NAV publicaties

16 september 2016

Binnenisolatie bij renovatie

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
€ 25,00


Deze pocket is bedoeld als een handleiding voor de binnenisolatie van muren in massief metselwerk. België telt immers veel bestaande en verouderde woningen. Om die comfortabel en energiezuinig te maken, dringt een ingrijpende renovatie zich op.

 

“Het verhogen van de renovatiegraad van het Vlaamse woningbestand en tegelijkertijd het doorvoeren van diepgaandere renovaties is niet enkel cruciaal in het kader van de energie-efficiëntierichtlijn, maar ook voor het bereiken van de andere Europese klimaat- en energiedoelstellingen.”

Bis-conceptnota aan de Vlaamse regering betreffende het renovatiepact

 

Een belangrijk onderdeel van een diepgaande renovatie is de na-isolatie van de volledige gebouwschil. De laatste jaren ging veel aandacht naar een correcte isolatie van de daken. Na het dak vormen de buitenwanden een van de belangrijkste warmteverliesoppervlakken. Tot voor enkele jaren werden vooral de na-isolatie langs de buitenzijde en van de spouw gestimuleerd. Isolatie langs de binnenzijde van buitenwanden werd tot 2010 niet beschouwd als een zinvolle techniek. De plaatsing van binnenisolatie betekende immers een delicate en met risico’s gepaard gaande ingreep, gezien de onzekerheid over de juiste opbouw, de kwaliteit van de bestaande materialen, de uitvoeringskwaliteit en de klimaatbelasting. Nochtans is voor sommige gebouwen binnenisolatie de enige mogelijke techniek van na-isolatie.

 

De noodzaak om het bestaande gebouwenpark energetisch te verbeteren en nieuwe evoluties in de systemen van binnenisolatie hebben de interesse weer aangewakkerd. Cruciaal is wel dat u alert moet zijn voor mogelijke problemen en de juiste oplossing moet kiezen. Systemen voor binnenisolatie bestaan doorgaans uit meerdere componenten. Binnenisolatie levert pas de gewenste prestaties indien de te isoleren constructie, het isolatiemateriaal, het dampscherm en de afwerking op elkaar zijn afgestemd. Mits een degelijke diagnose van de bestaande gevel en een goed ontwerp is binnenisolatie in vele projecten toepasbaar en zijn de risico’s beheersbaar.

 

In deze pocket vindt u een verklaring van de belangrijkste bouwfysische begrippen, een beschrijving hoe u inwendige condensatie kunt vermijden en een overzicht van de verschillende soorten binnenisolatiesystemen, ingedeeld volgens de methodiek om inwendige condensatie tegen te gaan of volgens de draagsystemen of bevestigingstechnieken. We sluiten af met de belangrijkste aandachtspunten voor de toepassing van binnenisolatie.

 

Deze pocket is gebaseerd op de door de Vitruvius Academy georganiseerde cursus ‘Het binnenisoleren van buitenmuren’ van prof. dr. ir. arch. Staf Roels - KU Leuven, departement Burgerlijke Bouwkunde, afdeling Bouwfysica.


terug naar overzicht