NAV publicaties

22 september 2016

Het Werfoverleg

Hoe een centrale rol opnemen als architect?

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
n.v.t.


Bouwen gaat gepaard met een stroom van informatie die correct moet worden uitgewisseld tussen de diverse partijen. Die stroom onder controle houden en afstemmen op de parameters kwaliteit, budget en timing vergt heel wat inzicht en vaardigheden.

 

Tijdens de uitvoeringsfase is een goed georkestreerd en frequent werfoverleg hét instrument bij uitstek om deze informatiestroom te kanaliseren en te doen uitmonden in een geslaagde realisatie. Het is een spel van voortdurend informeren, feedback geven, bijsturen en indien nodig corrigeren.

 

Als u alles op zijn beloop laat, evolueert de werf naar chaos. Laksheid, ongeïnteresseerdheid en gemakzucht leiden onvermijdelijk tot fouten, vertragingen en budgetoverschrijdingen. Sluitende afspraken maken, iedereen inspireren tot een professionele houding en inzet en proactief optreden zijn de ordewoorden om dat te voorkomen.

 

Daarbij mag u nooit uit het oog verliezen dat bouwen een people business is. Bedoeling is samen tot een goed gebouw te komen. Dat vereist een echte teamspirit waarin iedereen respect heeft voor de inbreng van anderen, actief deelneemt aan het overleg en constructief omgaat met meningsverschillen of conflicten.

 

Deze publicatie leert u daarom de do's en dont's op het vlak van planning van een werf, de rondgang, de vergadering en het werfverslag. Zo kunt u als architect een centrale rol opnemen in het bouwproces.


terug naar overzicht