Lerend Netwerk

Startevent doelgroepen NAV

Do 24 september 2020
Beroep & architect
Technopolis (Mechelen)
Do 24 september 2020
Kantoren & medewerkers
Technopolis (Mechelen)
Do 24 september 2020
Starten en starters
Technopolis (Mechelen)
Do 24 september 2020
Kennis & deskundigen
Technopolis (Mechelen)

Om die kennis op een gestructureerde manier te gebruiken om onze koers als vereniging op te baseren, willen we dit in onze bestuurswerking verankeren. Daarom vernieuwen we onze doelgroepen:
 

 • Kantoren & medewerkers.

  Hierin kunnen thema’s aan bod komen die specifiek zijn voor kantoren met medewerkers zoals professionalisering en management, schaalvergroting, personeels- en financieel beleid, werken met zelfstandigen en/of bedienden...

  Netwerkhema's: samenwerkingsverbanden, associaties tussen architectenteam teaching & coaching ǀ DBFM ǀ partner worden ǀ PC 336 ǀ CAO ǀ werken in vast dienstverband ǀ minimumtarief voor zelfstandige medewerker ǀ technologieën en digitalisering op kantoor ǀ architectenbureau ǀ kantoormanagement ǀ vennootschappen ǀ vennootschapsstatuten

 • Starten & starters.

  Hierin kunnen thema’s aan bod komen zoals het opstarten van een architectenkantoor of pas afgestudeerd aan de slag gaan met een architectendiploma, binnen een architectenkantoor maar even goed bij een administratie of een aanverwant beroep.

  Netwerkthema’s: stage ǀ onderwijs ǀ opleiding ǀ ondernemingsatelier ǀ stimulering en ondersteuning jonge architecten

 • Kennis & deskundigen.

  Hier worden kruisverbanden gelegd tussen de meest uiteenlopende expertises: van circulariteit over energie tot toegankelijkheid of akoestiek…. Welke innovaties komen er op ons af en hoe gaan we daar als architecten mee om?
  Netwerkthema’s: duurzaamheid ǀ biobased ontwerpen en bouwen ǀ duurzaam en ecologisch ontwerpen, bouwen en wonen ǀ planeetvriendelijk ontwerpen, bouwen en wonen ǀ VLAREM ǀ brandveiligheid ǀ bouwen met hout ǀ toegankelijkheid ǀ technieken ǀ WTCB ǀ normen ǀ energie-efficiëntie ǀ bijna-energieneutraal ǀ CO2-vrije en circulaire bouwmaterialen ǀ CO2-neutraal ontwerpen, bouwen en wonen ǀ nullozing ǀ waterneutraal bouwen ǀ netto-nul-waterstatus ǀ efficiënt ruimtegebruik ǀ mobiliteit ǀ eco-ecologisch ǀ hergebruik gebouwen ǀ efficiënt energiegebruik ǀ hernieuwbare energie ǀ hernieuwbare elektriciteit ǀ gezonde materialen, hergebruik en recyclage ǀ woonkwaliteit ǀ biodiversiteit ǀ streekeigen groen ǀ VCRO ǀ renovatie ǀ innovatie ǀ stadsvernieuwing
 • Beroep & de architect.

  Deze doelgroep reflecteert over het beroep: hoe zal dat er in de toekomst uitzien en wat betekent dat voor de regelgeving en randvoorwaarden?
  Netwerkthema’s: architectuurwedstrijden ǀ architectuurbeleid ǀ bouwteams ǀ onderneming en insolventie ǀ permanente vorming ǀ omgevingsvergunning ǀ erelonen (berekenen) ǀ overeenkomst ǀ projectmanagement ǀ kwaliteitsborging ǀ beter borgen van samenwerking en samenwerkingen in nieuwe bouwteams ǀ hervorming van de wet van 1939 ǀ technologieën en digitalisering van het beroep ǀ beroepsinstituut ǀ tucht ǀ (beroeps)aansprakelijkheid ǀ verzekering ǀ onafhankelijkheid ǀ monopoly ǀ beroepspraktijk ǀ permanente vorming

 

De doelgroepen reflecteren en netwerken rond de hun toebedeelde thema’s. Voor elke doelgroep zoeken we een lid dat als trekker wil fungeren en een aantal anderen die als vrijwilliger hun inzichten willen delen.

terug naar overzicht

Programma

16u30

Ontvangst met koffie

17u00

Plenair: Verwelkoming door NAV-voorzitter Dirk Mattheeuws en NAV-directeur Steven Lannoo

- Voorstelling van de bestuursorganen en overlegplatformen binnen NAV
- Toekomstvisie m.b.t. de doelgroepen

17u15

Opstartvergadering per doelgroep

In een workshop onder begeleiding van een NAV-medewerker en/of bestuurslid maken de deelnemers kennismaking met elkaar en verkennen ze de (mogelijke) thema's. Samen leggen ze een stappenplan vast voor de toekomstige werking van de doelgroep.

18u45

Plenair: Conclusies

Vanuit elke doelgroep wordt kort verslag gedaan over de voorbije opstartvergadering en de volgende stappen.

19u00

Start receptie

We praten na bij een natje en een droogje.

20u00

Einde