Een belangrijke wettelijke restrictie is dat u niet kunt overeenkomen dat een vennoot niet moet bijdragen in het verlies van de vennootschap of dat alle winst naar slechts een partij vloeit. Voor de rest kunt u zelf een regeling treffen.
  • Winst

 

Over ieders aandeel in de maatschap kunt u vrij beslissen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u de marge krijgt op de eigen prestaties. Er is zoals al gezegd een belangrijke beperking: u kunt niet alle winst doorschuiven naar slechts één vennoot (het zogenaamde ‘leeuwenbeding’).


Uiteraard geldt opnieuw dat duidelijke afspraken de beste manier zijn om discussies te voorkomen. Zet ondubbelzinnig op papier welke afspraken u beoogt. Vermijd onduidelijke clausules zoals:

 

“De verkoopprijs van elke post wordt door de THV voor de aanbesteding bepaald. De eigen werken van de aanbesteding worden voor +/- 50 % verdeeld onder de partijen. Werken door derden worden in gemeenschappelijk overleg bepaald. Opbrengsten worden 50/50 onder partijen. Meer- of  minwerken worden in gemeenschappelijk overleg bepaald. Bij gebrek hieraan betaalt de in gebreke gebleven partij een vergoeding van 15 % op totaalprijs der meer- of minwerken aan de andere.”

 

of

 

“punt 3.00: verdeling uitvoering verschillende taken: zo gelijk en efficiënt mogelijk, rekening houdende met (i) belangrijkheid, (ii) moeilijkheid en (iii) spreiding in de tijd punt 7.01: verdeling erelonen in functie verdeling taken”

 

  • Verlies

 

Alle vennoten moeten verplicht bijdragen in het verlies. Die bijdrage mag niet symbolisch zijn. Afgezien van die  verplichting kan u contractueel in alle vrijheid de onderlinge verhouding vastleggen van wie welk deel van het verlies draagt. U kan bijvoorbeeld afspreken dat iedereen alleen het verlies draagt dat betrekking heeft op zijn eigen  activiteiten.


Let wel: de interne taakverdeling heeft geen invloed op de externe aansprakelijkheid. Ter herinnering: de maten van een maatschap zijn al dan niet hoofdelijk gehouden ten opzichte van de opdrachtgever.

Nuttige links
Lees meer in de pocket 'Samenwerken in een ontwerpteam' (editie 2015)

Meer over de externe aansprakelijkheid vindt u in hoofdstuk 1.2.2. van deze pocket.