Nieuws

Nutsvoorzieningen: niet-dringende werken worden opgeschort

23 maart 2020

Ook Fluvius heeft maatregelen genomen i.v.m. de coronacrisis. Samen met de andere netbeheerders voor elektriciteit en aardgas in België (ORES, RESA en Sibelga), hebben ze enkele belangrijke preventie- en veiligheidsmaatregelen genomen. Dit heeft een grote impact op hun dienstverlening voor alle disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom en warmte.

Niet-dringende werken worden opgeschort
 

Alle niet-dringende interventies worden voorlopig stilgelegd. Het gaat onder meer om gewone aansluitingen, het ombouwprogramma van de digitale meter, het naar LED ombouwen van de openbare verlichting, het indienststellen van lokale productie-eenheden en investeringswerken in de straat. Bij die investeringswerken zorgen we er wel voor dat we de werven veilig achterlaten. De diensten brengen de klanten waarbij de afspraken niet doorgaan op de hoogte.

Dringende interventies (storingen, dringende indienststellingen en dringende aan- en afkoppelingen) blijven wel doorgaan. Fluvius laat klanten die problemen ervaren met nutsvoorzieningen nooit in de steek. Ze vragen hun klanten wel op voorhand om een gsm-nummer zodat de technicus hem of haar kan vragen om de ruimte waar gewerkt moet worden vrij te maken, zonder zelf in de buurt te komen. Als de klant toch aanwezig moet blijven, vraagt Fluvius steeds om anderhalve meter afstand te houden.

 

Geen meteropnemers op pad


De meteropnemers gaan voorlopig niet meer op ronde. Klanten waarbij ze de komende weken langs zouden moeten gaan, ontvangen een brief waarbij ze zelf hun meterstanden moeten doorgeven via de website of de infolijn.

 

Nog dertien klantenkantoren open, alleen voor dringende zaken en enkel op afspraak


Fluvius past de dienstverlening in de klantenkantoren aan. Van de 30 kantoren blijven er nog dertien open. Het gaat om de kantoren in Aalst, Antwerpen (Hoboken en Deurne), Brugge, Genk, Gent, Ieper, Turnhout, Kortrijk, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas. In de 13 kantoren kunnen klanten alleen voor dringende problemen terecht (bv. problemen met budgetmeters of oplaadkaarten). Ze kunnen telefonisch een afspraak maken om langs te komen.