NAV publicaties

26 september 2016

De oplevering (herdruk 2010)

Ook voor de architect een cruciaal moment

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
€ 25,00


De oplevering van een bouwwerk verdient alle aandacht. De gevolgen zijn immers verreikend. Nochtans verdwijnt de oplevering van de diensten van de architect dikwijls tussen de plooien. Bovendien heeft de architect een plicht tot bijstand van de bouwheer als raadgever bij de oplevering van het werk van de aannemer. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, gelden er alleen in het kader van de woningbouwwet en voor overheidsopdrachten duidelijke wettelijke bepalingen. In de private aanneming zijn de spelregels voor de oplevering voor de rest erg vaag. Deze vaagheid zet de deur naar disputen wagenwijd open. De beste manier om betwistingen te voorkomen, zijn klare afspraken, zowel tussen architect en bouwheer als tussen bouwheer en aannemer.

Deze pocket behandelt de kernelementen van de oplevering voor de gewone private aanneming, de aanneming die ressorteert onder de woningbouwwet en de aanneming van overheidsopdrachten.


terug naar overzicht