NAV publicaties

26 september 2016

De informatie- en adviesplicht van de architect (2010)

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
n.v.t.


De architect is wettelijk verplicht om zijn opdrachtgever te informeren en advies te geven. Maar wat houden die begrippen precies in? Hoever reikt deze verplichting? Blijft ze beperkt tot louter technische materies of heeft ze ook andere dimensies? Welke informatie moet de architect zijn opdrachtgever bezorgen over administratieve reglementeringen, erfdienstbaarheden, btw, subsidies en premies, de fiscale en sociale schulden van de aannemer, …? Kan hij zich contractueel aan zijn aansprakelijkheid met betrekking tot zijn informatie- en adviesplicht onttrekken? Stuk voor stuk dwingende vragen die een directe impact hebben op de dagelijkse uitoefening van het beroep.

Eind 2009 organiseerde NAV een colloquium waarop deze thematiek vanuit verschillende perspectieven werd geanalyseerd. Deze pocket is gebaseerd op dat colloquium.
In het eerste deel schetsen we een referentiekader waarop u kunt terugvallen om uw verplichting tot informatie, advies en bijstand concreet in te vullen. Daarbij komen volgende zaken aan bod: een poging tot definitie; het verschil tussen de hoofdtaak en de bijzaak van de architectenovereenkomst; de eventuele gespecialiseerde kennis van de architect en/of van zijn opdrachtgever; de tussenkomst van specialisten; de aansprakelijkheid van de architect met betrekking tot zijn informatie- en adviesplicht.

In het tweede deel bekijken wij in detail de informatie- en adviesplicht van de architect bij de keuze van de aannemer in geval van private of overheidsopdrachten; de veiligheidscoördinatie; de sociale en fiscale controle van de aannemer; de btw en de fiscale voordelen in geval van energievriendelijke investeringen; de tussenkomst van een deskundige bij een bouwgeschil.


terug naar overzicht