Elders vermeldden we al het belang van een tijdige start van de samenwerking, zodat u vermijdt dat u als architect grotendeels opdraait voor de kosten vóór de gunning.

Belangrijk is verder dat u rekening houdt met de kosten in alle fases van het samenwerkingsproject:

 

  • voor de gunningsfase: gepresteerde uren, verplaatsingen, A3 reproducties, andere.
  • tijdens de gunningsfase: administratie voor de gemandateerde, waarborg op de erelonen, eenmalige werfpolis, andere.
  • tijdens de uitvoering: effectieve prestaties, vrijstelling bij schadegevallen, facturatie, betaling, aantal te leveren exemplaren, diverse onkosten, andere.