Lerend Netwerk

Starten met circulair bouwen

Do 8 februari 2024 tot
Do 20 juni 2024
Brussel
Muntpunt

Starten met circulair bouwen

Circulair bouwen is meer dan kiezen voor één duurzaam materiaal of het hergebruiken van een bouwmateriaal tijdens een renovatie. Maar wat dan meer? En hoe ga je concreet aan de slag? Tijdens dit lerend netwerk onderzoeken we elke stap in het bouwproces. De focus ligt op de praktijk: ontwerpmatige principes waar je onmiddellijk mee aan de slag kan, goede praktijkvoorbeelden tot in de detail, bronnen en tools, argumenten om opdrachtgevers te overtuigen, ...

 

Het doel: de transitie naar een circulaire bouwpraktijk op juridisch, beleidsmatig, ontwerpmatig en technisch vlak in gang zetten zodat dit in de eigen praktijk kan geïmplementeerd worden. Er is steeds ruimte voor dialoog en ervaringsuitwisselingen.

 

Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor inspiratie. We beginnen goed met een projectbezoek aan het nieuwe hoofdkantoor van Aquafin op locatie.

 

Voor wie?

Dit lerend netwerk is geschikt voor bouwprofessionals, met name architecten, die op een kantelpunt staan en/of van plan zijn een eerste eigen circulair project uit te werken en hier concrete houvast in zoeken. Basiskennis wordt aangereikt en de focus ligt op concreet aan de slag gaan in de praktijk.

 

Lerende netwerken? 

Bij de Lerende Netwerken staat de uitwisseling van ervaring centraal. Als zaakvoerder van een architectenkantoor word je immers geconfronteerd met dezelfde vraagstukken als je collega’s. Door een klankbord te creëren buiten je eigen kantoor vermijd je klassieke valkuilen en bouw je een duurzaam kennisnetwerk op. Om de dynamiek binnen de groep te verzekeren, werken we met groepen van maximaal 20 personen. 

 

Dit lerend netwerk kadert binnen het Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw. 

terug naar overzicht

Praktisch

Data & locatie

Do 8 februari 2024 tot Do 20 juni 2024: Brussel
Muntpunt

Tijdstip

12.00 uur - Broodjeslunch
13.00 uur - Start sessie
14.30 uur - Pauze
15.00 uur - Vervolg sessie
16.30 uur - Einde

Deelnameprijs

600 euro exclusief btw, te betalen na ontvangst van factuur.

Meer info

Het traject bestaat uit zes sessies die plaatsvinden op onderstaande data:
05/02/2024 (op verplaatsing)
29/02/2024
28/03/2024
25/04/2024
23/05/2024
20/06/2024