Wat de formele vorm van de samenwerking in het kader van een D&B of een DBFM betreft, zijn er volgende mogelijkheden.

Onderaanneming


Onderaanneming in de strikt juridische betekenis houdt in dat er twee aannemingscontracten boven elkaar staan, namelijk de aannemingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de hoofdonderneming en de aannemingsovereenkomst tussen de hoofdonderneming en de onderaannemer. De architect kan, gezien zijn verplichte onafhankelijkheid, nooit in onderaanneming werken voor een aannemer. Hij mag wel werken in opdracht van een bouwheer. Het feit dat die bouwheer ook de promotor/aannemer van het project is, verhindert niet dat hij een rechtsgeldige overeenkomst met de architect kan aangaan. De vraag rijst of de onafhankelijkheid van de architect ook niet in het gedrang komt als de betaling van zijn prestaties afhangt van de goedkeuring van de aannemer.

 

Tijdelijke Handelsvennootschap

 

De THV is een specifieke vorm van de commerciële maatschap, dat wil zeggen een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. De THV is niet gebonden aan administratieve verplichtingen. De stichtende vennoten kunnen vrij het doel van de TVH bepalen op basis van de overeengekomen voorwaarden, en de vorm afstemmen op de manier waarop hun respectieve belangen zich onderling verhouden. Bij gebrek aan rechtspersoonlijkheid zijn de vennoten solidair verantwoordelijk tegenover derden.

 

Een tijdelijke handelsvennootschap (THV) beoogt in principe een samenwerking tussen handelaars. Omdat de architect geen handelaar is, zijn samenwerkingsvormen met hem in principe deze van een burgerlijke maatschap. Het onderscheid is essentieel. In een THV zijn de partners solidair gehouden ten overstaan van degene met wie de THV een contract aangaat. In een maatschap is die solidaire gehoudenheid er niet. De architect is dus niet gehouden tot solidariteit, tenzij hij er uitdrukkelijk voor kiest een THV te sluiten en daarbij deze solidaire gehoudenheid te aanvaarden. Daarbij te onthouden is dat ingenieurs, anders dan architecten, handelaars zijn.

 

SPV

 

Een SPV (specifieke projectvennootschap of special purpose vehicle) is een vennootschap die de leden van een consortium specifiek opzetten om het project te realiseren binnen een bepaald tijdsbestek en met vaststaande middelen. Zo kunnen ze hun eigen bedrijven vrijwaren van de projectrisico’s en beschikken ze over een gezamenlijk werkinstrument met een duidelijke verdeling van ieders inbreng.

 

De keerzijde van de medaille is dat er bij de oprichting heel wat administratie komt kijken. Ook moeten er middelen worden vrijgemaakt voor de kapitaalinbreng en de werking. Omdat de eigen middelen beperkt zijn, verbinden de aandeelhouders zich doorgaans voor de SPV.

 

Bij een DBFM project wordt dikwijls voorgesteld dat het consortium zich bij de gunning tot een SPV omvormt die dan de DBFM overeenkomst sluit.