000 euro: aanvragen mogelijk vanaf begin mei (UPDATE 17/04)

Er zijn meer details bekendgemaakt i.v.m. de voorwaarden voor de compensatiepremie.

1 april 2020 - laatste update 17 april 2020


Nieuws

'Geen extra verlenging van behandelingstermijnen en openbare onderzoeken'

Er komt geen bijkomende verlenging van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

17 april 2020 - laatste update 24 april 2020


Nieuws

Bouwsector krabbelt moeizaam (maar geleidelijk) recht

Veel bouwaannemers hebben zich al min of meer aangepast aan de nieuwe regels. Maar zolang de strenge regels van social distancing gelden, blijft heropstarten moeilijk.

2 april 2020


Nieuws

De indientermijn van een EPB-aangifte wordt tijdelijk opgeschort

2 april 2020 - laatste update 9 april 2020


Nieuws

Nieuwe aanpassingen aan het Gebouwenregister zichtbaar vanaf begin mei

2 april 2020


Nieuws

Meer duidelijkheid over toegelaten activiteiten voor architecten en aannemers

De overheid schiep duidelijkheid, zowel over wat architecten nog mogen (werfcontrole, huisbezoeken, opmetingen…) als welke werken aannemers nog mogen uitvoeren (werken binnen, buiten, in bewoonde en in niet-bewoonde gebouwen, in appartementen…).

2 april 2020


Nieuws

Opgelet voor vervaltermijnen van huidige vergunningen

Ondanks de nooddecreten voor lopende vergunningsaanvragen, blijven de termijnen voor reeds verkregen vergunningen onveranderd.

2 april 2020


Nieuws

Impact corona op bodemsaneringsprojecten

Ook voor de termijnen van bodemsaneringsprojecten heeft de wetgever voorzien in een aanpassing n.a.v. de coronacrisis. OVAM heeft nu het antwoord op een aantal FAQ's hierrond op haar website gepubliceerd.

9 april 2020


Nieuws

BINST ARCHITECTS en Snøhetta mogen Brusselse Muntcentrum hertekenen

Het ontwerp voorziet ruimte voor wonen en werken en bevat ook een hotel. Tegen 2024 moet het gerenoveerde Muntcentrum klaar zijn.

7 april 2020


Nieuws

AZ Sint-Maarten Mechelen wordt woonbuurt (ontwerp: POLO Architecten)

De Mechelaars krijgen er op de voormalige site van het AZ Sint-Maarten campus Leopoldstraat weldra een volledig nieuwe buurt bij: Maarten.

7 april 2020


Nieuws

Impact corona op diverse procedures: een overzicht

Ook in erfgoed, archeologie, ruimtelijke planprocessen en procedures bij bestuursrechtscolleges worden alle openbare onderzoeken of publieke consultatierondes opgeschort. Verschillende termijnen worden verlengd.

9 april 2020


Nieuws

Veiligheidscoördinatie in tijden van Covid-19 (UPDATE 09/04)

VCCS, de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren, heeft in een mededeling aan haar leden en alle bouwpartners op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen een aantal richtlijnen gegeven i.v.m. de veiligheidscoördinatie in tijden van corona.

9 april 2020


Nieuws

Architecten over de bouw van ziekenhuizen: “Als patiënt wil je niet in een machine terechtkomen”

Hoe krijgt een architect grip op zo’n immens project? ‘Je probeert overzicht te krijgen over het geheel, maar tegelijk ook in de diepte te duiken’

9 april 2020


Nieuws

Ontwerpleidraad sociale huisvesting nu aangepast aan verstrengde energie-eisen

Het Vlaamse regeerakkoord zet uitdrukkelijk in op het energiezuinig maken van residentiële woningen. Specifiek voor sociale huisvesting verstrengden de eisen voor energetische renovaties sinds 2020.

5 augustus 2020


Nieuws

Architecten zien voorzichtige heropstart van werfactiviteit

Toch vrezen architecten voor een economisch schokeffect op de sector op de lange termijn.

10 april 2020


Nieuws

'Behandeltermijnen vergunningen niet abnormaal lang'

Volgens minister Demir is het afwachten op de Nationale Veiligheidsraad of de maatregel wordt verlengd.

15 april 2020


Nieuws

IN MEMORIAM Pierre (Piet) Ketsman (1933-2020)

Pierre Ketsman, voormalig voorzitter van de AVPL (de vroegere architectenvereniging provincie Limburg), de provinciale raad van de Orde van de provincie Limburg , nationaal afgevaardigde en ex-voorzitter van de FAB, is op donderdag 9 april overleden aan de gevolgen van corona. Dat meldt ons zijn zoon Peter.

15 april 2020 - laatste update 16 april 2020


Nieuws

Akkoord tussen sociale partners: protocol in de steigers

Zij verbinden zich ertoe om samen tegen dinsdag 21 april een gezamenlijk voorstel van protocol uit te werken om de volgende fase van verderzetting van de bouwactiviteiten vanaf 4 mei mogelijk te maken.

17 april 2020


Nieuws

Generieke gids voor heropstart na corona (UPDATE 24/04)

De sociale partners en de overheid hebben een generieke gids uitgewerkt met het oog op een heropstart met aangepaste maatregelen i.f.v. corona.

17 april 2020 - laatste update 24 april 2020


Nieuws

Nieuwe tool om door de bomen het bos te zien: weet jij op welke steunmaatregelen je recht hebt?

Om terug wat overzicht te scheppen in het bos aan coronamaatregelen, is het erg interessant om deze tool te raadplegen

20 april 2020


Nieuws

Gezocht: wedstrijdarchieven (tentoonstelling Coming of Age)

Ben jij in het bezit van archiefmateriaal rond architectuurwedstrijden of heb je weet van archiefmateriaal of collecties die zich bij andere organisaties of privépersonen bevinden? Laat het ons weten!

20 april 2020


Nieuws

COVID-19: tijdelijke maatregelen beleidsveld energie

20 april 2020


Nieuws

'Kleinschaliger wonen is de toekomst voor woonzorgcentra' (Lander Vermeerbergen - KU Leuven)

In veel woonzorg­centra wonen en leven bewoners in grote groepen samen. Niet zo in Mandana in Genk.

21 april 2020


Nieuws

Historisch stadhuis van Leuven wordt open huis (FELT, aNNo architecten)

Het prachtige historische stadhuis van Leuven wordt voorbereid op een nieuwe toekomst.

21 april 2020


Nieuws

Vlaanderen verlengt vervaltermijn van omgevingsvergunningen met 6 maanden

Alle omgevingsvergunningen die zouden vervallen tussen 20 maart en 31 december 2020 worden 6 maanden verlengd.

22 april 2020


Nieuws

Uplace ruimt plaats voor nieuw project 'Broeklin' met winkels en kleine bedrijven

De plannen voor mega winkelcomplex Uplace in Machelen zijn definitief opgeborgen. In de plaats komt een werk- en winkelwijk met de naam Broeklin.

24 april 2020


Nieuws

Digitalisering biedt mogelijkheden voor een veilig openbaar onderzoek

De VVSG raadt de gemeentelijk ambtenaren aan om architecten te contacteren met de vraag of zij geen bezwaar hebben tegen het digitaal inzage geven in hun auteursrechtelijk beschermd plan.

24 april 2020 - laatste update 7 mei 2020


Nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt bijkluswet

Naast de oneerlijke concurrentie die hiermee werd bevorderd, zette het ook de deur open voor het inschakelen van niet-professionele cowboy-aannemers op de werf.

24 april 2020


Nieuws

Ook NAV en Vitruvius Academy gaan digitaal!

Ook NAV grijpt de corona-uitdaging aan om de manier van netwerken en opleidingen voor architecten te transformeren. Zo gaan de Lerende Netwerken online verder en bouwen we met Vitruvius Academy volop aan een digitaal cursusplatform met een online video-aanbod.

24 april 2020 - laatste update 27 april 2020


Nieuws

Bouwsector heeft protocol klaar voor progressieve heropstart van activiteit

Hiermee zorgen de ondertekenaars voor een veilige heropstart van de bouwactiviteiten met als enige prioriteit het garanderen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk van de werknemers en klanten van de bouwsector.

24 april 2020


Nieuws

'Bouw klaar voor heropstart'

79% van alle bouwbedrijven die hun activiteiten gestaakt hebben, overweegt een heropstart, zo blijkt uit een enquête van de Confederatie Bouw.

27 april 2020


Nieuws

Ga enkel op plaatsbezoek in leegstaande panden en op werven

27 april 2020


Nieuws

EPB-verslaggever? Ga enkel op plaatsbezoek in leegstaande panden en op werven

Volgens het Crisiscentrum kunnen plaatsbezoeken en metingen enkel uitgevoerd worden als de regels rond ‘social distancing’ gerespecteerd kunnen worden.

28 april 2020


Nieuws

Vanaf nu kunt u ook anderen toegang verlenen tot uw woningpas.

29 april 2020


Nieuws

VCB: 'Bouw twee keer gestraft, door coronacrisis en prijzenindex bouwmaterialen'

'Onze bouwbedrijven worden twee maal gepenaliseerd, door de crisis, maar ook door de slechte kwaliteit van de bouwmaterialenprijsindex', klinkt het.

29 april 2020


Nieuws

Overbruggingsrecht en tijdelijke werkloosheid: verlengd tot mei

De overheid vaardigde bijzondere voorwaarden uit m.b.t. het overbruggingsrecht en het aanvragen van tijdelijke werkloosheid voor de maanden maart en april. Deze maatregel wordt nu verder verlengd.

29 april 2020 - laatste update 30 april 2020


Nieuws

Nieuwe coronamaatregelen: terug telewerk, ook voor architectenbureaus

Met deze tools werk je veilig op kantoor, op werven en bij klanten.

30 april 2020 - laatste update 13 november 2020


Nieuws

Meeste dossierstukken weldra publiek op omgevingsloket

Vanaf midden mei zullen tijdens het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning de meeste dossierstukken online te vinden zijn. Dit om zoveel mogelijk te vermijden dat dossierstukken die al digitaal voorhanden zijn, in het gemeentehuis moet worden ingezien.

30 april 2020


Nieuws

Coronamaatregelen voor onroerend erfgoed deels verlengd

De termijn van het lopende openbare onderzoek over de vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed in Vlaams-Brabant wordt verder geschorst tot 11 mei 2020.

4 mei 2020


Nieuws

Minister Muylle: “Ook werken binnenshuis bij particulieren toegestaan”

De minister bevestigt expliciet dat werken binnenshuis bij particulieren terug mogen. Ze verwees daarbij ook naar het sectorakkoord.

4 mei 2020


Nieuws

Robbrecht en Daem ontwerpt Zuiderhuis op Nieuw Zuid

Het nieuwe project staat op kolomsteunen waardoor het gebouw lijkt te zweven en het wordt opgetrokken in warme terracottatinten die geïnspireerd werden op Fatih Pur Sikri in Indië.

4 mei 2020


Nieuws

Compensatiepremie online aanvragen mogelijk sinds vandaag

Het online loket van VLAIO waar je de compensatiepremie kan aanvragen, is open sinds vandaag. Deze premie bedraagt 3.000 euro voor een zelfstandige in hoofdberoep.

5 mei 2020


Nieuws

Energieproject loopt af maar klimaatuitdaging blijft actueel

Na een succesvol traject van 9 jaar neemt NAV afscheid van het energieconsulentenproject in zijn huidige vorm. Daarmee is het energievraagstuk echter niet verdwenen. NAV wil het project daarom een doorstart laten maken met een herijking van de thema’s en een ruimere focus in het licht van de klimaatuitdaging.

7 mei 2020


Nieuws

Vanaf volgende week zijn zo goed als alle bouwkmo’s aan de slag

Tegen volgende week zijn zo goed als alle kmo-bouwbedrijven terug aan het werk. Dat blijkt uit een bevraging van Bouwunie bij 542 respondenten.

7 mei 2020


Nieuws

Orde schaft statuut 'architect-medewerker' af: NAV betreurt deze de facto tariefverhoging

NAV vindt het bijzonder merkwaardig dat na vele jaren het statuut van architect-medewerker is afgeschaft.

7 mei 2020


Nieuws

Bijdragenota's Orde: maak binnen de 30 dagen gebruik van je recht om uitstel/vrijstelling te vragen

Recent gingen we ook in de bouwsector de eerste exitfase uit de coronacrisis in. Daarmee is het na een moeilijke tijd zeker nog niet direct terug business as usual, ook niet wat je cashflow betreft.

7 mei 2020


Nieuws

Compensatiepremie: omzetverlies aantonen kan ook via tijdsregistratie

Je compensatiepremie aanvragen vergt heel wat administratieve aandachtspunten. Een overzicht.

11 mei 2020 - laatste update 13 mei 2020


Nieuws

Kristiaan Borret blijft Brussels bouwmeester tot in 2024

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar op 30 april hakte de Brusselse regering de knoop door.

11 mei 2020


Nieuws

Christian Kieckens (1951-2020): een gangmaker met een brede kijk

Een van de wegbereiders van de architectuur in ons land, Christian Kieckens, is onverwacht overleden.

12 mei 2020


Nieuws

Rubenshuis wint prestigieuze ‘Europese Erfgoedprijs / Europa Nostra Award’ 2020

Met de ‘Europese Erfgoedprijzen / Europa Nostra Awards 2020’ wint het Rubenshuis één van de meest gerenommeerde erfgoedprijzen ter wereld voor de restauratie van de portiek en het tuinpaviljoen.

12 mei 2020


Nieuws

Fluvius voert opnieuw aansluitingen uit vanaf 11 mei

Fluvius, netbeheerder voor aardgas en elektriciteit en in sommige delen van Vlaanderen ook rioolbeheerder en verantwoordelijk voor de kabeldistributie, voert vanaf maandag 11 mei opnieuw aansluitingen uit in bewoonde gebouwen.

13 mei 2020


Nieuws

Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot 31 mei 2020 en automatisch uitbetaald

Het coronacrisis-overbruggingsrecht werd verlengd tot 31 mei 2020. Vroeg je het overbruggingsrecht al aan voor de maanden maart en/of april? Dan ontvang je automatisch de overbruggingsuitkering voor de maand mei.

13 mei 2020


Nieuws

Wienerberger Brick Award 2020: 6 Belgische projecten genomineerd

De Wienerberger Brick Award, voor het eerst gelanceerd in 2004, is een tweejaarlijkse, internationaal gerenommeerde architectuurprijs, die innovatieve baksteenarchitectuur in de kijker zet en laat zien hoe gevarieerd en divers keramische producten kunnen zijn bij gebruik voor muren, gevels, daken en bestrating.

19 mei 2020


Nieuws

Expertengroep komt met transitieplan na corona: 'Stop de roofbouw op de natuur'

Een expertengroep vraagt alle Belgische overheden om in de huidige coronacrisis niet enkel aan acute noodoplossingen te denken.

19 mei 2020


Nieuws

De Beste Apps voor Architecten in 2020

We stelden een lijst samen van de beste apps voor architecten die jou zullen helpen je tijd zo goed mogelijk te besteden.

20 mei 2020 - laatste update 3 juni 2020


Nieuws

Paul ibens (1939-2020): edele eenvoud, tijdloos design

Afgelopen weekend is interieurarchitect Paul ibens (°1939) overleden.

20 mei 2020 - laatste update 21 mei 2020


Nieuws

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Is jouw zelfstandige activiteit in de maanden mei en/of juni gedeeltelijk onderbreken en moet je zorgen voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar? Of voor een kind met een beperking tot 21 jaar (of zelfs ouder in sommige gevallen)? Dan kan jij nu ook corona-ouderschapsverlof aanvragen.

20 mei 2020


Nieuws

Impact crisis op omzet ondernemingen blijft groot: revalidatie Belgische economie zal tijd vergen

De gemiddelde omzetdaling voor alle ondernemingen samen is tijdens de afgelopen week niet verder verminderd en de omzet ligt nog steeds ongeveer 30 % lager dan vóór de crisis.

20 mei 2020


Nieuws

Crisis-overbruggingsrecht door de coronacrisis verlengd

Na de maanden maart, april en mei, is het vervangingsinkomen nu ook van toepassing voor de maand juni.

20 mei 2020


Nieuws

Groen licht voor fiscale bazooka bedrijven

Bedrijven die dit jaar in het rood gaan, zullen hun verliezen kunnen aftrekken van hun winst van 2019.

20 mei 2020


Nieuws

Asbestattest: stel je kandidaat als certificatie-instelling of meld je aan als opleidingscentrum

In de loop van 2022 zal het verplicht zijn om een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van constructies ouder dan 2001.

26 mei 2020


Nieuws

Bijdrage niet betaald? Orde sluit het omgevingsloket voor jou.

Een pak architecten kon de voorbije twee dagen geen omgevingsvergunningen meer aanvragen. De Orde sprak van een ‘technisch probleem’ en loste dit ondertussen op, maar NAV plaatst grote vraagtekens bij de gevolgde procedure.

2 juni 2020 - laatste update 3 juni 2020


Nieuws

Kan een goede luchtverversing het coronavirus de pas afsnijden?

Een goede luchtverversing kan het coronavirus binnenskamers de pas afsnijden, zegt de Hoge Gezondheidsraad. Nochtans is er geen bewijs dat het virus via omgevingslucht overgedragen wordt.

3 juni 2020


Nieuws

Nieuw Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht

Het vorige Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) was dringend toe aan een actualisatie en een herstructurering om de leesbaarheid ervan te verhogen.

3 juni 2020


Nieuws

Van plan om de corona-compensatiepremie aan te vragen? Lees dan even dit

Besteed voldoende aandacht aan de motivatie bij het invullen van uw aanvraag tot het bekomen van een compensatiepremie. Het duurt slechts enkele tellen extra maar bespaart u de last van het achteraf aanvragen van een tweede beoordeling.

4 juni 2020


Nieuws

Vlaamse regering wil eengemaakte premie voor renovatie

Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil één uniek loket dat alle soorten renovatiepremies bundelt tot een eengemaakte premie.

5 juni 2020


Nieuws

Vlaanderen subsidieert opnieuw zonnepanelen: tot 1.500 euro steun

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) geeft opnieuw steun voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van gezinnen. Tegelijk wordt de digitale meter versneld ingevoerd.

8 juni 2020


Nieuws

Extra compensatiepremie en verlengde maatregelen

Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben nieuwe of verlengde economische steunmaatregelen bekendgemaakt. Een overzicht.

9 juni 2020


Nieuws

Relance-overbruggingsrecht i.k.v. corona

Zelfstandigen die hun activiteiten voor minstens een maand verplicht hebben moeten onderbreken en die deze activiteiten opnieuw mogen uitoefenen, kunnen voor de maanden juni, juli en augustus een overbruggingsrecht aanvragen ter ondersteuning van hun opstart.

12 juni 2020


Nieuws

Niet-betaalde bijdrage leidt niet automatisch tot schorsing

De Orde bevestigt na tussenkomst van het NAV dat ze leden die hun bijdrage (nog) niet betalen, niet zomaar meteen kan schrappen van de tabel.

16 juni 2020 - laatste update 28 juni 2020


Nieuws

B-architecten, Bressers Erfgoed, Arcadis en Arne Deruyter ontwerpen nieuw stadhuis Roeselare

Het nieuwe stadHUIS wordt een huis voor de burger, het bestuur en de administratie.

18 juni 2020


Nieuws

2019 was een ongezien piekjaar aan omgevingsvergunningen in Antwerpen

Nog nooit kwamen er bij de provincie Antwerpen zoveel aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen dan in 2019.

22 juni 2020


Nieuws

CONIX RDBM lanceert (Y)our Social Way of Working: een nieuwe manier van werken

Het is een adviserend, participatief traject waarbij organisaties geadviseerd worden naar een nieuwe manier van werken.

23 juni 2020


Nieuws

Architect Erik Wieërs aangesteld als Vlaams Bouwmeester

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe Bouwmeester aangesteld voor de volgende vijf jaar.

26 juni 2020


Nieuws

Dirk Mattheeuws: 'We moeten ruimte-efficiënter gaan wonen, dat is niet hetzelfde als kleiner wonen'

Vorig jaar verdween er opnieuw evenveel open landschap onder beton als in 2007, ondanks de belofte van een bouwshift. Het gaat om 7,16 hectare open ruimte per dag.

30 juni 2020 - laatste update 30 september 2020


Nieuws

Projectoproep Circulaire Bouweconomie 2020: vraag je subsidie aan

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een projectoproep om innovatieve projecten in circulair bouwen te ondersteunen.

1 juli 2020


Nieuws

Stap in de stad: 6 hedendaagse kunst- en architectuurprojecten om te ontdekken in Brugge

Het nieuwe kunst- en belevingsparcours 'Stap in de Stad' nodigt gezinnen met kinderen deze zomer uit om samen op ontdekkingstocht te gaan in de Brugse binnenstad.

2 juli 2020


Nieuws

Creativity European Water Management: dien jouw subsidie-aanvraag in

De Europese Commissie voorziet subsidies voor watermanagementprojecten die via digitale kunst het maatschappelijk bewustzijn willen verhogen.

2 juli 2020


Nieuws

Verkiezingen Orde: stel je verkiesbaar mét steun van het NAV

Op donderdag 8 oktober e.k. houdt de Orde van Architecten opnieuw verkiezingen. Het NAV wil alvast je kandidatuur ondersteunen.

6 juli 2020


Nieuws

Avapartners en dbv architecten ontwerpen state-of-the-art velodroom in Heusden-Zolder

De ambitieuze plannen voor de bouw van een gloednieuw sportcomplex in Heusden-Zolder zijn zopas uit de doeken gedaan.

10 juli 2020


Nieuws

Renteloze energielening mogelijk tot 60.000 euro voor nieuwe eigenaars

Wie een woning koopt of erft en die grondig renoveert zodat die energiezuiniger wordt, kan daarvoor vanaf volgend jaar een renteloze lening krijgen tot 60.000 euro.

13 juli 2020


Nieuws

Ontwerpen voor mensen met dementie: oproep voorbeeldprojecten

Alzheimer's Disease International richt zich in 2020 op ontwerpen voor mensen met dementie.

13 juli 2020


Nieuws

“Woonzorgcentra moeten woonzorghuizen worden”

Vooral ouderen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Een andere benadering voor woonzorgcentra is meer dan ooit noodzakelijk, vinden experts.

15 juli 2020


Nieuws

'Dorpskernen verdichten doe je niet door architectuur van de Belgische kust te importeren'

'Als men van mij verwacht dat ik de thema’s van de vorige Bouwmeester zal begraven, dan vrees ik dat dit niet kan', aldus Erik Wieërs in De Standaard.

17 juli 2020 - laatste update 30 september 2020


Nieuws

Drie straffe laureaten Onroerenderfgoedprijs '20: Gruuthusemuseum, Predikheren & Sint-Niklaaskerk

Het Gruuthusemuseum in Brugge, het Predikheren in Mechelen en de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle zijn de drie laureaten voor de vijfde editie van de Onroerenderfgoedprijs.

13 augustus 2020


Nieuws

Eén op zes gemeenten vindt hemelwaterplan niet nodig

Vergeleken met vorig jaar beschikken dubbel zoveel steden en gemeenten over een hemelwaterplan.

13 augustus 2020


Nieuws

Doe-het-zelvers tegen de droogte

De Blue Deal van minister Zuhal Demir bevat maatregelen die ons weerbaarder moeten maken tegen waterschaarste. Veel Vlamingen wachten daar niet op.

13 augustus 2020


Nieuws

Haal als architect het maximale uit jouw smartphone of tablet op de werf

In deze gids delen we praktische tips om het maximale uit je smartphone of tablet te halen op de werf. Tips die je meteen kan toepassen, zonder veel tijdsverlies of kosten.

13 augustus 2020


Nieuws

META wint ontwerpwedstrijd Dienstencentrum 2060 Centraal Antwerpen

OCMW Antwerpen wil de verschillende centra voor sociale dienstverlening in Antwerpen centraliseren in één gebouw: Dienstencentrum 2060 Centraal Antwerpen.

17 augustus 2020


Nieuws

Inhoud van aanvragen sinds kort zichtbaar op het publieke omgevingsloket: wat met privacy?

De Vlaamse overheid publiceert sinds kort de inhoud van aanvragen tot omgevingsvergunning op het publieke omgevingsloket, minstens gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek.

20 augustus 2020


Nieuws

DBA-loket wordt afgesloten op 1 september 2020

U kunt nog bestaande DBA-dossiers raadplegen tot 1 september 2020. Daarna wordt het DBA-loket afgesloten en heeft u geen toegang meer.

20 augustus 2020


Nieuws

Oproep voor goede ventilatie in klaslokalen

In de aanloop naar het nieuwe schooljaar vragen wetenschappers aandacht voor de verluchting van klaslokalen. Waar er geen goede ventilatie is kunnen kleine luchtdeeltjes mogelijk het coronavirus verspreiden.

24 augustus 2020 - laatste update 25 augustus 2020


Nieuws

Uitstel van strenger S-peil levert aanzienlijke besparing op voor kandidaat-bouwers

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is tevreden over het uitstel van een strenger S-peil en vraagt een versterkt energiebeleid dat naast optimale isolatie inzet op hernieuwbare energietoepassingen en technieken.

25 augustus 2020


Nieuws

Download het gratis e-book 'Binnenluchtkwaliteit in schoolgebouwen'

Doeltreffende, goed ontworpen ventilatiesystemen, die eenvoudig in onderhoud zijn en vooral niet onder-gedimensioneerd zijn, kunnen een belangrijke rol spelen bij het vermijden/ en beperken van atmosferische transmissie van virussen in onze maatschappij, niet in het minst in druk bezette ruimtes zoals klaslokalen.

27 augustus 2020 - laatste update 28 augustus 2020


Nieuws

'Radicale bouwstop geen oplossing'

De gouverneur oordeelde dat een BGO of gemeenteraadsbeslissing niet kan ingaan tegen een RUP, verordening of ruimtelijk structuurplan.

2 september 2020 - laatste update 30 september 2020


Nieuws

Woningrenovatie spil in klimaat- en relanceplannen

Het is duidelijk dat over investeringen in renovatie amper nog discussie bestaat. De oproep van NAV en andere stakeholders krijgt zo gehoor.

3 september 2020 - laatste update 30 september 2020


Nieuws

Jason Slabbynck (Studio mxmxm) ontwerpt zitbank voor Festival van de Architectuur in Londen

Het ‘London Festival of Architecture’ en ‘Cheapside Business Alliance’ organiseren sinds enkele jaren een wedstrijd voor het ontwerpen en installeren van een tijdelijke zitbank op één van de belangrijkste locaties in de stad: Cheapside.

4 september 2020


Nieuws

Hoe wijzig je je omgevingsvergunningsaanvraag?

Met de nieuwe functionaliteit ‘projectinhoudversies’ kan de overheid wijzigingen aan je vergunningsaanvraag voortaan beter opvolgen.

4 september 2020


Nieuws

Verlenging domiciliëringstermijn voor verlaagde tarieven enige gezinswoning

Het Vlaams Parlement nam op 24 juni een decreet aan dat wijzigingen aanbrengt bij de voorwaarden voor verlaagde tarieven in de registratiebelasting bij de aankoop van de enige woning.

7 september 2020


Nieuws

Kamp C maakt winnaars 3D Print Awards bekend: van Hot Tub 2.0 tot Stepping Stone Waterfall

De laureaten zullen hun inzendingen later echt geprint zien worden door een reuzegrote 3D-betonprinter op Kamp C in Westerlo.

8 september 2020 - laatste update 22 september 2020


Nieuws

Afgestudeerd als architect? NAV bundelt alle info op één website

Ken je een startende architect? Of ben je zelf net afgestudeerd? Goed nieuws! NAV wil afgestudeerde architecten nóg meer ondersteunen en begeleiden. Via een nieuwe info-websites én een gratis lidmaatschap.

8 september 2020 - laatste update 22 september 2020


Nieuws

Winnaars Brick Award 2020 bekend

De Wienerberger Brick Award, voor het eerst gelanceerd in 2004, is een tweejaarlijkse, internationaal gerenommeerde architectuurprijs, die innovatieve baksteenarchitectuur in de kijker zet.

24 september 2020


Nieuws

IN MEMORIAM Raf Van Den Bergh

Raf Van den Bergh, voormalig lid van de Raad van Bestuur en bestuurslid van NAV Vlaams-Brabant & Brussel, is op dinsdag 22 september overleden. NAV biedt de familie zijn innige deelneming aan.

24 september 2020


Nieuws

Middelkerke krijgt nieuw Casinogebouw en meer groene ruimte

De zeedijk van Middelkerke krijgt binnenkort een iconisch nieuw Casinogebouw én een fraai stuk duinlandschap terug.

25 september 2020


Nieuws

Vlaams renovatie­plan krijgt goede punten van Europees Studiecentrum

Bijna alle woningen in Vlaanderen, 2,9 miljoen of 96,5 procent van het totaal, moeten tegen 2050 gerenoveerd worden om de klimaatdoelen te halen

30 september 2020


Nieuws

6% btw voor sloop- en heropbouw binnenkort uitgebreid

Het federale regeerakkoord bevat ook een belangrijk investeringsbeleid in o.a. infrastructuur.

30 september 2020 - laatste update 22 oktober 2020


Nieuws

De nieuwe NAV-doelgroepen: netwerken en discussiëren onder collega’s

NAV lanceert vier nieuwe denktanks: ‘Beroep & De architect’, ‘Kantoren & Medewerkers’, ‘Kennis & Deskundigen’ en ‘Starten & Starters’.

30 september 2020


Nieuws

‘Bouwshift draait om innovatie in ruimtelijke visie'

NAV roept op om de bouwshift te zien als een opportuniteit om een innovatieve ruimtelijke visie mogelijk te maken.

30 september 2020 - laatste update 2 oktober 2020


Nieuws

Vlaams relanceplan van 4,3 miljard euro

De investeringen worden verdeeld over gebouwen en infrastructuur, innovatie, klimaat en duurzaamheid, digitalisering, welzijn en onderwijs en brexitmaatregelen.

1 oktober 2020


Nieuws

Wijzigingsbesluit omgevingsvergunning goedgekeurd

Het betreft onder meer de nieuwe decretale regelingen rond de (stilzwijgende) meldingen en rond de wijziging van voorwaarden van vergunningen.

1 oktober 2020


Nieuws

Relanceplan: 130 miljoen euro voor nieuwe CBO-procedure sociaal wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe CBO-procedure. Via CBO kunnen private initiatiefnemers sociale woningen bouwen.

1 oktober 2020


Nieuws

Het Predikheren in Mechelen wint de Onroerenderfgoedprijs 2020

Het voormalige klooster stond sinds 1975 leeg en werd herbestemd tot stadsbibliotheek. De bibliotheek is nu een culturele hotspot die ook als ontmoetingsplaats gebruikt wordt door de Mechelaars.

5 oktober 2020


Nieuws

Vaccinopolis: nieuw vooruitstrevend vaccincomplex op UAntwerpen

Op Campus Drie Eiken van de Antwerpse universiteit verrijst vanaf begin 2021 het vaccincentrum Vaccinopolis.

6 oktober 2020


Nieuws

Complex en traag vergunningenbeleid kost de overheid minstens zes miljard euro

Meer dan vijf miljoen vierkante meter aan projecten in ons land raakt maar niet ontwikkeld door trage en complexe vergunningsprocedures en beroepen.

6 oktober 2020


Nieuws

Geplande appartementen in Zoersel stoten op kritiek Vlaams Belang: “Voer bouwstop in”

Naar analogie met wat de gemeenten Malle en Lille recent deden, roept Vlaams Belang Zoersel op om ook in Zoersel een tijdelijke bouwpauze voor appartementen in te lassen nu er weer grote projecten op stapel staan.

9 oktober 2020


Nieuws

Lille voert tijdelijke bouwstop voor appartementen in

Grote bouwprojecten van projectontwikkelaars krijgen voorlopig geen groen licht meer van het lokaal bestuur van Lille.

9 oktober 2020


Nieuws

Ook pauzeknop voor bepaalde projecten in Dendermonde

NAV juicht toe dat de stad tijd neemt om een visie uit te werken. Het tijdelijke beslissingskader is echter, hoewel genuanceerd uitgewerkt, niet het juiste regelgevende kader.

9 oktober 2020


Nieuws

Oana Bogdan: Hoe meer ‘ja’ je zegt, hoe groter je omzet. Hoe meer ‘nee’ je zegt, hoe groter je winst

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt? Dit is het antwoord van architect Oana Bogdan.

12 oktober 2020


Nieuws

Neen aan de wet van de sterkste: bedrijven beter beschermd tegen oneerlijke marktpraktijken

Ben je zelfstandige? Voortaan ben je beter beschermd tegen misbruik of druk van machtigere bedrijven.

15 oktober 2020


Nieuws

Ursula von der Leyen lanceert een nieuw 'Europees Bauhaus'

Ursula von der Leyen lanceert een nieuw Europees cultureel project dat inzet op goed, mooi en duurzaam design. De Bauhaus-beweging vormt de inspiratie.

15 oktober 2020


Nieuws

Ontdek nu onze nieuwste online opleidingen!

Alle opleidingen bieden we dit najaar digitaal & on demand aan. Ontdek nu ons aanbod.

15 oktober 2020 - laatste update 11 januari 2021


Nieuws

Onroerenderfgoedprijs 2021: schrijf je nu in

Met de Onroerenderfgoedprijs beloont Vlaanderen mensen die erfgoed op een goede manier beheren.

6 januari 2021


Nieuws

Verkiezingen Orde: dit zijn de verkozenen in jouw provincie

Op 8 oktober 2020 vonden de verkiezingen voor een gedeeltelijke vernieuwing van de provinciale raden van de Orde van Architecten plaats.

19 oktober 2020 - laatste update 20 oktober 2020


Nieuws

“Het is niet te laat om onze ruimtelijke ordening te herstellen. In één generatie kan er veel.“

Tegen heilige huisjes schoppen staat niet in zijn taakomschrijving, maar Knack peilde bij de nieuwe Vlaamse Bouwmeester, Erik Wieërs, toch naar wat hij graag anders zou zien.

19 oktober 2020 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Beroepen tegen vergunningen moeten twee keer zo snel

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil de procedures voor omgevingsvergunningen drastisch versnellen.

19 oktober 2020


Nieuws

Experts UA & KU Leuven: 'Het gewestplan staat de bouwshift in de weg. Schaf het af'

Experts willen het opdoeken om wat ons rest aan open ruimte te redden. De vraag is wat er in de plaats moet komen.

19 oktober 2020 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Lintbebouwing laatste 5 jaar toegenomen: nood aan sturende instrumenten

In Vlaanderen zijn de lintbebouwing en de verspreide bebouwing tussen 2015 en 2020 blijven toenemen.

21 oktober 2020


Nieuws

Inter en Bart Somers lanceren kwaliteitsvolle 'Changing Places' voor een toegankelijker Vlaanderen

Wie op stap wil met mensen met een ernstige beperking, heeft nood aan een aangepaste ruimte om hen te verzorgen of te verschonen.

21 oktober 2020 - laatste update 22 oktober 2020


Nieuws

SERV: “Goede ventilatie moet veel meer ­aandacht krijgen in de coronastrategie”

Willen we scholen, woonzorg- en sport­centra veilig openhouden, dan moet goede ventilatie veel meer ­aandacht krijgen in de coronastrategie, zeggen de Vlaamse ­sociale partners.

22 oktober 2020


Nieuws

Cluster DigitalConstruction van WTCB: 30% korting voor NAV-leden

Cluster DigitalConstruction brengt digitale voorlopers binnen de bouwsector samen om, met het oog op procesbeheersing en digitalisering doorheen de hele keten.

23 oktober 2020


Nieuws

Job in de architectuur populairder dan ooit: 1.151 starters in 2019

Het voorbije jaar (2018-2019) is het aantal starters in de architectuur gestegen met 9,20%. Dat blijkt uit de Polsslag van het vrije beroep 2020.

23 oktober 2020 - laatste update 27 oktober 2020


Nieuws

Controles bewijzen: bouw past coronamaatregelen goed toe

De bouw neemt de toepassing van de coronamaatregelen ter harte. Dat blijkt uit recente controlecijfers van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

28 oktober 2020


Nieuws

Nieuwe zeedijk Westende bekroond met twee Blue Innovation Awards

De renovatie en heraanleg van de zeedijk in Westende werd dinsdag bekroond met twee Blue Innovation Awards. Het initiatief van de Blauwe Cluster zet innovatieve projecten binnen de blauwe economie in de kijker.

29 oktober 2020 - laatste update 3 november 2020


Nieuws

Bouwrelance in tijden van corona: aangepaste organisatie van overheden nodig

Meer dan ooit heeft de bouw behoefte aan een efficiënt werkende overheid. Een relance impliceert dat investeringsdossiers snel op de markt kunnen komen.

29 oktober 2020


Nieuws

Vlaamse Regering beslist verdubbeling premies voor HR-beglazing en buitenmuurisolatie vanaf 2021

Naast de renteloze renovatielening tot 60.000 euro en de nieuwe labelpremie die vanaf 2021 ingaat voor mensen die een huis kopen of via schenking of erfenis verwerven, keurde de Vlaamse Regering ook een verdubbeling van de premies voor hoogrendementsbeglazing en buitenmuurisolatie aan de buitenzijde goed voor alle BENOveerders met eindfacturen vanaf 2021.

4 november 2020


Nieuws

Architecten werken verder achter gesloten deuren en maximaal telewerk

De bouw- en architectensector kunnen aan de slag blijven, maar uiteraard mits inachtneming van de geldende preventiemaatregelen. Er zijn wel een aantal nieuwe voorwaarden.

2 november 2020 - laatste update 13 november 2020


Nieuws

Zijn architectuurcompetities een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid?

In 2015 voerde het onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van architectenvereniging G30 een onderzoek uit naar de economische voetafdruk van overheidsopdrachten.

2 november 2020


Nieuws

'We moeten ons eigen beroep met meer respect behandelen' (video)

Architect Julien De Smedt realiseerde projecten in meer dan 40 buitenlanden. We brachten De Smedt samen met zijn Brusselse buddy Leo Van Broeck (Bogdan & Van Broeck) voor een zelfreflectie over het beroep van architect.

2 november 2020


Nieuws

Premie voor energierenovatie nu ook voor huidige eigenaars

De EPC-labelpremie die de Vlaamse regering al invoerde voor nieuwe eigenaars, geldt vanaf 2021 ook voor bestaande eigenaars van woningen.

3 november 2020


Nieuws

België heeft vanaf nu ook een Revit Standaard

België heeft vanaf vandaag ook een Revit Standaard! Deze BERS (Belgische Revit Standards) versie 1.0 is ter consultatie gepubliceerd op www.revitstandards.org.

4 november 2020


Nieuws

Snelle start voor relancemaatregelen: 6% btw bij sloop- en heropbouw & hogere renovatiepremies

Er worden meer details bekend over de voorwaarden voor 6% btw bij sloop en heropbouw vanaf 2021. Ook komt er volgend jaar een versnelde uitbreiding van de EPC-labelpremie en snellere en hogere energierenovatiepremies.

4 november 2020 - laatste update 25 november 2020


Nieuws

Architect Marc Dubois bekroond met RIBA International Honorary Fellow

De Gentenaar schrijft al vele jaren over architectuur, geeft les aan de KU Leuven en is een invloedrijke stem in het internationale architectuurveld.

5 november 2020


Nieuws

400.000 Vlaamse woningen nog niet aangesloten op riolering: nood aan duidelijke afspraken

Het reportageprogramma 'Pano' zoekt het deze week onder de grond.

5 november 2020


Nieuws

Omzendbrief verduidelijkt principe van projectvergaderingen in Brussel

De omzendbrief van 16 juli 2020 betreffende de organisatie van een projectvergadering en andere overlegmomenten tussen ontwerper/aanvrager en de regionale overheid verduidelijkt het principe van projectvergadering in Brussel voorafgaand aan de indiening van de vergunningsaanvraag.

5 november 2020


Nieuws

Asbestbestrijding schakelt versnelling hoger

De Vlaamse regering trekt meer dan 10 miljoen euro extra uit om asbest te verwijderen uit scholen en zorginstellingen, en om asbestafval thuis op te halen.

9 november 2020


Nieuws

IN MEMORIAM Pierre Tuypens

Arch. Pierre Tuypens is op vrijdag 6 november overleden. Hij zette zich meer dan 30 jaar in voor de belangen van zijn confraters via verschillende bestuursmandaten bij Netwerk Architecten Vlaanderen en als lesgever, docent en auteur.

9 november 2020 - laatste update 10 november 2020


Nieuws

Nachtbouwer (Michaël Brijs) - een ode aan Renaat Braem en de spirituele kracht van architectuur

Met ‘Nachtbouwer’, een roman over de spirituele kracht van architectuur, maakt Michaël Brijs nu ook zijn debuut als schrijver.

12 november 2020


Nieuws

Nieuwe aanbesteding KU Leuven voor de bouw van het CBCI Living Lab

De onderzoeksgroep “Bouwfysica en Duurzaam Ontwerpen” van KU Leuven Technologiecampus Gent heeft op 3/11/2020 twee aanbestedingen gepubliceerd voor de bouw van het CBCI Living Lab.

12 november 2020


Nieuws

Vlaams Architectuurinstituut publiceert heruitgave van het boek Juliaan Lampens 1950–1991

Het Vlaams Architectuurinstituut publiceert de heruitgave van het boek Juliaan Lampens 1950–1991, dat tot stand kwam bij de overzichtstentoonstelling van de architect in deSingel in 1991.

13 november 2020 - laatste update 16 november 2020


Nieuws

Vier op vijf bijkomende woningen zijn flats

In 2001 maakten flats 48% van de totale toename van woningen in Vlaanderen1. In 2009 was dit al gestegen tot 69% en in 2019 steeg dit verder tot 80%.

16 november 2020


Nieuws

NAV steunt brief aan Vlaamse regering: ‘Steun Europese klimaatversnelling!'

NAV heeft zich aangesloten bij een coalitie van 7 organisaties die zich in een brief tot de Vlaamse regering richt - de enige die zich nog niet expliciet uitgesproken heeft voor versnelling.

20 november 2020


Nieuws

Dag van de Ondernemer: hoe gaat het me jou als architect?

Dit is een bizar jaar en dat geldt voor elk van onze meer dan 5.000 leden. Daarom willen we vandaag nog eens extra luisteren naar hoe het met je gaat. Als ondernemer en/of als mens áchter de ondernemer.

20 november 2020


Nieuws

Dag van de Ondernemer: 5 vragen aan architect Sven Grooten

Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. Sven Grooten (B-architecten en B-bis) vertelt alvast wat zijn drive is als architect en ondernemer.

20 november 2020


Nieuws

Gouverneur vernietigt tijdelijke bouwstop in Beerse

Provinciegouverneur Cathy Berx heeft het gemeenteraadsbesluit over een tijdelijke bouwstop in Beerse naar de prullenmand verwezen.

24 november 2020


Nieuws

51N4E en NU architectuuratelier geven Citadelpark Gent grondige restyling

Het Gentse Citadelpark krijgt vanaf 2024 een compacter congrescentrum en een groene, multifunctionele Floraliënhal die publiek toegankelijk zal zijn.

24 november 2020


Nieuws

Saro: maak snel werk van bouwshift en Instrumentendecreet

De Saro, een adviesorgaan van de Vlaamse overheid, dringt erop aan om snel werk te maken van de bouwshift en de instrumenten die daarvoor nodig zijn.

25 november 2020


Nieuws

OMGEVING wint wedstrijd voor de herwaardering van het beschermd Stadspark van Antwerpen

De jury koos het team OMGEVING + Yellow Window + Hydroscan uit vijf weerhouden kandidaat-ontwerpteams uit België en Nederland.

27 november 2020


Nieuws

De indientermijn van een EPB-aangifte opnieuw tijdelijk opgeschort

Eind oktober is opnieuw een periode van civiele noodsituatie afgekondigd. Dat betekent dat de indientermijn van een EPB-aangifte voor een tweede keer tijdelijk wordt opgeschort.

25 november 2020


Nieuws

Halle voert bouwpauze in van 2 jaar: 'We willen de druk van de ketel halen'

In Halle zullen de volgende twee jaar geen appartementen meer gebouwd mogen worden.

25 november 2020


Nieuws

BOGDAN & VAN BROECK ontwerpt brandweerkazerne met 'dorp op het dak' (Anderlecht)

BOGDAN & VAN BROECK heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen voor een brandweerkazerne en buurtsporthal tussen het Brussels Kanaal en de Bergensesteenweg in Anderlecht.

26 november 2020


Nieuws

Kwaliteitskamer moet waken over Hasseltse stadsontwikkeling

De kwaliteitskamer zal bestaan uit drie stadsambtenaren en vier experten in architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning, wonen, duurzaamheid en mobiliteit.

1 december 2020


Nieuws

Extra boost voor sociaal wonen en private sector via publiek-private samenwerking SVK Pro

Via SVK Pro kunnen private initiatiefnemers sociale woningen bouwen voor en verhuren aan sociale verhuurkantoren.

2 december 2020


Nieuws

De 'Test-uw-EPC tool' van het Vlaams Energieagentschap: hoe goed of slecht scoort een woning?

5 december 2020


Nieuws

Als gegoten... Betonwandeling door Leuven

Stad en Architectuur ontwikkelde samen met FEBELCEM een wandelkaart met een selectie van historische en hedendaagse projecten in Leuven waarin beton een hoofdrol speelt.

7 december 2020


Nieuws

URBCON lanceert aanbesteding voor Gentse pilot

De Stad Gent schreef een aanbesteding uit voor de bouw van haar pilootproject: een evacuatietrap in duurzaam beton voor de basisschool ‘De Zonnepoort’.

10 december 2020


Nieuws

Lokale bouwstops onder vuur

Steeds meer gemeenten voeren een lokale bouwstop of bouwpauze in. Om ademruimte te creëren voor de ontwikkeling van een ruimtelijk kader of om hun landelijke karakter te beschermen. Maar dat blijft niet zonder gevolgen.

10 december 2020 - laatste update 13 januari 2021


Nieuws

Gare Maritime, Handelsbeurs en BotaniCo winnen prestigieuze RES Awards

De beste Belgische vastgoedprojecten van 2020 zijn gisteren bekroond tijdens de derde editie van de Real Estate Society (RES) Awards.

11 december 2020


Nieuws

Zorgwonen wordt uitgebreid

De tijdelijke ‘zorgwoning’ is niet langer een afzonderlijke EPB-eenheid. Ook zijn er plannen om dit soort constructies onder voorwaarden vrij te stellen van de vergunningsplicht.

11 december 2020


Nieuws

Stop de race to the bottom: 'Werk als architect niet onder de prijs, het loont op lange termijn'

Wij spraken met drie jonge snaken – Jozef Hessel (a1 planning architecten), Kelly Hendriks (B-ILD) en Nikolaas Martens (Martens Van Caimere Architecten), die bewijzen dat het ook anders kan.

14 december 2020


Nieuws

Holsbeek kondigt verkavelingsstop af

Holsbeek heeft een verkavelingsstop afgekondigd in de woonparken van de Chartreuzenberg, Meesberg en Sint-Geertruibos.

16 december 2020


Nieuws

Corona ontziet de orderboekjes van architecten

Onzekerheid op middellangere termijn baart wel zorgen

21 december 2020 - laatste update 7 januari 2021


Nieuws

Vraag naar modulaire zorgunits piekt in 2020: 'Corona was een wake-upcall'

Door de coronacrisis en de zware besmettingsgolf in de rusthuizen, bleek de interesse in modulaire zorgwoningen afgelopen jaar zeer groot.

6 januari 2021 - laatste update 14 januari 2021


Nieuws

Lennik stelt bouwshift op via RUP in centrum: 'Einde maken aan onduidelijkheid van gewestplan'

Naast de goedkeuring van het RUP ‘Bouw- en woonlagen’ voor de kern van Lennik, besliste de gemeente ook de ontwikkelingen in de aangrenzende woonuitbreidingsgebieden te bevriezen.

6 januari 2021 - laatste update 13 januari 2021


Nieuws

Vergeet de sloop- en heropbouwpremie niet

Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 is de premie verhoogd tot 10.000 euro, maar niet cumuleerbaar met de 6% btw-regel.

7 januari 2021 - laatste update 15 juni 2021


Nieuws

Sinds 1 januari nieuw aanvraagformulier brandpreventie voor omgevingsvergunning (regio Zuid-Oost)

Naar aanleiding van ons nieuw retributiereglement werd het aanvraagformulier brandpreventie gewijzigd.

11 januari 2021


Nieuws

Aandeel nieuwbouwflats daalt na stijging van bijna 25 jaar

De daling van het aandeel flats tijdens de afgelopen twee jaar wordt vooral veroorzaakt doordat er minder flats gebouwd worden en niet zozeer meer huizen.

13 januari 2021


Nieuws

Digitale meter? Voor eind 2020 zonnepanelen geplaatst? Dan zal je een premie kunnen aanvragen

Van zodra je terugdraaiende teller wordt vervangen door een digitale meter, kan een premie aanvragen die 5% rendement op je investering biedt na 15 jaar.

18 januari 2021


Nieuws

Wiki Women Design wil vrouwelijke ontwerpers uit de schaduw van de geschiedenis halen

Met Wiki Women Design wil het Vlaams Architectuurinstituut vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op het ontwerperfgoed in België uit de schaduw van de geschiedenis halen.

18 januari 2021


Nieuws

Europese Commissie zet eerste stap in lancering Nieuw Europees Bauhaus

De Europese Commissie heeft de eerste stap gezet in de lancering van het Nieuw Europees Bauhaus.

19 januari 2021


Nieuws

Halle weigert bouw laatste appartementen op Nederhem: 'We zijn kritisch voor elk bouwproject'

Vijftien jaar geleden liet de stad Halle bouwen in overstromingsgebied toe, maar nu weigert ze toch de bouwaanvraag van de ontwikkelaar die op Nederhem de laatste appartementsblokken van de nieuwe woonwijk wil realiseren.

20 januari 2021


Nieuws

Bouwsector lijdt minder onder tweede lockdown

De bouwsector bleef het goed doen in november, maar het herstel viel stil in december. Het verlaagde BTW-tarief voor sloop en heropbouw en bijkomende investeringen in overheidsinfrastructuur zijn een opsteker voor de sector.

21 januari 2021


Nieuws

'BRUSK', een nieuwe tentoonstellingshal voor Brugge

Een ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem Architecten en Olivier Salens architecten bouwt in Brugge een nieuwe museumhal naast het Groeningemuseum.

26 januari 2021


Nieuws

UAntwerpen geeft startschot voor bouw innovatief vaccincentrum

UAntwerpen en het consortium IMM/Unity gaven deze week het symbolische startschot voor de bouw van Vaccinopolis.

26 januari 2021


Nieuws

Welke wijzigingen staan ons te wachten in 2021? Deel I: Sloop en heropbouw

Met een nieuw jaar komen ook altijd heel wat wijzigingen op de architect af. Dit overzicht zorgt ervoor dat elke architect klaar is voor 2021.

26 januari 2021 - laatste update 11 februari 2021


Nieuws

Welke wijzigingen staan ons te wachten in 2021? Deel II: Energie

Met een nieuw jaar komen ook altijd heel wat wijzigingen op de architect af. Dit overzicht zorgt ervoor dat elke architect klaar is voor 2021.

26 januari 2021 - laatste update 11 februari 2021


Nieuws

Welke wijzigingen staan ons te wachten in 2021? Deel III: Premies

Met een nieuw jaar komen ook altijd heel wat wijzigingen op de architect af. Dit overzicht zorgt ervoor dat elke architect klaar is voor 2021.

26 januari 2021 - laatste update 11 februari 2021


Nieuws

Welke wijzigingen staan ons te wachten in 2021? Deel IV: Diverse

Met een nieuw jaar komen ook altijd heel wat wijzigingen op de architect af. Dit overzicht zorgt ervoor dat elke architect klaar is voor 2021.

26 januari 2021 - laatste update 11 februari 2021


Nieuws

VLAREMA 8: Verplichte sloopopvolging met traceersysteem om puin beter te recycleren

De Vlaamse Regering maakt nu ook de verdere sloopopvolging door een sloopbeheerorganisatie verplicht voor grote werven.

26 januari 2021 - laatste update 11 februari 2021


Nieuws

Bouwvergunningen kenden in coronajaar slechts lichte terugval

Mogelijk heeft de daling van vergunningen voor nieuwbouw te maken met bouwpauzes en andere vertragende omstandigheden.

26 januari 2021


Nieuws

Women in Architecture: 52 vrouwen uit de Belgische architectuur delen hun verhaal op Instagram

#WomeninArchitectureBelgium is een platform dat inspirerende vrouwen uit de Belgische architectuurwereld samenbrengt. Een jaar lang zal elke week een vrouw posten over haar werk en haar leven, haar projecten, successen en uitdagingen.

28 januari 2021


Nieuws

Voorlopige herstellingswerken na de brand in Bozar

Door de brand in Bozar op 18 januari 2021 werden bepaalde delen van het dak ernstig beschadigd en was de waterafvoer niet meer gegarandeerd. De schade op het dak is lokaal en beperkt in grootoppervlakte.

28 januari 2021


Nieuws

Bouwpauze in Herne

Op het grondgebied van de gemeente wordt een bouwpauze ingevoerd voor een periode van 24 maanden voor verschillende soorten projecten.

29 januari 2021


Nieuws

Drie van Vlaamse top 10-knelpuntberoepen zijn bouwbedienden

De VDAB heeft zopas haar knelpuntberoepenlijst van 2021 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat drie beroepen van de top 10 van deze lijst bouwbediendefuncties zijn.

29 januari 2021


Nieuws

Oproep voorbeeldprojecten ‘Stedenbouw kan ook zo’ (VIBE)

Om voorbeeldprojecten van toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning te verzamelen, lanceert VIBE samen met Bond Beter Leefmilieu, VRP, KU Leuven en ABBLO vzw een oproep bij gemeenten, opdrachtgevers, ontwerpbureaus, ontwikkelaars en burgercollectieven.

29 januari 2021


Nieuws

Premier De Croo wint De Gouden Baksteen

Jaarlijks reikt Bouwunie, de beroepsvereniging die de zelfstandigen en kmo’s in de bouwsector verdedigt, de Gouden Baksteen uit aan een persoonlijkheid, organisatie of instelling die zich het voorbije jaar uitermate heeft ingezet voor de bouwsector.

1 februari 2021


Nieuws

Stad Antwerpen gaat op zoek naar kandidaten voor Het Erfgoedjuweel

Architecten of eigenaars van een pand met erfgoedwaarde dat de afgelopen 5 jaar een nieuwe bestemming kreeg of met zorg in ere werd hersteld, kunnen zich tot en met 25 maart kandidaat stellen.

2 februari 2021


Nieuws

Provinciegouverneur oordeelt: 'Niets onwettig aan bouwstop Sint-Pieters-Leeuw'

De bouwstop die Sint-Pieters-Leeuw afkondigde is wel degelijk wettelijk. Dat oordeelt de provinciegouverneur nadat enkele bouwpromotoren klacht indienden.

2 februari 2021


Nieuws

21 Belgische projecten genomineerd voor Mies van der Rohe Award 2022

De Europese Commissie en de Fundació Mies van der Rohe hebben de eerste 449 genomineerde projecten bekendgemaakt voor de prestigieuze Mies van der Rohe Award 2022.

2 februari 2021 - laatste update 2 maart 2021


Nieuws

Voorstel voor bouwpauze in Roosdaal afgevoerd: “Juridisch houdt het geen steek”

Groen zou graag een bouwpauze ingevoerd zien worden in Roosdaal. De oppositiepartij wil de pauze invoeren in afwachting van een “degelijk structuurplan” in de gemeente.

5 februari 2021


Nieuws

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven zoekt beloftevolle architecten

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) legt de komende maanden een pool aan van beloftevolle, startende architecten.

5 februari 2021


Nieuws

'Elk jaar 95.000 woningen renoveren om klimaatdoelstellingen te halen'

Om de klimaatdoelstellingen te halen en de CO2-uitstoot door gebouwen te verminderen, moet het tempo waarin Vlaamse woningen gerenoveerd worden, verdrievoudigen.

8 februari 2021


Nieuws

Recordaantal starters in de bouw in 2020

In 2020 startten in Vlaanderen 10.356 nieuwe bouwondernemingen, een recordaantal. Dat zijn er 895 meer dan in 2019, een stijging met maar liefst 9,5% en quasi een verdubbeling ten opzichte van 2017.

9 februari 2021


Nieuws

Conceptontwerp voor de publieke ruimte in de Slachthuiswijk goedgekeurd

De nieuwe en bestaande delen van de wijk worden aan elkaar geritst door middel van vaak groene speel-, sport- en ontmoetingsruimten.

12 februari 2021


Nieuws

Euregionale Architectuurprijs voor beste afstudeerproject: 1e & 2e plaats voor België

De eerste prijs ging naar Kurvantai Zaitov (UHasselt) voor het project ‘The Ritual Theatre’.

12 februari 2021


Nieuws

Ontwerpstudie Stad x Ruimte: uitnodiging masterclasses

De (kosteloze) masterclasses zijn bedoeld voor een breed publiek van belangstellenden die inspiratie willen opdoen voor hun eigen praktijk.

15 februari 2021 - laatste update 5 mei 2021


Nieuws

Architecten Gravensteen: ‘Elke beslissing is genomen in functie van een minimale impact'

De plannen van het Gentse stadsbestuur om het Gravensteen een make-over te geven, vallen niet bij iedereen in goede aarde. Toch benadrukken de architecten dat ze met hun ontwerpkeuzes net zo weinig mogelijk proberen te interveniëren.

18 februari 2021


Nieuws

Woonoppervlakte gaat al 20 twintig jaar in dalende lijn

Het gemiddeld Kadastraal Inkomen van woningen in Vlaanderen daalt jaar na jaar. Sinds 2015 gaat het om een daling van 4,5%.

22 februari 2021


Nieuws

Stadsbouwmeester Gent pleit voor intensere samenwerking met architecten

Peter Vanden Abeele pleit als voorzitter van de Gentse kwaliteitskamer voor een nog intensere samenwerking met bouwheren, ontwerpers en stedelijke diensten.

22 februari 2021


Nieuws

Laadinfrastructuur binnenkort verplicht bij nieuwbouw en renovatie in Vlaanderen

De verplichtingen hebben betrekking op laadpunten maar ook op infrastructuur voor die laadpunten.

22 februari 2021 - laatste update 23 februari 2021


Nieuws

Laureaten Staalbouwwedstrijd '20 bekend: HQ Cordeel, CART, A Giant Sculpture, Parkeergebouw IMEC-KUL

Infosteel maakte op maandag 22 februari de laureaten van de Staalbouwwedstrijd 2020 bekend.

22 februari 2021


Nieuws

Geen bouwpauze voor Gooik: 'Onze zoneringskaart is al volledig gefinaliseerd'

“Waarom zouden we zo’n optie kiezen wanneer er al een volledig plan klaar is”, verduidelijkt burgemeester Michel Doomst.

26 februari 2021


Nieuws

Steeds meer hoger geschoolde vrouwen vinden hun weg naar de bouw

Uit de recentste onderwijsstatistieken blijkt dat vrouwen wel degelijk geïnteresseerd zijn in een bouwopleiding. Meer nog: hoe hoger het studieniveau, hoe groter het aandeel van vrouwelijke leerlingen of studenten.

1 maart 2021


Nieuws

Volg de prijsuitreiking van de Belgian Timber Construction Awards op de voet!

Om de groene transitie te versnellen, organiseert Hout Info Bois voor de eerste maal de Belgian Timber Construction Awards.

1 maart 2021


Nieuws

Gouverneur vernietigt bouwstop in Halle: 'Beslissing kan niet door de gemeenteraad genomen worden'

De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft de tijdelijke bouwstop van de stad Halle vernietigd. De gemeenteraad had gestemd voor een bouwpauze gedurende twee jaar.

10 maart 2021


Nieuws

Fiscus en sociale inspectie gaan samen grote bouwwerven monitoren

De federale regering wil de fiscus, de sociale inspectie en het gerecht nauwer laten samenwerken.

12 maart 2021


Nieuws

Zuhal Demir: 'Bouwen moet vooral in de kernen gebeuren, zodat we meer kunnen ontharden'

Minister van Omgeving Zuhal Demir zit continu midden in een of ander dossier met zeer grote impact.

15 maart 2021 - laatste update 11 mei 2021


Nieuws

Vul voor 30 april uw UBO-register aan

Vanaf 11 oktober 2020 moeten alle informatieplichtigen het online platform verder aanvullen.

15 maart 2021


Nieuws

Robbrecht & Daem ontwerpt nieuw onthaalgebouw voor Rubenshuis

Het Rubenshuis in Antwerpen krijgt in 2024 een nieuw onthaal- en belevingsgebouw. Volgens het architectenbureau Robbrecht & Daem worden de rust en uitstraling van de tuin niet verstoord.

17 maart 2021


Nieuws

Huidige energienorm voor nieuwe woningen werd in 2018 al gehaald

Het gemiddelde energiepeil van nieuwe woningen lag drie jaar geleden al lager dan de vooropgestelde normen die sinds dit jaar van kracht zijn.

17 maart 2021


Nieuws

Bouw klaar om motor relancebeleid te zijn

Thomas Dermine, staatssecretaris voor de relance, maakt bekend dat 60% van de Europese relancemiddelen naar de bouw gaan, meer bepaald naar de renovatie van schoolgebouwen, de bouw van sociale woningen en werken aan het spoorverkeer.

23 maart 2021


Nieuws

De impact van stikstof op je vergunning

Je hoorde het misschien al: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde onlangs de vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem. De Raad vindt dat de regels m.b.t. stikstof die zijn toegepast om de vergunning te verlenen, in strijd zijn met de Europese Habitat-richtlijn. Dreigt er net zoals in Nederland een vergunningstop?

23 maart 2021 - laatste update 2 april 2021


Nieuws

Ook dit jaar veel belangstelling voor Lerende Netwerken NAV

In februari & maart startten 6 nieuwe trajecten op. Van elkaar leren over circulariteit, BIM, water- en groenbewust of hittebestendig bouwen, je bureau overlaten of je ondernemersvaardigheden aanscherpen: in de nieuwe Lerende Netwerken van NAV kan het allemaal.

24 maart 2021


Nieuws

Van gas en olie los: 8 pionierssteden pleiten voor ambitieus Vlaams warmtebeleid

Beersel, Brugge, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende en Turnhout engageren zich om hun grondgebied tegen 2050 volledig te verwarmen zonder aardgas of stookolie, maar wel met hernieuwbare warmte via onder meer warmtenetten en warmtepompen.

24 maart 2021


Nieuws

Broeklin krijgt omgevingsvergunning

De Vlaamse regering verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan werkwinkelwijk Broeklin, de opvolger van Uplace in Machelen.

25 maart 2021


Nieuws

Verplichte registratie van 'niet-telewerkers'

Sinds maandag is de nieuwe lockdown ingegaan. Ook nieuw is de verplichting om via een online applicatie door te geven welke van je werknemers een taak uitvoert waarvoor telewerk niet kan.

26 maart 2021 - laatste update 4 mei 2021


Nieuws

Strengere normen voor stikstof in Vlaanderen: de nieuwe richtlijnen uitgelegd

De normen voor de uitstoot van stikstof in Vlaanderen worden verstrengd.

3 mei 2021


Nieuws

Robbrecht en Daem en Osar ontwerpen nieuw Jessa Ziekenhuis in Hasselt

Het ontwerpteam rond Robbrecht en Daem architecten en Osar mag het nieuwe Jessa Ziekenhuis bouwen op de Salvator Plus-site in Hasselt.

29 maart 2021


Nieuws

Bouwsector bestrijdt de crisis met digitale werven en verduurzaming

De bouwsector is één van de sectoren die door de uitbraak van Covid-19 in maart 2020 volledig tot een halt kwam. Toch is het veruit één van de meest veerkrachtige sectoren in ons land.

29 maart 2021


Nieuws

Nieuwe prijs moet Brusselse architectuur in de verf zetten

De Brussels Architecture Prize (BAP) zal elke twee jaar worden uitgereikt aan nieuwe en bijzondere architectuurprojecten in Brussel of van Brusselse hand daarbuiten.

29 maart 2021


Nieuws

‘Een (t)huis voor iedereen’: nieuw boek met inspirerende en warme sociale woonprojecten

In het boek ‘Een (t)huis voor iedereen – inspiratieboek sociaal wonen’ leest u een sterke mix van kleine en grote innovatieve, sociaal geëngageerde, wijk- en kernversterkende, … nieuwbouw- en renovatieprojecten.

31 maart 2021


Nieuws

Bouwvergunningen voor renovatiewerken in stijgende lijn

Het aantal vergunningen ging vorig jaar zowel voor renovatie als voor nieuwbouw in stijgende lijn. Dat blijkt uit recente cijfers die de FOD Economie heeft gepubliceerd.

1 april 2021


Nieuws

Oproep nieuwe leden Stadsatelier Oostende

Het Stadsatelier bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten de schepen van Ruimtelijke Ordening.

2 april 2021


Nieuws

Vernieuwde Gentse website voor omgevingsprofessionals

Ben je architect en bereid je in Gent een omgevingsvergunning bouw voor? Dan kan je op de vernieuwde webpagina voor bouwprofessionals van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gent terecht.

2 april 2021


Nieuws

Een grondwaterput in de buurt van kwetsbare natuurgebieden: is het einde nabij?

De jongste jaren ontstond een rush op grondwaterputten, zowel door bedrijven, landbouwers als burgers. Met een recent arrest staat De Raad van State nu op de rem.

6 april 2021


Nieuws

Taskforce gaat Vlaamse bouwshift onder de loep nemen na open brief

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir richt een taskforce op die de geplande Vlaamse bouwshift of betonstop onder de loep moet nemen.

7 april 2021 - laatste update 23 juni 2022


Nieuws

Gerenoveerd Rijksarchief in Antwerpen opent de deuren

Vorige week opende het Rijksarchief in de Zurenborgwijk in Antwerpen opnieuw de deuren voor het publiek.

12 april 2021 - laatste update 23 april 2021


Nieuws

Natuurpunt en gemeente Hoeilaart in de clinch over behoud open ruimte

Aanleiding is de herziening van het ruimtelijk structuurplan. Volgens burgemeester Tim Vandenput geeft de gemeente 17 hectare groen terug aan de natuur, volgens Natuurpunt zal net het tegenovergestelde gebeuren.

14 april 2021


Nieuws

100.000 euro voor restauratie Huis Guiette (Le Corbusier) in Antwerpen

Huis Guiette in Antwerpen krijgt een nieuwe opknapbeurt met Vlaamse overheidssteun.

15 april 2021


Nieuws

5 tips om alles uit je iPhone of iPad te halen als architect

Om het jou makkelijker te maken, bundelen we samen met onze partner ArchiSnapper 5 handige tips & tricks om het maximale uit jouw iPad of iPhone te halen.

19 april 2021


Nieuws

22 parels van eigen bodem prijken op shortlist Belgian Building Awards 2021

22 projecten zijn genomineerd voor de Belgian Building Awards 2021. Een achtkoppige jury heeft de longlist van meer dan 90 ingezonden projecten herleid tot een shortlist van 22 kanshebbers binnen drie categorieën.

20 april 2021


Nieuws

Ingenieursbureau Sweco krijgt eerste slim laadplein van België

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits heeft het unieke Vehicle-to-Grid-laadplein onthuld voor het nieuwe energieneutrale Sweco-kantoor in Zelzate.

22 april 2021 - laatste update 5 mei 2021


Nieuws

Recordaantal starters in de bouw in 2020

De cijfers uit de startersatlas, die UNIZO en Graydon vandaag voorstellen, bevestigen het recordaantal starters in de bouw in 2020.

22 april 2021


Nieuws

EUROPAN 2021 biedt jonge architecten de kans om hun eerste aanbestedingscontract te verwerven

EUROPAN EUROPE is een internationale organisatie op Europees niveau dat jonge architecten, landschapsarchitecten, ontwerpers en denkers de kans biedt om hun eerste aanbestedingscontract te verwerven en hun innovatieve ideeën over de toekomst van steden en samenlevingen werkelijkheid te laten worden.

22 april 2021


Nieuws

Eerste Architectuur Prijs Gent: grijp je kans

De Stad Gent reikt op 14 oktober 2021 voor het eerst een architectuurprijs uit. Inzenden kan vanaf nu.

26 april 2021


Nieuws

Omgevingsloket: Vlaamse Regering maakt werk van beter en toegankelijker inzageloket

De Vlaamse Regering wil werk maken van een verbeterde en ruimere werking en toegankelijkheid van het Omgevingsloket. Tegelijk worden de functionaliteiten van de 'omgevingscheck' in het kader van de MER-screening uitgebreid.

28 april 2021


Nieuws

Christian Rapp reageert op kritiek: 'Beoordeel het pas als Steenplein en kaaien zijn aangelegd'

Het nieuwe onthaalgebouw voor toeristen bij het Steen in Antwerpen wordt stilaan zichtbaar. Hoewel de werken nog niet af zijn, stuit de aanbouw op protest.

3 mei 2021


Nieuws

ACE-sectorstudie 2020 bij Europese architecten: vrouwelijker, internationaler en duurzamer

De ACE-sectorstudie is een tweejaarlijkse enquête die statistische, sociologische en economische gegevens verzamelt en analyseert over de Europese architecten, de architectuurmarkt en de architectenpraktijken.

3 mei 2021


Nieuws

Bouwen met schimmels: innovatief VUB-onderzoek naar duurzame materialen

Elise Elsacker deed voor haar doctoraat onderzoek naar zwammen die circulaire en biologisch afbreekbare materialen kunnen vormen.

6 mei 2021


Nieuws

Belgische inzending Biënnale Venetië toont wrijving tussen stad en architectuur

De zeventiende editie van de architectuurbiënnale in Venetië loopt van 22 mei tot 21 november 2021 in Giardini, Arsenale en op verschillende plaatsen in de stad.

7 mei 2021


Nieuws

Design Museum Gent verwelkomt The Exploded View: een visionaire, circulaire toekomst voor de woning

Design Museum Gent verwelkomt The Exploded View, een uit elkaar getrokken huis dat met circulaire methodes en biobased materialen opnieuw is opgebouwd.

7 mei 2021


Nieuws

Renovatie verplicht bij verkoop bedrijfsgebouwen

Wie vanaf 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een bedrijfsruimte of kantoorgebouw, zal binnen de vijf jaar moeten renoveren.

10 mei 2021


Nieuws

NAV-dossier Ruimtelijk Rendement

Nog tot eind deze maand werkt NAV aan het project 'Uitrol van ruimtelijk rendement als beleidsdoelstelling van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen'. Ontdek hier alle voorbeeldprojecten en interviews met ontwerpers en stedenbouwkundigen.

11 mei 2021


Nieuws

NAV-dossier: nieuws en opinies over de bouwshift

De bouwshift is niet uit het nieuws weg te branden. Ook NAV laat zich horen in het debat. Ontdek hier alle artikels in een nieuwsoverzicht.

11 mei 2021


Nieuws

Omikron heeft tot nu toe amper impact op bouwbedrijven

Slechts 2% van de werknemers uit de bouwsector is momenteel geveld door het omikronvirus. Dat blijkt uit een bevraging van de Confederatie Bouw en de VBA.

20 januari 2022


Nieuws

Kafka bij register voor gerechtsexperten

Lukt het jou als architect ook niet om je digitaal te laten registreren als gerechtsexpert? Zo kan je klacht indienen.

17 mei 2021 - laatste update 25 mei 2021


Nieuws

Kafka-meldpunt voor de architectensector

Als architecten worden we nog steeds met veel te veel administratieve lasten geconfronteerd, maar het regeerakkoord voorziet een daling van de administratieve lasten met 30%.

18 mei 2021


Nieuws

André Loeckx wint Ultima Architectuur: 'Alles begint met visie en overtuiging'

Gisteren reikte de Vlaamse Gemeenschap aan twaalf laureaten de Ultimas 2020 uit als erkenning voor de socio-culturele sector.

19 mei 2021


Nieuws

Interessante S-peil-case? Laat het ons weten!

Heb je een project waarvan je denkt dat het te sterk op het S-peil wordt afgestraft en dat volgens jou als onderzoekscase kan dienen?

19 mei 2021


Nieuws

Verdubbelde houtprijs wringt: ‘Wie ecologisch bouwt, wordt gestraft’

Bouwen in hout was tot voor kort in opmars omdat het een ecologische bouwtechniek is. De sterk gestegen hout- en isolatieprijzen komen dan ook hard aan voor de sector.

7 juni 2021 - laatste update 8 juni 2021


Nieuws

VUB Architectural Engineering publiceert handleiding voor circulaire schoolgebouwen

De praktische gids voor het toekomstgericht en circulair bouwen van scholen kwam er naar aanleiding van de toenemende capaciteitsproblemen in kleuter- en lagere scholen. Maar de gids denkt verder.

14 juni 2021 - laatste update 16 juni 2021


Nieuws

Vlaamse regering wil eigenaars van warmtepompen met zonnepanelen extra premie geven

De Vlaamse regering heeft een akkoord over een retroactieve investeringspremie voor warmtepompen van 1.163 euro.

14 juni 2021


Nieuws

Ook België krijgt een materialenkadaster

België is het vijfde land waar een zogenaamd ‘madaster’, een kadaster voor materialen, gelanceerd wordt.

17 juni 2021


Nieuws

Office KGDVS & Jaspers-Eyers Architects ontwerpen compact, toegankelijk VRT-gebouw

De VRT heeft een partner voor de bouw van het nieuwe VRT-huis geselecteerd. De opdracht wordt gegund aan het bouwteam bestaande uit OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers Architects, Bureau Bas Smets, Tractebel, CES, Ideal Acoustics, Willemen Construct, Jan De Nul Group en EEG.

22 juni 2021


Nieuws

Gare Maritime wint Belgian Building Award 2021 in categorie Utility Building

Gare Maritime, de ‘stad waar het nooit regent’ op de Brusselse site van Tour & Taxis van Neutelings Riedijk Architects i.s.m. Bureau Bouwtechniek en ALTSTADT office for architecture (voorheen JDMA), is zopas bekroond met een Belgian Building Award 2021 in de categorie Utility Building.

23 juni 2021


Nieuws

Bouwstop voor 50 hectare reserve woongebied in Dilbeek

De gemeenteraad keurde op 22 juni de voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte goed. Dit plan zorgt voor een herbestemming van 140 hectare grond naar bos, natuur of ander groengebied.

25 juni 2021 - laatste update 17 december 2021


Nieuws

‘De architect heeft het altijd gedaan’

Na de instorting van een school in aanbouw in Antwerpen overheerst de vraag: hoe kon dat gebeuren? De kans is groot dat de ogen in de richting van de architect zullen draaien, zegt Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) deze week in Humo.

29 juni 2021 - laatste update 7 juli 2021


Nieuws

BC materials valt in goede aarde bij Hermès

Hermès doet een beroep op de jonge Brusselse start up, BC materials, voor de productie van de decoratie van de zomervitrines in de boetiek in de Faubourg Saint-Honoréstraat, in hartje Parijs.

30 juni 2021


Nieuws

Nooit eerder steeg aantal vastgoedtransacties zo sterk

Het aantal transacties op de vastgoedmarkt is in de eerste helft van 2021 gestegen met 16,7 procent tegenover dezelfde periode in het recordjaar 2019.

8 juli 2021


Nieuws

Internationale ‘Concrete Design Competition’ voor studenten: de Belgische winnaars zijn gekend!

De ‘Concrete Design Competition’ is een tweejaarlijkse ideeën- en ontwerpwedstrijd georganiseerd en gefinancierd door een consortium van Europese cement- en/of betonfederaties. Het thema van de 9e editie (2019-2020) was ‘FORM-WORKS’.

12 juli 2021


Nieuws

Zonnepaneleneigenaars met digitale meter kunnen vanaf 20 juli compensatie aanvragen

Op 20 juli gaat het digitale loket open om de premie aan te vragen. Die premie is een compensatie voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter, die doorgaans verlies lijden nu de terugdraaiende teller wordt afgeschaft.

12 juli 2021


Nieuws

Die baksteen ligt steeds zwaarder op de maag

De aanhoudende schaarste aan bouwmaterialen en de bijbehorende prijsstijgingen drijven aan­nemers, architecten én bouwers tot wanhoop.

17 juli 2021


Nieuws

Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen

De Vlaamse regering voert een renovatieverplichting in voor niet-residentiële gebouwen.

9 augustus 2021


Nieuws

Toch vergunning voor appartementen in overstromingsgevoelig gebied in Halle

De provincie Vlaams-Brabant heeft toch een omgevingsvergunning afgeleverd voor de bouw van drie appartementsgebouwen langs de Zenne in Halle.

11 augustus 2021


Nieuws

RES Awards 2021: dien jouw project in

RES vzw reikt op 16 december 2021 opnieuw de RES Awards uit en roept ontwikkelaars, overheden, bouwheren en architecten op om hun projecten in te dienen!

11 augustus 2021


Nieuws

Oproepen nieuwe erfgoedpremie gelanceerd

Voor grote restauratiewerken en investeringsprojecten aan of in beschermd onroerend erfgoed werkt de Vlaamse overheid voortaan met thematische oproepen om een erfgoedpremie aan te vragen. De oproepen werden in december 2020 aangekondigd en zijn nu ook effectief uitgetekend.

11 augustus 2021


Nieuws

Aanvragen retro-actieve premie zonnepanelen geopend

Wie een digitale meter heeft en zonnepanelen geplaatst vóór 2021, kan vanaf 20 juli 2021 en tot en met 19 januari 2022 een aanvraag indienen voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen.

16 augustus 2021


Nieuws

Consortium ‘Hortus Conclusus’ ontwerpt nieuwe gevangenis in Antwerpen: 'afgestemd op herintegratie'

Hootsmans architectuurbureau, ARCH & TECO, Bureau Bas Smets en Ingenium staan in voor het ontwerp.

19 augustus 2021


Nieuws

Stel je kandidatuur voor de Fireforum Awards 2021

Op 18 november 2021 organiseert Fireforum haar “Fireforum Awards”. Dit tweejaarlijks evenement is een begrip geworden in de wereld van de brandveiligheid en geniet veel bijval bij alle stakeholders.

20 augustus 2021


Nieuws

Meer dan 20 architecten helpen nood lenigen

Meer dan 20 architecten gaven gevolg aan de oproep voor tijdelijke schade-experten n.a.v. de watersnood in juli.

23 augustus 2021


Nieuws

Wijziging subsidieregeling voor leegstaand en verwaarloosde bedrijfsruimten

Het Vlaamse Parlement heeft een wijzigingsdecreet goedgekeurd waarbij de subsidieregeling voor projecten die leegstaande en/of verwaarloosde sites nieuw leven inblazen, wordt aangepast.

30 augustus 2021 - laatste update 1 september 2021


Nieuws

DELVA genomineerd voor architect van het jaar 2021 in Nederland

Welke architect, of collectief van architecten, heeft dit jaar de grootste bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de architectuur in Nederland? Breng nu je stem uit.

6 september 2021


Nieuws

Auto opladen in appartementsgebouw: wat met brandveiligheid & installatiekosten?

Wat gebeurt er als één bewoner van een appartementsgebouw zijn of haar elektrische auto wil opladen in de ondergrondse garage?

12 januari 2022 - laatste update 20 januari 2022


Nieuws

Retroactieve investeringspremie voor warmtepompen vanaf 1 oktober 2021

Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie van 1.163 euro van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 aanvragen.

14 september 2021


Nieuws

De beste apps voor architecten in 2021

Als architect ben je vaak onderweg voor werfinspecties, vergaderingen en klantenbezoeken. Taken die flink wat uren in beslag nemen. Daarom hebben we samen met onze partner ArchiSnapper een lijst samengesteld met handige en tijdbesparende apps voor architecten.

27 september 2021


Nieuws

Interbellumwoning Joseph De Bruycker in Roeselare wint Onroerenderfgoedprijs 2021

De woning is een mooi voorbeeld van een modernistisch burgerhuis uit het interbellum, die past in de industriële geschiedenis van de regio.

4 oktober 2021


Nieuws

Laureaten Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2021 bekendgemaakt

De prijzen gaan naar de stad Leuven voor het masterplan voor de nieuwe podiumkunstensite, naar sogent voor het stadsgebouw Melopee, naar het CAW Oost-Vlaanderen voor het project Biekens in Sint-Niklaas en naar de provincie Antwerpen voor de kunstintegratie in het Antwerpse Provinciehuis.

6 oktober 2021


Nieuws

7 Belgische projecten genomineerd voor Brick Award 22

Een recordaantal van 789 projecten uit 53 landen werd ingediend voor de Brick Award 22. De 10de Brick Award heeft het hoogste aantal inzendingen in zijn geschiedenis, wat de internationaliteit van deze architectuurprijs aantoont.

8 oktober 2021


Nieuws

Australische studie: Wie renoveert met architect, geniet op lange termijn van veel hogere ROI

Wat is de meerwaarde van renoveren met een architect? Een nieuwe Australische studie geeft een concreet antwoord op deze vraag.

20 oktober 2021


Nieuws

Nieuwe GSV in de maak in Brussel: ‘Goede stedenbouwkundige oplossingen zonder al te veel drempels'

Een expertenpanel onder leiding van Oana Bogdan heeft vorige week een reeks aanbevelingen overgemaakt om de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) in Brussel te hervormen.

25 oktober 2021 - laatste update 2 november 2021


Nieuws

De Gelukkige Haard zoekt ontwerpteam voor duurzame renovatie Mimosawijk in Oostende

De Oostendse Mimosawijk, één van de pareltjes van ons patrimonium, is een modernistische laagbouwwijk met kubistische volumes, uitkragende zijmuren, strakke gevelcomposities en interessante detaillering.

25 oktober 2021


Nieuws

Elk huis verplicht na aankoop renoveren: is dat betaalbaar en wenselijk?

Professor milieu-economie Johan Albrecht (UGent en Itinera) geeft in De Morgen een antwoord op de meest prangende vragen.

25 oktober 2021 - laatste update 27 oktober 2021


Nieuws

Multidisciplinair experten-panel moet Vlaanderen beter voorbereiden op periodes van extreme neerslag

Een multidisciplinair team van experten, met ook NAV-waterconsulent Silvia De Nolf, gaat aan de slag om de waterwegen in Vlaanderen beter voor te bereiden voor de toekomst.

25 oktober 2021 - laatste update 15 februari 2022


Nieuws

Kapitein Zeppospark en Bedrijfsgebouw G1812 winnen de eerste Architectuur Prijs Gent

Het Bedrijfsgebouw G1812 voor Lab15 van GAFPA architecten sleepte uiteindelijk de publieksjuryprijs in de wacht. De vakjuryprijs ging naar het Kapitein Zeppospark, een ontwerp van de stadsdiensten.

25 oktober 2021


Nieuws

Departement Omgeving lanceert 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving

De 10 kernkwaliteiten uit de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2018) bieden een uitstekende kapstok om te werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.

25 oktober 2021 - laatste update 2 december 2021


Nieuws

Nieuwe visie over ruimtegebruik in de provincie Antwerpen

Voor het toekomstige ruimtegebruik op haar grondgebied werkt de provincie Antwerpen aan het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen.

25 oktober 2021


Nieuws