NAV publicaties

15 september 2017

BIM op ieders maat

Leidraad voor het architectenbureau

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
€ 25,00


Bekijk hier gratis een extract uit deze pocket:

 

 

 

ICT valt niet meer weg te denken uit de bouw. De digitalisering geeft de sector nieuwe impulsen. De dynamiek en de almaar wijzigende noden van de sector stuwen die evolutie nog verder.

 

Een belangrijke ontwikkeling binnen die ICT-golf is BIM. Het is een werkmethodiek die gestaag de dagelijkse bouwpraktijk infiltreert en de komende jaren alleen maar aan belang zal winnen. Een meer geïntegreerde samenwerking tussen alle bouwpartners is de enige weg naar de toekomst. De redenen zijn velerlei: de technische en technologische evoluties en het toenemende belang van duurzaamheid, maar ook de noodzaak van een optimaal gebruik van de investeringsmiddelen en de almaar sterkere nadruk op bekommernissen als Total Cost of Ownership en Life Cycle Cost.

 

De klassieke aanpak van een bouwopdracht is sequentieel. Daarbij gaat de overdracht van plannen, documenten en andere informatie van de ene partij naar de andere onvermijdelijk gepaard met een verlies van informatie en efficiëntie. Die manier van werken wordt daarom steeds vaker ingeruild voor samenwerkingsvormen die integratie bewerkstelligen. BIMmen maakt deze samenwerking efficiënter.

 

Architectenbureaus die verder denken dan vandaag, kunnen dan ook niet aan BIM voorbij. Maar ze moeten de tool wel op de meest gepaste manier in hun praktijk introduceren en gebruiken. Daarbij wil deze pocket hen ondersteunen. Hij vormt een introductie voor wie de hand aan de ploeg wil slaan. Naast praktische tips voor de implementatie en de eerste BIM-stappen zoomen we in op de ervaringen van collega’s die deze fasen al achter de rug hebben.

 

Meteen een ideaal steuntje in de rug om uw laatste koudwatervrees te overwinnen.

 


terug naar overzicht